BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 163/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-07 12:13

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 162/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2015.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Porębska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-07 12:11

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 161/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie umorzenia należności wymienionych w załączniku Nr 1.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-07 12:07

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 160/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-07 12:05

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 159/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-07 12:02

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 158/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-07 11:55

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 157/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr III/15/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-07 11:53

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 156/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie umorzenia należności wymienionych w załączniku nr 1.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-07 11:50

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 155/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-12-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-07 11:48

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 154/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-07 11:45

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 153A/2015 z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-03
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-30 09:51

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 153/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie umorzenia odsetek nota odsetkowa 12/2013D, 4/2014/D, 8/2014D, 13/2014D, 1/2014/W, 4/2014/W, 05/2014/W od nieterminowych wpłat za faktury.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-03
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-04 14:22

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 152/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-12-03
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-04 14:20

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 151/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1896, położona w obrębie Izabelin, gmina Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-11-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 14:11

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 150/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-11-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 14:08

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 149A/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-11-14
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 14:06

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 149/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 14:03

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 148/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 13:50

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 147/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-11-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 13:47

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 146/2014 z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Bramkach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Seweryn Chruściński, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-11-05
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 13:41

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 145/2014 z dnia 5 listopada2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-11-05
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 13:10

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 144/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki budżetowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 13:08

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 143/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 13:06

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 142/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 13:04

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 141/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 13:02

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 140/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 13:00

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 139/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:58

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 138/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:56

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 137/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:55

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 136/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim .

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:53

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 135/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:51

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 134/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:49

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 133/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:47

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 132/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:46

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 131/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:43

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 130/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:41

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 129/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:39

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 128/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:29

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 127/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:24

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 126/2014 z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:21

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 125/2014 z dnia 31października 2014 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXIX / 252 / 2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:16

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 124/2014 z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-12-24
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-02 12:13

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 123/2014 z dnia 2 października 2014 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVIII / 251 / 2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-10-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-10-21 10:40

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 122/2014 z dnia 29 wrzesnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 193, położona w obrębie Izabelin, gmina Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Radziszewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-10-21 10:35

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 121/2014 z dnia 29 wrzesnia 2014 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Kakietek, Sprawdził: Mieczysław Manicki
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-10-21 10:32

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 120/2014 z dnia 29 wrzesnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-10-21 10:26

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 119/2014 z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-09-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 14:19

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 118/2014 z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej ustalenia przebiegu oraz zaliczenia dróg publicznych znajdujących się na terenie Powiatu Legionowskiego.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-09-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 14:13

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 117/2014 z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia ulicy gen. Władysława Sikorskiego kategorii drogi gminnej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-09-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 14:10

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 116/2014 z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umów najmu dotyczących części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/17, położona w obrębie nr 29, miasta Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Dorota Radziszewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-09-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 14:08

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 115/2014 z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-09-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 14:05

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 114/2014 z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie rozłożenia na raty spłaty wierzytelności oraz umorzenia odsetek.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-09-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 14:02

Uchwała Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 113/2014 z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-09-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 13:59

Uchwała Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 112/2014 z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVII/242/2014
z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-09-10
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 13:56

Uchwała Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 111/2014 z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umowy użyczenia dotyczącej części nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 4/17 i 4/136, położone w obrębie 0029,miasta Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Dorota Radziszewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-09-08
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 13:53
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-29 13:54

Uchwała Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 110/2014 z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1896, położona w obrębie Izabelin, gmina Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2014-09-08
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 13:46

Uchwała Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 109/2014 z dnia 2 września 2014 r.

w sprawie upoważnienia kierownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 13:42

Uchwała Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 108/2014 z dnia 2 września 2014 r.

w sprawie zmian budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 13:37

Uchwała Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 107/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia zadań nauczyciela doradcy metodycznego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-08-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 13:25

Uchwała Nr 106/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego za I półrocze 2014 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-08-28
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:56

Uchwała Nr 105/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:53

Uchwała Nr 104/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, umów najmu i dzierżawy dotyczących części nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 19 i 20, położone w obrębie nr 23, miasta Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:50

Uchwała Nr 103/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umowy użyczenia dotyczącej części nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 4/16 i 4/17, położone w obrębie 0029, miasta Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:42

Uchwała Nr 102/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umów najmu dotyczących części nieruchomości oznaczonej jako dziaka ewidencyjna nr 4/17, położona w obrębie nr 29, miasta Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:38

Uchwała Nr 101/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:36

Uchwała Nr 100/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 sierpnia 2014r.

zmieniająca Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:34

Uchwała Nr 99/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie upoważnienia pracownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:30

Uchwała Nr 98/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:28

Uchwała Nr 97/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:23

Uchwała Nr 96/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Janina Wieczorek, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 11:50

Uchwała Nr 95/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Janina Wieczorek, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 11:48

Uchwała Nr 94/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Janina Wieczorek, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 11:47

Uchwała Nr 93/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Janina Wieczorek, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 11:46

Uchwała Nr 92/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Janina Wieczorek, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 11:44

Uchwała Nr 91/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Janina Wieczorek, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 11:42

Uchwała Nr 90/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 11:39

Uchwała Nr 89/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie upoważnienia pracownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 11:38

Uchwała Nr 88/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie upoważnienia pracownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 11:36

Uchwała Nr 87/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie upoważnienia pracownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 11:35

Uchwała Nr 86/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie upoważnienia pracownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 11:33

Uchwała Nr 85/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-07-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 11:31

Uchwała Nr 84B/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Szrajber, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:19

Uchwała Nr 84A/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Szrajber, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:17

Uchwała Nr 84/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Anita Szrajber w interesie wnioskodawcy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Malinowska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 11:05

Uchwała Nr 83/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z samochodu służbowego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 11:03

Uchwała Nr 82/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie rozłożenia na raty kwoty pożyczki osoby fizycznej udzielonej na podstawie umowy Nr 1/2007 z dnia 5 listopada 2007r. na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Anita Szrajber w interesie wnioskodawcy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 10:59

Uchwała Nr 81/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 10:58

Uchwała Nr 80/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 10:55

Uchwała Nr 79/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Regulska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 10:53

Uchwała Nr 78/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań budżetowych sporządzanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 10:50

Uchwała Nr 77/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-07-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 10:49

Uchwała Nr 76/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-30
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 10:46

Uchwała Nr 75C/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia odcinków drogi ul. Piastowskiej do kategorii drogi gminnej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-24
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:14

Uchwała Nr 75B/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia odcinka drogi ul. Sochaczewskiej do kategorii drogi gminnej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-24
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:11

Uchwała Nr 75A/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia ulicy Szeligowskiej kategorii drogi gminnej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-24
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 09:08

Uchwała Nr 75/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi gminnej we wsi Budki Żelazowskie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2014-06-24
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 10:44

Uchwała Nr 74/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia ulicy Konotopskiej kategorii drogi gminnej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2014-06-24
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 10:37

Uchwała Nr 73/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-06-24
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 10:34

Uchwała Nr 72/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-06-11
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 10:31

Uchwała Nr 71/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 czerwca 2014r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVI/235/2014 z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-06-11
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 10:29

Uchwała Nr 70/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-05-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 10:25

Uchwała Nr 69/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-05-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-07-29 10:22

Uchwała Nr 68/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg publicznych do katagorii dróg powiatowych na terenie m.st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-05-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 11:24

Uchwała Nr 67/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-05-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 11:22

Uchwała Nr 66/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczmu w Lesznie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-05-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 11:18

Uchwała Nr 65/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie przyznania nagordy finansowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2013.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-05-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 11:14

Uchwała Nr 64/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-05-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 11:11

Uchwała Nr 63/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 maja 2014r.

w sprawie odroczenia terminu płatności za czynności geodezyjne związane ze zgłoszeniami prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz konwersji mapy zasadniczej na obszarze powiatu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Pręgowski, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-05-07
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 11:09

Uchwała Nr 62/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 maja 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 100 i 101 położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-05-07
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 11:05

Uchwała Nr 61/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie rozłożenia na raty nieuiszczonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Błoniu, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 10/1, 10/2 i 10/3 z obrębu 0028 oraz należnych odsetek, kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnienia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 11:01

Uchwała Nr 60/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Błonie na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 10:58

Uchwała Nr 59/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej "Błonie" dotacji celowej w roku 2014 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 10:56

Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej Kampinos dotacji celowej w roku 2014 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 10:53

Uchwała Nr 57/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-04-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 10:51

Uchwała Nr 56/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXV/229/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-04-29
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 10:48

Uchwała Nr 55/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 113/1 i 114/1, położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-16
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 10:45

Uchwała Nr 54/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2004 - 2020.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-16
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 10:43

Uchwała Nr 53/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-16
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 10:40

Uchwała Nr 52/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-16
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 10:38

Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie umorzenia wierzytelności.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz
  data wytworzenia: 2014-04-16
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 10:36

Uchwała Nr 50/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej płatności opłaty rocznej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Kakietek, Sprawdził: Mieczysław Manicki
  data wytworzenia: 2014-04-16
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 10:35

Uchwała Nr 49/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-04-16
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 10:32

Uchwała Nr 48/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-03-31
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-10 10:30

Uchwała Nr 47/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie określenia zasad prowadzenia rokowań w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz ustalania wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy przepisów prawa przeszły na własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-25
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-04-02 13:41

Uchwała Nr 46/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie przesunięcia terminu płatności czynszu dierżawnego za nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 50, położona w obrębie Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-25
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-04-02 13:35

Uchwała Nr 45/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2014r.

zmianiająca Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Kakietek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-25
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-04-02 13:32

Uchwała Nr 44/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni 20 m2 z przeznaczeniem na stacje trafo dla Energetyki Wisłosan, znajdującego się w budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-03-25
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-04-02 13:10

Uchwała Nr 43/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 204/2, położona w obrębie Izabelin, gmina Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-25
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-04-02 12:50

Uchwała Nr 42/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2013 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-03-25
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-04-02 12:44

Uchwała Nr 41/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-03-25
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-04-02 12:42

Uchwała Nr 40/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXIV/218/2014 z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-03-25
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-04-02 12:35

Uchwała Nr 39/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2014r.

w srawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-17
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-27 11:41

Uchwała Nr 38/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2014r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. płk Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-27 11:39

Uchwała Nr 37/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2014r.

w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach oświatowo - wychowawczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2014.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-27 11:36

Uchwała Nr 36/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2014r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-27 11:25

Uchwała Nr 35/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-03-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-27 11:24

Uchwała Nr 34/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-27 11:22

Uchwała Nr 33/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-27 11:19

Uchwała Nr 32/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia zęści drogi nr 416015W na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki kategorii drogi gminnej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-27 11:05

Uchwała Nr 31/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a także upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego w 2014 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-27 11:01

Uchwała Nr 30/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie odroczenia oraz rozłożenia na raty spłaty wierzytelności.

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Anita Szrajber w interesie wnioskodawcy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-27 10:58

Uchwała Nr 29/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-27 10:55

Uchwała Nr 28/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-02-19
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-07 11:04

Uchwała Nr 27/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn. "Ekologiczna szkoła" w 2014 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-02-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-07 11:01

Uchwała Nr 26/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie przeprowadzenia rokowań w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-02-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-07 10:38

Uchwała Nr 25/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-02-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-07 10:37

Uchwała Nr 24/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-23
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 11:49

Uchwała Nr 23/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-01-23
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 11:47

Uchwała Nr 22/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 11:42

Uchwała Nr 21/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 11:39

Uchwała Nr 20/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiau Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 11:29

Uchwała Nr 19/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 11:26

Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 11:24

Uchwała Nr 17/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie odroczenia oraz rozłożenia na raty spłaty wierzytelności.

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Anita Szrajber w interesie wnioskodawcy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Cheda, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 11:22

Uchwała Nr 16/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 11:20
 • zmodyfikował: Anita Szrajber
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-07 11:20

Uchwała Nr 15A/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 11:18

Uchwała Nr 15/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 11:16

Uchwała Nr 14/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 10:59

Uchwała Nr 13/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 10:54

Uchwała Nr 12/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 10:50

Uchwała Nr 11/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 10:47

Uchwała Nr 10/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 10:44

Uchwała Nr 9/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżeowej - Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 10:42

Uchwała Nr 8/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 10:39

Uchwała Nr 7/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 10:38

Uchwała Nr 6/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 10:35

Uchwała Nr 5/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 10:33

Uchwała Nr 4/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Poradni Pschologiczno - Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 10:31

Uchwała Nr 3/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, uprawnień do dokonywnia zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 10:26

Uchwała Nr 2/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej - Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 10:24

Uchwała Nr 1/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXIII/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-02-07 10:21

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony