BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Znak postępowania: AG.272.14.2012

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na dostawę w 2013 roku  tonerów, tuszy i taśm do drukarek, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w dniu 8 stycznia 2013 roku do realizacji zadania została wybrana oferta złożona przez następującego wykonawcę:

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Aleja Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa.

 

Uzasadnienie:

Kryterium oceny – najniższa cena.

Wybrana oferta spełnia wymogi ustawy pzp i SIWZ.

Proponowany termin podpisania umowy – 21 stycznia 2013 r.

                                     

Poniżej wykaz firm, które zgłosiły się do udziału w postępowaniu:

1. Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

    Aleja Prymasa Tysiąclecia 103

    01-424 Warszawa

2. POLCAN Sp. z o.o.

    Ul. Jana Kazimierza 46/54

    01-248 Warszawa

 

Informacja obligatoryjna zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony