BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni do poboru wód podziemnych na działce nr ew. 277/7 obręb 0003 Blizne Łaszczyńskiego, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-16
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-06-16 14:57

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 514/14 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Jan Żychliński
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2016-01-08 15:02
 • zmodyfikował: Katarzyna Kosiacka
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 15:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładu zlokalizowanego przy ul. Bieniewickiej 52 w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-30 14:34

Informaja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 1A i studni nr 2 zlokalizowanego na działce nr ew. 3, obręb 0008 Julinek, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-12-29 09:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–    pozwolenia wodnoprawnego na likwidację przejścia obiektem mostowym oraz realizację przejścia obiektem mostowym nad korytem rzeki Głęboka Struga oraz realizację czasowego przejścia kładką dla pieszych nad korytem rzeki Głęboka Struga w ciągu drogi powiatowej nr 1517W Baranów – Kozłowice, gmina Baranów, powiat Grodziski;

–    pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie umocnień koryta rzeki Głęboka Struga na działce o nr ew. 250/6 obręb 0010 Holendry Baranowskie, gmina Baranów;

–    pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu rowu przydrożnego do rzeki Głęboka Struga na działce o nr ew. 250/6 obręb 0010 Holendry Baranowskie, gmina Baranów;

–    pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do rzeki Głębokiej Strugi poprzez ww. wylot wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z odcinka drogi powiatowej nr 1517W Baranów – Kozłowice, gmina Baranów, powiat Grodziski.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-28 16:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 21/2, 21/3, 21/4 i 21/5 obręb 0018 Pilaszków, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-28 15:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 234/2 i 235/3 obręb 0019 Płochocin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2015-12-23 14:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 33/2 i 33/3 obręb 0016 Łazy Kolonia Ludwików, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-23 14:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację drenowania na działce o nr ew. 439 obręb 0013 Koczargi Stare, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2015-12-23 13:16
 • zmodyfikował: Katarzyna Kosiacka
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-23 13:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 16/2, 16/3, 16/4, 16/7, 16/8, 16/9, 16/11 obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-23 10:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu przydrożnego odwadniającego, w związku z budową przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowejnr 4105W w miejscowości Bramki, gmina Błonie - w terenie działki nr ew. 130, obręb 0008 Bramki na działkę nr ew. 27/2 obręb 0024 Nowa Wieś.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-23 10:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 514/4 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2015-12-22 14:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: drenażu odwadniającego oraz skrzynek rozsączających na działce o nr ew. 134/2 obręb 0008 Kiełpin, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-21 13:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemnego zbiornika retencyjno – infiltracyjnego na działce o nr ew. 134 obręb 0005 Gnatowice Stare, gmina Kampinos oraz rowu bez nazwy wylotem kanalizacji deszczowej na działce o nr ew. 107/10 obręb 0005 Gnatowice Stare, gmina Kampinos wód opadowych i roztopowych z inwestycji zlokalizowanej na działce o nr ew. 134 obręb 0005 Gnatowice Stare, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-18 13:44
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 14:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 232/1 obręb 0030 Błonie oraz nr ew. 53/1 obręb 0031 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-18 13:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr 675/12 i 675/11 obręb 0035 Zaborówek, gmina Leszno.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-17 11:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

1./ wprowadzanie do Kanału Ożarowskiego oczyszczonych ścieków przemysłowych z oczyszczalni zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Poznańskiej róg Zaborowskiej w miejscowości Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki;  

2./ wprowadzanie do Kanału Ożarowskiego oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z części terenu ww. zakładu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-16 15:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

1./ wykonanie przepusto-zastawki z wylotem kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O11 na działce nr ew. 184/2 w Myszczynie, gm. Ożarów Mazowiecki; 

2./  przebudowę i likwidację drenowania na działkach nr ew. 184/2, 184/4 w Myszczynie, gm. Ożarów Mazowiecki;

3./ wprowadzanie do rowu melioracyjnego O11 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu działek nr ew. 184/2, 184/4, 184/5 w Myszczynie, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-14 15:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 46/4 obręb 0003 Feliksów, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-14 13:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 23/13 i 23/12 obręb 0011 Nowe Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-09 12:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch zbiorników retencyjno-chłonnych i rowu chłonnego na działkach nr ew. 42/2, 52/1, 52/3, 52/4, 52/5 obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki  służących do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew.  42/2, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5 obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki .  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-08 13:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-3/5 polegającą na wykonaniu przepustu na działce o nr ew.: 170 obręb Borzęcin Mały, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-04 09:38

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnej szczegółowej na działce o nr ew. 301/1 w miejscowości Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-04 09:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 25/1 obręb 0010, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-04 09:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-15 polegającą na wykonaniu przepustu na działce o nr ew. 69 obręb Mościska gmina Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-12-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-12-02 15:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotu wód opadowych do rowu A oraz szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych do ziemi (rowu A) z terenu działki nr ewid. 713 obręb 0001 w m. Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-11-27 15:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 143/12 i 143/11 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-11-26 11:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu do rowu melioracyjnego U-19/7-1 na działce nr ew. 165/3 obręb 0003 Białuty, gmina Błonie;

2./   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-19/7-1 ww. wylotem ścieków z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie zakładu Białuty Sp. z o.o. pod adresem: Białuty 34, 05-870 Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-11-26 11:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 307/1 obręb 0004 Łomianki, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Jaśminowej w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-11-23 12:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 272/12 obręb 0004 Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-11-18 11:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 248, 249, 250 obręb 0031 PGR Szeligi, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-11-17 13:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. trzech wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O-16/3/8 w hm: 17+67, 16+22, 14+81 na działce nr ew. 206/49 w miejscowości Zielonki Parcele, gmina Stare Babice;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-16/3/8 ww. wylotami wód opadowych lub roztopowych z terenu kompleksu trzech funkcjonalnie powiązanych obiektów: gminnego gimnazjum, ośrodka kultury i hali sportowej z budynkiem gospodarczym oraz ulicy Rekreacyjnej w miejscowości Zielonki Parcele, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-16
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-11-16 13:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. systemu retencyjno-rozsączającego na działce nr ew. 141/2 obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki służącego do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. systemu wód opadowych lub roztopowych z terenu działki o nr ew. 141/2 obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki .

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-16
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-11-16 13:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. systemu retencyjno-rozsączającego na działce nr ew. 141/2 obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki służącego do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. systemu wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 141/2 i 141/3 obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki .

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-16
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-11-16 10:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a./ przebudowę rowu melioracyjnego O-11/1 polegającą na zamianie koryta otwartego rowu na rurociąg na działkach o nr ew.: 49/26, 49/22 obręb Wierzbin, 11/5, 10/1 obręb Topolin, gmina Stare Babice;

b./ likwidację drenowania na działkach nr ew. 49/21, 49/22, 49/23, 49/25, 49/26, 49/27, 49/28, 49/29 obręb Wierzbin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-13
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-11-13 10:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 46 obręb 0004 Błonie.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 45/6, 45/8, 44/6, 44/7, 43/22 obręb 0026 Wierzbin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-11-10 13:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji likwidacji urządzenia wodnego tj. studni do poboru wód podziemnych zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 295/6 obręb Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-09
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-11-09 13:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a./ przebudowę rowu na działce o nr ew. 4/64 obręb 8-07-14 na terenie dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy,

b./ przebudowę Kanału Czerniakowskiego na działce o nr ew. 5/1 obręb 8-07-14 na terenie dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej w hm 0+38 jego biegu;

c./ wprowadzanie do Kanału Czerniakowskiego wylotem w hm 0+38 jego biegu wód opadowych i roztopowych z odcinków ulic Nehru, Pułku AK „Broda”, Planowanej Melomanów i Czerniakowskiej – Bis w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-11-05 15:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 47/4, 47/3, 42/4, 42/5 i 48/1 obręb 0004 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-11-05 13:38

Informacja o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 73 obręb 0023 Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki będzie prowadzone w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 73 obręb 0023 Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2015-11-05 08:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 25/14 i 25/16 obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-11-05 13:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych wraz z wylotami ścieków podchodnikowych w pasie drogowym ulicy Akacjowej w Łomiankach, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. rowy przydrożne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Akacjowej w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-11-04 11:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Wisły wylotem na lewym brzegu w km 526+500 jej biegu oczyszczonych ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomiankach oraz oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z oczyszczalni wód opadowych i roztopowych w Łomiankach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-11-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-11-02 14:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 11/24 obręb 0031 Rokitno, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Jan Żychliński
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2015-10-30 15:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu prowadzącego działalność związaną z odzyskiem odpadów zlokalizowanego w Nadarzynie przy ul. Turystycznej 38.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2015-10-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-30 14:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 6 sztuk studni chłonnych wraz z drenażem rozsączającym na działce o nr ew.147/1 obręb 0011 Leszno, gmina Leszno służących do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu targowiska na ww. działce;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych lub roztopowych z terenu targowiska na działce nr ew. 147/1 obręb 0011 Leszno, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-29 15:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. komór drenażowych na działkach o nr ew. 296/6 i 296/8 obręb 0007 Kiełpin Poduchowny, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. komory drenażowe wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego na działkach o nr ew. 296/6 i 296/8 obręb 0007 Kiełpin Poduchowny.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-26 16:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowów melioracyjnych i przydrożnych na terenie gmin: Stare Babice i Leszno wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 580 od granicy M.St. Warszawy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 579 w miejscowości Leszno oraz wód opadowych lub roztopowych ze zbiornika retencyjno-chłonnego, do którego są wprowadzane wody opadowe lub roztopowe z odcinka drogi krajowej nr S8 i odcinka drogi wojewódzkiej nr 580.   

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-26 13:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 50/1 obręb 0008 Koprki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2015-10-23 16:02

 Informacja o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 11/18 obręb Łaźniewek, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2015-10-23 08:28

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka Kanału Konotopa od granicy m. st. Warszawy do ul. Magnackiej na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy (działka o nr ew. 89/3 obręb 2-09-04 w Warszawie).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-22 15:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-9 w km 1+205 jego biegu na działce nr ew. 730/13 obręb Klaudyn, gmina Stare Babice;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do rowu melioracyjnego Z-9 wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej - ulicy Prokofiewa w Klaudynie, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-22 13:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 92/4, 92/5, 92/6 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-21 13:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Gminy Izabelin, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej w Laskach na działce o nr ew. 1678/2 obręb 0002 Laski.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-21 13:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 625 obręb 0035 Zaborówek, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-10-20 10:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 470, 471, 472, 200/3, 201/3 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-19 15:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 263 obręb 0023 w Łomiankach, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. studnie chłonne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Kwiatowej w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-15 13:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na:

a./ wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-5 w km 2+782 jego biegu na działce nr ew. 14/1 obręb Wierzbin, gmina Stare Babice;

b./ wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-5 w km 2+948 jego biegu na działce nr ew. 20/12 obręb Wierzbin, gmina Stare Babice;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotami do rowu melioracyjnego Z-5 wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej - ulicy Trakt Królewski w Wojcieszynie i Zalesiu, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-14 11:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania (sączka nr 3 i 4) na działce o nr ew. 5/18 obręb 0008 Koprki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Siemiak, Sprawdził:Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-13 09:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 20/1 obręb 0019 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-12 12:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 4/3, 4/4, 5/2 i 5/5 obręb 0031 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-09 08:38

Informcja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 92/2 i 93 obręb 0020 Nowy Łuszczewek, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-09 08:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-2/4 w km 0+391 jego biegu na działce nr ew. 598/2 w miejscowości Borzęcin Duży, gmina Stare Babice;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-2/4 ww. wylotem oraz do rowu melioracyjnego Z-2/5 wylotem usytuowanym w km 0+086 jego biegu wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej - ulicy Wodnisko w Borzęcinie Dużym, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-07 15:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 282/2 obręb 0035 Zaborówek, gmina Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-10-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-06 13:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-17 na działce nr ew. 236/86 w Mościskach, gm. Izabelin wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu w Mościskach przy ul. Naftowej 9, gm. Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2015-10-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-02 15:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

     1./ pozwolenia wodnoprawnego na:

 a./ wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-5 w km 3+386 jego biegu na działce nr ew. 212 w miejscowości Wojcieszyn, gmina Stare Babice;

     b./ wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-5 w km 3+500 jego biegu na działce nr ew. 225/2 w miejscowości Wojcieszyn, gmina Stare Babice;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotami do rowu melioracyjnego Z-5 wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej - ulicy Trakt Królewski w miejscowości Wojcieszyn, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-10-01 15:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 420 i 423 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-09-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-29 10:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 73 obręb 0023 Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2015-09-28 14:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-7/7 wylotem usytuowanym w km 0+048 jego biegu wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej - ulicy Kutrzeby w Starych Babicach oraz z dachu budynku i terenu utwardzonego na działkach nr ew. 803/46 i 803/48 w Starych Babicach, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-09-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-28 13:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 43/23 obręb 0026 Wierzbin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-09-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-25 13:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu usytuowanego przy ul. Estrady 5 w Klaudynie, gm. Stare Babice do rowu znajdującego się na terenie zakładu (działka nr ew. 843/9 obręb Klaudyn).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-09-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-24 08:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 87/12 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-21 16:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 15/8, 15/13, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 15/19, 15/24, 15/25, 15/26, 15/27, 15/28, 15/29 obręb 0019 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-21 16:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

    - dwóch rowów w pasie drogowym ulicy Fabrycznej w Lesznie na działce o nr ew.428/1 obręb 0011 Leszno, gmina Leszno;

    - trzech systemów retencyjno-rozsączających na działkach nr ew. 424/12, 428/1 obręb 0011 Leszno, gmina Leszno;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. systemy retencyjno-rozsączające wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej - ulicy Fabrycznej w Lesznie, gm. Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-09-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-18 14:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Rn-11/4 na działce o nr ew. 217/16 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu w Radonicach 5A, gmina Błonie oraz ścieków pochodzących z zakładowej stacji uzdatniania wody.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-09-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-18 10:52

Informacja o toczącym się postępowaniu administracyjnym prowadzonym w trybie art. 64a ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne w związku z zasypaniem tj. likwidacją ,,rowu” (podłużnego zagłębienia) na działkach nr ew. 1156/1, 1156/2 usytuowanych pomiędzy ul. Rzędziana i Bohaterów Kampinosu w miejscowości Izabelin B. gm. Izabelin bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-09-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-18 10:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 268/4 i 269/4 obręb 0035 Zaborówek, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2015-09-10 14:27
 • zmodyfikował: Katarzyna Kosiacka
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-10 14:27

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 15/16, 15/8, 15/26 obręb 0019 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-10 09:03

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

– przebudowę rowu melioracyjnego U-4/4 na działkach o nr ew. 157/4 i 157/14 obręb 0008 Bramki, gm. Błonie;

– przebudowę rowu melioracyjnego U-4/5 na działce o nr ew. 157/4 obręb 0008 Bramki, gm. Błonie;

– przebudowę drenowania na działce o nr ew. 157/4 obręb 0008 Bramki, gm. Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2015-09-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-10 09:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączka drenarskiego nr 18 na działkach o nr ew. 318/6, 318/8, 316/2 i 348 obręb 0036 Żukówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-08 14:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 105, 106/2, 94, 157/3, 124/2, 879, 123, 140/22, 125/2, 125/1, 154/11, 148/9, 250/1, 76/6, 846/1, 158/3, 135/1, 270, 253/2 obręb 0004 w Łomiankach oraz nr ew. 59/3, 85, 11, 118/1, 137/1, 152, 546 obręb 0003 w Łomiankach, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. studnie chłonne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulic: Normatywnej, Racławickiej, Maciejowickiej, Kosynierów, Jaśminowej i Krzywej w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2015-09-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-07 15:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 26/38 obręb 0022 Błonie, gmina Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-09-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-07 09:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 20/2 i 20/7 obręb 0024 Topolin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-02 14:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 119/11 obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-02 14:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 73/10, 73/11, 73/13, 73/16 i 73/4 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-09-02 14:28

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Z-17 na działce nr ew. 236/74 w Mościskach, gm. Izabelin  wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu w Mościskach, gm. Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-08-31
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-08-31 11:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 523 obręb 0013 Koczargi Stare, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-08-26 10:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 377/5 obręb 0021 Łomianki oraz nr ew. 1/2 i 1/3 obręb 0024 Łomianki, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. studnie chłonne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Zachodniej w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-08-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-08-25 15:00
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-25 15:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią gazową średniego ciśnienia przez rzekę Utratę w km biegu rzeki 17+580, na działka nr 1 i 3 obręb geodezyjny SHRO Pawłowice, powiat sochaczewski oraz działki nr 70 i 112/6 obręb geodezyjny Podkamipnos, gm. Kampinos, powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie
  data wytworzenia: 2015-08-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-08-25 08:45

Informacja o  zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych: 

dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego O-16/3/8 w km 1+453 jego biegu na działce nr ew. 206/49 obręb Zielonki Parcele, gm. Stare Babice;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-16/3/8 ww. wylotem oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Starych Babicach, gm. Stare Babice

będzie prowadzone w zakresie:

a./ wykonania wylotu do rowu melioracyjnego O-16/3/8 w km 1+453 jego biegu na działce nr ew. 206/49 obręb Zielonki Parcele, gm. Stare Babice;

b./ wprowadzania do rowu melioracyjnego O-16/3/8 ww. wylotem oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Starych Babicach, gm. Stare Babice;

c./ wprowadzania do rowu melioracyjnego Z-7 w km 5+110 jego biegu oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Starych Babicach, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-08-18
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-08-18 13:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 109/3 położonej w miejscowości Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-08-18
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-08-18 11:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 183/10, 184/10, 183/11 i 184/11 obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2015-08-14 15:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na: – likwidację rowu przydrożnego wraz z przepustami wzdłuż ul. Łąki po jej południowej stronie, na odcinku od drogi powiatowej nr 4108W do drogi gminnej nr 410128W na terenie gminy Błonie; – wykonanie rowu przydrożnego wraz z przepustami wzdłuż ul. Łąki po jej południowej stronie, na odcinku o długości ok. 350 m od drogi powiatowej nr 4108W w kierunku drogi gminnej nr 410128W na terenie gminy Błonie; – wykonanie pięciu wylotów kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego projektowanego po południowej stronie ulicy Łąki na terenie gminy Błonie; – wykonanie wylotu kanału burzowego do rowu przydrożnego usytuowanego po północnej stronie ul. Łąki na działce o nr ew. 347 obręb 0036 Żukówka, gmina Błonie;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotami do rowów przydrożnych wód opadowych lub roztopowych z ulicy Łąki na terenie gminy Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-08-12 15:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 440 i 410 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-08-12 14:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i przebudowę drenowania na działce o nr ew. 6/9 obręb 0016 Pogroszew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Jan Żychliński
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2015-08-11 15:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi, na działkach o nr ew. 296, 319 i 452 obręb 0003 w Łomiankach, gmina Łomianki wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Kasztanowej w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2015-08-07
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-08-07 11:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 87/20 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2015-08-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-08-05 15:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 39/7 obręb 0021 Stary Łuszczewek, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2015-08-05
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-08-05 14:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego O-11/1/14 na działce o nr ew. 67/2 w miejscowości Wierzbin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2015-08-05
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-08-05 14:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch studni na działce nr ew. 78/1 obręb 0010 Łomianki Dolne,

2. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z dwóch studni, zlokalizowanego na działce nr ew. 78/1 obręb 0010 Łomianki Dolne.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2015-08-05
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-08-05 13:53
 • zmodyfikował: Lidia Mielczarek
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-05 13:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi, na działkach o nr ew. 296, 319 i 452 obręb 0003 w Łomiankach, gmina Łomianki wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Kasztanowej w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2015-07-31
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-31 13:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: wykonanie zbiornika retencyjno - infiltracyjnego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej na działkach o nr ew. 107/9 i 108/9 obręb 0005 Gnatowice Stare, gmina Kampinos;

2./   pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj.: wprowadzanie do ww. zbiornika retencyjno - infiltracyjnego wód opadowych lub roztopowych z terenu Centrum Logistycznego w miejscowości Gnatowice Stare, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2015-07-31
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-31 13:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu na terenie parku Sady Żoliborskie w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (działka o nr ew. 8 obręb 7-02-04 w Warszawie).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-31 08:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 87/15, 87/16 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2015-07-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-27 14:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 33/5 obręb 0018 Pilaszków, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2015-07-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-24 15:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni nr 3 na działce nr ew. 10/3 obręb 0007 Ożarów Mazowiecki,

2. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 3 zlokalizowanej na działce nr ew. 10/3 obręb 0007 Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2015-07-24
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-07-24 11:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 98/6, 99/6, 99/9, 100/9, 100/6, 101/4 obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-07-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-23 10:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu meliorcyjnego na dz. nr ew. 15 i 13/2 w miejscowości Łaźniew-Majątek przy drodze powiatowej nr 4110W gmina Błonie oraz na wykonanie dwóch wylotów do rowów przydroznych na dz. nr ew. 13 obręb Kopytów i o nr ew. 35/1 obręb Witki gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim - Regina Rudzka
  data wytworzenia: 2015-07-13
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2015-07-21 13:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 269 obręb 0021 Babice Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-07-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-20 15:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi wojewódzkiej nr 718 (działki o nr ew. 234/3 i 246/1 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki) pod zjazdem na działkę o nr ew. 234/4 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-07-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-20 15:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 27/7 obręb 0011 Nowe Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-07-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-20 11:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi gminnej – ulicy Ekologicznej (działka nr ew. 501 obręb Klaudyn, gmina Stare Babice) pod zjazdem na działkę o nr ew. 840/1 obręb Klaudyn, gmina Stare Babice. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2015-07-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-17 15:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch systemów retencyjno-rozsączających na działce nr ew. 141/3 obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki  służących do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. systemów retencyjno-rozsączających wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 141/2 i 141/3 obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2015-07-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-17 11:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu na działkach o nr ew. 32/8 i 32/10 w miejscowości Prusy, gmina Kampinos. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-16 15:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 514/10 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-16 09:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 1042/11 obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-07-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-13 13:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi krajowej nr 92 (działka nr ew. 293/3 obręb Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki) pod zjazdem na działkę o nr ew. 346/3 obręb Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2015-07-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-07-06 13:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów w pasie drogowym ulicy Nizinnej (działka nr ew. 247 obręb Ołtarzew) i ulicy bł. ks. Józefa Stanka (działka nr ew. 140/2 obręb Ołtarzew) w miejscowości Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2015-06-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-26 15:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 3/1 obręb 0003 w Ożarowie Mazowieckim, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-06-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-25 15:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 27/7, 89/2, 89/1 obręb 0011 Nowe Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdzil: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-06-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-25 12:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 238/6 obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-24 15:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów oligoceńskich z ujęcia składającego się ze studni nr 1A zlokalizowanej na działce nr ew. 10/3 obręb 0007 Ożarów Mazowiecki oraz studni nr 2 zlokalizowanej na działce nr ew. 66/1 obręb 00107 Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-24 15:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Ożarowskiego ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody przy ul. Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2015-06-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-23 14:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 474/6 i 442/2 obręb 0001 w Łomiankach, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. studnie chłonne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Kościuszki w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-06-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-23 14:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 21/11, 587, 586 obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-06-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-22 16:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 109 obręb 0036 Żukówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-06-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-19 12:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi wojewódzkiej nr 718 (działka nr ew. 51/2 obręb Wierzbin, gmina Stare Babice) pod zjazdem na działkę o nr ew. 51/8 obręb Wierzbin, gmina Stare Babice. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2015-06-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-16 08:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-K w hm 3+75 jego biegu oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Kampinosie A, gm. Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-06-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-15 16:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. systemu retencyjno-rozsączającego na działce nr ew. 113/15 w Jawczycach, gm. Ożarów Mazowiecki  służącego do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. systemu wód opadowych lub roztopowych z terenu stacji paliw zlokalizowanej w Jawczycach na działce nr ew. 113/15.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2015-06-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-12 14:04

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu zlokalizowanego w Józefowie przy ul. Lipowej 34.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2015-06-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-09 15:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 1/124 obręb 0030 PGR Strzykuły, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2015-06-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-09 13:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 509 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2015-06-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-09 13:28

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R22 wylotem usytuowanym na działce nr ew. 63/1 obręb 0007 Leoncin wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi powiatowej nr 2401W w miejscowości Leoncin, gminie Leoncin, powiecie nowodworskim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-08 14:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Zaborowskiego w km 21+935 jego biegu w miejscowości Lipków, gm. Stare Babice;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Zaborowskiego ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi gminnej ul. Jastrzębiej w miejscowości Lipków, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-08 14:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z drogi powiatowej nr 2405W w gminie Czosnów, powiecie nowodworskim, poprzez studnie chłonne i drenaż francuski usytuowanych w pasie drogowym.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-06-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-08 14:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 11/10, 11/11, 11/12 obręb 0019 Łaźniewek, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-06-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-03 12:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 495/3 obręb 0004 Borzęcin Duży, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-06-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-06-03 11:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a./ przebudowę rowu melioracyjnego J-1-2-3 na działkach o nr ew. 9/2, 50 obręb 1-09-57 oraz nr ew. 1/3, 7/4, 12, 8 obręb 1-09-56 na terenie dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy (przebudowa przepustu, zmiana parametrów otwartego koryta rowu, wykonanie wylotu do rowu);

b./ wykonanie drenażu na działkach o nr ew. 9/1, 9/2, 10/1 obręb 1-09-57 na terenie dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy z włączeniem do rowu melioracyjnego J-1-2-3.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-29 15:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 64/1 i 66/1 obręb 0016 Pogroszew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-28 15:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-5 ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Gołaszewie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-28 15:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę zachodniego rowu przydrożnego oraz przebudowę rowu melioracyjnego U-5/10 na działce o nr ew. 17/5 obręb 0026 Piorunów, gm. Błonie w związku z przebudową drogi dojazdowej do centrum logistycznego w miejscowości Pass, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-26 15:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a./ przebudowę rowu melioracyjnego U-19/5 na działce o nr ew. 6 obręb 0003 Białuty, gmina Błonie polegającą na zamianie koryta otwartego na rurociąg w km 0+200÷1+241 biegu rowu;

b./ przebudowę rowu melioracyjnego U-19/1 na działkach o nr ew. 143, 144 i 145 obręb 0033 Wawrzyszew, gmina Błonie polegającą na zamianie koryta otwartego na rurociąg w km 1+238÷1+359 biegu rowu;

c./ przebudowę rowu melioracyjnego U-26/6 na działkach o nr ew. 13 i 14 obręb 0028 Radzików, gmina Błonie polegającą na:

- zamianie koryta otwartego na rurociąg w km 0+920÷1+066 biegu rowu,

- likwidacji trzech wylotów drenarskich,

- wykonaniu wylotu drenarskiego do rowu w km 0+920 biegu rowu,

- wykonaniu dwóch wylotów drenarskich w km 1+016 biegu rowu;

   d./ przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 13 i 14 obręb 0028 Radzików, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-25 16:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 81/6, 81/7, 81/10, 81/19 obręb 0023 Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-20 14:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-17 w km 1+76 jego biegu na działce nr ew. 236/74 w Mościskach, gm. Izabelin. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-20 14:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 24/5 obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-19 12:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z punktu przeładunku odpadów komunalnych zlokalizowanego na działce o nr ew. 3 obręb 0024 w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-15 08:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. studni nr 3 zlokalizowanej na działce nr ew. 807 obręb 0004 Łomianki, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-13
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-05-13 15:04

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 50 obręb 3-11-40 Warszawa, dzielnica Wawer oraz na przebudowę rowu polegającą na przebudowie przepustu pod drogą – Al. Dzieci Polskich na działce nr ew. 29/2 obręb 3-11-52 Warszawa, Dzielnica Wawer;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ww. zbiornika retencyjno-rozsączającego wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi – Al. Dzieci Polskich w Dzielnicy Warszawa Wawer.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-13 13:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 75/4 obręb 0024 Topolin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-07 10:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 514/12 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-07 10:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 178/5 i 198 obręb 0006 Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-06 14:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Rn-8 na działkach o nr ew. 44 obręb 0002 Błonie i nr ew. 1/2 obręb 0004 Błonie, gmina Błonie, polegającą na przebudowie przepustu pod drogą wojewódzką nr 579.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-05 14:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 253/19, 253/16, 253/18 obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-05-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-05-05 13:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-14/2-2g w km 0+279 jego biegu na działce nr ew. 216/1 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-14/2-2g ww. wylotem mieszaniny wód opadowych lub roztopowych z terenu „Panattoni Park Radonice” zlokalizowanego na działkach o nr ew. 188/4, 185/1, 187 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie oraz części działki drogowej o nr ew. 169 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie z wodami drenażowymi wprowadzanymi do kanalizacji deszczowej na terenie „Panattoni Park Radonice”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-30 14:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 67/6 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-29 14:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 579, na działce nr ew. 189 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-29 14:11

Informacja o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego: dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-7/3-1 na działkach o nr ew. 35/1, 35/2, 35/3 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice będzie prowadzone w zakresie:

przebudowy  rowu melioracyjnego Z-7/3-1 na działkach o nr ew. 35/2, 35/3 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-29 10:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 161/13 i 161/14 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-28 15:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu, na działce o nr ew. 40 w miejscowości Budki Żelazowskie, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-04-24 15:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 127/10 obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdzil: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-23 08:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

– przebudowę rowu przydrożnego „A” na działce o nr ew. 2/12 obręb 0025 Pass, gm. Błonie, polegającą na likwidacji istniejącego przepustu oraz na wykonaniu nowego przepustu,

– przebudowę rowu melioracyjnego Rn-1 na działce o nr ew. 2/39 obręb 0025 Pass, gm. Błonie, polegającą na likwidacji istniejącego przepustu oraz na wykonaniu nowego przepustu,

w związku z budową zjazdu na działkę o nr ew. na działkę o nr ew. 2/35 obręb 0025 Pass, gm. Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-23 08:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 24/2 obręb 0003 Białuty, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-20 14:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Rn-1 w km 0+038 jego biegu na działce nr ew. 2/39 obręb 0025 Pass gmina Błonie;

2./   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego Rn-1 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej na działce o nr ew. 2/35 obręb 0025 Pass, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-14 12:17

Informacja o zmianie zakresu wniosku. Dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia:

–     pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu bez nazwy na działce nr ew. 165/3 obręb 0003 Białuty, gmina Błonie;

–     pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu bez nazwy ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu Białuty Sp. z o.o. zlokalizowanego pod adresem: Białuty 34, 05-870 Błonie.

będzie prowadzone w zakresie:

–     przebudowy rowu bez nazwy na działce o nr ew. 165/3 obręb 0003 Białuty, gmina Błonie oraz wykonania urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do ww. rowu na działce nr ew. 165/3 obręb 0003 Białuty, gmina Błonie;

–     wprowadzanie do rowu bez nazwy ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu Białuty Sp. z o.o. zlokalizowanego pod adresem: Białuty 34, 05-870 Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-14 12:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-8 na działkach o nr ew. 70/13, 70/24, 73/9, 73/11 obręb Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2015-04-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-10 15:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 803/46 i 803/48 obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2015-04-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-08 14:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 803/47 i 803/49 obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2015-04-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-08 14:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 270/6 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-07 14:11

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 157/7 obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-04-02 13:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi gminnej – ul. Królewicza Jakuba w Wierzbinie pod zjazdem na działkę o nr ew. 112/6 obręb Wierzbin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-04-01 14:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie systemu skrzynek rozsączających wraz z wylotem kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 61/11 obręb 0005 Jawczyce służącego do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu ww. działki;

-wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. systemu skrzynek rozsączających wód opadowych lub roztopowych z terenu działki nr ew. 61/11 obręb 0005 Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-04-01 13:04
 • zmodyfikował: Lidia Mielczarek
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-01 14:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-3/3 polegającą na wykonaniu przepustu na rowie na działce nr ew. 39/2 obręb Feliksów, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-04-01 13:02

Informaja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych tj. studni nr S-3 na działce o nr ew. 86 obręb 0003 Duchnice oraz studni nr S-4 na działce o nr ew. 87 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki;

2. pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego z ujęcia składającego się ze studni nr S-3 zlokalizowanej na działce nr ew. 86 obręb 0003 Duchnice i studni nr S-4, zlokalizowanej na działce nr ew. 87 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-03-31 12:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 75/5 obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-27 08:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu bez nazwy na działce nr ew. 165/3 obręb 0003 Białuty, gmina Błonie;

2./   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu bez nazwy ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu Białuty Sp. z o.o. zlokalizowanego pod adresem: Białuty 34, 05-870 Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-27 08:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-7/3-1 na działkach o nr ew. 35/1, 35/2, 35/3 w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2015-03-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-24 15:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu pętli autobusowej „Falenica” w ciągu ul. Macieja Kamińskiego przy ul. Bysławskiej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających na działce o nr ew. 16/8 obręb 3-12-93 w Warszawie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-23 12:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 139 i 140 obręb 0003 w Ożarowie Mazowieckim, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-23 12:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 39/2 obręb 0010 Michałówek, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-18 12:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zbiornika rozsączającego na działce nr ew. 279/20 obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie za pośrednictwem ww. zbiornika wód opadowych lub roztopowych z terenu działki o nr ew. 279/20 obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-18 12:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr ew. 184/4 obręb 0005 Jawczyce, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-16
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-03-16 14:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających w pasie drogowym ulicy Długiej w Łomiankach, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Długiej w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-13 14:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 75/6, 75/7 i 75/8 obręb 0036 Żukówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-13 14:38

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem systemu retencyjno-chłonnego wód opadowych lub  roztopowych z terenu działki o nr ew. 946 w Izabelinie, gm. Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-12 10:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie systemu retencyjno-chłonnego na działce nr ew. 946 w Izabelinie gm. Izabelin służącego do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu ww. działki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-12 10:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie systemu retencyjno-chłonnego na działce nr ew. 945 w Izabelinie gm. Izabelin służącego do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu ww. działki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-12 10:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem systemu retencyjno-chłonnego wód opadowych lub  roztopowych z terenu działki o nr ew. 945 w Izabelinie, gm. Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-12 10:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-7 na działkach o nr ew. 1069/1, 1069/2, 1069/4, 1069/6, 1069/8, 1069/10, 1069/14, 1069/17 w miejscowości Stare Babice, gm. Stare Babice polegającą na zamianie koryta otwartego na rurociąg.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-12 10:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 234/4 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki oraz na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi wojewódzkiej nr 718 (działki o nr ew. 233/2, 234/3 i 246/1 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki) pod zjazdem na działkę o nr ew. 234/4 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-11 11:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 27/3 obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-11 11:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. trzech wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O-16/3/8 w hm: 17+32, 16+22, 14+81 na działce nr ew.  206/49 w miejscowości Zielonki Parcele, gmina Stare Babice;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-16/3/8 ww. wylotami wód opadowych lub roztopowych z terenu kompleksu trzech funkcjonalnie powiązanych obiektów: gminnego gimnazjum, ośrodka kultury i hali sportowej z budynkiem gospodarczym oraz ulicy Rekreacyjnej  w miejscowości Zielonki Parcele, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-05 12:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 6/26 obręb 0024 w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-04 13:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch pomostów na gliniance zlokalizowanej na działce o nr ew. 2 obręb 0006 Błonie, przy ul. Lesznowskiej w Błoniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-04 13:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 87 w miejscowości Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-03 14:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 332/40 i 332/41 w miejscowości Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-03 14:02

Informacja o zmianie zakresu wniosku: dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego U-7 w km 5+628 jego biegu na działce nr ew. 121/1 obręb Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-7 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu Centrum Logistyczno-Produkcyjnego usytuowanego na działkach nr ew. 151/18, 151/25, 151/28 obręb Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki;

będzie prowadzone w zakresie:

- wykonania wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego U-7 w km 5+628 jego biegu na działce nr ew. 121/1 obręb Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki;

- wprowadzania do rowu melioracyjnego U-7 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu Centrum Logistyczno-Produkcyjnego usytuowanego na działkach nr ew. 151/18, 151/25, 151/28 obręb Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki oraz części drogi gminnej – ulicy Bocznej w Duchnicach (działki o nr ew. 151/17 i 144 obręb Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-03 14:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na:

    a./ przebudowę rowu melioracyjnego Z-7/8/4 na działkach o nr ew. 58/1, 58/5 w miejscowości Lubiczów, gmina Stare Babice polegającą na:

         - zamianie koryta otwartego na rurociąg w km 0+668÷0+800 biegu rowu;

  - przebudowie wylotu kanalizacji deszczowej w km 0+775 biegu rowu;

  - wykonaniu trzech sączków drenarskich wzdłuż zakrytego rowu;

  - wykonaniu wylotu drenarskiego do rowu w km 0+753 biegu rowu;

  - wykonaniu dwóch wylotów drenarskich w km 0+665 biegu rowu;

b./ wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego Z-7/8/4 w km 0+753 na działce nr ew. 58/1 w miejscowości Lubiczów, gmina Stare Babice;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wylotem w km 0+753 rowu wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew.  58/1 i 58/5 w miejscowości Lubiczów, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-03-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-03-02 13:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie systemu chłonnego na działce nr ew. 54/2 obręb 0005 Jawczyce służącego do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych z ulicy Sadowej w Jawczycach, gm. Ożarów Mazowiecki;

-wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. systemu chłonnego wód opadowych lub  roztopowych z ulicy Sadowej w Jawczycach, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-02-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-02-27 12:37

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegających na przebudowie dwóch mostów położonych nad Kanałem Zaborowskim w pasie drogi powiatowej nr 4126W w miejscowości Lipków, gmina Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-02-25 15:04

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 46/4, 44/7 i 46/6 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-02-25 12:04

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 212/14 w miejscowości Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-02-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-02-17 14:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 251/6 w miejscowości Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-02-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-02-17 14:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

 1. wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych tj. studni nr I na działce o numerze ewidencyjnym 44/34 obręb 0009 Ożarów Mazowiecki,
 2. pobór wód podziemnych z oligoceńskiego poziomu wodonośnego z ujęcia składającego się ze studni nr I, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 44/34 obręb 0009 Ożarów Mazowiecki.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-02-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-02-17 13:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w zakładzie produkcji rolnej usytuowanym na terenie działki nr ew. 287/3 w Mirowicach, gm. Grójec.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-02-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-02-16 11:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 250/15 w miejscowości Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-02-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-02-12 11:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych  (rowów przydrożnych wraz z przepustami, wylotów do rowów przydrożnych) oraz na przebudowę urządzeń wodnych (rowu melioracyjnego i rowu przydrożnego polegającą na przebudowie przepustów)               w związku z budową drogi tzw. obwodnicy łączącej drogę powiatową nr 3111W we wsi Moszna Parcela z drogą powiatową nr 3112W we wsi Moszna Wieś w gminie Brwinów, powiecie pruszkowskim;

2. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ww. wylotami wód opadowych lub roztopowych z ronda drogi powiatowej nr 3111W we wsi Moszna Parcela i odcinka drogi tzw. obwodnicy łączącej drogę powiatową nr 3111W we wsi Moszna Parcela z drogą powiatową nr 3112W we wsi Moszna Wieś w gminie Brwinów, powiecie pruszkowskim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2015-02-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-02-12 11:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 11/22 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-02-11 15:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 173/10 w miejscowości Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-02-11 12:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 195/8 w miejscowości Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-02-11 12:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania działkach o nr ew. 188/5, 188/4, 185/1, 187 w miejscowości Radonice, gmina Błonie. Likwidacja drenowania będzie skutkowała wyłączeniem z funkcjonowania końcówek sączków drenarskich na działce o nr ew. 188/5 w miejscowości Radonice, gmina Błonie oraz na działce o nr ew. 2 w miejscowości Tłuste, gmina Grodzisk Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-02-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-02-09 14:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania działkach o nr ew. 169 i 185/1 w miejscowości Radonice, gmina Błonie.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-02-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-02-09 14:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 239 w miejscowości Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-01-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-01-30 13:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 3/5 w miejscowości Lubiczów, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-01-29 10:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 115 i 116 w miejscowości Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-01-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-01-27 10:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 76/4 i 76/5 w miejscowości Topolin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-01-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-01-23 10:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi wojewódzkiej nr 580 (działka nr ew. 41 obręb Strzyżew, gmina Kampinos) pod zjazdem na działkę o nr ew. 17/2 obręb Strzyżew, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2015-01-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-01-22 14:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego U-7 w km 5+628 jego biegu na działce nr ew. 121/1 obręb Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-7 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu Centrum Logistyczno-Produkcyjnego usytuowanego na działkach nr ew. 151/18, 151/25, 151/28 obręb Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-01-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-01-21 08:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 626/11 w miejscowości Borzęcin Duży, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-01-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2015-01-19 12:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 178/21 w miejscowości Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-01-16
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-01-16 14:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 151/18 i 151/17 w miejscowości Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-01-16
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-01-16 14:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (rowów przydrożnych i wylotów z przykanalików deszczowych i ścieków skarpowych) oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków deszczowych do ziemi w związku z przebudową drogi powiatowej nr 01516 (ul. Rajdowa) polegającą na wykonaniu chodnika w m. Konotopa gmina Ożarów Mazowiecki powiat warszawski zachodni.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Nowodworski
  data wytworzenia: 2015-01-02
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-01-15 09:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 724/5 w miejscowości Leszno, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-01-13
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-01-14 09:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 85 i 84 w miejscowości Wola Pasikońska, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-01-13
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-01-14 09:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 6/14 w miejscowości Wilkowa Wieś, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-01-07
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-01-14 09:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 1/9 w miejscowości Topolin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-01-07
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-01-14 09:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę:

- rowu melioracyjnego O-16/3/8 w km 0+000 ÷ 1+482 jego biegu w miejscowości Zielonki Parcele, gm. Stare Babice;

- rowu melioracyjnego O-16/3 w km 3+673 ÷ 4+689 jego biegu w miejscowościach: Koczargi Nowe, Zielonki Wieś, Zielonki Parcele, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-01-07
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-01-14 09:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego O-16/3/8 w km 1+453 jego biegu na działce nr ew. 206/49 obręb Zielonki Parcele, gm. Stare Babice;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-16/3/8 ww. wylotem oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Starych Babicach, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2015-01-07
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-01-14 09:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 39/7 obręb 0021 Stary Łuszczewek, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, sprawdził: Paweł Białecki
  data wytworzenia: 2015-08-05
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2015-08-05 14:02

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony