BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XX/187/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-26 15:05

Uchwała Nr XX/186/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-26 14:59

Uchwała Nr XX/185/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie odmowy zaliczenia odcinka drogi krajowej nr 2, od węzła "Warszawa Zachód" (Mory) do granic m.st. Warszawy, tj. od km 466+809 do 467+461, długości 0,652 km, do kategorii dróg powiatowych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-26 14:48

Uchwała Nr XX/184/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położonych w pasmie zachodnim województwa mazowieckiego w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos - Sochaczew".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Stępniak; Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-26 14:45

Uchwała Nr XX/184/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Wójtem Gminy Izabelin prozumienia dotyczącego przekazania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4130W (ul. 3-go Maja) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4126W (ul. Federowicza) do skrzyżowania z drogą gminną 410297 (ul. Tetmajera) wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi powiatowej Nr 4126W (ul. Federowicza) do drogi gminnej Nr 410266W (ul. Langiewicza - teren KPN).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Stępniak; Sprawdził: Łukasz Popek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-26 14:40

Uchwała Nr XX/182/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-26 14:35

Uchwała Nr XX/181/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-26 14:33

Uchwała Nr XX/180/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2013 -2020.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-26 14:30

Uchwała Nr XX/179/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-26 14:28

Uchwała Nr XX/178/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2012 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2013-06-26 14:25

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony