BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Tłumacz języka migowego

Zmiana sposobu obsługi interesantów

w  języku migowym

Uprzejmie informuję, że od 2 stycznia 2015 r. obsługa osób niepełnosprawnych w zakresie języka migowego odbywa się za pomocą systemu   on-line na bazie wideo-konferencji przez tłumaczy współpracujących z firmą „Mobitoki” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Usługa świadczona jest w siedzibie Starostwa w budynku głównym na I piętrze w pokoju 112. Jeżeli osoba chcąca skorzystać z usługi ma problemy z poruszaniem się, proszona jest powiadomić o tym pracownika w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na parterze budynku.

Starostwo świadcząc tą usługę wychodzi naprzeciw swoim mieszkańcom, zaspokaja ich potrzeby i spełnia oczekiwania. To jest wymóg ustawowy, ale także jeden  z głównych celów Starostwa zapisany w Polityce Jakości Systemu Zarządzania Jakością ISO, który - doskonaląc się -  konsekwentnie realizujemy.

Justyna Rytel – Kuc

Sekretarz Powiatu

 

INFORMACJE 0 UPRAWNIENIACH WYBORCZYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I OSÓB STARSZYCH

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
    data wytworzenia: 2014-11-06
  • opublikował: Agnieszka Ruclak
    data publikacji: 2014-11-06 12:55
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc
  • opublikował: Anita Szrajber
    data publikacji: 2013-01-18 14:30

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony