BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referenta ds. finansowo-księgowych w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.

Dyrektor Domu Pomocy w Bramkach informuje, że w dniu 19 grudnia 2013r. został zakończony proces naboru na stanowisko Referenta ds. finansowo - księgowych.

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458) informuję, że wpłynęły 3 oferty.

Trzy oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Seweryn Chruściński
  data wytworzenia: 2013-12-23
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-23 10:19

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowiska specjalisty ds. organizacyjnych w projekcie.

Starosta  Warszawski Zachodni informuje, że w dniu 06.11.2013r. został zakończony proces naboru na stanowiska specjalisty ds. organizacyjnych w projekcie „Inwestycja w przyszłość” – realizowanego w ramach  priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458) informuję, że wpłynęły 4 oferty.

Trzy oferty spełniają wymagania formalne dotyczące zatrudnienia określone w ogłoszeniu o naborze.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2013-11-13
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-13 10:46

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Referatu Prowadzenia Baz Opisowych Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w dniu 24 września 2013 roku został zakończony proces naboru na stanowisko Kierownika Referatu
Prowadzenia Baz Opisowych Ewidencji Gruntów i Budynków.

Działając zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 informuję, że wpłynęły 3 oferty.

Jedna oferta nie spełnia wymagań formalnych dotyczących zatrudnienia określonych w ogłoszeniu o naborze.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2013-09-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-09-30 11:47

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości

Starosta    Powiatu    Warszawskiego   Zachodniego   informuje,   że w dniu 24 września 2013r. został zakończony proces naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości.

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458) informuję, że wpłynęło 5 ofert.

Jedna oferta spełnia wymagania formalne dotyczące zatrudnienia określone w ogłoszeniu o naborze.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2013-09-26
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-09-26 14:29

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu – Filia w Łomiankach

Starosta    Powiatu    Warszawskiego   Zachodniego   informuje,   że w dniu 04 czerwca 2013r. został zakończony proces naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu – Filia w Łomiankach.

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458) informuję, że wpłynęło 15 ofert.

13 ofert spełnia wymagania  formalne dotyczące zatrudnienia  określone  w ogłoszeniu o naborze.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-06 13:29
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-07 13:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-06 13:30

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Starosta  Warszawski Zachodni  informuje, że w dniu 15 maja 2013r. został zakończony proces naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458) informuję, że wpłynęło 10 ofert.

Trzy oferty nie spełniają wymagań  formalnych  określonych  w ogłoszeniu o naborze.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-05-17 09:23

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postepowaniu rekrutacyjnym na stanowisko Kierownika działu administracyjno - gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

Informuję, że po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu o naborze, do postępowania sprawdzającego zakwalifikowali się nastepujący kandydaci:

1. Teresa Dąbrowska, zam. Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-05-15 09:20

Wyniki naboru na stanowisko do spraw geodezji w Wydziale Geodezji, Taksacji i Wdrożeń - w Zespole ds. Geodezji i Wdrożeń

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w dniu 12 kwietnia 2013 roku został zakończony proces naboru na stanowisko do spraw geodezji. Wpłynęło 9 ofert, 3 oferty nie spełniają wymagań formalnych dotyczących zatrudnienia określonych w ogłoszeniu o naborze.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-17 10:42

Wyniki naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w dniu 2 kwietnia 2013 roku został zakończony proces naboru na stanowisko podinspektora. Wpłynęło 6 ofert, 3 oferty nie spełniają wymagań formalnych dotyczących zatrudnienia określonych w ogłoszeniu o naborze.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-05 09:20

Informacja o naborze na stanowisko Kierownikam działu administracyjno - gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bramkach informuje, że w dniu 01.02.2013r. został zakończony proces naboru na stanowisko Kierownika działu administracyjno - gospodarczego.

Spośród ośmiu złożonych ofert, pięć ofert spełnia wymagania formalne dotyczące zatrudnienia, określone w ogłoszeniu o naborze.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Seweryn Chruściński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-02-15 08:36

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony