BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 192/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie i garazowanie samochodu słuzbowego przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Traci moc Uchwała Nr 125/2007 z dnia 30 listopada 2007 r.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-19 11:09

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 191/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 11:57

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 190/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 11:56

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 189/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 11:54

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 188/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 11:53

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 187/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 11:49

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 186/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 10:08

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 185/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 10:06

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 184/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Przyszłości w Parzniewie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 10:04

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 183/2015 z dnia 29 grudnia2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy, Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy i Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Sadowej - Społeczna Pomoc Stowarzyszenie „DOM”.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 10:02

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 182/2015 z dnia 29 grudnia2015 r.

w sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Porębska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 10:00

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 181/2015 z dnia 29 grudnia2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umowy najmu dotyczącej części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/17, położona w obrębie nr 29, miasta Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 09:58

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 180/2015 z dnia 29 grudnia2015 r.

w sprawie umorzenia części zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lesznie, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 424/25 (1/12 cz.) z obrębu Leszno, częściowego umorzenia kosztów zastępstwa procesowego oraz rozłożenia na raty pozostałych nieuiszczonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz pozostałych kosztów zastępstwa procesowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 09:55

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 179/2015 z dnia 29 grudnia2015 r.

w sprawie rozłożenia na raty kwoty nienależnie wypłaconych składek ZUS od umowy zlecenia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-05 12:03

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 178/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Utraciła moc Uchwałą Nr 119/2016 z dnia 28 września 2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-05 11:55

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 177/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-19 11:03

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 176/2015 z dnia 29 grudnia2015 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XI/80/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-05 10:54

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 175/2015 z dnia 18 grudnia2015 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-18 12:33

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 174/2015 z dnia 18 grudnia2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-18 12:31

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 173/2015 z dnia 18 grudnia2015 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XI/76/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-18 12:29

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 172/2015 z dnia 16 grudnia2015 r.

w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-18 12:36

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 171/2015 z dnia 16 grudnia2015 r.

w sprawie wyboru organizacji pozarządowej w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-18 12:26

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 170/2015 z dnia 16 grudnia2015 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparciu zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w formie specjalistycznej
i opiekuńczej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego placówek wsparcia dziennego dla dzieci na lata 2016 -2017.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-18 12:25

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 169/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowejdo opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, będącymi mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresieod 1 stycznia 2016 do  31 grudnia 2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-18 12:23

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 168/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-09
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-09 15:09

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 167/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych

Traci moc Uchwała Nr 111/2015 z dnia 30 września 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-12-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-04 10:33

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 166/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie w sprawie umorzenia należności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-12-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-04 10:31

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 165/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie w sprawie umorzenia należności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-12-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-04 10:30

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 164/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie w sprawie umorzenia należności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-12-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-04 10:29

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 163/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie w sprawie umorzenia należności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-12-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-04 10:27

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 162/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-04 10:25

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 161/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursach na wsparcie realizacji w latach 2016-2017 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:16

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 160/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w formie specjalistycznej i opiekuńczej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego placówek wsparcia dziennego dla dzieci na lata 2016 – 2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:14

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 159/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursach na wsparcie realizacji w latach 2016-2017 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:12

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 158/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą  lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:11

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 157/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie umorzenia odsetek Nota odsetkowa 17/2015/D, 1/2015/W, 2/2015/D, 8/2015/D od nieterminowych wpłat za faktury

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:07

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 156/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 93, 96 i 1895/1, położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Dorota Radziszewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:06

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 155/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 19, i 41 położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Dorota Radziszewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:04

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 154/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

Traci moc Uchwała Nr 112/2015 z dnia 30 września 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:03

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 153/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:01

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 152/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr X/70/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:00

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 151/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 43 i 44, położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 10:58

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 150/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 2732/1 i 2732/2, położone w obrębie Laski, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Dorota Radziszewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 10:56

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 149/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. nr 1118 – dalej: Ustawa) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursieofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2016 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-19 10:22

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 148/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe działalność pożytku publicznego, w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-19 10:19

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 147/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-19 10:16

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 146/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 13:52

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 145/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 201-2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 13:47

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 144/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 13:44

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 143/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnejdo przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 13:42

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 142/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 13:41

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 141/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 13:36

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 140/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 13:02

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 139/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 13:00

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 138/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 12:45

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 137/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 12:42

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 136/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 12:05

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 135/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 12:00

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 134/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 11:46

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 133/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 11:44

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 132/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 11:42

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 131/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 11:40

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 130/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 10:56

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 129/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 10:54

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 128/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 10:52

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 127/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 10:51

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 126/2015 z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 10:49

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 125/2015 z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na  zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A dla 20 osób z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie od1 grudnia 2015r do 30 listopada 2020r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-10-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-17 10:46

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 124/2015 z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 14:18

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 123/2015 z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 162/2014 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2015 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Porębska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 14:16

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 122/2015 z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu

Traci moc Uchwała Nr 71/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 14:15

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 121/2015 z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu

Traci moc Uchwała Nr 72/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 14:14

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 120/2015 z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki budżetowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 14:13

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 119/2015 z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 14:10

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 118/2015 z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 14:21

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 117/2015 z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-10-14
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-16 11:39

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 116/2015 z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-01 12:11

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 115/2015 z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach od 1 grudnia 2015 do 30 listopada 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-01 12:05

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 114/2015 z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, umowy użyczenia dotyczącej części nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 184, 187, 190, 193, 196, położone w obrębie Sadowa, gmina Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-01 12:03

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 113/2015 z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zawarcia umowy użyczenia z Krajowym Stowarzyszeniem „Przyłącz się do nas” z siedzibą w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-01 12:01

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 112/2015 z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

Utraciła moc Uchwałą Nr 154/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-01 12:00

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 111/2015 z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych

Utraciła moc Uchwałą Nr 167/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-01 11:58

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 110/2015 z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-01 11:56

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 109/2015 z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-09-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-16 12:06

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 108/2015 z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr VII/57/2015 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-09-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-16 12:05

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 107/2015 z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:45

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 106/2015 z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia rokowań w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:43

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 105/2015 z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umów najmu dotyczących części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/17, położona w obrębie nr 29, miasta Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:42

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 104/2015 z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 104, położona w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:41

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 103/2015 z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:39

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 102/2015 z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:37

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 101/2015 z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:36

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 100/2015 z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:34

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 99/2015 z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie upoważnienia kierownika jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:32

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 98/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:30

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 97/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu PWZ, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa medycznego za I półrocze 2015 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:26

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 96/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, umowy najmu dotyczącej części nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 19 i 20, położone w obrębie nr 23, miasta Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Dorota Radziszewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-08-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-24 10:33

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 95/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej Kampinos dotacji celowej w roku 2015 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

Traci moc Uchwała Nr 85/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-08-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-24 10:32

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 94/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-08-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-24 10:29

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 93/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-16 09:48

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 92/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-16 09:46

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 91/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-16 09:44

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 90/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-16 08:31

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 89/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-16 08:29

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 88/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-16 08:28

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 87/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-16 08:26

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 86/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie przekazania Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-16 08:24
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-16 08:26

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 85/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej Kampinos dotacji celowej w roku 2015 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

Utraciła moc Uchwałą Nr 95/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-16 08:21

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 84/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Błonie” dotacji celowej w roku 2015 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-16 08:20

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 83/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie podstawy obliczania dotacji w roku 2015 dla niepublicznych szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Traci moc Uchwała Nr 21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marian Kaczorek, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-16 08:19

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 82/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-16 09:41

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 81/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego (– dalej: Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego) za rok 2014

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-16 08:16

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 80/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 79/2015 z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-07
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-13 10:30

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 78/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-02 08:38

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 77/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-02 08:37

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 76/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na usunięcie drzew i krzewów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Dorota Radziszewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-02 08:35

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 75/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-06-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-02 08:34

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 74/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr VI/46/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-06-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-02 08:30

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 73/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert  na realizację zadańpublicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-02 08:28

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 72/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu

Utraciła moc Uchwałą nr 121/2015 z dnia 21 października 2015 r.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-02 08:27

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 71/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu

Utraciła moc Uchwałą nr 122/2015 z dnia 21 października 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-02 08:25

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 70/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-02 08:22

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 69/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargów na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 93, 96 i 1895/1, położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-03
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-01 15:46

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 68/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 43 i 44, położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-03
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-01 15:45

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 67/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 19 i 41, położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-03
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-01 15:43

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 66/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-03
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-01 15:40

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 65/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-06-03
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-01 15:27

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 64/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie przedstawienia  Radzie Powiatu Warszawskiego Zachodniego Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego za lata 2013-2014

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-01 15:07

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 63/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-01 15:05

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 62/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118
z późn. zm.).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-01 15:03

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 61/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie określenia ramowych zasad realizacji diagnozy lokalnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tadeusiak- Jeznach, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-01 15:01

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 60/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-01 14:58

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 59/2015 z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia  i wyłonienia laureatów Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn. „Ekologiczna szkoła” w roku 2015 oraz Komisji Konkursowej do oceny plakatów zgłoszonych w ramach tego Konkursu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-05-20
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-01 14:55

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 58/2015 z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-05-13
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-05-14 14:01

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 57/2015 z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 104, położona w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-05-13
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-05-14 13:42

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 56/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-05-14 13:36

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 55/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, będącymi mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie od maja do grudnia 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-23 11:40

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 54/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-23 11:38

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 53/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach oświatowo - wychowawczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2015

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-16 15:46

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 52/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-16 15:45

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 51/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-16 15:44

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 50/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-16 15:42

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 49/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji w roku 2015 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-16 15:41

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 48/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą  lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-16 15:39

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 47/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-16 15:38

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 46/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-16 15:36

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 45/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2014 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-16 15:33

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 44/2015 z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr V/29/2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 14:23

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 43/2015 z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokuo działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 – dalej: Ustawa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-20 10:31

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 42/2015 z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-20 10:25
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-20 10:27

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 41/2015 z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek; Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-20 10:24

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 40/2015 z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek; Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-20 10:22

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 39/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-20 10:16

Uchwała Nr 38/2015 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na Rozbudowę i przebudowę nieeksploatowanej części budynku SPWZ ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową, zlokalizowanego na dz. ew. 224 w Ożarowie Mazowieckim
przy ul. Poznańskiej 129/133

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Szewczyk, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-29 15:10

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 37/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a  także upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji
i dziedzictwa narodowego w 2015 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-20 10:14

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 36/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie użyczenia Krajowemu Stowarzyszeniu „Przyłącz Się Do Nas” pomieszczeń i gruntu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przeznaczenie jednego z pomieszczeń na siedzibę Stowarzyszenia

Traci moc Uchwała Nr 113/2009 z dnia 28 listopada 2009 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-20 10:11

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 35/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-03-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-20 10:09

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 34/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-23 11:20

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 33/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 23/2015 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Janina Wieczorek, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-23 11:18

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 32/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. nr 1118 – dalej: Ustawa) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-12 13:02

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 31/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) – dalej: Ustawa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-12 12:59

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 30/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr IV/26/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-01-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-30 09:40

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 29/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-30 09:38

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 28/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-30 09:37

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 27/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia rokowań w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-30 09:35

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 26/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” z siedzibą w Łubcu, i Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” z siedzibą w Łubcu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-30 09:33

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 25/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-30 09:32

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 24/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-30 09:30

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-30 09:28

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 22/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-30 09:26

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie podstawy obliczania dotacji w roku 2015 dla niepublicznych szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Utraciła moc Uchwałą Nr 83/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marian Kaczorek, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-30 09:24

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 20/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie nabycie nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:50

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 19/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:49

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 18/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:47

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 17/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:46

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 16/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:44

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 15/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:43

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 14/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu pomocy Społecznej w Sadowej uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:42

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 13/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:37

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 12/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:36

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 11/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:35

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 10/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitali w Dziekanowie Leśnym  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:33

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 9/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:31

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 8/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:30

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 7/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:29

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 6/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

Zarządu w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – PINB uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:27

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 5/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Starostwa PWZ uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzeźińska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:26

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 4/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:23

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 3/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 193, położona w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-07
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:21

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 2/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn. „Ekologiczna szkoła” w 2015 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2015-01-07
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:20

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr III/18/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-01-07
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-27 09:06
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-27 09:19

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony