Nawigacja

Treść strony

Uchwała NR XII/120/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach.

 • autor informacji: Jerzy Wójcik
  data wytworzenia: 2012.03.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-02 13:12

Uchwała NR XII/119/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie okreśelnia zadań realizowanych ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku.

 • autor informacji: Jerzy Wójcik
  data wytworzenia: 2012.03.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-02 13:09

Uchwała NR XII/118/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2012 roku projektu "Aktywność szansą na lepsze jutro" w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • autor informacji: Jerzy Wójcik
  data wytworzenia: 2012.03.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-02 13:06

Uchwała NR XII/117/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XI/94/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych z tytułu świadczonej opieki i wychowania.

 • autor informacji: Jerzy Wójcik
  data wytworzenia: 2012.03.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-02 13:04

Uchwała NR XII/116/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor informacji: Jerzy Wójcik
  data wytworzenia: 2012.03.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-02 13:01

Uchwała NR XII/115/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy lat 2016-2019.

 • autor informacji: Jerzy Wójcik
  data wytworzenia: 2012.03.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-02 12:58

Uchwała NR XII/114/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 r. dla gminy Izabelin w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 • autor informacji: Jerzy Wójcik
  data wytworzenia: 2012.03.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-02 12:56

Uchwała NR XII/113/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2012-2020.

 • autor informacji: Jerzy Wójcik
  data wytworzenia: 2012.03.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-02 12:53

Uchwała NR XII/112/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.

 • autor informacji: Jerzy Wójcik
  data wytworzenia: 2012.03.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-02 12:51

Uchwała NR XII/111/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2011.

 • autor informacji: Jerzy Wójcik
  data wytworzenia: 2012.03.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-02 12:40

« poprzednia strona

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00