BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o rostrzygnięciu konkursu na stanowisko starszego referenta w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w dniu 1.12.2014r. został zakończony proces naboru oraz dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:

Stanowisko: starszy referent

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania: Michał Mazurek, zam. Ożarów Mazowiecki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnia wymagania stawiane na w/w stanowisku. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2014-12-03
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-12-05 12:05
 • zmodyfikował: Zbigniew Rębiś
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-05 12:10

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko referent w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że w dniu 24 listopada 2014 roku został zakończony proces naboru na stanowisko referent oraz dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wyniki  naboru:

Stanowisko: referent

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:

 

Małgorzata Przybylska zamieszkała w Święcicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2014-11-24
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-11-25 15:41

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko referent ds. księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim (dwa etaty)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że w dniu 24 listopada 2014 roku został zakończony proces naboru na stanowisko referenta ds. księgowości (dwa etaty) oraz dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wyniki  naboru:

Stanowisko: referent ds. księgowości (dwa etaty)

Imię i nazwisko wybranych  kandydatów oraz miejsce zamieszkania:

Sebastian Ciećwierz zamieszkały w Koczargach Nowych

Aneta Łazowska zamieszkała w Warszawie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci spełniają  wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2014-11-24
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-11-25 15:40

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko referenta/podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Starosta  Warszawski Zachodni informuje, że w dniu 23.10.2014r. został zakończony proces naboru oraz dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania: Elżbieta Salamon,
zam. Ożarów Mazowiecki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełnia wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy. Posiada szeroki zakres umiejętności i bardzo dobrą znajomość problematyki objętej konkursem. Ponadto kandydatka posiada  doświadczenie zawodowe  na podobnych stanowiskach, co daje pozytywną prognozę na skuteczną realizację zadań.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko referenta ds. drogownictwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

Dyrektor Zarządu Drug Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w dniu 18.09.2014r. został zakończony proces naboru oraz dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:

Stanowisko: referent ds. drogownictwa

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania: Bogdan Makowski zam. Adamowizna

Uzasadnienie dokonannego wyboru: kandydat spełnia wymagania stawiane na w/w stanowisku. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2014-09-18
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-09-19 10:48

Informacja o rozstrzygnieciu konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego (termin składania ofert do 18.08.2014r.)

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w dniu 25.08.2014r. został zakończony proces naboru oraz dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:
Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania: Kamil Gałązka – Ożarów Mazowiecki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnia wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy. Wykazał się uporządkowaną wiedzą na temat samorządu powiatowego, bardzo dobrą znajomością procedur administracyjnych i zagadnień z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ponadto kandydat posiada doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, co daje pozytywną prognozę na skuteczną realizację zadań na stanowisku objętym konkursem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2014-08-27
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-08-27 14:31

Informacja i rozstrzygnieciu konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego (termin składania ofert do 13.08.2014r.)

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w dniu 25.08.2014r. został zakończony proces naboru oraz dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:
Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania: Anita Szrajber – Ożarów Mazowiecki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełnia wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy. Wykazała się uporządkowaną wiedzą na temat samorządu powiatowego, bardzo dobrą znajomością procedur administracyjnych i zagadnień z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ponadto doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, daje pozytywną prognozę na skuteczną realizację zadań na stanowisku objętym konkursem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2014-08-27
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2014-08-27 14:29

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że dokonano wyboru najlepszego kandydata.

Wynik naboru:

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania:

Katarzyna Koch zam. w Broniszach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania stawiane na wskazanym stanowisku pracy. Wykazała się dobrą znajomością zagadnień z z tematyki objętej konkursem. Doświadczenie zawodowe daje pozytywną prognozę na skuteczną realizację zadań na stanowisku objętym konkursem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzta Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2014-07-14
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-14 16:18

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu.

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego została wybrana:

Pani Danuta Rusinowska - Tarnowska

Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z tematyki objętej konkursem, na zadawane pytania przez członków komisji konkurowej udzielała wyczerpujące odpowiedzi. Doświadczenie zawodowe daje pozytywną prognozę na skuteczną realizację zadań na stanowisku objętym konkursem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzta Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-21 15:08

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony