BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała NR XIII/134/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Wójcik
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-27 13:40

Uchwała NR XIII/133/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Wójcik
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-27 13:38

Uchwała NR XIII/132/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2012-2020.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Wójcik
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-27 13:36

Uchwała NR XIII/131/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Wójcik
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-27 13:34

Uchwała NR XIII/130/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Wójcik
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-27 13:31

Uchwała NR XIII/129/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2011 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Wójcik
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-27 13:29

Uchwała NR XIII/128/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Wójcik
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-06-27 13:26

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony