BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Znak postępowania: AG.272.15.2012

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na dostawę w 2013 roku kserograficznego, papieru do ploterów i papieru ciągłego do drukarek komputerowych dla potrzeb Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w dniu 8 stycznia 2013 roku do realizacji zadania została wybrana oferta złożona przez następującego wykonawcę:

HOLD P.H.

  Bożena Siedlecka-Wasik

Ul. Olimpijska 2/10

05-082 Latchorzew

Uzasadnienie:

Kryterium oceny – najniższa cena.

Wybrana oferta spełnia wymogi ustawy pzp i SIWZ.

Proponowany termin podpisania umowy – 21 stycznia 2013 r.

                                     

Poniżej wykaz firm, które zgłosiły się do postępowania:

1. HOLD P.H.

    Bożena Siedlecka-Wasik

    Ul. Olimpijska 2/10

    05-082 Latchorzew

2. ESSI

   Sebastian Sitnicki

   Ul. Wolska 84/86

   01-141 Warszawa

3. WM Trade

    Ul. Augustówka 26

    02-981 Warszawa

 

Informacja obligatoryjna zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

  • zmieniono 2013-01-09 13:51 przez Anita Szrajber: korekta literówek

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony