BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem "Konkurs" w terminie do dnia 8 stycznia 2015 roku, na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janian Wieczorek
  data wytworzenia: 2014-12-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-12 14:42

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza konkurs ofert na stanowisko starszego referenta

Oferty nalezy składać w terminie do 28.11.2014(do godz. 13.30) w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300(sekretariat) w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs ofert na stanowisko starszego referenta" lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do ZDP.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2014-11-13
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-11-13 16:15
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-11-13 16:15
 • zmodyfikował: Zbigniew Rębiś
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 16:17

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza konkurs ofert na stanowisko referent ds. księgowości

Oferty należy składać w terminie do 17.11.2014r, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 ,pok. 138 w zamkniętej kopercie
z adnotacją ”Konkurs ofert na stanowisko referent ds. księgowości”, osobiście lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2014-11-05
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-11-05 11:07

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza konkurs ofert na stanowisko referent ds. księgowości

Oferty należy składać w terminie do 17.11.2014r, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 ,pok. 138 w zamkniętej kopercie
z adnotacją ”Konkurs ofert na stanowisko referent ds. księgowości”, osobiście lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2014-11-05
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-11-05 11:04

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim ogłasza konkurs ofert na stanowisko referent

Oferty należy składać w terminie do 17.11.2014r, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 ,pok. 138 w zamkniętej kopercie
z adnotacją ”Konkurs ofert na stanowisko referent ”, osobiście lub za pośrednictwem poczty – liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2014-11-05
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-11-05 10:59

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs ofert na stanowisko referenta / podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 października 2014r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko referenta/podinspektora w Wydziale AiB"– liczy się data wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 14:42
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-29 14:48

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza konkurs ofert na stanowisko referenta ds. drogownictwa

Oferty nalezy składać w terminie do 12.09.2014(do godz. 13.30) w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300(sekretariat) w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs ofert na stanowisko referenta ds. drogownictwa" lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do ZDP.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2014-08-28
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-08-28 14:33
  • opublikował: Zbigniew Rębiś
   data publikacji: 2014-08-28 14:35
  • zmodyfikował: Zbigniew Rębiś
   ostatnia modyfikacja: 2014-09-03 15:07
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-08-28 14:33

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs ofert na stanowisko Podinspektora ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu – Referacie Rejestracji Pojazdów

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2014r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko podinspektora ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu"– liczy się data wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzta Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2014-07-31
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-31 15:05

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs ofert na stanowisko Podinspektora ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu – Referacie Rejestracji Pojazdów

Oferty należy składać w terminie do dnia 13 sierpnia 2014r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko podinspektora ds. komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu"– liczy się data wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2014-07-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 15:30

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości w Referacie Dochodów

Oferty należy składać w terminie do dnia 7 lipca 2014r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości"– liczy się data wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2014-06-23
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-23 15:03

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem „Konkurs” w terminie do dnia 18 czerwca 2014 r., na adres:

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2014-05-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-30 11:50

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu ogłasza nabór na stanowisko psychologa/psychoterapeuty

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2014r. w godzinach 08:00 do 15:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10a, 05-870 Błonie.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2014-01-28
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-28 13:56

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem "Konkurs" w terminie do dnia 7 marca 2014 roku, na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Wieczorek
  data wytworzenia: 2014-01-24
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-24 10:22

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony