BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i przyznaniu środków.

Informuję, że rozstrzygnięte zostały konkursy na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w zakresie:

- prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu matek lub ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2014 roku;

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w formie specjalistycznej i w formie opiekuńczej w latach 2014 - 2015.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2013 roku przyznał środki na realizację w/w zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (załącznik poniżej).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2013-12-31
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-02 13:19

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Informuję, że Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej:

- prowadzenie w ramach interwencji kryzysowej, domu matek lub ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2014 roku;

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w formie specjalistycznej i w formie opiekuńczej w latach 2014 - 2015.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-12-09
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-12-10 12:07

Zarząd PWZ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 i 2015 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w latach 2014 i 2015 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Kandydatury przedstawicieli do komisji kinkursowej należy zgłosić najpóźniej do dnia 3 grudnia 2013 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-11-15
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-19 09:02

Zarząd PWZ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznych w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu matek lub ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w 2014 roku.

Kandydatury przedstawicieli do komisji kinkursowej należy zgłosić najpóźniej do dnia 3 grudnia 2013 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2013-11-15
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-11-19 08:51

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań zawiera poniższy załącznik.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-28 12:43

Ogłsozenie o wynikach naboru do Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że do dnia 10 czerwca 2013 roku nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-18 15:42

Zarząd PWZ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-29 15:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-29 15:56

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego udziela się dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2013 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z zakresu:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji - zadanie nr 1;

2) Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego - zadanie nr 2.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizacjię zadań dla poszczególnych podmiotów zawierają poniższe załączniki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-03-01 12:52

Ogłoszenie o wynikach naboru do Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że do dnia 4 lutego 2013 roku nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1,

2) Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-02-07 13:03

Zarząd PWZ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwart konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), z zakresu:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1,

2) Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-01-18 14:50

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony