BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

BIURO RADY, ZARZĄDU I INFORMACJI PUBLICZNEJ

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

wejście A,  pokój numer 112

telefony: +48 22 733 72 10, +48 22 733 72 11, +48 22 733 73 23

faks +48 22 733 72 11


Biuro Rady, Zarządu i Informacji Publicznej realizuje zadania:

1. Z zakresu obsługi Rady i Zarządu:           

 1. obsługa kancelaryjno – biurowa Rady, Komisji Rady i Zarządu;
 2. prowadzenie rejestrów:
 1. uchwał Rady;
 2. uchwał Zarządu;
 3. aktów prawa miejscowego;
 4. wniosków i opinii Komisji Rady;
 5. interpelacji i wniosków radnych oraz petycji;
 6. skarg i wniosków wpływających do Rady;
 7. zarządzeń Starosty.
 1. przekazywanie komórkom organizacyjnym Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu do realizacji uchwał Rady i Zarządu;
 2. przekazywanie interpelacji i wniosków radnych do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz kontrola terminowego ich rozpatrzenia;
 3. koordynacja zadań związanych z rozpatrywaniem petycji;
 4. sporządzanie pisemnych sprawozdań Starosty z działalności Zarządu na sesje Rady Powiatu;
 5. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
 6. przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;
 7. prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych radnych
  i Członków Zarządu;
 8. przygotowywanie list będących podstawą wypłaty diet radnym
  i przekazywanie ich do Wydziału Księgowości;
 9. reklamowanie z urzędu radnych od służby wojskowej;
 10. obsługa organizacyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście;
 11. prowadzenie sekretariatu etatowego Członka Zarządu Powiatu;
 12. wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem na terenie Powiatu wyborów powszechnych, referendów powiatowych i konsultacji społecznych;
 13.  prowadzenie i aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu;
 14. prowadzenie centralnej ewidencji oraz zbiorów umów i porozumień;
 15. opracowywanie projektów: statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

  2.  Z zakresu informacji publicznej:

 1. prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej;
 2. rejestrowanie i wywieszanie komunikatów na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz wysyłanie ogłoszeń do publikacji w prasie o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym;
 3. prowadzenie centralnych rejestrów: wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz decyzji w sprawie odmowy udzielenia informacji;
 4. koordynowanie działań związanych z udzielaniem informacji publicznej oraz czuwanie nad terminowym jej udzielaniem, bądź odmową udzielenia informacji;

3. Z zakresu obsługi kancelaryjnej:

 1. prowadzenie Kancelarii Ogólnej i Punktu Informacyjnego Starostwa;
 2. przyjmowanie i rejestracja korespondencji oraz przesyłek wpływających
  do Starostwa;
 3. rejestrowanie i wysyłanie korespondencji oraz przesyłek;
 4. prowadzenie elektronicznego rejestru korespondencji, podział korespondencji
  po dekretacji na komórki i jednostki organizacyjne Powiatu;
 5. prowadzenie ewidencji oraz wydawanie delegacji służbowych.

Dane dotyczące kierownictwa Wydziału:

Ewelina Degowska- Sekretarz Powiatu

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

pierwsze piętro, pokój 112

telefon +48 22 733 72 10, faks +48 22 733 72 10

e-mail: sekretarz@pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Pracownicy:

Obsługa Zarządu i Rady Powiatu

Zarządzenia Starosty

Katarzyna Fabiniak

pierwsze piętro, pokój 112, budynek główny, wejście A

telefon +48 22 733 72 11,

e-mail: kfabiniak@pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Obsługa sekretariatu Członka Zarządu,

Umowy, informacja Publiczna, BIP

Justyna Kozaczyk

pierwsze piętro, pokój 112, budynek główny, wejście A

telefon +48 22 733 73 23

e-mail: jkozaczyk@pwz.pl

  godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2012-12-14 11:57
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-14 12:04

Kancelaria Ogólna

Małgorzata Bogacka, Dorota Bochyńska, Martyna Durka

parter, pokój 11, budynek główny, wejście A

telefon +48 22 733 73 80, faks +48 22 733 72 01

e-mail: kancelaria@pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Punkt Informacyjny Starostwa / Centrala

Agnieszka Laska

parter, pokój 9, budynek główny, wejście A

telefon +48 22 733 72 00, faks +48 22 733 72 01

e-mail: kancelaria@pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony