BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr III / 25 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/225/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z  dnia 18 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 14:13

Uchwała Nr III / 24 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 14:11

Uchwała Nr III / 23 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Janina Wieczorek, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 14:10

Uchwała Nr III / 22 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 14:07

Uchwała Nr III / 21 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwał Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Nr XIX/172/2013 z dnia 27 marca 2013 roku oraz Nr XIX/173/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 14:05
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-08 14:05

Uchwała Nr III / 20 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie delegowania radnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 14:02

Uchwała Nr III / 19 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego do wydawania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego polecenia wyjazdu służbowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 14:00

Uchwała Nr III / 18 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2015

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 13:57

Uchwała Nr III / 17 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska,Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 13:56

Uchwała Nr III / 16 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska,Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 13:54

Uchwała Nr III / 15 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 13:52

Uchwała Nr III / 14 / 2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2014 - 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska,Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-08 13:50

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony