BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVI/240/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/221/2014 w sprawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położonych w obrębie powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego w przedmiocie wykonania wstępnego stadium wykonalności przyszłej inwestycji pod nazwą: „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-18 15:14

Uchwała Nr XXVI/239/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2014-06-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-18 15:08

Uchwała Nr XXVI/238/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skarkgi.

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Anita Szrajber w interesie wnioskodawcy.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-18 15:05

Uchwała Nr XXVI/237/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego SPWZ.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-18 15:02

Uchwała Nr XXVI/236/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-06-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-18 14:55

Uchwała Nr XXVI/235/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2014 - 2020.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-06-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-18 14:53

Uchwała Nr XXVI/234/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-18 14:45

Uchwała Nr XXVI/233/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za 2013 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-18 13:12

Uchwała Nr XXVI/232/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014 - 2020.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-18 13:06

Uchwała Nr XXVI/231/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2014 - 2020.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł, Sprawdził:Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-06-10
 • opublikował: Anita Szrajber
  data publikacji: 2014-06-18 12:24

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony