BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXIV/227/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiat Legionowski, Sprawdził: Łukasz Popek (PWZ)
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-24 12:56

Uchwała Nr XXIV/226/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2014 roku projektu "Aktywność szansą na lepsze jutro" w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kaczmarczyk, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-24 12:54

Uchwała Nr XXIV/225/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej o społecznej w 2014 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-24 12:51

Uchwała Nr XXIV/224/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu na rzecz zatrudnienia w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014 - 2015".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-24 12:47

Uchwała Nr XXIV/223/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-24 12:49

Uchwała Nr XXIV/222/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Stare Babice w zarząd drogi powiatowej Nr 4123W (ul. Kosmowska) oraz zawarcia porozumienia z Gminą Stare Babice, którego przedmiotem będzie realizacja inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4123W (ul. Kosmowska) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 580 do granicy Gminy Stare Babice".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Stępniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-24 12:44

Uchwała Nr XXIV/221/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położonych w obrębie powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Zintegrowania gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Stępniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-24 12:37

Uchwała Nr XXIV/220/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 r. dla Gminy Izabelin w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-24 12:36

Uchwała Nr XXIV/219/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność oświatową.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-24 12:32

Uchwała Nr XXIV/218/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-24 12:30

Uchwała Nr XXIV/217/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawksiego Zachodniego na lata 2014 - 2020.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-24 12:28

Uchwała Nr XXIV/216/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2013.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-03-24 12:25

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony