BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

GM.GN.6821.30.2013.AZ

       Na podstawie art. 113 ust. 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wywłaszczenia na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie, części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26/2  o powierzchni 0,0045 ha obręb 0013 Ołtarzew, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1P/00009498/7.

            Postępowanie wywłaszczeniowe zostanie wszczęte jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził:Dorota Radziszewska
    data wytworzenia: 2014-08-28
  • opublikował: Anita Szrajber
    data publikacji: 2014-09-11 09:31
  • zmodyfikował: Anita Szrajber
    ostatnia modyfikacja: 2014-09-11 09:35

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony