BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 70/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2013-12-20
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-06 13:00

Zarządzenie Nr 69/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2013-12-20
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-06 12:55

Zarządzenie Nr 68A/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji do likwidacji pieczątek w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził:Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-12-17
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-06 12:53

Zarządzenie Nr 68/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2013-12-17
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-06 12:49

Zarządzenie Nr 67A/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska
  data wytworzenia: 2013-12-16
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-06 12:47

Zarządzenie Nr 67/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie sposobu prowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek, Sprawdził:Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-12-16
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-06 12:41

Zarządzenie Nr 66/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa, położonej w Izabelinie, gmina Izabelin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 528 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2013 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-12-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 14:49

Zarządzenie Nr 65/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2013-12-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 14:47

Zarządzenie Nr 64/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2013-11-27
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 14:43

Zarządzenie Nr 63/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie używania identyfikatorów przez pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 42/2017 z dnia 27 września 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 14:25

Zarządzenie Nr 62/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej powiatu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Owczarek
  data wytworzenia: 2013-11-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 14:10

Zarządzenie Nr 61/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2013-11-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 14:24

Zarządzenie Nr 60/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-11-15
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 14:13

Zarządzenie Nr 58A/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2013-11-13
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 14:12

Zarządzenie Nr 58/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Kampinos, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz powołania komisji przetargowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-11-14
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 14:05

Zarządzenie Nr 57/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2013-11-07
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 14:03

Zarządzenie Nr 56/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych do przeprowadzenia pełniej, okresowej inwentaryzacji w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego: środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania będącego własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego, aktywów rzeczowych będących własnością innych jednostek, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania oraz materiałów biurowych przechowywanych w składziku podręcznym.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Niedziałek
  data wytworzenia: 2013-11-06
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 13:58

Zarządzenie Nr 55/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowych z zasobu Skarbu Państwa, położonych w Izabelinie, gmina Izbelin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 528 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2013 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-11-06
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 13:55

Zarządzenie Nr 54/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowych z zasobu Skarbu Państwa, położonych w Izabelinie, gmina Izabelin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 528 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2013 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-11-05
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 13:50

Zarządzenie Nr 53/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-10-23
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 13:48

Zarządzenie Nr 52/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie nabycia do zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michal Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-10-23
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 13:45

Zarządzenie Nr 51/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2013-09-25
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-06 12:45

Zarządzenie Nr 50/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek, Sprawdził:Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2013-09-24
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-09 12:02

Zarządzenie Nr 49/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek, Sprawdził:Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2013-09-24
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-09 12:01

Zarządzenie Nr 48B/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-09-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-06 12:41

Zarządzenie Nr 48A/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2013-09-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-09 11:58

Zarządzenie Nr 48/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-09-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-06 12:38

Zarządzenie Nr 47/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2013-09-11
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-09 11:56

Zarządzenie Nr 46/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 września 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 73/21, z obrębu Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Agnieszka Zera, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2013-09-02
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-09 11:53

Zarządzenie Nr 45/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2013-08-26
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-09 11:48

Zarządzenie Nr 44/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia ogólnych zasad przeprowadzeania konktroli danych systemu informacji oświatowej przekazywanych ze szkół i placówek prowadzonych oraz dotowanych przez Powiat Warszawski Zachodni.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-08-08
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-18 13:42

Zarządzenie Nr 43/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-08-08
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-09 11:31

Zarządzenie Nr 42/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz powołania komisji przetargowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził:Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2013-08-08
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-09-20 09:27

Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 sierpnia 2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak
  data wytworzenia: 2013-08-08
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-09-20 09:23

Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził:Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2013-08-06
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-09-20 09:22

Zarządzenie Nr 39/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego procedury postępowania w przypadku wystapienia zagrożeń z udziałem zwierząt.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-07-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-09 11:28

Zarządzenie Nr 38/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2013 r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Administracyjno Gospodarczego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-07-15
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-09-20 09:14

Zarządzenie Nr 37/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 lipca 2013 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-07-29 11:07

Zarządzenie Nr 36/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-07-29 11:04

Zarządzenie Nr 35/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-07-29 11:03

Zarządzenie Nr 34/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-07-29 11:02

Zarządzenie Nr 33/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-07-29 11:00

Zarządzenie Nr 32/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się włąsnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-07-29 10:54

Zarządzenie Nr 31/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-07-29 10:52

Zarządzenie Nr 29/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-11 09:16

Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek; Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-11 09:14

Zarządzenie Nr 27/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Komisji do oceny przydatności nabytych w drodze orzeczeń sądowych przedmiotów i wskazania sposobu ich likwidacji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka; Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-11 09:11

Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentów systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Łukasz Popek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-11 09:08

Zarządzenie Nr 25/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-11 09:05

Zarządzenie Nr 24/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-11 09:03

Zarządzenie Nr 23/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-11 09:01

Zarządzenie Nr 22/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Błonie, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 0014, gmina Błonie, stanowiących własność Skarbu Państwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-11 08:59

Zarządzenie Nr 21/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-05-28 13:52

Zarządzenie Nr 20/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-05-28 13:48

Zarządzenie Nr 19/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 kwietnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz powołania komisji przetargowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, B. Sikorski
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-05-28 13:45

Zarządzenie Nr 18/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-05-28 13:42

Zarządzenie Nr 17/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji Katalogu Usług świadczonych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Traci moc Zarządzenie Nr 23/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-05-28 13:39

Zarządzenie Nr 16/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu wdrożeniowego systemu e-Urząd.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-05-28 13:34

Zarządzenie Nr 15/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji do wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jagiełło-Wójcik, Dariusz Pręgowski, Sprawdził: Bogumił Sikorski, Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-10 10:33

Zarządzenie Nr 14/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-10 10:30

Zarządzenie Nr 13/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie wprowadzenia nowych wydań procedur systemowych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-13 10:40

Zarządzenie Nr 12/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starsotwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-13 10:38

Zarządzenie Nr 11/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie wyznaczenia Zespołu auditorów wewnętrznych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Tracą moc Zarządzenia Nr 24A/2011 z dnia 19 maja 2011r. oraz Nr 22/2012 z dnia 5 marca 2012r.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 70/2016  z dnia 28 grudnia 2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-13 10:36

Zarządzenie Nr 10/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-13 10:34

Zarządzenie Nr 9/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na pranie odzieży roboczej

Utracił moc Zarządzeniem Nr 6/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-13 10:33

Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. konkursu Polskiej Nagrody Jakości oraz Zespołu do przeprowadzenia samooceny Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-13 10:26

Zarządzenie Nr 7/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-13 10:23

Zarządzenie Nr 6/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych realizaowanych przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Traci moc Uchwała Nr 59/2010 z dnia 8 czerwca 2010r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Szewczyk
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-11 08:52

Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-13 10:18

Zarządzenie Nr 4/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-13 10:16

Zarządzenie Nr 3/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Traci moc Zarządzenie Nr 9/2007 z dnia 20 lutego 2007r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-13 10:14

Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 stycznia 2013 r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Administracyjno - Gospodarczego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-13 10:12

Zarządzenie Nr 1/2013 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2013.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska; Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-13 10:10

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony