Nawigacja

Treść strony

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy w dniu 13 grudnia 2012 roku.

dotycząca sprawdzenia wielkości zbioru, stanu uporządkowania, zachowania i zabezpieczenia zbioru dokumentacji przechowywanej w magazynie archiwalnym Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 • autor informacji: Zofia Wyzgał
  data wytworzenia: 2012-12-13
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-21 12:56

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach 26-28 września 2012 roku.

dotycząca realizacji zadań własnych powiatu w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie opracowywania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

 • autor informacji: Ewa Szczykutowicz, Aneta Stokowiec
  data wytworzenia: 2012-09-28
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-21 12:50

Czynności sprawdzające przeprowadzone przez Urząd Skarbowy Warszawa - Bielany w dniu 13 czerwca 2012 roku.

dotyczące transakcji zawartych w październiku 2011 roku z BM CONSULT Dariusz Szymczak.

 • autor informacji: Bogumiła Micka
  data wytworzenia: 2012-06-15
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-21 12:43

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w dniach 20.12.2011r. - 17.02.2012r.

dotycząca gospodarki finansowej.

 • autor informacji: Wojciech Balcerzak
  data wytworzenia: 2012-04-11
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-21 12:38

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli w dniach 5-21 grudnia 2011 roku.

dotycząca trybu załatwiania złożonych wniosków o wywłaszczenie oraz poprawność formalnoprawną wydawania decyzji w sprawach wywłaszczeń, a także wydawanie, odmowę wydania oraz cofania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż.

 • autor informacji: Magdalena Ośko, Kamila Janowska
  data wytworzenia: 2012-01-24
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-21 12:18

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00