BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/177/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2013 roku projektu "Aktywność szansą na lepsze jutro" w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kaczmarczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-08 14:23

Uchwała Nr XVIII/176/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-08 14:20

Uchwała Nr XVIII/175/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-08 14:11

Uchwała Nr XVIII/174/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zdjęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-08 14:07

Uchwała Nr XVIII/173/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-08 13:59

Uchwała Nr XVIII/172/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Warszawskiego Zachodniego na członków Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-08 13:56

Uchwała Nr XVIII/171/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2012.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-08 13:22

Uchwała Nr XVIII/170/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013r. dla Gminy Ożarów Mazowiecki w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Siemiak, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-08 13:20

Uchwała Nr XVIII/169/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 r. dla Gminy Izabelin w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Siemiak, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-08 13:16

Uchwała Nr XVIII/168/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-08 12:54

Uchwała Nr XVIII/167/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2013 - 2020.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-08 12:12

Uchwała Nr XVIII/166/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Wójcik
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-04-08 11:04

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony