BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łomiankach działka nr ew. 83/14-16, 83/36-38, 83/43-44, 84/15, 84/50-60 w obrębie 21. Inwestor: Sierakowska Sp. z o.o. ul. Kopernika 15/11, 00-336 Warszawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  18.02.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sierakowska Sp. z o.o. ul.Kopernika 15/11, 00-336 Warszawa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  na działce nr ew. 83/14-16, 83/36-38, 83/43-44, 84/15, 84/50-60 w obrębie 21 gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5431/2016
Lista sprawa nr 31/z/16
 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-02-24 13:19
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 12:11

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 20/7 obręb Topolin w gminie Stare Babice. Inwestorzy: Ewa i Hubert Stawiscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25.01.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Ewy i Huberta Stawiskich w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 20/7 obręb Topolin w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/2329/2016

Lista sprawa nr 12/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 15.04.2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-25 13:11
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-18 13:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 5/20 obręb Koprki w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Dariusz Duralski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25.01.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Dariusz Duralskiego w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 5/20 obręb Koprki w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/2316/2016

Lista sprawa nr 11/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.03.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-25 13:20
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-31 11:17

Zgłoszenie z projektem budowy rurociągów kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 609/2,825/2,605/2,602/2,601/2,599/5,598/2,597/2,824/2,604/2 obręb 0004 Borzęcin Duży gm. Stare Babice , Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  21.01.2016r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie rurociągu kanalizacji deszczowej na ul. Wodnisko na dz. 609/3, 825/2, 605/2, 602/2, 601/2, 599/5, 598/2, 597/2, 824/2, 604/2 obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/2106/2016

Lista sprawa nr 10/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.02.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-25 13:36
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 16:36

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 253/45, 166, 253/38, 253/39, 253/5, 253/44 obręb 0004 Borzęcin Mały i dz. nr ew. 43/7,43/9,44/6,45/6,91 obręb Wierzbingm. Stare Babice , Inwestor: Julianna Maj-Kowalska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  18.01.2016r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Julianny Maj-Kowalskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 253/45, 166, 253/38, 253/39, 253/5, 253/44 obręb Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/1610/2016

Lista sprawa nr 9/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.03.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-25 14:17
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-04 10:00

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 69/1, 68/3, 68/20, 68/22, 68/24, 68/27, 68/28 obręb Łomianki Dolne gmina Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  15.01.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 69/1, 68/3, 68/20, 68/22, 68/24, 68/27, 68/28 obręb Łomianiki Dolne gmina Łomianki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/1366/2016

Lista sprawa nr 8/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.03.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-18 09:25
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-04 10:00

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 10/6, 25/1 obręb PGR Gołaszew gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  15.01.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 10/6, 25/1 obręb PGR Gołaszew gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/1285/2016

Lista sprawa nr 7/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.02.2016 r.

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-18 09:11
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-18 15:12

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 26/1, 27/1, 17/18, 19/7, 28/7 obręb Latchorzew gmina Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  15.01.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnegona dz. nr ew. 26/1, 27/1, 17/18, 19/7, 28/7  obręb Latchorzew gmina Stare Babice

Nr zgłoszenie w rejestrze P/1281/2016

Lista sprawa nr 6/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.02.2016 r.

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-18 09:07
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-16 15:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 50/1 obręb Koprki w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Bożena Koźlicka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  13.01.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Bożeny Koźlickiej w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 50/1 obręb Koprki w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/1073/2016

Lista sprawa nr 5/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.02.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-14 09:43
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-25 09:26

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 194/19 obręb 0008 w gminie Łomianki. Inwestor: Michał Domański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  13.01.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Michała Domańskiego w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 194/19 obręb 0008 Kiełpin w gminie Łomianki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/1046/2016

Lista sprawa nr 4/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.03.2016 r.

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-14 09:39
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 09:11

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługą w parterze na dz. nr ew. 2731 obręb Laski, gmina Izabelin. Inwestor:PPHU "PLASIMET"

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  13.01.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PPHU "PLASIMET" w sprawie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługą w parterze na dz. nr ew. 2731 w miejscowości Laski w gminie Izabelin.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/1010/2016

Lista sprawa nr 3/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 31/s/2016 z dnia 18.01.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-14 08:25
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-19 08:41

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 19/7 w m. Duchnice w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestorzy: Justyna i Krzysztof Olszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  12.01.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Państwa Justyny i Krzysztofa Olszewskich w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 19/7 w miejscowości Duchnice w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/964/2016

Lista sprawa nr 2/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.02.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-13 12:45
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-04 09:16

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 72, 345 i 346 w Janowie w gminie Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  12.01.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 72, 345 i 346 w Janowie w gminie Stare Babice

Nr zgłoszenie w rejestrze P/947/2016

Lista sprawa nr 1/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.02.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-14 12:48
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-29 13:06

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew.494/6, 494/5, 494/8 w Borzęcinie Dużym w gminie Stare Babice. Inwestor PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  31.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 494/6, 494/5, 494/8 w Borzęcinie Dużym w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/39879/2015

Lista sprawa nr 190/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.01.2016.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-12-31 13:19
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-05 14:06

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 265, 274, 85/2, 56/5, 87/6, 87/5 w Borzęcinie Małym w gminie Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  31.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 265, 274, 85/2, 56/5, 87/6, 87/5 w Borzęcinie Małym w gminie Stare Babice

Nr zgłoszenie w rejestrze P/39876/2015

Lista sprawa nr 189/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.01.2016.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-12-31 12:57
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-03 09:29

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew 57/8, 58/4, 59/3 w miejscowości Lipków w gminie Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  31.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 57/8, 58/4, 59/3 w Lipkowie w gminie Stare Babice

Nr zgłoszenie w rejestrze P/39875/2015

Lista sprawa nr 188/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.01.2016.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-12-31 13:02
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-03 09:27

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 296 w Janowie w gminie Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  31.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 296 w Janowie w gminie Stare Babice

Nr zgłoszenie w rejestrze P/39874/2015

Lista sprawa nr 187/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.02.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-12-31 13:04
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-29 13:35

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 173/15 w Bramkach w gminie Błonie. Inwestor PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  31.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 173/15 w Bramkach w gminie Błonie.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/39873/2015

Lista sprawa nr 186/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.01.2016.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-12-31 13:07
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-01 09:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej do zasilenia zakładu produkcyjnego- dz. nr ew181, 211, 251, 220 w miejscowości Szeligi w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor Braster S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  31.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora BRASTER S.A.w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 181, 211, 251, 220 w miejscowości Szeligi w gminie Ożarów Maz.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/39870/2015

Lista sprawa nr 185/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.02.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-12-31 13:13
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 16:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 334 w m. Blizne Łaszczyńskiego w gminie Stare Babice. Inwestorzy Paweł i Arleta Wojno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  31.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Państwa Pawła i Arlety Wojno w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 334 w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/39797/2015

Lista sprawa nr 184/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.02.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-12-31 13:26
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-25 09:26

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 331/4, 331/5,331/6,333/2,335/3,335/5,636 obręb 0004 Borzęcin Mały i dz. nr ew. 43/7,43/9,44/6,45/6,91 obręb Wierzbingm. Stare Babice , Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO- BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  30.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora GPK EKO- BABICE Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 331/4,331/5,331/6,333/2,335/3,335/5,636 obręb 0004 Borzęcin Duży i na dz. nr ew. 43/7,43/9,44/6,45/6,91 obręb 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/39787/2015

Lista sprawa nr 183/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.02.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-12-30 15:33
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-25 13:13

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 324/2,322/3,324/7,322/7,827,494/6,494/5,494/8,313/10,315/8,298/4,471/4,466/8,461/3,461/4,461/5,685/2,256,252/2,252/3,416/3,417/3,196/4 obręb 0004 Borzęcin Duży gm. Stare Babice , Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO- BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  30.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora GPK EKO- BABICE Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 324/2,322/3,324/7,322/7,827,494/6,494/5,494/8,313/10,315/8,298/4,471/4,466/8,461/3,461/4,461/5,685/2,256,252/2,252/3,416/3,417/3,196/4 obręb 0004 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/39786/2015

Lista sprawa nr 182/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.02.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-12-30 15:19
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 10:57

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 120/5, 119/4, 118/2, 117/4, 147/4, 147/6, 146/2, 143/6, 144/5 obręb 0005 Borzęcin Mały gm. Stare Babice , Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO- BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  30.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora GPK EKO- BABICE Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 120/5, 119/4, 118/2, 117/4, 147/4, 147/6, 146/2, 143/6, 144/5 obręb 0005 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/39785/2015

Lista sprawa nr 181/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.02.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-12-30 15:14
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-25 13:12

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN w ciągu drogi gminnej w Lubiczowie na dz. nr ew. 57/9, 15/12, 57/12, 15/13, 57/14 obręb Lubiczów, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 28.12.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN w ciągu drogi gminnej w Lubiczowie na działkach nr ew. 57/9, 15/12, 57/12, 15/13, 57/14 obręb Lubiczów, gm. Stare Babice.


Nr zgłoszenie w rejestrze P/39471/2015
Lista sprawa nr 180/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.01.2016.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-12-29 08:22
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-28 13:42

Zgłoszenie z projektem rozbudowy kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 5/13, 45/6, 20/5, 23/2, 20/4, 24/5, 24/4, 26/9, 26/8, 32/5 obręb 0024 Topolin gm. Stare Babice , Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO- BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  23.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora GPK EKO- BABICE Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  rozbudowie kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 5/13, 5/6, 20/5, 23/2, 20/4, 24/5, 24/4, 26/9, 26/8, 23/5 obręb 0024 Topolin, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/39293/2015

Lista sprawa nr 179/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.01.2016.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2015-12-24 09:54
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-25 10:55

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV na dz. nr ew. 281/3, 281/15, 282/12, 283/3, 283/9 obręb Łomianki Dolne gm. Łomianki , Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  23.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie elekktroenergrtycznych linii kablowych nN 0,4kV ze złączami kablowo- pomiarowymi do zasilania budynków jednorodzinnych dwlokalowych na dz. nr ew. 281/3, 281/15, 282/12, 283/3, 283/8, 283/9 obręb Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/39281/2015

Lista sprawa nr 178/z/2015

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.02.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2015-12-24 09:41
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-07 13:55

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 316 obr. Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice. Inwestor: Maria i Roman Kowalczuk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 22.12.2015 r.,  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Marii i   w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 316 w obrębie Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39183/2015
Lista sprawa nr 177/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął 24.02.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2015-12-22 13:43
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-25 09:36

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie poszerzenia spocznika schodów dz. nr ew. 212/8 obr. Latchorzew gm. Stare Babice. Inwestor:Radosław Jasiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 22.12.2015 r.,  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Radosława Jasińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego w zakresie poszerzenia spocznika schodów, na dz. rn ew. 212/18 obręb Latchorzew, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/39057/2015
Lista sprawa nr 176/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.03.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2015-12-22 12:12
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-08 11:40

Zgłoszenie z projektem budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr ew. 72 i 69/13 obręb 6 gm. Ożarów Mazoweicki , Inwestor: Marek Kubiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  17.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Marka Kubiaka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr ew. 72 i 69/13 obręb 6 gm. Ożarów Mazoweicki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/38723/2015

Lista sprawa nr 175/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.02.2016r..

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-12-18 08:38
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-15 12:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych z pompownią ścieków na dz. nr ew. 78/1 obręb 6 oraz 578 i 546/4 obr. 10 gm. Łomianki , Inwestorzy: Jacek Jaczewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  14.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Jacka Jaczewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych z pompownią ścieków  na działkach nr ew. 78/1 obręb 6 oraz 578 i 546/4 w obrębie 10 gm.  Łomianki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/381877/2015

Lista sprawa nr 174/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 13.01.2016.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-12-14 15:29
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-14 09:57

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 11/18 obr. Łaźniewek gm. Błonie. Inwestor: Piotr i Katarzyna Kapuścińdcy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 11.12.2015 r.,  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Piotra i Katarzyny Kapuścińskich  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 11/18 w obrębie Łaźniewek gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38100/2015
Lista sprawa nr 173/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 03.02.2016.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-12-14 10:12
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-04 10:51

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod-kan na dz. nr ew. 3/8, 3/9, 3/11, 3/12 obr. Dębówka gm. Błonie, Inwestorzy: Jakub Konieczek i Karolina Curyło-Konieczek oraz Andrzej Sidorski i Grażyna Perek-Sidorska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  09.12.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Jakuba Konieczek i Karoliny Curyło-Konieczek oraz Andrzeja Sidorskiego i Grażyny Perek-Sidorskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączmi wod-kan na działkach nr ew. 3/8, 3/9, 3/11, 3/12 w obrębie Dębówka gm.  Błonie.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/37797/2015

Lista sprawa nr 172/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.02.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-12-10 08:35
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-19 10:11

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 25/16 obr. Stare Faszczyce gm. Błonie. Inwestor: Daniel Trendak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 07.12.2015 r.,  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Daniela Trendaka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 25/16 w obrębie Stare Faszczyce gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37335/2015
Lista sprawa nr 171/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 15.02.2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-12-07 15:08
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-16 09:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 251/3 obr. Koczargi Stare gm. Stare Babice. Inwestor: Anna Anulewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 07.12.2015 r.,  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Anny Anulewicz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 251/3 w obrębie Koczargi Stare gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37206/2015
Lista sprawa nr 170/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 02.03.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-12-07 10:48
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-03 13:19

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 77/2 obr. Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: Marcin Baurski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 04.12.2015 r.,  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Marcin Baurski w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 77/2 w obrębie Stare Babice gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37078/2015
Lista sprawa nr 169/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 48/s/2016 z dnia 22.01.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-12-04 13:09
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-22 12:12

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 415/12 obr. 0022 Święcice gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Monika i Mateusz Zemczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 30.11.2015 r.,  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Moniki i Mateusza Zemczak  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 415/12 w obrębie 0022 Święcice gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36571/2015
Lista sprawa nr 168/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.02.2016r

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-12-01 08:43
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-01 13:57

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego kablowego nN w ulicy bocznej od ul. Poniatowskiego na dz. nr ew. 24 i 17/29 obręb 22 Błonie, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 22.11.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego kablowego nN w ciągu bocznej od ul. Poniatowskiego dz. nr ew. 24 i 17/29 obręb 22 Błonie gm. Błonie.


Nr zgłoszenie w rejestrze P/36335/2015
Lista sprawa nr 167/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 08.01.2016.

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-11-30 12:05
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 11:42

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci elektroenergetycznej Nn oraz złącza kablowego na dz. nr ew. 35/1, 35/2, 33 obręb Strzyżew Parcele i 3/1 obr. Strzyżew Wieś gm. Kampinos, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25.11.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie kablowej sieci elektroenergetycznej Nn oraz złącza kablowego na działkach nr ew. 35/1, 35/2, 33 w obrębie Strzyżew Parcele i 3/1 obręb Strzyżew Wieś gm.  Kampinos.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/35940/2015

Lista sprawa nr 166/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-11-25 14:03
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-28 10:52

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 829/10 obr. 0011 Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: Ewa i Tomasz Boguszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 25.11.2015 r.,  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Ewy i Tomasza Boguszewskich  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 829/10 w obrębie 0011 Klaudyn gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35884/2015
Lista sprawa nr 165/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.02.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-11-25 14:09
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-17 08:39

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 332/43 obręb Bieniewice gm. Błonie, Inwestorzy: Paweł Milczarek, Katarzyna i Artur Kłyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25.11.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Pawła Milczarka oraz Katarzyny i Artura Kłyk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 332/43 obręb Bieniewice gm.  Błonie.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/35886/2015

Lista sprawa nr 164/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.01.2016.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-11-25 14:17
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-13 13:30

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na. działce nr ew. 240/14 obr. 0013 gm. Stare Babice. Inwestor: Paula Łyskanowska-Zając i Jakub Zając

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 24.11.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Pauli Łyskanowskiej-Zając i Jakuba Zająca w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 240/14 obręb 0013, gm. Stare Babice.


Nr zgłoszenia w rejestrze P/35783/2015
Lista sprawa nr 163/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 59/s/2016 z dnia 28.01.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-11-24 13:37
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-01 16:43

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 173/8, 173/9, 173/10, 173/15 i 174/11 obręb Bramki gm. Błonie, Inwestorzy: Danuta i Wojciech Bukłaha, Agata i Mariusz Rubak, Adrian Kuberski i Bartosz Kozera

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  20.11.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Danuty i Wojciecha Bukłahów, Agaty i Mariusza Rubaka, Adriana Kuberskiego i Bartosza Kozery w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej i przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 173/8, 173/9, 173/10 , 173/15 i 174/11 obręb Bramki gm.  Błonie.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/35546/2015

Lista sprawa nr 162/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-11-24 08:25
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-22 10:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci i przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej obsługujące projektowany zespół zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej na działkach nr ew. 56/4, 56/5, 56/6, 57 obręb 0006 i na działce nr ew. 59/5 obręb 0007 gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Modern Development Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  13.11.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Modern Development Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci i przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej obsługujące projektowany zespół zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej na działkach nr ew. 56/4, 56/5, 56/6, 57 obręb 0006 i na działce nr ew. 59/6 obręb 0007 w  gm.  Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/35345/2015

Lista sprawa nr 161/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.01.2016.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-11-19 14:20
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-29 10:13

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci elektroenergetycznej Nn oraz złącza kablowego na dz. nr ew. 52/2, 63/2, 63/3, 63/4, 69 obr. Pogroszew-Kolonia gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  19.11.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie kablowej sieci elektroenergetycznej Nn oraz złącza kablowego na działkach nr ew. 52/2, 63/2, 63/3, 63/4, 69 w obrębie Pogroszew-Kolonia gm.  Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/35282/2015

Lista sprawa nr 160/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-11-19 14:06
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-22 12:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 206/1 obr. Bieniewice gm. Błonie. Inwestor:Renata Kaczyńska, Tadeusz Kaczyński, Ryszard Kaczyński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 18.11.2015 r.,  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Renaty Kaczyńskiej, Tadeusza Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczyńskiego  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 206/1 w obrębie Bieniewice gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35175/2015
Lista sprawa nr 159/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 19.01.2016.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-11-18 11:17
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-27 12:39

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN w ciągu drogi gminnej ul. Jastrzębia na dz. nr ew. 224/19, 224/24, 223/13, 222/40 obręb Lipków oraz w ciągu drogi powiatowej ul. Izabelińska na dz. nr ew. 1054 obręb Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 17.11.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN w ciągu drogi gminnej ul. Jastrzębia dz. nr ew. 224/19, 224/24, 223/13, 222/40 obręb Lipków oraz w ciągu drogi powiatowej ul. Izabelińska dz. nr ew. 1054 obręb Klaudyn gm. Stare Babice.


Nr zgłoszenie w rejestrze P/35138/2015
Lista sprawa nr 158/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-11-17 15:27
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-09 10:39

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci elektroenergetycznej Nn oraz złącza kablowego na dz. nr ew. 99/7, 99/6, 99/9, 99/8, 129, 198 obr. Lipków gm. Stare Babice, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  13.11.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie kablowej sieci elektroenergetycznej Nn oraz złącza kablowego na działkach nr ew. 99/7, 99/6, 99/9, 99/8, 129, 198 w obrębie Lipków gm.  Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/34706/2015

Lista sprawa nr 157/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-11-16 12:05
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 08:47

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej Nn na dz. nr ew. 265/2,220/3,228/20 obr. Kiełpin gm. Łomianki, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  05.11.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii kablowej Nn na działkach nr ew. 265/2,220/3,228/20 w obrębie Kiełpin gm.  Łomianki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/33876/2015

Lista sprawa nr 156/z/15

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-11-05 14:36

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego nN w ciągu drogi gminnej stanowiacej ul. Grabowskiego w Latchorzewie na dz. nr ew. 370 obręb Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 03.11.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego nN w ciągu drogi gminnej ul. Grabowskiego w Latchorzewie na działkach nr ew. 370 obręb Latchorzew, gm. Stare Babice.


Nr zgłoszenie w rejestrze P/33686/2015
Lista sprawa nr 155/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 04.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-11-04 08:42
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-29 08:24

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego nN w ciągu drogi gminnej oraz kompleksu rekreacyjnego w Wojcieszynie na dz. nr ew. 183,34/4,34/5,34/6,41 obręb Wojcieszyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 03.11.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego nN w ciągu drogi gminnej oraz kompleksu rekreacyjnego w Wojcieszynie na działkach nr ew. 183,34/4,34/5,34/6,41 obręb Wojcieszyn, gm. Stare Babice.


Nr zgłoszenie w rejestrze P/33676/2015
Lista sprawa nr 154/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 04.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-11-04 08:35
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-29 08:24

Zgłoszenie z projektem przebudowy linii napowietrznej nN i budowa linii kablowej Nn wraz ze złączem kablowym nN na dz. nr ew. 57,58/4,59/4,60,61,80,106/40,106/11,106/29,106/42,106/41,152,111,112/3,112/4 obr. 0020 Podkampinos gm. Kampinos, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 30.10.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie linii napowietrznej nN i budowie linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN na działkach nr ew. 57/58/4,59/4,60,61,80,106/40,106/11,106/29,106/42,106/41,152,111,112/3,112/4 w obrębie 0020 Podkampinos gm. Kampinos.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/33379/2015

Lista sprawa nr 153/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-30 13:55
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-28 10:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na. działkach nr ew. 569/5,570/5,570/9,569/9,569/6, obr. Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor:Marzena i Jarosław Woźniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 27.10.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Marzeny i Jarosława Woźniaków w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działkach nr ew. 569/5,570/5,570/9,569/9,569/6, w Klaudynie, gm. Stare Babice.


Nr zgłoszenia w rejestrze P/32902/2015
Lista sprawa nr 152/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-27 09:02
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-24 09:23

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej Nn oraz złączy kablowyc na dz. nr ew. 1399/1,289,427/1,283/7,283/6,283/5,283/4,283/3,282/3,282/4,282/5,282/7,282/8,282/9,282/11,281/12,281/3 obr. 0010 Łomianki Dolne gm. Łomianki, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  26.10.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii kablowych Nn oraz złączy kablowych dla zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Kościelna Droga na działkach nr ew. 1399/1,289,427/1,283/7,283/6,283/5,283/4,283/3,282/3,282/4,282/5,282/7,282/8,282/9,282/11,281/12,283/3 w obrębie 0010 Łomianki Dolne gm. Łomianki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/32885/2015

Lista sprawa nr 151/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.11.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-27 08:55
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-27 10:08

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 382/2 obr. 0031 Wólka gm. Leszno, Inwestor: Marta i Wojciech Głowaccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 26-10-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Marty i Wojciecha Głowackich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 382/2 w obrębie 0031 Wólka  gm. Leszno .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/32799/2015

Lista sprawa nr 150/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-26 16:11
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-24 09:23

Zgłoszenie z projektem budowy zespołu czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących dwulokalowych na. działce nr ew. 1434 w obrębie Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Sławbud Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 21.10.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Sławbud Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie zespołu czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących dwulokalowych na działce nr ew. 1434 w obrębie Łomianki Dolne, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32411/2015
Lista sprawa nr 149/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-22 09:42
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-28 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem jednostanowiskowym na. działce nr ew. 32/4, obr. Borzęcin Duży gm. Stare Babice. Inwestor: Katarzyna Żochowska i Andrzej Augustyn

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 19.10.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Katarzyny Żochowskiej i Andrzeja Augustyn w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem jednostanowiskowym na działce nr ew. 32/4, w Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.


Nr zgłoszenia w rejestrze P/32132/2015
Lista sprawa nr 148/z/15

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-19 16:38

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na. działce nr ew. 760/9 i 761/10 w obrębie 0005 przy ul. Fredry w Łomiankach, gm. Łomianki. Inwestor: Rafał Kirzyński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 16.10.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  Rafała Kirzyńskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 760/9 i 761/10 w obrębie 0005 przy ul. Fredry w Łomiankach, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31921/2015
Lista sprawa nr 147/z/15
 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 02.12.2015r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-10-19 14:06
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 08:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na. działce nr ew. 117/9, w Dziekanowie Leśnym, gm. Łomianki. Inwestor: Maryla Wiśniewska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 16.10.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Maryli Wiśniewskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 117/9, w Dziekanowie Leśnym, gm. Łomianki.


Nr zgłoszenia w rejestrze P/31918/2015
Lista sprawa nr 146/z/15
 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął 10.12.2015r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-10-19 13:50
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 08:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 241 przy ul. Krótkiej w obr. ew. Izabelin gm. Izabelin. Inwestor: Łukasz i Katarzyna Pietrowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  14.10.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Łukasza i Katarzyny Pietrowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 241 przy ul. Krótkiej w obr. ew. Izabelin gm. Izabelin.


Nr zgłoszenia w rejestrze P/31622/2015
Lista sprawa nr 145/z/15


ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 7 grudnia 2015r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-10-15 12:51
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-29 08:25

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 86 obr. 28 gm. Błonie. Inwestor: Michał Stegienko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 13.10.2015 r.,  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  Michał Stegienko w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 86 w obrębie 28 gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31474/2015
Lista sprawa nr 144/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.11.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-14 14:02
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 08:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 12 obr. Bieniewice gm. Błonie. Inwestor: Swietłana Kostrzewska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 13.10.2015 r.,  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  Swietłany Kostrzewskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 12 w obrębie Bieniewice gm. Błonie.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/31472/2015
Lista sprawa nr 143/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-14 13:57
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-28 16:14

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci elektroenergetycznej Nn oraz złącza kablowego na dz. nr ew. 20/3 i 20/6 obr. Gołąszew gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  12.10.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie kablowej sieci elektroenergetycznej Nn oraz złącza kablowego na działce nr ew. 20/3 i 20/6 w obrębie Gołaszew gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/31321/2015

Lista sprawa nr 142/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-13 09:55
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-09 08:42

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci elektroenergetycznej Nn oraz złącza kablowego na dz. nr ew. 29/2,29/4,29/5,35/1,38/1 obr. SHR Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  12.10.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej Nn oraz złącza kablowego na działce nr ew. 29/2,29/4,29/5,35/1,38/1  w obrębie SHR Płochocin gm.  Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/31320/2015

Lista sprawa nr 141/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-13 10:07
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-09 08:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 236/7 obr. Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Radosław i Katarzyna Smęt

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 12.10.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Radosława i Katarzyny Smęt, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 236/7 w obrębie Zaborówek gm. Leszno.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/31175/2015
Lista sprawa nr 140/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.11.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-12 11:34
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-16 10:32

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 251/3 obr. Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna Anulewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 12.10.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Anny Anulewicz, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 251/3 w obrębie Koczargi Stare gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/31157/2015
Lista sprawa nr 139/z/15

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-12 11:31

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia drodowego ul.Chopina, Łomianki dz. nr ew. 82/38,82/20,81/3,78/2,76/4,70/2,68/6,67/3,63/3,62/3,60/3,59/3, obręb 10, gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 08.10.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego ul.Chopina w Łomiankach na działce nr ew. 82/38,82/20,81/3,78/2,76/4,70/2,68/6,67/3,63/3,62/3,60/3,59/3, obręb 10, gm.  Gmina Łomianki.


Nr zgłoszenie w rejestrze P/30952/2015
Lista sprawa nr 138/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-14 13:51
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-22 09:47

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia drodowego ul.Kmicica, Łomianki dz. nr ew. 511 i 504 obręb 005, gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 08.10.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego ul.Kmicica w Łomiankach na działce nr ew. 511 i 504 obręb 0005, gm. Łomianki.


Nr zgłoszenie w rejestrze P/30950/2015
Lista sprawa nr 137/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-14 14:14
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-22 09:47

Zgłoszenie z projektem budowy linii oświetlenia drodowego ul.Francuska, Łomianki dz. nr ew. 134,132,129 i 658 obręb 0021, gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 08.10.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego ul.Francuska w Łomiankach na działce nr ew. 134,132,129 i 658 obręb 0021, gm. Łomianki.


Nr zgłoszenie w rejestrze P/30948/2015
Lista sprawa nr 136/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-14 14:17
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-22 09:47

Zgłoszenie z projektem przebudowy poddasza gospodarczego w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr ew. 38/18 w obrębie Wilkowa Wieś Inwestor: Monika i Dariusz Adamczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 08.10.2015 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki i Dariusza Adamczyk. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie poddasza gospodarczego w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym  na działce nr ew. 38/18 w obrębie Wilkowa Wieś gm. Leszno.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/30829/2015
Lista sprawa nr 135/z/15
 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.11.2015.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-10-09 08:59
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-09 11:34

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 417 obr. Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Aneta Budner

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 08.10.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Anety Budner, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 417 w obrębie Borzęcin Mały gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/30816/2015
Lista sprawa nr 134/z/15
 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin na wniesienie sprzeciwu upłynął 09.11.2015r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-10-09 10:04
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 08:50

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25 ul.Floriana, Ożarów Mazowiecki dz. nr ew. 5/4, 145,146 (dz. gm.), obręb 7, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gminna Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 07.10.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25 ul.Floriana w Ożarowie Mazowieckim na działce nr ew. 5/4, 145,146 (dz. gm.), obręb 7, gm. Ożarów Mazowiecki.


Nr zgłoszenie w rejestrze P/30803/2015
Lista sprawa nr 133/z/15
 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.11.2015.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-10-08 09:28
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-25 09:12

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 31/25 obr. 0005 gm. Stare Babice. Inwestor: Joanna i Artur Łodyga

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 07.10.2015 r.,  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora  Joanny i Artura Łodygi w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 31/25 w obrębie 0005 gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/30770/2015
Lista sprawa nr 132/z/15
 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-10-08 09:54

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z szambem szczelnym dz. nr ew. 384/8 obr. Żukówka gm. Błonie, Inwestor: Emilia Mikulska i Mateusz Graba.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 06.10.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Emilii Mikulskiej i Mateusza Graby w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z szambem szczelnym  na działce nr ew. 384/8 w obrębie Żukówka,  gm.  Błonie.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/30680/2015
Lista sprawa nr 131/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.12.2015.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-10-07 08:20
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-09 13:38

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 119/11 obr. Lipków gm. Stare Babice, Inwestor: Katarzyna Bogusz i Cezary Brzozowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  …..  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Katarzyny Bogusz i Cezarego Brzozowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 119/11  w obrębie Lipków gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/30592/2015
Lista sprawa nr 130/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.11.2015r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-10-07 08:53
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 08:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 18/6,18/7,592/1 i 592/2 obr. Kwirynów gm. Stare Babice, Inwestor: Renata i Sylwester Tryc

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  05.10.2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Renaty i Sylwestra Tryc w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew.  18/6, 18/7, 592/1 i 592/2  w obrębie Kwirynów gm. Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/30380/2015

Lista sprawa nr 129/z/15

Rozstrzygnięcie sprawy: W dniu 15 października 2015r. Starosta Warszawski Zachodni umorzył postępowanie na wniosek inwestora decyzją nr 648/u/2015

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-05 11:52
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 08:52

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 49/1 obr. Nowe |Faszczyce gm. Błonie, Inwestor: Dawid Olejniczak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  02.10.2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Dawida Olejniczaka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew.  49/1  w obrębie Nowe Faszczyce gm. Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/30362/2015

Lista sprawa nr 128/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 02.11.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-05 12:27
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-02 13:26

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 450 obr. Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Dawid Pałba i Monika Porada-Pałba

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  02.10.2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Dawida Pałby i  Moniki Porady-Pałby w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew.  450  w obrębie Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/30206/2015

Lista sprawa nr 127/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 02.11.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-02 11:46
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-02 13:25

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 101/4 obr. 0028 gm. Błonie, Inwestor: Marzena i Jacek Żukiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  01.10.2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Marzeny i Jacka Żukiewiczów w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew.  101/4  w obrębie 0028  gm.  Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/30137/2015

Lista sprawa nr 126/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.12.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-01 12:52
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 716/4 obr. 0001 gm. Stare Babice, Inwestor: Emil Sowiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  01.10.2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Emila Sowińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego dwulokalowego   na działce nr ew. 716/4  w obrębie 0001  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/30126/2015

Lista sprawa nr 125/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.11.2015

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-01 11:31
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 08:54

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci elektroenergetycznej Nn oraz złącza kablowego na dz. nr ew. 135/3,136/8,136/1,182/1 obr. 0002 gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  30.09.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej Nn oraz złącza kablowego na działce nr ew. 135/3,136/8,136/1,182/1  w obrębie 0002 gm.  Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/30002/2015

Lista sprawa nr 124/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 608/s/2015 z dnia 05.10.2015r.

W dn. 02.11.2015 decyzją nr 687/u/2015 uchylił decyzję nr 608/s/2015 i nie wniósł sprzeciwu w sprawie przedłożonego zgłoszenia.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-01 11:27
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-02 10:50

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 23/4 obr. Dębówka gm. Błonie, Inwestor: Bartosz Górka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  29.09.2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Bartosza Górki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew.  23/4  w obrębie Dębówka  gm.  Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/29887/2015

Lista sprawa nr 123/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU W USTAWOWYM TERMINIE. TERMIN DO WNIESIENIA SPRZECIWU MINĄŁ DNIA 02.11.2015R.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-10-05 13:57
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-03 08:26

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 527/8 obr. 0019 Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Robert Zwoliński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  28.09.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Roberta Zwolińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce nr ew.  527/8  w obrębie 0019 Płochocin  gm.  Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/29701/2015

Lista sprawa nr 122/z/15

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-29 09:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 527/7 obr. 0019 Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Elżbieta i Wojciech Zwolińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  28-09-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Elżbiety i Wojciecha Zwoińskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowegona działce nr ew.  527/7  w obrębie 0019 Płochocin  gm. Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/29695/2015

Lista sprawa nr 121/z/15

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-29 09:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 39/2 obr. Michałówek gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Przemysław Majewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25-09-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Przemysława Majewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew.  39/2  w obrębie Michałówek  gm.  Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/29621/2015

Lista sprawa nr 120/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.10.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-28 09:36
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-27 15:11

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 16/5 obr. 002 gm. Błonie, Inwestor: Mariusz Kościński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25.09.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Mariusza Kościńskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 16/5  w obrębie 002  gm. Błonie

Nr zgłoszenie w rejestrze P/29492/2015

Lista sprawa nr 119/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął 26.10.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-25 11:41
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 8/16 obr. Latchorzew gm. Stare Babice, Inwestor: Anna i Daniel Grzejdziak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25.09.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Daniela i Anny Grzejdziak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 8/16  w obrębie Latchorzew  gm. Stare Babice

Nr zgłoszenie w rejestrze P/29491/2015

Lista sprawa nr 118/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 05.11.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-25 11:39
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 157/7 obr. Lipków gm. Stare Babice, Inwestor: Marek i Izabela Łukasik oraz Anna Łukasik-Cuber i Marek Cuber

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  21-09-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Marka i Izabeli Łukasik oraz Anny Łukasik-Cuber i Marek Cuber w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego  na działce nr ew.  157/7  w obrębie Lipków  gm.  Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/28836/2015

Lista sprawa nr 117/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 13.11.2015r

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-21 12:18
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 08:53

Zgłoszenie z projektem budowy przewodu tłocznego i pompowni ścieków „Zielona” na działce nr ew. 204, 71/76, 71/40 w obrębie 0008 Hornówek gm. Izabelin. Inwestor: Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki"

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 18-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie przewodu tłocznego i pompowni ścieków "Zielona"  na działce nr ew. 204, 71/46, 71/40 w obrębie 0008 Hornówek  gm. Izabelin.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/28780/2015
Lista sprawa nr 116/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 13.11.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-18 13:09
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-16 10:03

Zgłoszenie z projektem budowy odcinków sieci kanalizacyjnej na działkach nr ew. 11, 39/6, 54/2, 130, 120/1 dla potrzeb odprowadzenia ścieków z budynku usługowego planowanego na działce nr ew. 39/6 w obrębie Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: POLPAIN-PUTKA Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 17-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora POLPAIN-PUTKA Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacyjnej na działkach nr ew. 11,39/6,54/2,130,120/1 dla potrzeb odprowadzenia scieków z budynku usługowego planowanego na działce nr ew.  39/6  w obrębie Jawczyce  gm. Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/28637/2015
Lista sprawa nr 115/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 06.11.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-17 14:11
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-12 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1/11 obr. Hornówek gm. Izabelin, Inwestor: Hubert Kuśmierczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 16-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Huberta Kuśmierczyka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego   na działce nr ew. 1/11  w obrębie Hornówek  gm.  Izabelin .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/28544/2015
Lista sprawa nr 114/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU W USTAWOWYM TERMINIE. TERMIN DO WNIESIENIA SPRZECIWU MINĄŁ DNIA 03.11.2015R.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-16 14:56
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-03 10:33

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 3/1 obr. 0003 gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Aneta i Mariusz Sarniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 16-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Anety i Maiursza Sarniak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 3/1  w obrębie 0003  gm.  Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/28531/2015
Lista sprawa nr 113/z/2015

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 19.11.2015r

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-16 14:52
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 08:53

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 69/16 obr. Wierzbin gm. Stare Babice, Inwestor: Partycja i Piotr Papierz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 16-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Patrycji i Piotra Papierz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 69/16  w obrębie Wierzbin  gm. Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/28512/2015
Lista sprawa nr 112/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.10.2015r

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-16 12:43
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-20 15:22

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem szczelnym na dz. nr ew. 706/6 obr. Leszno gm. Leszno, Inwestor: Teresa Wencka i Henryk Wencka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 16-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Teresy Wencka i Henryka Wencka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem szczelnym  na działce nr ew. 706/6 w obrębie Leszno  gm. Leszno.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/28441/2015
Lista sprawa nr 111/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin do wniesienia sprzeciwu minął dnia 02.11.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-16 09:04
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-03 08:24

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działkach nr 48/2, 48/3, 48/6, 48/7, 184/7, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 48/1, 48/4, 51/1 obręb Nowe Faszczyce gm. Błonie, Inwestor: Cezary Stachoń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 14.09.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Cezarego Stachoń w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej  na działkach nr ew.  48/2, 48/3, 48/6, 48/7, 184/7, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 48/1, 48/4, 51/1 w obrębie Nowe Faszczyce  gm.  Błonie.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/28181/2015

Lista sprawa nr 110/z/15

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-15 15:20

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 260 obr. Zielonki Wieś gm. Stare Babice, Inwestor: Dagmara Nakonieczna-Wójcicka i Michał Wójcicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 14-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Dagmary Nakoniecznej-Wójcickiej i Michała Wójcickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew.  260  w obrębie Zielonki Wieś  gm. Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/28085/2015

Lista sprawa nr 109/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.10.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-14 13:29
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-29 12:23

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 249/1 obr. 0005 gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Grażyna i Sławomir Niemyjscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 11-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Grażyny i Sławomira Niemyjskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w na działce nr ew. 249/1 w obrębie 0005  gm. Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27959/2015

Lista sprawa nr 108/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.10.2015r

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-11 11:26
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-13 12:24

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1/12 obr. 0014 Kwiatkówek gm. Kampinos, Inwestor: Dariusz Cichocki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 10-09-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Dariusza Cichockiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego   na działce nr ew.  1/12 w obrębie 0014 Kwiatkówek  gm.  Kampinos .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27906/2015

Lista sprawa nr 107/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął 12.11.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-11 08:35
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-13 09:21

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 94/3 obr. Korfowe gm. Leszno, Inwestor: Anna i Tomasz Sitniccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 10-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Anny i Tomasza Sitnickich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 94/3  w obrębie Korfowe  gm. Leszno .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27889/2015

Lista sprawa nr 106/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 05.11.2015.

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-11 08:30
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-09 10:41

Zgłoszenie z projektem przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV na linię kablową nN 0,4 kV w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki nr ew. 28/3 obręb Lubiczów gm. Stare Babice. Inwestor: RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 09.09.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na linię kablową nN 0,4 kV w celu usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki nr ew. 28/3 w obrębie Lubiczów gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27774/2015
Lista sprawa nr 105/z/15
 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 08.10.2015 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-09-10 08:36
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-09 11:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej przy ul. Południowej na dz. nr ew. 796/6,796/7,796/2,796/9 obr. 0025 Truskaw gm. Izabelin, Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki”

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 09-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej w ul. Południowej   na działce nr ew.  796/6,796/7,796/2,796/9  w obrębie 0025 Truskaw  gm.  Izabelin .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27667/2015

Lista sprawa nr 104/z/15

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-09 12:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej przy ul. Południowej na dz. nr ew. 1771,783/3,786/6,1768 obr. Truskaw gm. Izabelin, Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki”

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 09-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminnego Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej przy ul. Południowej na działce nr ew.  1771,783/3,786/6,1768  w obrębie Truskaw  gm.  Izabelin .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27663/2015

Lista sprawa nr 103/z/15

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-09 12:03

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 192/15 obr. Kiełpin gm. Łomianki, Inwestor: Zbigniew Złotkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 08-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Zbigniewa Złotkowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego   na działce nr ew. 192/15  w obrębie Kiełpin  gm. Łomianki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27654/2015

Lista sprawa nr 102/z/15

Rozstrzygnięcie sprawy: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.11.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-09 13:42
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-03 08:20

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 127/5 obr. Stare Faszczyce gm. Błonie, Inwestor: Radosław Madejski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 08-09-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Radosława Madejskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 127/5  w obrębie Stare Faszczyce gm. Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27633/2015

Lista sprawa nr 101/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.11.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-09 13:33
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-25 12:19

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 114/5,115,116/3 obr. Łomianki Dolne gm. Łomianki, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 08-09-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działce nr ew.  114/5,115,116/3 w obrębie Łomianki Dolne gm. Łomianki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27615/2015

Lista sprawa nr 100/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.10.2015 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-09 13:29
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-08 08:46

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 96/12 obr. 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice, Inwestor: Zbigniew Sawicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 08-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Zbigniewa Sawickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodznnego   na działce nr ew.  96/12 w obrębie 0013 Koczargi Stare gm. Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27611/2015

Lista sprawa nr 99/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 06.11.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-09 13:05
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-06 08:24

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nN oświetlenia ulicznego ul. Ziołowej i ul. Parkowej na dz. nr ew. 131/6,134/4,135/3,143,350 obr. Wólka gm. Leszno, Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 08-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN oświetlenia ulicznego ul. Ziołowa i ul. Parkowa na działce nr ew. 131/6,134/4,135/3,143,350  w obrębie Wólka  gm. Leszno .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27609/2015

Lista sprawa nr 98/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 08.10.2015 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-09 13:00
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-09 11:03

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej linii kablowej zasilającej oświetlenie boiska sportowego na dz. nr ew. 430/3 obr. Zaborów gm. Leszno, Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 08-09-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej linii kablowej zasilającej oświetlenie boiska sportowego na działce nr ew. 430/3  w obrębie Zaborów  gm. Leszno .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27605/2015

Lista sprawa nr 97/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 08.10.2015 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-09 12:56
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-09 11:02

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 549 obr. 0014 Kwirynów gm. Stare Babice, Inwestor: Dawid Cagara

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 07-09-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Dawida Cagara w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego   na działce nr ew. 549  w obrębie 0014 Kwirynów gm. Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27446/2015

Lista sprawa nr 95/z/15

Rozstrzygnięcie sprawy: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.10.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-08 09:51
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-26 11:39

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 290 i 294 obr. Borzęcin Duży gm. Stare Babice, Inwestor: Elżbieta i Krzysztof Mikulscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 04-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Elżbiety i Krzysztofa Mikulskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego   na działce nr ew. 290 i 294  w obrębie Borzęcin Duży  gm. Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27299/2015

Lista sprawa nr 92/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.10.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-08 09:47
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-25 14:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem szczelnym na dz. nr ew. 143/2,144/2,145/2,146/2,147/2,148/2,143/3,144/3,145/3,146/3,147/3,148/3 obr. Grądy gm. Leszno, Inwestor: Magdalena Warot i Krystian Warot

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  04-09-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Magdaleny Warot i Krystiana Warot w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem szczelnym na działce nr ew. 143/2,144/2,145/2,146/2,147/2,148/2,143/3,144/3,145/3,146/3,147/3,148/3  w obrębie Grądy  gm. Leszno .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27294/2015

Lista sprawa nr 91/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 05.10.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-08 09:28
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-05 14:32

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, złączy kablowych nN na dz. nr ew. 111/17,111/16,151 obręb Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 04-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii kablowej nN 0,4 kV, złączy kablowych nN  na działce nr ew. 111/17,111/16,151  w obrębie Myszczyn  gm.  Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27234/2015
Lista sprawa nr90/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 02.10.2015.

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-07 08:25
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-02 09:03

Zgłoszenie z projektem dotyczy przebudowy ul. Brzozowej w miejscowości Laski w gm. Izabelin w zakresie kanalizacji deszczowej z przepompownią na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wieczorka na dz. nr ew. 2585/2, 1529/2 i 1528/3 obr. Laski gm. Izabelin, Inwestor: Gmina Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 03-09-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  przebudowie ul. Brzozowej w miejscowości Laski w zakresie kanalizacji deszczowej z przepompownią na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wieczorka na działce nr ew. 2585/2, 1529/2 i 1528/3  w obrębie Laski  gm.  Izabelin .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/27096/2015
Lista sprawa nr 89/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.10.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-03 16:00
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-26 10:48

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszklanego na dz. nr ew. 258/11,258/15,261/6,261/5,260/6,262/19,262/20 obręb Wojcieszyn, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  01-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 258/11,258/15,261/6,261/5,260/6,262/19,262/20 w obrębie Wojcieszyn  gm. Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/26839/2015
Lista sprawa nr 88/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-01 13:48
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-30 12:37

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. 131/2,136/2,131/1,136/1 obr. Łomianki Dolne gm. Łomianki, Inwestor: Anna Rybacka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 01-09-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora p. Anny Rybackiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości ciekłe  na działce nr ew. 131/2,136/2,131/1,136/1  w obrębie Łomianki Dolne gm. Łomianki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/26793/2015/2015
Lista sprawa nr 87/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 09.11.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-09-01 13:42
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-10 12:11

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nn 0,4kV, złączy kablowych nN na dz. nr ew. 178/8, 98 obręb Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  28.08.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV, złączy kablowych nN na działce nr ew. 178/8, 98  w obrębie Koczargi Stare gm. Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/26579/2015


Lista sprawa nr 86/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.09.2015.

 

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2015-08-31 16:18
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-28 11:01

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 87/20 obręb Błonie Wieś, gm. Błonie; Inwestor: Adam i Ewa Zawistowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  28 sierpnia 2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Adama i Ewy Zawistowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 87/20  w obrębie Błonie Wieś  gm. Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/26481/2015
Lista sprawa nr 85/z/15

Rozstrzygniecie sprawy: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 23.10.2015r

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2015-08-31 16:23
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-26 11:37

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii elektroenergetycznej n.n. na dz. nr ew. 22, 24/8, 24/7, obręb 0023 Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 28 sierpnia 2015r  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej n.n. na działce nr ew. 22, 24/8, 24/7 w obrębie 0023 Umiastów gm. Ozarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/26458/2015
Lista sprawa nr 84/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.10.2015.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2015-08-31 16:06
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-30 10:55

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 87/16 obr. Błonie Wieś gm. Błonie, Inwestor: Agnieszka i Mariusz Stanisławscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 27.08.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki i Mariusza Stanisławskiech w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem jednostanowiskowym na działce nr ew. 87/16 w obrębie Błonie Wieś gm. Błonie.


Nr zgłoszenie w rejestrze P/26436/2015
Lista sprawa nr 83/z/15
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.10.2015r

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-08-28 08:10
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-15 10:47

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 87/15 obr. Błonie Wieś gm. Błonie, Inwestor: Marcin Nowicki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 27.08.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcina Nowickiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 87/15 w obrębie  Błonie Wieś, gm. Błonie.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/26435/2015
Lista sprawa nr 82/z/15
 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin Wniesienia sprzeciwu upłynął 16.11.2015r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-08-28 08:20
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-25 15:26

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kablowej nn na dz. nr ew. 546/4, 546/3 i złączy kablowych na dz. nr 546/3 dla zasilania 4 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na dz. nr ew. 546/3 w m. Łomianki, ul. Jeziorna, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 26.08.2015 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn na dz. nr ew. 546/4, 546/3 i złączy kablowych na dz. nr 546/3 dla zasilania 4 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na dz. nr ew. 546/3  w m. Łomianki, ul. Jeziorna, gm. Łomianki.


Nr zgłoszenie w rejestrze P/26342/2015
Lista sprawa nr 81/z/15
 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 518/s/2015 z dnia 01.09.2015r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-08-27 10:56
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-26 12:52

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nn na dz. 2370/9, 2373/41, 2373/46, 2370/11, 2371/2, 2372, 2373/47 w obrębie Laski ul. Trenów, gm. Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 25.08.2015 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn na dz. 2370/9, 2373/41, 2373/46, 2370/11, 2371/2, 2372, 2373/47 w obrębie Laski, ul.Trenów, gm. Izabelin


Nr zgłoszenie w rejestrze P/26162/2015
Lista sprawa nr 80/z/15

W dniu 01.09.2015 r. Starosta wydał sprzeciw - Decyzja Nr 517/s/2015. Inwestor odwołał się do Wojewody Mazowieckiego dnia 18.09.2015 r.

W dniu 30.10.2015 r. wpłyneła do Urzedu Decyzja Nr 147/C/2015 Wojewody Mazowieckiego uchylająca zaskarżoną Decyzję w całości w dniu 28.10.2015 r.

W zawiązku z powyższym zgłoszenie ww. inwestycji zostało przyjęte w formie milczącej zgody w dniem 28.10.2015 r.
 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-08-27 10:16
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-04 14:26

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x25 mm2 oświetlenia ulicznego na działce nr ew. 41/11, 41/34 obr. 0015 ul. Brzozowa w m. Marianów gm. Leszno. Inwestor Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 24.08.2015 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora -Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x25 mm2 oświetlenia ulicznego na działce nr ew. 41/11, 41/34 obr. 0015 ul. Brzozowa w m. Marianów gm. Leszno.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/26074/2015

Lista sprawa nr 79/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.10.2015 r.

 • opublikował: Iwona Palczak
  data publikacji: 2015-08-25 15:25
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-08 08:40

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 36 ul. Leśna, dz. nr ew. 76/1, 75/21, 75/15, 75/23 ul. Dębowa, dz. nr ew. 75/24, 76/10, 74/14, 227, 71/3, 69/14, 68/14, 67/7, 66/5, 66/21 ul. Cisowa, dz. nr ew. 71/1, 69/17 ul. Kwiatowa w obr. Wyględy gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  24.08.2015 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x35 mm2 na dz. nr ew.  36 ul. Leśna, dz. nr ew. 76/1, 75/21, 75/15, 75/23 ul. Dębowa,  dz. nr ew. 75/24, 76/10, 74/14, 227, 71/3, 69/14, 68/14, 67/7, 66/5, 66/21 ul. Cisowa, dz. nr ew. 71/1, 69/17 ul. Kwiatowa  w obrębie Wyględy  gm.  Leszno.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/26070/2015

Lista sprawa nr 78/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.09.2015.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-08-27 09:19
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-23 10:01

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej elektroenergetycznej nN typu YAKXS 4x25 mm2 oświetlenia ulicznego w m. Leszno , dz. nr ew. 445/1 ul. Polna, dz. nr ew. 462/2; 429/7 Al. Wojska Polskiego gm. Leszno, Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  24.08.2015 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora -Gminy Leszno Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowielinii linii kablowej nN typu YAKXS 4x25 mm2 oświetlenia ulicznego w m. Leszno  na działce nr ew.  445/1 ul. Polna; dz. nr. ew. 462/2;  429/7 ul. Aleja Wojska Polskiego, gm. Leszno.


Nr zgłoszenie w rejestrze P/26061/2015
Lista sprawa nr 77/z/15
 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.09.2015.

 • opublikował: Iwona Palczak
  data publikacji: 2015-08-25 14:38
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-23 10:01

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 290 (działka prywatna), dz. nr ew. 292 ul. Jasna, w obrębie Zaborówek gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  24.08.2015 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora - Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN typu YAKXS 4x25mm2 oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 290 (działka prywatna), dz. nr ew. 292 ul. Jasna,  w obrębie Zaborówek  gm. Leszno.


Nr zgłoszenie w rejestrze P/26056/2015
Lista sprawa nr 76/z/15
 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.09.2015.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2015-08-27 09:35
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-23 10:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 29/8 i 30/8 obr. Powązki gm. Leszno, Inwestor: Konrad Ganczarski

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 05.10.2015.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  24.08.2015 r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Konrada Ganczarskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornikienm na ścieki bytowe  na działce nr ew.  29/8 i 30/8 w obrębie Powązki  gm. Leszno.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/25997/2015

Lista sprawa nr 75/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 05.10.2015

 

 • opublikował: Iwona Palczak
  data publikacji: 2015-08-25 13:56
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-05 09:14

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 109/44 obr. Kiełpin gm. Łomianki, Inwestor: Agnieszka Ostrowska-Gołąb i Maciej Gołąb

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 21-08-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Agnieszki Ostrowskiej-Gołąb i Macieja Gołębia w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieskalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 109/44  w obrębie Kiełpin  gm.  Łomianki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/25943/2015

Lista sprawa nr 74/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.10.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-21 15:55
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-26 10:46

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 991/4 obr. Klaudyn gm. Stare Babice, Inwestor: Mirosław Pawlak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 20.08.2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Mirosława Pawlaka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 991/4 w obrębie Klaudyn gm.  Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/25726/2015

Lista sprawa nr 73/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 521/s/2015 z dnia 02.08.2015r.

 

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-21 12:47
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-24 13:50

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działkach nr 48/2, 48/3, 48/6, 48/7 obręb Nowe Faszczyce gm. Błonie, Inwestor: Cezary Stachoń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 18.08.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora ACezarego Stachoń w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej  na działkach nr ew.  48/2, 48/3, 48/6, 48/7 w obrębie Nowe Faszczyce  gm.  Błonie.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/25534/2015

Lista sprawa nr 72/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 494/s/2015 z dnia 20.08.2015r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2015-08-19 10:12
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-26 12:50

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 297 obr. 0012 Myszczyne gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Sylwia i Bartłomiej Wojciechowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  18.07.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Sylwi i Bartłomieja Wojciechowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 297  w obrębie 012 Myszczyn  gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenie w rejestrze P/25524/2015

Lista sprawa nr 71/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.09.2015.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2015-08-19 10:15
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-21 11:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 49/2 obr. 0027 Radonice gm. Błonie, Inwestor: Zofia Szuba

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  17-08-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Zofii Szuby w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew.  49/2  w obrębie 0027 Radonice gm. Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/25406/2015

Lista sprawa nr 70/z/15

 

Rozstrzygnięcie sprawy: Starosta Warszawski Zachodni wniósł w dniu 06.10.2015r. sprzeciw -dec.nr. 610/s/2015 w ww. sprawie.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-18 13:51
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-06 08:37

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 212/2 obr. Bieniewice gm. Błonie, Inwestor: Katarzyna i Piotr Lipowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  17-08-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Katarzyny i Piotra Lipowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 212/2  w obrębie Bieniewice  gm. Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/25311/2015

Lista sprawa nr 69/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.10.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-18 12:58
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-15 11:45

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 40/1,51/1,51/2,52/1,52/2,53/1,53/2,33/134/3,34/4,35/3,35/2,35/4 i 35/5 obr. Stare Faszczyce gm. Błonie, Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 14-08-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie liii napowietrznej oświetlenia ulicznego na działce nr ew.  40/1,51/1,51/2,52/1,52/2,53/1,53/2,33/1,34/3,34/4,35/3,35/2,35/4 i 35/5  w obrębie Stare Faszczyce gm.  Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/25191/2015

Lista sprawa nr 68/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.10.2015r

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-18 12:54
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-23 08:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 2481 obr. Laski gm. Izabelin, Inwestor: Bożenna i Jerzy Potentas

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 13-08-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Bożenny i Jerzego Potentas w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego   na działce nr ew. 2481  w obrębie Laski  gm. Izabelin .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/25182/2015

Lista sprawa nr 67/z/15

Rozstrzygnięcie sprawy: Starosta Warszawski Zachodni wniósł w dniu 30.10.2015r sprzeciw decyzją nr 704/s/2015 w ww. sprawie.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-14 09:01
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-25 15:43

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 253/45 obr. Koczargi Stare gm. Stare Babice, Inwestor: Joanna Kowalska, Julianna Maj-Kowalska, Sylwester Kowalski i Piotr Kopeć

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 13-08-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Joanny Kowalskiej, Julianny Maj-Kowalskiej, Sylwestra Kowalskiego i Piotra Kopeć w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej  na działce nr ew.  253/45  w obrębie Koczargi Stare gm. Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/25130/2015

Lista sprawa nr 66/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 490/s/2015 z dnia 19.08.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-14 08:58
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-19 10:46

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 364/5 obr. Stare Babice gm. Stare Babice, Inwestor: Bożena i Dariusz Wójcik

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 12-08-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Bożeny i Dariusza Wójcik w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 364/5  w obrębie Stare Babice  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/24996/2015

Lista sprawa nr 64/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 11.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-13 13:54
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-11 08:50

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 377 i 122/4 obr. Lipków gm. Stare Babice, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  12-08-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego na działce nr ew.  377 i 122/4  w obrębie Lipków gm.  Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/24993/2015

Lista sprawa nr 63/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 11.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-13 13:49
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-11 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 23 i 28/6 obr. Koprki gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 12-08-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego   na działce nr ew.  23 i 28/6 w obrębieKoprki  gm. Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/24992/2015

Lista sprawa nr 62/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 11.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-13 13:45
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-11 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 1/29 obr. Pasikonie gm. Kampinos, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  12-08-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego  na działce nr ew.  1/29 w obrębie Pasikonie  gm. Kampinos .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/24991/2015

Lista sprawa nr 61/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 11.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-13 13:29
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-11 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 24,31,32/1 obr. Rokitno gm. Błonie, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 12-08-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie InwestoraPGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia do budynków mieszkalnych na działkach nr ew.  24,31,32/1  w obrębie Rokitno  gm.  Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/24990/2015

Lista sprawa nr 60/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 11.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-13 09:37
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-11 08:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjne w ul. Paderwskiego i ul. Wspólnej na dz. nr ew. 86/2,84/5,81/8,76/10,78/4,84/4,82/39,38/2,38/1 obr. 10 i dz. nr ew. 116/1 i 116/2 obr. 05 gm. Łomianki, Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 12-08-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ul. Paderewskiego i ul. Wspólnej  na działkach nr ew.  86/2, 84/5, 81/8 76/10, 78/4, 84/4, 82/39, 38/2, 38/1 w obrębie 10 oraz na działkach nr ew. 116/1 i 116/2 w obrębie 05 gm.  Łomianki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/24988/2015

Lista sprawa nr 59/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.10.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-13 09:34
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-02 09:02

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV, złączy kablowych niskiego napięcia na dz. nr ew. 178/8 i 98 obr. Koczargi Stare gm. Stare Babice, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  11-08-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV, złączy kablowych nN  na działce nr ew. 178/8 i 98 w obrębie Koczargi Stare gm. Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/24861/2015

Lista sprawa nr 58/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 487/s/2015 z dnia 18.08.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-11 15:34
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-26 12:51

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalno-garażowego na budynek jednorodzinny wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku na garaż w bryle budynku na dz. nr ew. 16/3 obr. 0003 Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice, Inwestor: Aneta Kania

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  11-08-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora p. Anety Kani w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalno-gospodarczego na budynek jednorodzinny ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku na garaż w bryle budynku  na działce nr ew.  16/3  w obrębie 0003 Blizne Łaszczyńskiego  gm. Babice Stare .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/24799/2015

Lista sprawa nr 57/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.09.2015.

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-11 14:20
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-22 09:40

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 242 obr. 0032 Wyględy gm. Leszno, Inwestor: Tomasz Kluz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  11-08-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora p. Tomasza Kluza w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze szczelnym zbiornikiem na ścieki  na działce nr ew. 242  w obrębie 0032 Wyględy  gm.  Leszno .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/24764/2015

Lista sprawa nr 56/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 08.10.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-08-11 14:12
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-27 13:26

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 501 i 502 obr. Wojcieszyn gm. Stare Babice, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  07.08.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 501 i 502 w obrębie Wojcieszyn  gm.  Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/24446/2015

Lista sprawa nr 55/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.09.2015.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2015-08-07 10:31
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-18 09:19

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego z szambem na dz. nr ew. 2/10 obr. 0004 Gołaszew gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Magdalena Żuchowska i Piotr Żuchowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  06.08.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Magdaleny i Piotra Żuchowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem na działce nr ew.  2/10  w obrębie 0004 Gołaszew gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/24366/2015

Lista sprawa nr 54/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.10.2015r

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2015-08-07 10:28
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-19 11:05

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 80/2 obr. Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice, Inwestor: Agnieszka i Wiesław Litwiniec

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  05.08.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Agnieszki i Wiesława Litwiniec w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew.  80/2  w obrębie Blizne Łaszczyńskiego  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/24264/2015

Lista sprawa nr 53/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.09.2015.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2015-08-06 08:16
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-05 14:31

Zgłoszenie z projektem budowy wodociągu na działce nr 196/4 obręb Borzęcin Duzy gm. Stare Babice, Inwestor: Beata Lepianko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 05.08.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Beaty Lepianko w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wodociągu  na działce nr ew.  196/4 w obrębie Borzęcin Duży  gm.  Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/24200/2015

Lista sprawa nr 52/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 04.09.2015.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2015-08-06 08:13
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-04 08:08

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 509 obr. 0003 gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Piotr Kijewski i Anna Jakubowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  03.08.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Piotra Kijewskiego i Anny Jakubowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew.  509  w obrębie 0003  gm.  Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/23938/2015

Lista sprawa nr 51/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.09.2015 r.

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2015-08-05 09:01
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-01 15:30

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 171/5 obr. 0001 gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Krystyna i Bogdan Kościuczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  03.08.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Krystyny i Bogdana Kościuczyk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew.  171/5  w obrębie 0001  gm.  Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/23927/2015

Lista sprawa nr 50/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.10.2015r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2015-08-05 08:58
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-20 13:32

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 26/38 obr. 0022 gm. Błonie, Inwestor: Sławomira Hernik Włodarczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 29-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Słąwomiry Hernik Włodarczyk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego na działce nr ew.  26/38  w obrębie 0022  gm.  Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/23508/2015

Lista sprawa nr 49/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.10.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-29 15:30
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-21 10:23

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej ul. Klaudyńskiej na dz. nr ew. 3/2 obr. Klaudyn gm. Stare Babice, Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  28-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej ul. Klaudyńskiej na działce nr ew. 3/2  w obrębie Klaudyn  gm.  Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/23364/2015

Lista sprawa nr 48/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-28 14:48
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-10 10:54

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 148 obr. 0007 gm. Błonie, Inwestor: Katarzyna i Tomasz Piotrowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 27-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Katarzyny i Tomasza Piotrowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 148  w obrębie 0007  gm.  Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/23210/2015

Lista sprawa nr 47/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-27 16:57
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-28 09:29

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem na dz. nr ew. 225/5 i 224/5 obr. Truskaw gm. Izabelin, Inwestor: Emilia Gutowska-Malitek i Gerard Malitek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  27-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Emilii Gutowskiej-Malitek i Gerarda Malitka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem na działce nr ew. 225/5,224/5 w obrębie Truskaw  gm.  Izabelin .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/23197/2015

Lista sprawa nr 46/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 462/s/2015 z dnia 06.08.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-27 16:14
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-07 13:11

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 24/5 obr. Latchorzew gm. Stare Babice, Inwestor: Ewelina Tużnik-Pleszka i Piotr Pleszka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 27-07-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Eweliny Tużnik-Pleszki i Piotra Pleszki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszklanego jednorodzinnego na działce nr ew.  24/5  w obrębie Latchorzew  gm.  Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/23075/2015

Lista sprawa nr 45/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-27 13:18
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-28 14:54

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 307/15 obr. 0022 gm. Łomianki, Inwestor: Łyjak Anna i Wojciech

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  24-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Łyjak Anny i Wojciecha w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 307/15  w obrębie 0022  gm.  Łomianki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/23020/2015

Lista sprawa nr 44/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.09.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-24 15:52
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-24 12:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku na dz. nr ew. 164/8 obr. Hornówek gm. Izabelin, Inwestor: Zbigniew Czyżewski i Olga Czyżewska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  24-07-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Zbigniewa Czyżewskiego i Olgi Czyżewskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku na działce nr ew.  164/8  w obrębie Hornówek  gm. Izabelin .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/22967/2015

Lista sprawa nr 43/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-24 14:55
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-01 15:24

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 40/1,51/1,51/2,52/1,52/2,53/1,53/2,33/1,34/3,34/4,35/3,35/2,35/4 i 35/5 obr. Stare Faszczyce gm. Błonie, Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 24-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na działce nr ew.  40/1,51/1,51/2,52/1,52/2,53/1,53/2,33/1,34/3,34/4,35/3,35/2,35/4 i 35/5 w obrębie Stare Faszczyce  gm.  Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/22956/2015

Lista sprawa nr 42/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyją nr 447/s/2015 z dnia 31.07.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-24 14:45
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-05 08:54

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku oraz szamba szczelnego na dz. nr ew. 35/7 obr. 0004 gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Robert Ciężkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 24-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Roberta Ciężkowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku oraz szamba szczelnego na działce nr ew.  3577  w obrębie 0004  gm.  Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/22943/2015

Lista sprawa nr 41/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.08.2015 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-24 14:29
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-27 11:47

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 23/1obr. Zielonki Wieś gm. Stare Babice, Inwestor: Artur Wojna i Adrian Wojna

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 23-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Artura Wojny i Adriana Wojny w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 23/1  w obrębie Zielonki Wieś  gm.  Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/22851/2015

Lista sprawa nr 40/z/15

W dniu 18 września 2015r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw nr. 571/s/2015 w w. sprawie

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-23 15:45
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-18 12:18

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem szczelnym o poj. 10m3 na dz. nr ew. 268/4 i 269/4 obr. Zaborówek gm. Leszno, Inwestor: Dominik Skonieczny

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  23-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Dominika Skoniecznego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem szczelnym o poj. 10 m3  na działce nr ew.  268/4 i 269/4  w obrębie Zaborówek  gm.  Leszno .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/22790/2015

Lista sprawa nr 39/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta  Warszawski Zachodni wniósł w  dniu 30.09.2015. sprzeciw do ww. sprawy

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-23 12:50
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-01 10:13

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 81/6 obr. Umiastów gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Krystyna i Andrzej Nowiccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 23-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Krystyny i Andrzeja Nowickich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 81/6  w obrębie Umiastów gm.  Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/22736/2015

Lista sprawa nr 38/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.10.2015r

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-23 09:25
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-23 11:22

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem dwustanowiskowym na dz. nr ew. 1529 obr. Truskaw gm. Izabelin, Inwestor: Sławomir Patoka i Marzena Patoka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 22-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Sławomir Patoka i Marzena Patoka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem dwustanowiskowym na działce nr ew.  1529  w obrębie Truskaw  gm.  Izabelin .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/22713/2015

Lista sprawa nr 37/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-23 08:16
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-29 12:41

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410129W w m. Kopytów, Kopytów-Majątek na dz. nr ew. 51/1 obr. Kopytów i dz. nr ew. 1,2/5,7/4 i 7/2 obr. Kopytów-Majątek gm. Błonie, Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 09-7-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gmina Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410129W w miejscowości Kopytów, Kopytów-Majątek gm. Błonie  na działce nr ew.  51  w obrębie Kpytów i działce nr ew. 1,2/5,7/4 i 7/2 obręb Kopytów-Majątek gm. Błonie.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/21087/2015

Lista sprawa nr 2223/15/ 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.08.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-22 12:19
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-27 12:43

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku oraz szamba szczelnego na dz. nr ew. 66/18 i 66/11 obr. 0032 Wyględy gm. Stare Babice, Inwestor: Joanna Boral i Bartłomiej Boral

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  21-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Joanny Boral i Bartłomieja Borala w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku oraz szambem szczelnym na działce nr ew.  66/18 i 66/11  w obrębie 0032 Wyględy  gm. Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/22555/2015

Lista sprawa nr 36/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: 26.08.2015 r. umorzono postępowanie na wniosek pełnomocnika Inwestora (Decyzja 503/U/15 z 26.08.2015 r.)

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-21 16:00
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-26 11:14

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 334 obr. 0031 Zielonki-Wieś gm. Stare Babice, Inwestor: Toni Hall

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 21-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Toni Hall w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jenorodzinnego wraz z instalacjami zewnętrznymi - kanlizacją, wodną, gazową, energetyczną na działce nr ew. 334  w obrębie 0031 Zielonki-Wieś  gm.  Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/22554/2015

Lista sprawa nr 35/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 455/s/2015 z dnia 04.08.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-21 15:49
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-28 14:43

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 299/7 obr. Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice, Inwestor: Małgorzata i Łukasz Adamczewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  21-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Małgorzaty i Łukasza Adamczewskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 299/7  w obrębie BlizneŁaszczyńskiego  gm.  Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/22471/2015

Lista sprawa nr 34/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.09.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-21 12:29
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-22 12:25

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 514/19 obr. Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Małgorzata Perkowska-Strecker

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  20-07-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Małgorzaty Perkowskiej-Strecker w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew.  514/19  w obrębie Ołtarzew  gm.  Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/22385/2015

Lista sprawa nr 33/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni w dniu 2 września 2015r umorzył na wniosek inwestora ww. postępowanie decyzją nr 529/u/2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-21 08:28
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-26 09:58

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 1129 obr. Leszno gm. Leszno, Inwestor: Rafał Szyszko i Aleksandra Szyszko

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  17-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Rafała Szyszko i Aleksandra Szyszko w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 1129  w obrębie Leszno gm. Leszno .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/22167/2015

Lista sprawa nr 32/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.08.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-20 08:35
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-19 15:55

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 45/1 obr. 0004 gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Radosław Parol i Małgorzata Parol

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  17-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Radosława Parol i Małgorzaty Parol w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 45/1  w obrębie 0004 gm.  Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/22142/2015

Lista sprawa nr 31/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 04.09.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-20 08:32
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-04 12:26

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle budynku na dz. nr ew. 78/8 obr. 0003 gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Joanna i Artur Góreccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 17-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Joanny i Artura Góreccy w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle budynku na działce nr ew. 78/8  w obrębie 0003 gm.  Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/22056/2015

Lista sprawa nr 30/z/2015

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.09.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-20 08:28
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-07 10:16

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 92/1 obr. Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Artura Andrusiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 16-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Artura Andrusiaka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 92/4 w obrębie Duchnice  gm.  Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/21944/2015

Lista sprawa nr 29/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.09.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-17 08:17
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-14 11:17

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem dwustanowiskowym na dz. nr ew. 483 obr. 0031 Zielonki Wieś gm. Stare Babice, Inwestor: Małgorzata Błachno-Wyrwicka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  16-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Małgorzaty Błachno-Wyrwickiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem dwustanowiskowym na działce nr ew. 483 w obrębie 0031 Zielonki Wieś  gm.  Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/21912/2015

Lista sprawa nr 28/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 05.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-17 08:27
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-06 12:32

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz ze zbiornikami na nieczystości płynne na dz. nr ew. 279/9 i 279/14 obr. Łomianki Dolne gm. Łomianki, Inwestorzy: Dominik Kucharski, Justyna kucharska, Tadeusz Kucharski i Maria Kucharska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 15-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Dominika Kucharskiego, Justyny Kucharskiej, Tadeusza Kucharskiego i Marii Kucharskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz ze zbiornikami na nieczystości płynne   na działce nr ew.  279/9 i 279/14  w obrębie Łomianki Dolne  gm.  Łomianki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/21807/2015

Lista sprawa nr 27/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.08.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-16 11:13
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-20 10:29

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 36 i 37 obr. 019 gm. Błonie, Inwestor: Krystyna Stachlewska i Jacek Stachlewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  15-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Krystyny Stachlewskiej i Jacka Stachlewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew.  36 i 37  w obrębie 019  gm. Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/21708/2015

Lista sprawa nr 26/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 03.09.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-16 09:10
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-03 09:22

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem szczelnym na dz. nr ew. 384/9 obr. Żukówka gm. Błonie, Inwestor: Marta Zalech-Obłucka

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  14-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Marty Zalech-Obłuckiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem szczelnym  na działce nr ew.  384/9  w obrębie Żukówka gm. Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/21702/2015

Lista sprawa nr 25/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-15 08:28
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-28 15:35

Zgłoszenie z projektem przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia przy ul. Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim na dz. nr ew. 20/3 obr. 0005 gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 14-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia przy ul. Szkolnej w Ozarowie Mazowieckim na działce nr ew. 20/3 w obrębie 0005  gm. Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/21679/2015

Lista sprawa nr 24/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.08.2015 r.

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-15 08:24
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-27 11:33

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 774/2 obr. 0019 Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Monika i Mateusz Witkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  14-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Moniki i Mateusza Witkowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego na działce nr ew. 774/2  w obrębie 0019 Płochocin gm.  Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/21506/2015

Lista sprawa nr 23/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.08.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-14 10:29
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-31 09:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 121/28,122/31,122/48 (po scaleniu 1321) obr. 0008 Kiełpin gm. Łomianki, Inwestor: Aneta i Mariusz Orłowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 13-07-2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Anety i Mariusza Orłowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowy budynku mieszkalnego na działce nr ew.  121/28, 122/31, 122/46 (po scaleniu 1321)  w obrębie 0008 Kiełpin  gm. Łomianki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/21459/2015

Lista sprawa nr 22/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.08.2015.

 

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-14 09:02
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-27 14:08

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 92/6 obr. Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Adrian Andrusiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 13-07-2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Adriana Andrusiaka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na działce nr ew. 92/6  w obrębie Duchnice  gm.  Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/21440/2015

Lista sprawa nr 21/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 510/s/2015 z dnia 28.08.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-14 08:32
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-28 14:35

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 35/16 obr. Wyględy gm. Leszno, Inwestor: Magdalena Ciołek-Żebrowska i Marek Żebrowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 13.07.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Magdaleny Ciołek-Żebrowskiej i Marka Żebrowskiegow sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew.  35/16  w obrębie Wyględy  gm. Leszno .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/21390/2015

Lista sprawa nr 20/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-13 14:16
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-22 08:59

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 103/22 obr. Wiktorów gm. Leszno, Inwestor: Maja Ptasińska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  09.07.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Maji Ptasińskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na działce nr ew. 103/22 w obrębie Wiktorów  gm.  Leszno .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/2115/2015

Lista sprawa nr 19/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 08.10.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-10 09:33
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-09 08:44

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 92/5 obr. Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Arkadiusz Andrusiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  09.07.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Arkadiusza Andrusiaka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 92/5  w obrębie Duchnice  gm.  Ożarów Mazowiecki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/21113/2015

Lista sprawa nr 18/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 454/s/2015 z dnia 04.08.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-10 09:58
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-07 14:08

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 51/1 obr. 0008 gm. Błonie, Inwestor: Kinga Kryńska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 09.07.2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Kingi Kryńskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew.  51/1 w obrębie 0008  gm.  Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/21093/2015

Lista sprawa nr 17/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-10 09:05
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-07 10:01

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 787 obr. Lipków gm. Stare Babice, Inwestor: Grzegorz Popowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 09.07.2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Grzegorza Popowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 787 w obrębie Lipków  gm. Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/21042/2015

Lista sprawa nr 16/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 02.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-10 09:54
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-02 14:04

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 216 obr. Blizne Łaszczyńskiego gm. Stare Babice, Inwestor: Anna Kralczyńska i Tomasz Kralczyński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  09.07.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Anny Kralczyńskiej i Tomasza Kralczyńskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 216  w obrębie Blizne Łaszczyńskiego  gm. Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/20992/2015

Lista sprawa nr 15/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 452/s/2015 z dnia 03.08.2015r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-10 08:36
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-06 13:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 109 obr. Żukówka gm. Błonie, Inwestor: Sławomir Dudziński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 09.07.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Sławomira Dudzińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego na działce nr ew. 109 w obrębie Żukówka  gm. Błonie .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/20994/2015

Lista sprawa nr 14/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 03.09.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-10 08:41
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-04 08:46

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 43/22 obr. Wierzbin gm. Stare Babice, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  08.07.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ew. 43/22  w obrębie Wierzbin  gm.  Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/20871/2015

Lista sprawa nr 13/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.08.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-09 09:46
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-25 12:37

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu mieszkalnego na budynek gospodarczy na działce nr 707/6 i 708/1 obręb 0011 Klaudyn gm. Stare Babice, Inwestor Mariusz Kordys

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  07.07.2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Mariusza Kordysa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmianie spoosobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek gospodarczy na działce nr ew. 707/6 i 708/1 w obrębie 0011 Klaudyn  gm. Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/20813/2015

Lista sprawa nr 12/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: sprawę umorzono dn. 17.07.2015 na wniosek inwestora. Sprawa stała się bezprzedmiotowa.

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-08 10:05
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-20 10:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na działce nr 177/4 obręb Zielonki Wieś gm. Stare Babice, Inwestor Emilia i Łukasz Skotniccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 07.07.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Emilii i Łukasza Skotnickich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew.  177/4 w obrębie Zielonki Wieś gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/20712/2015

Lista sprawa nr 11/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 06.08.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-08 09:57
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-07 15:21

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego z szambem szczelnym na działce nr ew. 28/15 obręb 0003 Feliksów gm. Leszno, Inwestor Karolina Sałek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  06.07.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Karoliny Sałek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z szambem szczelnym na działce nr ew. 28/15 w obrębie 0003 Feliksów gm. Leszno.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/20631/2015

Lista sprawa nr 10/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.08.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-08 09:49
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-31 09:09

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 340/1,338,290/7 obr. Stare Babice gm. Stare Babice, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 06.07.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A.w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 340/1,338,290/7 w obrębie Stare Babice  gm.  Stare Bebice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/20561/2015

Lista sprawa nr 9/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.08.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-08 09:29
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-20 13:06

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 376/3,376/4,376/5,376/6 obr. Wiejca gm. Kampinos, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 06.07.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A.w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego na działce nr ew. 376/3,376/4,376/5,376/6  w obrębie Wiejca  gm.  Kampinos .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/20557/2015

Lista sprawa nr 8/z/15

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowy terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.08.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-08 09:10
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-21 12:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na działce nr 424 i 425 obręb 02 Łomainki Dąbrowa gm. Łomianki, Inwestor Michał Świderski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 03.07.2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Świderski Michał w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 424 i 425  w obrębie 02 Łomianki Dąbrowa  gm.  Łomianki .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/20477/2015

Lista sprawa nr 7/z/15

W dniu 12 sierpnia 2015r. Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw nr. 478/s/2015 w w. sprawie

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-03 15:47
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-07 15:40

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 1 i 2 obr. 01 gm. Izabelin, Inwestor: Beata i Piotr Winniccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 02.07.2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Beaty i Piotra Winnickich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 1 i 2  w obrębie 01  gm.  Izabelin .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/20340/2015

Lista sprawa nr 6/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.08.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-02 15:06
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-18 09:28

Zgłoszenie z projektem budowy wodociągu na działce nr 1222 obręb Klaudyn gm. Stare Babice, Inwestor: Artur Leszczyński i Iwona Orłowska-Gnat

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 01.07.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Artura Leszczyńskiego i Iwony Orłowskiej-Gnat w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wodociągu  na działce nr ew.  1222 w obrębie Klaudyn  gm.  Stare Babice .

Nr zgłoszenie w rejestrze P/20175/2015

Lista sprawa nr 5/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.08.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-07-01 13:13
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-07 10:24

Zgłoszenie z projektem budowy stacji kontenerowej SN/nN oraz przyłącza SN-15kV na działce nr 803/46 i 803/48 gm. Stare Babice, Inwestor: START PM Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 30.06.2015 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora START PM Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie stacji kontenerowej SN/nN, kablowego przyłącza SN-15kV w zawiązku z zasilaniem nowo projektowanego budynku usługowego z częścią biurowo-socjalną na działce nr ew. 803/46 i 803/48 w obrębie Stare Babice  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/19954/2015

Lista sprawa nr 3/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.08.2015 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-06-30 11:34
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-27 11:32

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 405 obr. Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki, Inwestor: Małgorzata i Robert Grudzińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 29.06.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Małgorzaty i Roberta Grudzińskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego z garażem dwustaoniwskowym z oczkiem wodnym na działce nr ew. 405  w obrębie Duchnice  gm.  Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/19921/2015

Lista sprawa nr 2/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.07.2015.

 

 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-06-29 15:33
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-30 10:48

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 75/4 obr. 0024 gm. Stare Babice, Inwestor: Michał i Anna Krawczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  29.06.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Michała i Anny Krawczyk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew.  75/4  w obrębie 0024  gm.  Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/19876/2015

Lista sprawa nr 1/z/15

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.08.2015.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2015-06-29 15:27
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-18 09:30

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony