BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 80/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie  zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 11:34

Zarządzenie Nr 79/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie  prowadzenia rejestru procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej w starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 11:31

Zarządzenie Nr 78/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie  powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy badania satysfakcji i oczekiwań interesantów

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 75/2016 z dnia 31 grudnia 2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 11:28

Zarządzenie Nr 77/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 11/2018 z dnia 23 lutego 2018 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-24 10:50

Zarządzenie Nr 76/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie  zbycia mieszkań zakładowych, na warunkach preferencyjnych, w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 24 ze zm.) o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-07 13:06

Zarządzenie Nr 75/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie  powołania Lokalnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-07 13:04

Zarządzenie Nr 74/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie  zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-07 13:02

Zarządzenie Nr 73/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie  regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz kierowników jednostek organizacyjnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-07 13:00

Zarządzenie Nr 72/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 grudnia 2014 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-08
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-09 14:44

Zarządzenie Nr 71/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 grudnia 2014 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, B. Sikorski
  data wytworzenia: 2014-12-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-09 14:41

Zarządzenie Nr 70/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji: środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego ewidencjonowanego ilościowo będącego własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego (dalej PWZ), aktywów rzeczowych będących własnością innych jednostek, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania, aktywów  rzeczowych będących własnością PWZ, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania a przekazanych  do użytkowania innym jednostkom oraz materiałów biurowych przechowywanych w składziku podręcznym. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Niedziałek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-11-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-15 10:43

Zarządzenie Nr 69/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 listopada 2014 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-11-14
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-09 14:40

Zarządzenie Nr 68/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 listopada 2014 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-11-05
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-09 14:38

Zarządzenie Nr 67/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 października 2014 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-10-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-12-09 14:36

Zarządzenie Nr 66/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-10-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-10-30 10:16
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-30 10:18

Zarządzenie Nr 65/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-10-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-10-30 10:13

Zarządzenie Nr 64/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-10-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-10-30 10:11

Zarządzenie Nr 63/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-10-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-10-30 10:08
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-30 10:08

Zarządzenie Nr 62/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych podległych.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 38/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Katarzyna Piecho-Rawa
  data wytworzenia: 2014-10-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-10-30 10:04

Zarządzenie Nr 61/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stal się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-10-30 10:01

Zarządzenie Nr 60/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, na warunkach preferencyjnych, w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 24 ze zm.) o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-09-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-29 14:27

Zarządzenie Nr 59/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parku Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michal Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-09-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-24 15:20

Zarządzenie Nr 58/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-09-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-24 15:18

Zarządzenie Nr 57/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie zmian w Zarzadzeniu Nr 50/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad organizacyjnych uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Pręgowski, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-09-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-24 15:14

Zarządzenie Nr 56/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 września 2014r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz powołania komisji przetargowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził:Agnieszka Zera, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-09-01
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 11:46

Zarządzenie Nr 55/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie wydania zaleceń do gminnych planów zarzadzania kryzysowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Owczarek
  data wytworzenia: 2014-08-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-24 15:10

Zarządzenie Nr 54/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-08-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-24 15:07

Zarządzenie Nr 53/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 sierpnia 2014r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2014-08-20
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 11:42

Zarządzenie Nr 52/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-08-13
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 11:40

Zarządzenie Nr 51/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-08-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-24 15:04

Zarządzenie Nr 50/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 sierpnia 2014r.

w sprawie zasad organziacyjnych uzganiania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 27 lutego 2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jagiełło-Wójcik, Dariusz Pręgowski, Sprawdził: Bogumił Sikorski, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-08-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-24 14:59

Zarządzenie Nr 49A/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-08-01
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 11:38

Zarządzenie Nr 49/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 lipca 2014r.

w sprawie wyznaczenia Kooedynatorów wdrożenia systemu "e-Urząd" w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-07-31
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 11:35

Zarządzenie Nr 48/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lipca 2014r.

w sprawie nabycia do zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Radziszewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-07-23
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 11:34

Zarządzenie Nr 47/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lipca 2014r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzta Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2014-07-09
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-09-03 11:32
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-09
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2014-09-24 14:51

Zarządzenie Nr 45/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 czerwca 2014r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentów systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w SPWZ.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc
  data wytworzenia: 2014-06-09
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-11 15:31

Zarządzenie Nr 44/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-06-09
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-11 15:29

Zarządzenie Nr 43/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 czerwca 2014r.

w sprawie ustanowienia dnia wewnętrznego w Wydziale Architektury i Budownictwa SPWZ.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-06
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-11 15:27

Zarządzenie Nr 42/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-06-06
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-11 15:25

Zarządzenie Nr 41/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 czerwca 2014r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2014-06-06
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-11 15:24

Zarządzenie Nr 40/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 czerwca 2014r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2014-06-06
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-11 15:22

Zarządzenie Nr 39/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie zatwierdzenia systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w SPWZ.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-05-28
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-11 15:18

Zarządzenie Nr 38/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 maja 2014r.

w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych realizowanych przez SPWZ.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził:Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-05-20
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-11 15:17

Zarządzenie Nr 37/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 maja 2014r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Kampinos, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz powołania komisji przetargowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2014-05-20
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-11 15:14

Zarządzenie Nr 36/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 maja 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-05-15
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-11 15:12

Zarządzenie Nr 35/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-05-09
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-20 11:43

Zarządzenie Nr 34/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 maja 2014r.

w sprawie określenia zasad prowadzenia rokowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy przepisów prawa przeszły na własność Skarbu Państwa.

Traci moc Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 27 grudnia 2010r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-05-08
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-20 11:39

Zarządzenie Nr 33/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 kwietnia 2014r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Traci moc Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 7 kwietnia 2014r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-22
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-20 11:37

Zarządzenie Nr 32/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-04-16
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-20 11:35

Zarządzenie Nr 31/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie prowadzenia w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego badania ankietowego satysfakcji pracowników.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-09
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-20 11:31

Zarządzenie Nr 30/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 kwietnia 2014r.

w sprawie zatwierdzenia nowego wydania procedury PW-3 "Zakupy".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-08
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-20 11:12

Zarządzenie Nr 29A/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-04-07
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-20 11:07

Zarządzenie Nr 29/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2014r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-07
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-20 11:05

Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2014r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zarządzenie straciło moc z dniem 22.04.2014r. (patrz: Zarządzenie Nr 33/2014).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-04-07
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-20 11:03

Zarządzenie Nr 27/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. płk. Jerzego Strzałkowskiego z siedzibą w Lesznie przy ul. Sochaczewskiej 4 oraz przekazania majątku tej jednostki nowo wybranemu Dyrektorowi.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Szuba, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-31
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-20 11:01

Zarządzenie Nr 26/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie powołania komisji do zadań której należeć będzie wyłączanie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jagiełło-Wójcik, Sprawdził:Aleksandra Szwedo - Tyniec
  data wytworzenia: 2014-03-26
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-20 10:59

Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 marca 2014r.

zmieniające Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia Zespołu auditorów wewnętrznych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 70/2016  z dnia 28 grudnia 2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-26
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-20 10:56

Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-03-14
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-05-20 10:55

Zarządzenie Nr 23/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 marca 2014r.

zmieniające Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 14 lutego 2014r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-07
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 10:11

Zarządzenie Nr 22/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 marca 2014r.

zmieniające Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 20.12.2011r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-06
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 10:09

Zarządzenie Nr 21/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 marca 2014r.

w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 3.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-06
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 10:06

Zarządzenie Nr 20/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowych z zasobu Skarbu Państwa, położonych w Izabelinie, gmina Izabelin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 614 Wojdwody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2013r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 10:04

Zarządzenie Nr 19/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, na warunkach preferencyjnych w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o zasadach zbywania mieszkań będąych własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będacych własnością Skarbu Państwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 09:55

Zarządzenie Nr 18/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie SHRO Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 09:53

Zarządzenie Nr 17A/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 lutego 2014r

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-02-17
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-11 15:09

Zarządzenie Nr 17/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie zmiany regulaminu okresowej oceny pracowników w SPWZ.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 55/2015 z dnia 16 października 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-28
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 09:52

Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie przeprowadzenia oceny pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-02-27
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 09:50

Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zbycia z zasobu Skarbu Państwa w formie darowizny, na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego, nieruchomości położonych w miejscowościach Dziekanów Leśny przy ul. Konopnickiej 1 oraz Laski, gmina Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-02-27
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 09:47

Zarządzenie Nr 14/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowych z zasobu Skarbu Państwa, położonych w Izabelinie, gmina Izabelin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 614 Wojdwody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2013r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-02-20
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 09:44

Zarządzenie Nr 13/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 lutego 2014r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli legalności oprogramowania użytkowego w SPWZ.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-02-14
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 09:42

Zarządzenie Nr 12A/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-02-07
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 09:39

Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lutego 2014r.

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2014-02-07
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 09:33

Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2014-02-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 09:30

Zarządzenie Nr 10/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2014-02-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 09:29

Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2014-02-04
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 09:27

Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-01-24
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 09:25

Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu udostępniania Informacji Publicznej w SPWZ.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-24
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-11 15:06

Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Szewczyk
  data wytworzenia: 2014-01-23
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-11 14:58

Zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 stycznia 2014r.

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowych z zasobu Skarbu Państwa, położonych w Izabelinie, gmina Izabelin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 528 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 562 Wojewody Mazowieckiego z dnia 07 listopada 2013 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-17
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-26 09:18

Zarządzenie Nr 4/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-01-13
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-06 13:44

Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 stycznia 2014r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Administracyjno - Gospodarczego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził:Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-01-13
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-06 13:43

Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-01-03
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-06 13:21

Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2014r.

w sprawie okreslenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2014.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-01-02
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-06 13:18

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony