BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

lnformacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. finansowo - księgowych w Domu Pomocy Spolecznej w Bramkach.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bramkach informuje, że w dniu 31.12.2013r. został zakończony proces naboru oraz dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:

Ewa Nagłowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymogi formalne, posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie na podobnym stanowisku co daje pozytywną prognozę na właściwe wykonywanie obowiązków na stanowisku objętym konkursem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Seweryn Chruściński
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-07 08:29

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Referenta ds. kadrowych i administracyjno - biurowych w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w dniu 04.12.2013r. został zakończony proces naboru i dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:

Agnieszka Pieczonka z Ożarowa Mazowieckiego.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy. Wykazała się odpowiednią predyspozycją, wiedzą i umiejętnościami zgodnie z ogłoszeniem o naborze, które gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2013-12-06
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-09 09:59

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Referenta w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w dniu 27.11.2013r. został zakończony proces naboru i dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:

Anna Birnbaum z Ożarowa Mazowieckiego

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy. Wykazała się odpowiednią predyspozycją, wiedzą i umiejętnościami zgodnie z ogłoszeniem o naborze, które gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2013-11-27
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-27 14:28

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowiska specjalisty ds. organizacyjnych w projekcie .

Starosta  Warszawski Zachodni informuje, że w dniu 14.11.2013r. został zakończony proces naboru na stanowiska specjalisty ds. organizacyjnych w projekcie „Inwestycja w przyszłość” – realizowanego w ramach  priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach – działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyniki naboru:

Stanowisko:

specjalista ds. organizacyjnych w projekcie  „Inwestycja w przyszłość” – realizowanego w ramach  priorytetu IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach – działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Imię i nazwisko wybranych kandydatów oraz miejsce zamieszkania:

 1. Jacek Cieślak – Błonie
 2. Adam Klecha – Błonie
 3. Jagoda Rybak - Płochocin

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci spełniają wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy. Wykazali się  bardzo dobrą znajomością specyfiki działania szkoły.  Ponadto kandydaci uczestniczyli już w projekcie unijnym, w którym wykonywali zadania organizacyjne na terenie placówek oświatowych, co daje pozytywną prognozę na skuteczną realizację zadań na stanowisku  objętym konkursem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2013-11-15
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-15 15:11

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Kierownika projektu.

Starosta  Warszawski Zachodni informuje, że w dniu 06.11.2013r. został zakończony proces naboru na stanowisko Kierownika projektu „Inwestycja w przyszłość” – realizowanego w ramach  priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyniki naboru:

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458) informuję, że wpłynęła 1 oferta.

Oferta nie spełnia wymagań  formalnych dotyczących zatrudnienia  określonych w ogłoszeniu o naborze.

Z powodu braku innych ofert nie dokonano wyboru kandydata.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2013-11-13
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-13 11:14

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Prowadzenia Baz Opisowych Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:

Justyna Dutkalska zam. w Kałuszynie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z tematyki objętej konkursem. Ponadto doświadczenie zawodowe daje pozytywną prognozę na skuteczną realizację zadań na stanowisku objętym konkursem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2013-10-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-10 11:16

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:

Agnieszka Madej z Ożarowa Mazowieckiego

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, ustawy o podatku VAT. Ponadto kandydatka posiada doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, co daje pozytywną prognozę na skuteczną realizację zadań na stanowisku objętym konkursem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2013-10-01
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-10-01 13:37

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego wybrano:

Pana Piotra Kosyla.

Kandydat wykazał się dobrą znajomością zagadnień z tematyki objętej konkursem. Przedstawił wizje i kierunki rozwoju jednostki. Wskazał dodatkowe źródła finansowania działalności zakładu, możliwości wymiany sprzętu na nowy oraz wykorzystywania wymienionego sprzętu do dodatkowej działalności zarobkowej. Ponadto doświadczenie zawodowe daje pozytywną prognozę na skuteczną realizację zadań na stanowisku objętym konkursem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-08-05 11:51

lnformacja o wynikach naboruna stanowisko Kierownika dzialu administracyjno - gospodarczego w Domu Pomocy Spolecznej w Sadowej

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Kierownika działu administracyjno - gospodarczego została wybrana:

Pani Teresa Dąbrowska zam. w Łomiankach.

UZASADNIENIE

Kandydatka spelnia wymagania na podanym stanowisku,dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz zakończyła rozmowy kwalifikaryjne z wynikiem pozytywnym.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-07-02 08:47
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-02 08:47
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-07-03 10:43

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu - Filia w Łomiankach.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:

Magdalena Zięba z Warszawy

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy. Wykazałamsię uporządkowaną wiedzą na temat samorządu powiatowego, bardzo dobrą znajomością procedur administracyjnych i zagadnień z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym, co daje pozytywną prognozę na skuteczną realizację zadań na stanowisku objętym konkursem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-07 15:23

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:

Elżbieta Kowalska - zamieszkała w Brwinowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy. Uzyskała największą ilość punktów. Wieloletnie doświadczenie, bardzo dobra znajomość zagadnień z tematyki objętej konkursem gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku objętym konkursem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-05-23 13:38

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko do spraw geodezji w Wydziale Geodezji, Taksacji i Wdrożeń - w Zespole ds. Geodezji i Wdrożeń

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:

Stanowisko do spraw geodezji w Wydziale Geodezji, Taksacji i Wdrożeń - w Zespole ds. Geodezji i Wdrożeń.

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:

Wiesław Piątkowski – zam. w Łomiankach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień z tematyki objętej konkursem. Ponadto doświadczenie zawodowe daje pozytywną prognozę na skuteczną realizację zadań na stanowisku  objętym konkursem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-23 14:50

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w dniu 05.04.2013r. został zakończony proces naboru oraz dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:

Stanowisko:

Podinspektor ds. środków trwałych

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:

Sylwia Kos – zam. w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy. Wykazała się  bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych, co daje pozytywną prognozę na skuteczną realizację zadań na stanowisku  objętym konkursem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-08 12:06

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Kierownika działu administracyjno - gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bramkach informuje, że w dniu 19.02.2013r. został zakończony proces naboru oraz dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wyniki naboru:

Stanowisko: Kierownik działu administracyjno - gospodarczego.

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:

Latosiński Krzysztof, zamieszkały Kaski, gm. Baranów.

Uzadadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat uzyskał największą liczbę punktów. Spełnia niezbędne wymagania oraz posiada doświadczenie zawodowe, które pozwolą na prawidłowe wykonywanie obowiązków na danym stanowisku pracy. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą i predyspozycjami do pracy na stanowisku objętym konkursem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Seweryn Chruściński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-02-21 12:10

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony