BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie NR 55/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2009 roku

w sprawie powołania członka Powiatowej Rady Zatrudnienia dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na kadencję 2006-2010.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-17 11:32

Zarządzenie NR 54/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre czynności geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim.

Traci moc Zarządzenie Nr 23/2006 z dnia 8 września 2006r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Piotrowska, Sprawdził:Anna Jagiełło-Wójcik, Katarzyna Wójcik-Krutkow
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-17 11:25

Zarządzenie NR 53/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie powołania rekrutacyjnej komisji konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-17 11:21

Zarządzenie NR 51/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia "Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego".

Zarządzenie straciło moc z dniem 12.12.2011r. (patrz: Zarządzenie Nr 76/2011).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-17 11:17

Zarządzenie NR 50/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru adaptacji budynku po stacji trafo oraz zabudowy podcieni przylegających do budynku Starostwa z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Pytkowska, Sprawdził:Teresa Cieplechowicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-17 11:11

Zarządzenie NR 49/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie dopuszczenia nalezności przyjmowanych przez powiat kartą płatniczą.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-17 11:07

Zarządzenie NR 48/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2009 roku

w sprawie powołania komisji oceniającej zasadność wyłączenia dokumentacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-17 11:03

Zarządzenie NR 46/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2009 roku

w sprawie powołania rekrutacyjnej komisji konkursowej. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-17 10:58

Zarządzenie NR 45/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2009 roku

w sprawie upoważnienia Wicestarosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego do przeprowadzenia rokowań w sprawie nabycia nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-17 10:55

Zarządzenie NR 44/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 31 grudnia 2009 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa, Sprawdził:Wanda Kietlińska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-17 10:51

Zarządzenie NR 43/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Szewczyk
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-17 10:45

Zarządzenie NR 42/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 listopada 2009 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-17 10:43

Zarządzenie NR 40/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku: zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pochodzącym z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-10 13:34

Zarządzenie NR 39/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2009 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-10 13:31

Zarządzenie NR 38/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 listopada 2009 roku

w sprawie ustalenia struktur organizacyjnych wydziałów i innych komórek organizacyjnych Starsotwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zarządzenie straciło moc z dniem 03.01.2011r. (patrz: Zarządzenie Nr 1/2011).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-10 13:16

Zarządzenie NR 37/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 listopada 2009 roku

w sprawie dni wolnych od pracy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-10 12:43

Zarządzenie NR 36/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 listopada 2009 roku

w sprawie dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachondiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-10 12:40

Zarządzenie NR 35/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 listopada 2009 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-10 12:36

Zarządzenie NR 34/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2009 roku

w sprawie nabycia do zasobu Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 84 o powierzchni 0,0714 ha z obrębu 0016, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-10 12:30

Zarządzenie NR 33/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie powołania rekrutacyjnej komisji konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-10 12:28

Zarządzenie NR 32/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 października 2009 roku

w sprawie zmiany układu współrzędnych płaskich prostokątnych obowiązującego w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-10 12:25

Zarządzenie NR 31/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Tracą moc Zarządzenia Nr 22/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r. oraz Nr 46/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.
 

Zarządzenie NR 30/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 sierpnia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do likwidacji pieczątek w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Traci moc Zarządzenie Nr 52/2005 z dnia 23 grudnia 2005r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 11:53

Zarządzenie NR 29/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 sierpnia 2009 roku

w sprawie upoważnienia Justyny Rytel-Kuc - Sekretarza Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 31/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 11:49

Zarządzenie NR 28/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lipca 2009 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starsotwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 11:46

Zarządzenie NR 27/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 lipca 2009 roku

w sprawie dni wolnych od pracy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 11:43

Zarządzenie NR 26/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 lipca 2009 roku

w sprawie dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 11:41

Zarządzenie NR 24/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia symboli liczbowych i odpowiadających im haseł w ramach jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Traci moc Zarządzenie Nr 41/2007 z dnia 27 sierpnia 2007r.

Zarządzenie NR 23/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastepców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych podległych.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 38/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 11:32

Zarządzenie NR 22/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie wyboru podmiotów realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w okresie od 01.07.2009 r. do 31.12.2009 r.

Zarządzenie NR 21/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie wyboru podmiotów realizujących zadania z pomocy społecznej w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie NR 20/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na lata 2009-2012 na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie bedących mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 10:47

Zarządzenie NR 19/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2009 roku na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających dla osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 10:40

Zarządzenie NR 18/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim.

Zarządzenie NR 17/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych podległych.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 38/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 10:28

Zarządzenie NR 16/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 0033-SHRO Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki na nieruchomość stanowiącą własność Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A., położoną w obrębie 0033-SHRO Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 10:23

Zarządzenie NR 15/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2009 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie Powiatowego Konkursu Ekologicznego "Ekologiczna szkoła" w 2009 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 10:19

Zarządzenie NR 14/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 maja 2009 roku

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 10:16

Zarządzenie NR 13/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania członka Powiatowej Rady Zatrudnienia dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na kadencję 2006-2010.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 10:05

Zarządzenie NR 12/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2009 roku

w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Zatrudnienia dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na kadencję 2006-2010.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 10:01

Zarządzenie NR 11/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 kwietnia 2009 roku

w sprawie ustalenia zasad tworzenia projektów aktów prawnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zarządzenie NR 10/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 kwietnia 2009 roku

w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zarządzenie NR 9/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 09:47

Zarządzenie NR 8/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Traci moc Zarządzenie Nr 35/2007 z dnia 12 lipca 2007r.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 55/2015 z dnia 16 października 2015 r.

Zarządzenie NR 7/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2009 roku

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 09:40

Zarządzenie NR 6/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lutego 2009 roku

w sprawie Powiatowego Konkursu Ekologicznego "Ekologiczna szkoła" w 2009 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 09:28

Zarządzenie NR 5/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, zgodnie z Zarządzeniem nr 88 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2005 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński, Sprawdził:Jacek Nasierowski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 09:22

Zarządzenie NR 4/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński, Sprawdził:Jacek Nasierowski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 09:19

Zarządzenie NR 3/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości, zgodnie z Zarządzeniem nr 263 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2008 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński, Sprawdził:Jacek Nasierowski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 09:15

Zarządzenie NR 2/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 stycznia 2009 roku

w sprawie wyboru podmiotów realizujących zadania z pomocy społecznej w latach: 2009, 2010, 2011.

Zarządzenie NR 1/2009 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 stycznia 2009 roku

w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na lata 2009-2011.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-07-06 09:00

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony