BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 783 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości treść oferty POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji pn.: "Mikołajki z koszykówką w Łomiankach" w dniach 26 listopada - 17 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI, zamieszczonej poniżej, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki lub na adres poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@pwz.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego "Mikołajki z koszykówką w Łomiankach", w terminie do dnia 25 listopada 2014 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho - Rawa
  data wytworzenia: 2014-11-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-11-18 15:17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela się dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2014 roku z zakresu rehabilitacji społecznej. 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań dla poszczególnych podmiotów zawierają poniższe załączniki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-01 14:27

Ogłoszenie o wynikach naboru do Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że do dnia 16 czerwca 2014 roku nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W dniu 24 czerwca 2014 roku powołał Komisję Konkursową w składzie:

 1. Grażyna Staniszewska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnejw PCPR PWZ – Przewodnicząca
 2. Agnieszka Wójcik – Specjalista ds. Rehabilitacji Społecznej – Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych w PCPR PWZ – Członek
 3. Katarzyna Piecho – Rawa – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji PWZ – Członek
 4. Maria Zych – Podinspektor w Zespole Planowania i Realizacji Budżetu PWZ – Członek.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-25
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-26 11:22

Zarząd PWZ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Termin zgłaszania kandydatur do udziału w pracach Komisji Konkursowej to: 9 czerwca 2014 roku do 16 czerwca 2014 roku.

 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2014-06-04 20:24
 • zmodyfikował: Marcin Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-04 20:38

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego udziela się dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z zakresu:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji - zadanie nr 1;

2) Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego - zadanie nr 2.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizacjię zadań dla poszczególnych podmiotów zawierają poniższe załączniki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-17
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-20 12:15

Zarząd PWZ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwart konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), z zakresu:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1,

2) Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

Termin zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji  Konkursowej to: 24 stycznia 2014 r. do 10 lutego 2014r.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Katarzyna Piecho - Rawa
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-01-24 12:18

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony