Nawigacja

Treść strony

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dniach 24-25 października 2013 roku

dotycząca oceny stanu realizacji zadań planistyczno - organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej.

 • autor informacji: Krzysztof Dąbrowski
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-24 10:50

Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniach 6-10 sierpnia 2013 roku

dotycząca prawidłowości realizacji projektu pt. "Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m.st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o długości ok. 4700 mb".

 • autor informacji: Marek Sudomirski, Małgorzata Brodzik, Sylwia Bagińska
  data wytworzenia: 2013-10-15
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-24 10:45

Kontrola przeprowadzona przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawiew dniu 26 czerwca 2013 roku

dotycząca prawidłowości gospodarowania środkami publicznymu obejmującymi częśc oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do jej naliczenia na lata 2010 - 2011.

 • autor informacji: Dorota Kowalczyk - Wysocka
  data wytworzenia: 2013-09-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-22 14:43

Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniu 19 czerwca 2013 roku

dotycząca projektu pt. "Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim".

 • autor informacji: Łukasz Famulski, Agnieszka Gucwa - Lukoszczyk
  data wytworzenia: 2013-07-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-22 14:36

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w dniach 11 do 15 kwietnia 2013 roku.

dotycząca wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących uprawnień starosty w stosunku do fundacji mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Oględziny przperowadzone przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie w dniu 3 czerwca 2013 roku.

dotyczące oględzin sprzętu informatycznego w ramach projektu nr RPMA.02.02.00-14-001/09 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagających niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

 • autor informacji: Andrzej Kwietniewski
  data wytworzenia: 2013-06-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-22 13:57

Kontrola problemowa przeprowadzona przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniach 23 listopada 2012 r. do 7 grudnia 2012 r.

dotycząca realizacji zadań z zakresu:

- terminowości przekazywania marszałkom powiatowych zestawień zbiorczych objętych ewidencją gruntów i budynków,

- prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdan o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji GUGiK 3.00 oraz terminowości przekazywania ich do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 • autor informacji: Krystyna Kowalska, Barbara Godlewska
  data wytworzenia: 2013-05-14
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-22 13:51

Kontrola doraźna przeprowadzona przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniach 17 grudnia 2012 roku do 11 stycznia 2013 roku.

dotycząca prawidłowości prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w szczególności:

- wykonywania czynności administracyjnych związanych z ochroną znaków geodezyjnyc, grawimetrycznych i magnetycznych,

- wydawania zezwoleń na rozpowrzechnianie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozporowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartogrficzny.

 • autor informacji: Anna Konieczna
  data wytworzenia: 2013-02-14
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-22 13:50

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00