BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XV/149/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012 roku

w sprawie powołania Komisji doraźnej.

Uchwała Nr XV/148/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XV/147/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/119/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku.

Uchwała Nr XV/146/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012 roku

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Uchwała Nr XV/145/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012 roku

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni.

następna strona »

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony