BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wszczęciu postępowań w 2014 roku

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Ożarowskiego w km 3+070 jego biegu oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Poznańskiej/róg Zaborowskiej w miejscowości Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-30 15:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika chłonnego na działce o nr ew. 98/38 w miejscowości Dziekanów Leśny, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. zbiornik chłonny wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenów utwardzonych działek o nr ew. 98/37 i 98/38 w miejscowości Dziekanów Leśny, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-30 14:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Duchnicach ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w Oddziale Produkcyjnym w Duchnicach przy ul.  Ożarowskiej 28/30.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-29 13:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 51/1 w miejscowości Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2014-12-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-24 11:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-7/8 wylotem usytuowanym w studni rewizyjnej na zakrytym odcinku rowu, mieszaniny wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu utwardzonego osiedla Latchorzew w Latchorzewie gm. Stare Babice z nadmiarem wód ze stawu retencyjnego usytuowanego na terenie ww. osiedla.   

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-23 11:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 500 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2014-12-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-19 13:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rowu melioracyjnego RN 10/2 wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego DAWTONA przy ul. Bieniewickiej 52 w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2014-12-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-19 13:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 3/8 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2014-12-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-19 13:31
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-19 13:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 196/3 i 296/2 w miejscowości Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-19 13:30
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-19 13:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rowu melioracyjny U-5 w km 7+000 jego biegu wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu w Bieniewicach przy ul. Świętego Jana 3 oraz ścieków przemysłowych z zakładowej oczyszczalni ścieków.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-19 13:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 11/13 w miejscowości Łaźniewek, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-17 13:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminne Przedsiębiorstwa Komunalnego ,,EKO-BABICE” Sp. z o.o. w Starych Babicach gm. Stare Babice, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Estrady 14 w m. Klaudyn, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-17 13:22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na  wykonanie urządzeń wodnych tj.:

- systemu retencyjno-infiltracyjnego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 98/6 w Jawczycach, gm. Ożarów Mazowiecki;

 - systemu drenarskiego wraz z wylotem kanalizacji sanitarnej na działce o nr ew. 98/5 w Jawczycach, gm. Ożarów Mazowiecki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi:

 - wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 98/5, 98/6 w Jawczycach, gm. Ożarów Mazowiecki za pośrednictwem systemu retencyjno-infiltracyjnego;

- ścieków bytowych z oczyszczalni zakładowej usytuowanej na działce nr ew. 98/5 w Jawczycach, gm. Ożarów Mazowiecki za pośrednictwem systemu drenarskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-12 15:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 147/10 w miejscowości Kampinos, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-12 12:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 98/7, 99/7, 99/9 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-10
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-12-11 08:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 128/9 w miejscowości Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-10 12:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 3101W – ul. Młochowskiej w Rozalinie (działka nr ew.  101/1 obręb Rozalin) polegającą na wykonaniu przepustu pod zjazdem na działkę o nr ew. 83/27 obręb Rozalin, gm. Nadarzyn oraz na zmianie parametrów ww. rowu przy przepuście.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-09 13:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 20/6 w miejscowości Gołaszew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-08 10:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie odcinka rowu wraz z przepustem o średnicy 400 mm w miejscu projektowanego zajazdu z drogi powiatowej 4119W - ul. Sochaczewskiej na działkę ew. nr 8/115 z obrębu PGR Strzykuły w gminie Ożarów Mazowecki na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent m. st. Warszawy
  data wytworzenia: 2014-11-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-08 09:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Ożarowskiego służącego do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu osiedla mieszkaniowego usytuowanego na działce nr ew. 56/1 w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do Kanału Ożarowskiego wód opadowych lub roztopowych z terenu osiedla mieszkaniowego usytuowanego na działce nr ew. 56/1 w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-05 09:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

- przejścia linią elektroenergetyczną napowietrzną nad korytem Kanału Ożarowskiego (działka o nr ew. 128 obręb Pogroszew, gm. Ożarów Mazowiecki);

- przejścia linią elektroenergetyczną napowietrzną nad korytem Kanału Ożarowskiego (działka o nr ew. 2 obręb 0006 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki). 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-12-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-04 15:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  przebudowę rowu bez nazwy polegającą na wykonaniu przepustu na działkach nr ew. 70/6 i 68/3 w Starych Babicach pod zjazdem na działkę o nr ew. 70/21 w Starych Babicach, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-04 15:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  przebudowę rowu bez nazwy polegającą na wykonaniu przepustu na działkach nr ew. 70/6 i 68/3 w Starych Babicach pod zjazdem na działki o nr ew. 70/18 i 70/19 w Starych Babicach, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-04 15:50
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-04 15:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

– pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. systemów retencyjno – infiltracyjnych w pasach drogowych ulic: Zbowidowskiej, Armii Wojska Polskiego, Powstańców Kampinosu, Mikołaja Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów i Powstańców Warszawy w Łomiankach, gmina Łomianki;

– pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulic: Zbowidowskiej, Armii Wojska Polskiego, Powstańców Kampinosu, Mikołaja Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów i Powstańców Warszawy w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-12-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-12-02 10:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 948 w miejscowości Borzęcin Duży, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-11-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-11-28 10:34

 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 236/8 w miejscowości Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2014-11-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-11-26 12:38

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 290/10 i 290/7 w miejscowości Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-11-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-11-19 13:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 330 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-11-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-11-19 12:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 48/1, 48/2 i 48/3 obręb 0004 w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-11-12 13:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 430/5, 430/3, 454, 482, 483, 485, 509, 536 obręb 0004 w Łomiankach, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. studnie chłonne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulic: Szpitalnej, Rzemieślniczej, Starej, Nowej, Rajskiej i Dobrej w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-11-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-11-07 15:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie systemu retencyjno-rozsączającego na działce nr ew. 270/4 w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, gmina Stare Babice;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. systemu retencyjno-rozsączającego wód opadowych lub roztopowych z części terenu działki o nr ew. 270/4 w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-11-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-11-04 11:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 87 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-11-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-11-04 11:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 95 i 126/1 obręb 0023 w Łomiankach, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. studnie chłonne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych ze skrzyżowania ulic Grzybowej i Konwaliowej w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-11-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-11-03 15:22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 57/29 w miejscowości Babice Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-11-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-11-03 13:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 242 w miejscowości Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-10-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-10-21 11:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu na Kanale Ożarowskim na działce nr ew. 60/3 obręb 0002 w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-10-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-10-21 11:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 507 obręb 0005 w Łomiankach, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. studnie chłonne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Oleńki w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-10-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-10-16 14:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 619 i 620 w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-10-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-10-15 14:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 32/2, 32/3, 32/4 i 32/5 w miejscowości Rokitno, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-10-07 15:11

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 212/6 w miejscowości Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-10-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-10-01 11:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi gminnej – ul. Białej Góry (działka nr ew. 254 obręb Zielonki Wieś) w związku z budową zjazdu na działkę o nr ew. 109/4 obręb Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-10-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-10-01 11:38

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Błońskiej 59.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-29 14:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu na działce o nr ew. 318 w miejscowości Zaborów, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-09-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-29 13:31

Informacja o wszczęciu przez Starostę Sochaczewskiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanału deszczowego do cieku o nazwie Rów Opasoky w km 4+200, usytuowanego na działce o numerze ewid. 1064/6 w miejscowości Truskaw, gm. Izabelin oraz na odprowadzanie do tego cieku oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulicy i chodników o łącznej powierzchni 1,01 ha.

 

 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-26 15:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 268/7 i 269/8 w miejscowości Zaborówek, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-09-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-26 11:37
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-01 15:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 334 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-09-25 15:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów oligoceńskich z ujęcia zlokalizowanego w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola, przy ulicy Deotymy 25/33.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-09-24
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-09-25 11:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów oligoceńskich z ujęcia zlokalizowanego w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola, przy ulicy Krępowieckiego 2.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-09-24
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-09-25 11:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów oligoceńskich z ujęcia zlokalizowanego w Warszawie na terenie Dzielnicy Wola, przy ulicy Smoczej 19.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-09-24
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-09-25 10:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 708/12 w miejscowości Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-09-25 09:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 189/8 w miejscowości Wyględy, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-09-25 09:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia melioracji wodnej szczegółowej tj. rurociągu o średnicy 500 mm na działkach o nr ew. 320, 321, 322, 323, 373, 335, 347, 374, 359, 358, 357, 356, 344 i 332 w miejscowości Zielonki Parcele, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-09-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-24 10:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 281/13 w miejscowości Żukówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-09-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-24 10:38

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 107 w miejscowości Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-09-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-23 10:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

-  pozwolenia wodnoprawnego na  wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-chłonnego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 188/5 obręb 11 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki;

- pozwolenia wodnoprawnego na  wprowadzanie za pośrednictwem ww. urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 188/5, 96/6 obręb 11 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-09-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-22 11:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z- 7 na działce o nr ew. 97/21 w miejscowości Babice Nowe, gmina Stare Babice;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do rowu melioracyjnego Z-7 wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 97/21, 81/28 w miejscowości Babice Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-09-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-18 12:02

Informacja o zmianie zakresu wniosku: dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 25/2 w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice będzie prowadzone w zakresie przebudowy i likwidacji drenowania na działce o nr ew. 25/2 w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-09-15 15:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 277/1, 277/2 i 277/3 w miejscowości Bieniewice, gmina Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2014-09-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-12 14:27

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 1/3 w miejscowości Łaźniew, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2014-09-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-12 14:26
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-12 14:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 236/16 w miejscowości Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2014-09-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-12 14:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 102/6, 102/26 i 102/27 w miejscowości Zielonki Parcele, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-09-11 09:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj.: wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego U-26/1-4 w hm 5+18 w miejscowości Łaźniew, gmina Błonie,

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-26/1-4 za pomocą ww. wylotu wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej na działce o nr ew. 32 w miejscowości Łaźniew, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2014-09-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-08 16:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 97/21 i 81/28 w miejscowości Babice Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2014-09-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-04 14:38

Informacja o zmianie zakresu wniosku: dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z części południowej działek o nr ew. 48 i 49 obręb Koprki gm. Ożarów Mazowiecki do ziemi za pośrednictwem zbiornika chłonnego prowadzone będzie w zakresie wprowadzania wód opadowych lub roztopowych z części południowej działek o nr ew. 48 i 49 obręb Koprki gm. Ożarów Mazowiecki do ziemi za pośrednictwem zbiornika chłonnego oraz likwidacji dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O-6 zlokalizowanych na ww. działkach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2014-09-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-04 12:11

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 76/33 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-09-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-09-03 10:27

Informaja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr 184/7 i 184/8 w miejscowości Komorów, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Jan Żychliński
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-08-29 11:17
 • zmodyfikował: Katarzyna Kosiacka
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-29 11:18

Informacja o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

a./ odbudowę systemu odwadniającego w postaci rowów otwartych o długości całkowitej 937m wraz z dwoma przepustami o długościach 16,5m i 6m na działkach o nr ew.: 1781/1, 1120, 1117, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689 obręb Izabelin, gm. Izabelin oraz 9, 147, 148 obręb Klaudyn, gm. Stare Babice;

b./ wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowów tj.: - studni betonowej z otworem wylotowym na działce nr ew. 1120 obręb Izabelin; - studni betonowej z otworem wylotowym na działce nr ew. 1781/1 obręb Izabelin; - studni betonowej z otworem wylotowym na działce nr ew. 9 obręb Klaudyn;

c./ wprowadzanie za pomocą ww. studni betonowych z otworami wylotowymi do rowów wód opadowych lub roztopowych z terenów znajdujących się w rejonie ulic Małachowskiego, Bohaterów Kampinosu, Mickiewicza, Rzędziana, Słowackiego, Szymanowskiego, Księcia Jeremiego w miejscowości Izabelin B, gm. Izabelin,

będzie prowadzone w następującym zakresie:

a./odbudowa systemu odwadniającego w postaci rowów otwartych o długości całkowitej 937m wraz z dwoma przepustami o długościach 16,5m i 6m na działkach o nr ew.: 1781/1, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689 obręb Izabelin, gm. Izabelin oraz 9, 147, 148 obręb Klaudyn, gm. Stare Babice;

b./przebudowa rowu odwadniającego na działkach nr ew. 1120 i 1117 obręb Izabelin gm. Izabelin;

c./ wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania wód z odwodnienia do rowów, tj.: - studni betonowej z otworem wylotowym na działce nr ew. 1120 obręb Izabelin; - studni betonowej z otworem wylotowym na działce nr ew. 1781/1 obręb Izabelin; - studni betonowej z otworem wylotowym na działce nr ew. 9 obręb Klaudyn;

d./ wykonanie urządzenia wodnego służącego do wprowadzania wód z odwodnienia do Kanału Zaborowskiego, tj. wylotu rowu odwadniającego do Kanału Zaborowskiego;

e./wprowadzanie do rowów i Kanału Zaborowskiego za pomocą ww. urządzeń wodnych wód z odwodnienia terenów znajdujących się w rejonie ulic Małachowskiego, Bohaterów Kampinosu, Mickiewicza, Rzędziana, Słowackiego, Szymanowskiego, Księcia Jeremiego w miejscowości Izabelin B, gm. Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2014-08-28
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-08-29 09:04

Informaja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr 180/2 i 181/2 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-08-28 11:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-16 na działkach o nr ew. 441/3, 995, 1139 w miejscowości Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-08-25
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-08-26 11:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania oraz na wykonanie stawu na działce nr ew. 60 obręb Nowa Górna, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-08-26
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-08-26 10:03

Informaja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 25/2 w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-08-26 09:40
 • zmodyfikował: Katarzyna Kosiacka
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-26 09:41

Informaja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr 91/2, 91/5 i 98/2 w miejscowości Koczargi Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-08-25 11:57

Informaja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 34/4 w miejscowości Bieniewo Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-08-25 11:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 1 i nr 2 zlokalizowanego na działce nr ew. 71/1 w miejscowości Konotopa, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-08-20 10:47

Informaja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi na działce o nr ew. 2/258 w Dziekanowie Leśnym, gmina Łomianki ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody oraz na wprowadzanie do ziemi na działce o nr ew. 13/268 w Dziekanowie Leśnym, gmina Łomianki ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedziba w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 65 w Dziekanowie Leśnym, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-08-20 08:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów oligoceńskich z ujęcia składającego się ze studni nr 2 i nr 4 oraz na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 6, zlokalizowanych na terenie SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym, na działce nr ew. 2/258 obręb Dziekanów Leśny, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-08-20 08:38

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego U-7 (rurociąg o średnicy 1,0m) na działce o nr ew. 37 obręb 10 w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-7 ww. wylotami wód opadowych lub roztopowych z przebudowanej ulicy Konwaliowej w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-08-20 08:33

Informaja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr 219/1 i 219/2 w miejscowości Żukówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-08-19 14:56
 • zmodyfikował: Katarzyna Kosiacka
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-19 14:57


Informaja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu chłonnego i częściową likwidację drenowania na działce nr ew. 86 w m. Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-08-14
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-08-18 09:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowów melioracyjnych Z-2 i Z-2/3 polegającą na przebudowie przepustów na ww. rowach pod ulicą Wiosenną w Zaborowie, gm. Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-08-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-08-14 10:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 16/13, 16/14, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 16/20, 16/21, 16/22, 16/23, 16/24, 16/25, 16/26, 16/27, 16/29, 16/30, 16/31, 16/32, 6/33, 16/34, 16/35, 16/36, 16/37, 16/38, 16/39, 16/40, 16/41, 16/42, 16/44, 16/45, 16/46, 16/48, 16/50, 16/51, 16/52, 16/53, 16/54, 16/55, 16/56, 16/57, 16/58, 16/59, 16/60, 16/61, 16/62, 16/63, 16/64, 16/65, 16/66, 16/67, 16/68, 16/69, 16/70, 16/71, 16/72, 16/73, 16/74, 16/75, 16/76, 16/79, 16/80, 16/81, 16/82, 16/83, 16/84, 16/85, 16/86, 16/87, 16/88, 16/95, 16/96, 16/97, 16/98, 16/99, 16/100, 16/101, 16/102, 16/103 obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki oraz wykonanie wylotów rurociągów drenarskich do rowu melioracyjnego O-16 na działce o nr ew. 7/12 obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-08-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-08-13 13:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek, przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1224/P/NN/14, który wpłynął w dniu 17.06.2014 r., uzupełniony w dniu 28.07.2014 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu wzdłuż drogi powiatowej 4101W (ul. Fabryczna), polegającą na wykonaniu przepustu w celu realizacji zjazdu z ww. drogi powiatowej do działki ew. nr 104/1 obręb 30 Błonie, na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent m. st. Warszawy
  data wytworzenia: 2014-08-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-08-12 15:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 618/7 i 619/3 w miejscowości Borzęcin Duży, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-08-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-08-08 10:21

Informacja o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 36/25 w miejscowości Kwirynów, gmina Stare Babice będzie prowadzone w zakresie wykonania urządzeń wodnych tj. studni chłonno - odparowywalnych na działce o nr ew. 36/25 w miejscowości Kwirynów, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-08-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-08-08 10:20

Informacja o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 619 w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice będzie prowadzone w zakresie wykonania urządzeń wodnych tj. studni chłonno - odparowywalnych na działce o nr ew. 619 w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-08-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-08-08 10:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

– pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni chłonnej na działce o nr ew. 558/1 w miejscowości Leszno, gmina Leszno;

– pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych z powierzchni pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 579 (ul. Błońska) w miejscowości Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-08-06 14:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. podziemnych zbiorników retencyjno – rozsączających na działkach o nr ew. 430/3 i 430/4 obręb 0023 w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-08-06 14:22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-2 w km 5+910 jego biegu oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-2/3 w km 0+825 jego biegu;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-2 oraz do rowu melioracyjnego Z-2/3 ww. wylotami wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z ulic: Wiosennej i Środkowej w Zaborowie, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-31
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-31 15:27

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 197/5, 197/3 i 197/2 w miejscowości Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-30 14:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. systemu rozsączającego na działce nr ew. 672 obręb 0005 w Łomiankach, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. system rozsączający wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Wiejskiej i ulicy Szczytowej w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-30 14:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 1/53 i 1/54 obręb PGR Strzykuły, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-30 14:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenownia na działkach o nr ew. 268/3 i 269/3 w miejscowości Zaborówek, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-30 14:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji przebudowy urządzenia wodnego tj. rowu usytuowanego przy ulicy Rzędziana w Izabelinie, gm. Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2014-07-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-25 13:28

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 48 w miejscowości Nowe Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2014-07-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-24 14:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 50/7 w miejscowości Piorunów, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-23 13:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego O-3 w m. Święcice i Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-23 12:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 292/2 i 292/3 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-18 10:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./  pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych, tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 24/5 obręb 0006 w Łomiankach, gmina Łomianki,

2./  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ew. 25/2, 23/12, 24/5, 26 obręb 0006 w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-17 13:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie w km 32+510 biegu rzeki Utraty wylotu rurociągu łączącego stawy zlokalizowane na działkach o nr ew. 40/1, 44/1 i 55/1 obręb 0009 w Błoniu, gmina Błonie z rzeką.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-17 13:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 127/11 w miejscowości Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-04 14:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 78 w Dziekanowie Leśnym, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-04 11:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 36/25 w miejscowości Kwirynów, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-07-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-04 11:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 619 w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-04 11:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 619 w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-04 11:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi gminnej – ul. Białej Góry (działka nr ew. 461 obręb Zielonki Wieś) w związku z budową zjazdu na działkę o nr ew. 456 obręb Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-07-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-04 11:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. drenażu rozsączającego na działkach o nr ew. 421/5 i 419/1 obręb 0006 w Łomiankach, gmina Łomianki

2./  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ew. 419/1, 421/5 i 421/3 obręb 0006 w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-03 13:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 92/20 i 92/17 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-02 11:38

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 28/2 w miejscowości Koprki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-07-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-07-01 13:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście przyłączem wodociągowym pod korytem rzeki Rokitnicy Nowej w km 4+605 jej biegu na działkach o nr ew. 283 obręb 00028 w Błoniu i nr ew. 22 obręb 0022 w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-06-30 12:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  przebudowę rowu melioracyjnego Z-7/8 polegającą na wykonaniu przepustu na działkach nr ew. 57/10, 56/12 i 57/13 w m. Lubiczów, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-06-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-06-30 12:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 675/18 w miejscowości Leszno, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-06-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-06-26 14:22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-7 w km 5+050 jego biegu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Starych Babicach, gm. Stare Babice.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-06-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-06-24 15:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 438/1, 438/2, 438/3 i 438/4 w miejscowości Koczargi Stare, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-06-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-06-23 13:19

Informacja o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 48 i 49 obręb Koprki gm. Ożarów Mazowiecki do ziemi za pośrednictwem zbiornika chłonnego oraz rowu melioracyjnego O-6 na ww. działkach będzie prowadzone w zakresie wprowadzania wód opadowych lub roztopowych z części południowej działek o nr ew. 48 i 49 obręb Koprki gm. Ożarów Mazowiecki do ziemi za pośrednictwem zbiornika chłonnego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-06-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-06-23 13:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 16/68 obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2014-06-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-06-11 13:04

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostów na stawach zlokalizowanych na działkach o nr ew. 633/6 i 633/8 w Starych Babicach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2014-06-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-06-11 13:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 200 obręb PGR Szeligi, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził : Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2014-06-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-06-11 13:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 69/8 i 69/7 w miejscowości Konstantów, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2014-06-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-06-10 09:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 188/6 w miejscowości Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-06-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-06-09 12:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działce o nr ew. 214/8 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-06-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-06-05 08:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu usytuowanego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 159 w Babicach Nowych, gm. Stare Babice za pośrednictwem rowu melioracyjnego Z-7/8 oraz za pośrednictwem dwóch studni chłonnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-06-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-06-04 10:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działce o nr ew. 2/2 w miejscowości Wąsy Wieś, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2014-06-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-06-03 10:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 225 w miejscowości Grądy, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-05-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-30 12:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-7 na działce nr ew. 241/35 w Koczargach Starych, gm. Stare Babice;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do rowu melioracyjnego Z-7 wód opadowych lub roztopowych z ulicy Orzechowej w Koczargach Starych, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-05-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-29 14:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 56/1 obręb 0006 w Ożarowie Mazowieckim, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdzil: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-05-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-27 15:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 236/24 i 236/25 w miejscowości Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-05-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-26 16:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 236/21 w miejscowości Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-05-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-26 16:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działkach o nr ew. 23/2 i 23/3 w miejscowości Gawartowa Wola, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-05-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-21 13:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi wojewódzkiej nr 718 (działka nr ew. 60/1 obręb Topolin, gmina Stare Babice) pod zjazdem na działkę o nr ew. 82/6 obręb Topolin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-05-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-20 14:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 16 w obrębie 4-06-13 przy ul. Zarzecze w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-05-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-20 12:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie działki nr ew. 10 w m. Bielice gm. Sochaczew.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-05-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-20 12:54

Informacja o zmianie zakres wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie likwidacji drenowania na działce o nr ew. 217/4 w miejscowości Radonice, gmina Błonie będzie prowadzone w zakresie likwidacji drenowania na działkach o nr ew. 217/4 i 217/2 w miejscowości Radonice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-05-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-20 12:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 16 w obrębie 4-06-13 przy ul. Zarzecze w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-05-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-20 11:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego OL-6 na działkach nr ew. 199/11, 199/12, 199/13, 199/14, 199/15, 199/16, 199/17, 199/19, 199/21, 199/23 w miejscowości Komorów, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-05-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-14 09:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozsączającego w pasie drogi – ulicy Kolumba na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy na odcinku od skrzyżowania z ul. Szyszkową do północnego końca ulicy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-05-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-13 10:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

– wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego OL-9 na działce o nr ew. 228 w  miejscowości Kampinos A, gmina Kampinos,

– wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego OL-9/5 na działce o nr ew. 107/2 w miejscowości Kampinos A, gmina Kampinos;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego OL-9 oraz do rowu melioracyjnego OL-9/5 za pomocą ww. wylotów ścieków deszczowych odprowadzanych z ul. Kwiatowej, Ogrodowej i Szkolnej na terenie gminy Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-05-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-13 10:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 87/6 i 87/8 w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-05-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-05-13 10:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację rowu przydrożnego zlokalizowanego na działkach o nr ew. 516/1, 531, 534 obręb 0023 w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdzil: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-04-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-30 12:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 376/1, 376/2, 119/18, 119/19, 119/20 i 119/21 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-04-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-29 15:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O-16/3/8 na działce nr ew. 206/48 w Zielonkach, gm. Stare Babice;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do rowu melioracyjnego O-16/3/8 wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej – ulicy Zachodniej w Zielonkach, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-04-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-28 15:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działce o nr ew. 8/4 obręb 0003 w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-04-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-28 15:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 1015 w miejscowości Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-04-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-24 15:27

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 4/38 obręb SHR Wolica, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-04-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-24 13:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 63/4 w miejscowości Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-04-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-18 12:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Zawodzie 16.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-04-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-18 12:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-7/8 na działce nr ew. 276/14 obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do rowu melioracyjnego Z-7/8 wód opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego działki nr ew. 276/10 obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-04-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-17 12:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przepustem przez Kanał Ożarowski pod zjazdem na działkę nr ew. 278 przy ul. Nadbrzeżnej w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-04-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-17 08:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej w Błoniu przy ul. Sochaczewskiej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-04-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-15 13:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działce o nr ew. 434 w miejscowości Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Jan Żychliński
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-04-10 10:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenownia na działce o nr ew. 129/4 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-04-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-09 11:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działkach o nr ew. 194/3, 194/4 i 193 w miejscowości Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-04-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-08 13:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj.: wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odcinka ulicy Bluszczańskiej pomiędzy ul. 10KDD i ul. 4KDZ na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-04-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-08 13:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj.: wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z ul. Pułku AK „Waligóry” – jezdnia zachodnia na odcinku od ulicy Bluszczańskiej do ulicy 35 KDD na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-04-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-08 13:00
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-08 13:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj.: wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z ul. Pułku AK „Waligóry” – jezdnia wschodnia na odcinku od ulicy Bluszczańskiej do ulicy 35 KDD na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-04-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-08 12:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 77/3 w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-04-08 11:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 271/9 w miejscowości Zaborówek, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-04-08 11:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 42/5 i 42/6 w miejscowości Koprki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-04-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-07 13:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a./ odbudowę systemu odwadniającego w postaci rowów otwartych o długości całkowitej 937m wraz z dwoma przepustami o długościach 16,5m i 6m na działkach o nr ew.: 1781/1, 1120, 1117, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689 obręb Izabelin, gm. Izabelin oraz 9, 147, 148 obręb Klaudyn, gm. Stare Babice; 

   b./ wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowów tj.:

- studni betonowej z otworem wylotowym na działce nr ew. 1120 obręb Izabelin;

- studni betonowej z otworem wylotowym na działce nr ew. 1781/1 obręb Izabelin;

- studni betonowej z otworem wylotowym na działce nr ew. 9 obręb Klaudyn;

c./ wprowadzanie za pomocą ww. studni betonowych z otworami wylotowymi do rowów wód opadowych lub roztopowych z terenów znajdujących się w rejonie ulic Małachowskiego, Bohaterów Kampinosu, Mickiewicza, Rzędziana, Słowackiego, Szymanowskiego, Księcia Jeremiego w miejscowości Izabelin B, gm. Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-03-31
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-01 14:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 225 w miejscowości Borzęcin Mały, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-31
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-01 08:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi powiatowej DP 3124W (działka nr ew. 86/1 obręb Parzniew, gmina Brwinów) pod zjazdem na działkę o nr ew. 91/12 w miejscowości Parzniew, gmina Brwinów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-03-31
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-04-01 08:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Towarowej 6.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-28 09:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

-  przebudowę rowu melioracyjnego Z-6 polegającą na zamianie rowu otwartego na rurociąg wraz ze zmianą jego trasy na działkach o nr ew.: 499, 69/3 w miejscowości Koczargi Stare, gmina Stare Babice;

- przebudowę drenowania na działce nr ew. 499 w miejscowości Koczargi Stare, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-28 09:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu na działce nr ew. 14/1 obręb Lipków z wylotem do rowu melioracyjnego Z-7 na działce nr ew. 202 obręb Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-03-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-28 08:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 164/7 i 164/12 w miejscowości Babice Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-27 15:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 18/13 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-27 15:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 24/4 i 24/5 w miejscowości Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-27 15:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 190/4 i 190/5 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-03-26 08:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 331/3 i 333 w miejscowości Borzęcin Duży, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-20
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-03-20 11:06
 • zmodyfikował: Katarzyna Kosiacka
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-20 11:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 48 i 49 obręb Koprki gm. Ożarów Mazowiecki do ziemi za pośrednictwem zbiornika chłonnego oraz rowu melioracyjnego O-6 na ww. działkach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-18 15:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-16 polegającą na zamianie rowu otwartego na rurociąg na działce o nr ew. 165/9 w miejscowości Mościska, gmina Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-03-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-14 11:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na działce nr ew. 204/8 w miejscowości Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki;

-wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem zbiornika retencyjno–infiltracyjnego wód opadowych lub  roztopowych z terenu zakładu usytuowanego na działce nr ew. 204/8 w miejscowości Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-14 11:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Utraty w km 33+700 jej biegu wód opadowych i roztopowych z terenu kompleksu hal magazynowych ProLogis Park Błonie w miejscowości Kopytów, gmina Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-14 11:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią telekomunikacyjną pod korytem rzeki Utraty w km 31+150 jej biegu na granicy miejscowości Błonie i Białuty, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-13 15:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią telekomunikacyjną pod korytem rzeki Rokitnicy Nowej w km 2+838 jej biegu na terenie gminy Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-13 15:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 115/5 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-12 15:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację stawu zlokalizowanego na działce nr ew. 14/1 położonej w Lipkowie, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-12 15:11

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 31/7 w miejscowości Wierzbin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-03-06 13:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  likwidację sączka drenarskiego oznaczonego nr 11 na działkach o nr ew. 494 i 495 w miejscowości Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-03-06 12:53
 • zmodyfikował: Katarzyna Kosiacka
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-06 12:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  likwidację drenowania na działce o nr ew. 60 w miejscowości Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-05 14:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

–    likwidację rowu przydrożnego wraz z przepustami wzdłuż ul. Łąki po jej południowej stronie, na odcinku od ul. Ekologicznej do drogi powiatowej nr 4108W na terenie gminy Błonie;

–    wykonanie rowu przydrożnego wraz z przepustami wzdłuż ul. Łąki po jej południowej stronie, na odcinku od ul. Ekologicznej do drogi powiatowej nr 4108W na terenie gminy Błonie

–    wykonanie dziewięciu wylotów kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego projektowanego po południowej stronie ulicy Łąki na terenie gminy Błonie;

     –   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie projektowanymi wylotami do rowu przydrożnego wód opadowych lub roztopowych z ulicy Łąki na terenie gminy Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-03-05 14:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 16/61 obręb PGR Kręczki Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-02-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-02-28 11:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 4 zlokalizowanej na działce nr ew. 54/8 obręb 0009 Ożarów Mazowiecki oraz studni nr 8 zlokalizowanej na działce nr ew. 228 obręb 0011 Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-02-25
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-02-26 15:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego U-5 w km 4+463 jego biegu;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-5 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z ulic: Sękocińskiej, Starowiejskiej i Rolnej w Sękocinie Starym, gmina Raszyn.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-02-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-02-26 14:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 39/6 i 39/7 obręb 0006 w Ożarowie Mazowieckim, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-02-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-02-25 11:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracyjnych na działce o nr ew. 289/1 w miejscowości Bieniewice, gmina Błonie wraz z wylotem do rowu melioracyjnego U-5/27 w km 0+006 jego biegu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-02-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-02-25 11:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 101/5, 12/3 i 101/4 obręb 2-07-20 w Warszawie;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. studni chłonnych wód opadowych lub roztopowych z ulicy Pryzmaty na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-02-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-02-21 14:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu (stanowiącego przedłużenie rowu melioracyjnego Z-16) na działce nr ew. 843/53 w Klaudynie, gm. Stare Babice;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do rowu (stanowiącego przedłużenie rowu melioracyjnego Z-16) wód opadowych lub roztopowych z terenu działki nr ew. 843/53 w Klaudynie, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-02-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-02-18 13:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działce o nr ew. 8/1 w miejscowości Bieniewo Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-02-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-02-18 12:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:

- przejścia kanałem sanitarnym pod dnem Kanału Ożarowskiego w km 1+653 jego biegu w miejscowości Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki;

- przejścia kanałem sanitarnym nad dnem Kanału Ożarowskiego w km 2+330 jego biegu metodą podwieszenia pod mostem w miejscowości Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki;

- przejścia kanałem sanitarnym pod dnem Kanału Ożarowskiego w km 3+460 jego biegu w miejscowości Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-02-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-02-18 12:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Izabelińskiej w Starych Babicach, polegającą na wykonaniu przepustu, w związku z realizacją zjazdu publicznego z ww. ulicy na działkę ew. nr 62/13 w Starych Babicach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezydent m. st. Warszawy
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-02-18 12:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączków drenarskich oznaczonych nr 35 i 36 na działkach o nr ew. 17/3 i 16 w miejscowości Piorunów, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-02-17 14:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-7 w km 5+004 i w km 5+115 jego biegu,

2./  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotami do rowu melioracyjnego    Z-7 wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 803/3, 803/5 i 803/6 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-02-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-02-17 14:05

Informacja o zmianie zakresu wniosku. Dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu oraz wykonanie urządzeń wodnych w postaci skrzynek rozsączających na działce o nr ew. 550/6 w Starych Babicach, gmina Stare Babice będzie prowadzone w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu oraz wykonanie urządzeń wodnych w postaci skrzynek rozsączających na działce o nr ew. 550/6 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice oraz na wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. skrzynek rozsączających wód opadowych i roztopowych pochodzących z działki o nr ew. 548/1 w Starych Babicach, gmina Stare Babcie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-02-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-02-17 14:04

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających na działkach o nr ew. 7/31, 7/8 obręb 1-02-33 Warszawa, nr ew. 29/41, 29/40, 39 obręb 1-02-28 Warszawa i nr ew. 1, 5 obręb 1-02-34 Warszawa oraz drenażu rozsączającego w pasie drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 24 KDD

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z parkingu i jezdni związanych z siecią drogową zlokalizowaną przy ul. Jaśminowej i ul. Pory na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-02-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-02-12 13:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-11 usytuowanych na działce nr ew. 581 obręb Klaudyn gm. Stare Babice, służących do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych z dachów budynków usytuowanych na działce nr ew. 1008/1 obręb Klaudyn gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2014-02-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-02-06 10:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów oligoceńskich z ujęcia składającego się ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr ew. 78/3 obręb 0034 Witki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-01-29
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2014-01-29 15:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 27/5 w miejscowości Rochaliki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-01-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-01-29 09:27

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr ew. 4/16 obręb 0025 Pass, gmina Błonie i studni nr 2 zlokalizowanej na działce nr ew. 4/43 obręb 0025 Pass, gmina Błonie. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-01-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-01-28 11:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego na działce o nr ew. 1/3 obręb 0003 w Łomiankach, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-01-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-01-28 11:03
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-28 11:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączka drenarskiego oznaczonego nr 16 na działkach o nr ew. 66/12, 67/3 i 67/2 w miejscowości Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-01-27 09:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do zakrytego odcinka Kanału Lipkowskiego na działce o nr ew. 325/1 obręb 6-10-03 w Warszawie;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Lipkowskiego ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z ulic Einsteina i Ciołkowskiego oraz części ulic Leibniza i Kartezjusza na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-01-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-01-24 14:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działce o nr ew. 30/1 w miejscowości Wąsy Kolonia, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2014-01-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-01-24 11:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-8/7 na działce o nr ew. 82 w miejscowości Czarnów, gmina Leszno, ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Czarnowie, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-01-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-01-23 13:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego UK-2 na działce o nr ew. 81/19 w miejscowości Gawartowa Wola, gmina Leszno, ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-01-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-01-23 13:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 10/8 i 10/11 obręb 0031 Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-01-20 15:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu bez nazwy na działce nr ew. 222/40 w Lipkowie, gm. Stare Babice;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do rowu bez nazwy wód opadowych lub roztopowych z drogi gminej - odcinka ulicy Jastrzębskiej w Lipkowie, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda; Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2014-01-20 14:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działce o nr ew. 45/2 w miejscowości Bieniewo Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2014-01-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-01-15 11:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenownia na działce o nr ew. 217/4 w miejscowości Radonice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2014-01-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-01-15 11:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i przebudowę drenownia na działce o nr ew. 32/2 w miejscowości Wierzbin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-01-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-01-13 15:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 61/4 i 61/3 w miejscowości Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-01-10 08:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 34/2 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-01-10 08:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy Nowej wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z drogi krajowej nr 92 od km 448+780 do km 449+862 jej biegu, na terenie gminy Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2014-01-10 08:47

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony