BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 77/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 1 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie sporządzenia wykazu mieszkań z zasobu Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia na warunkach preferencyjnych, w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-06 10:54

Zarządzenie Nr 75 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-20 14:30

Zarządzenie Nr 74 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 grudnia 2015 r.

w spawie zbycia mieszkania zakładowego, na warunkach preferencyjnych, w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 24 ze zm.) o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 10:33

Zarządzenie Nr 73 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 grudnia 2015 r.

w spawie zbycia mieszkania zakładowego, na warunkach preferencyjnych, w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 24 ze zm.) o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 10:31

Zarządzenie Nr 72 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 grudnia 2015 r.

w spawie zbycia mieszkania zakładowego, na warunkach preferencyjnych, w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 24 ze zm.) o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 10:30

Zarządzenie Nr 71 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia rocznego harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 10:29

Zarządzenie Nr 70 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie nabycia do zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-10 14:50

Zarządzenie Nr 69 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie nabycia do zasobu Skarbu Państwa części nieruchomości położonej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-10 14:49

Zarządzenie Nr 68 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie  dokonania darowizny na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie SHR Wolica gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-10 14:46

Zarządzenie Nr 67 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-12-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-10 14:45

Zarządzenie Nr 66 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-11-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-10 14:43

Zarządzenie Nr 65 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2015-11-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:41

Zarządzenie Nr 64 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:40

Zarządzenie Nr 63 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:39

Zarządzenie Nr 62 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:37

Zarządzenie Nr 61 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji: środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego ewidencjonowanego ilościowo będącego własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego (dalej PWZ), aktywów rzeczowych będących własnością innych jednostek, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania, aktywów  rzeczowych będących własnością PWZ, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania a przekazanych  do użytkowania innym jednostkom oraz materiałów biurowych przechowywanych w składziku podręcznym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Niedziałek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 10:19

Zarządzenie Nr 60 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 listopada 2015 r.

zbycia mieszkania zakładowego, na warunkach preferencyjnych, w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-09
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:35

Zarządzenie Nr 59 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie godzin nadliczbowych pracowników Starostwa

Traci moc Zarządzenie Nr 12/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-05
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-01 11:34

Zarządzenie Nr 58 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-04 09:38

Zarządzenie Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 57/2015 z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz powołania komisji przetargowej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-23 09:07

Zarządzenie Nr 56 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie sposobu korzystania z wyjść prywatnych pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2015-10-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 13:20

Zarządzenie Nr 55 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 25 marca 2009 r. oraz Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-10-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 13:19

Zarządzenie Nr 54 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia "polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego" oraz "Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego"

Traci moc Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. oraz Zarządzenie Nr 95/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 13:16

Zarządzenie Nr 53 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy ożarów Mazowiecki, nieruchomości gruntowej stanowiacej własność Skarbu Państwa, połozonej w obrębie SHR Płochocin, gmina Ożarow Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-10-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 13:14

Zarządzenie Nr 52 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-09-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 13:13

Zarządzenie Nr 51 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 13:11

Zarządzenie Nr 50 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-04 09:41

Zarządzenie Nr 49 / 2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2015-09-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-16 11:49

Zarządzenie Nr 48 /2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa, położonej w gminie Izabelin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 553 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 sierpnia 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-16 11:48

Zarządzenie Nr 47/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa, położonej w gminie Izabelin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 553 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 sierpnia 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-16 11:46

Zarządzenie Nr 46/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-16 11:35

Zarządzenie Nr 45A/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-08-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-04 09:56

Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-08-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-24 10:57

Zarządzenie Nr 44/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-13 15:35

Zarządzenie Nr 43/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie stosowania w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-13 15:34

Zarządzenie Nr 42/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-07-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-13 15:32

Zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2015-07-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-05 10:07

Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2015-07-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-05 10:05

Zarządzenie Nr 39/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie powołania na kadencję 2015-2019 Powiatowej Rady Społecznej ds. osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik
  data wytworzenia: 2015-07-08
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-14 09:23

Zarządzenie Nr 38/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2015-07-08
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-14 09:22

Zarządzenie Nr 37/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie dokonania darowizny na rzecz gminy Ożarów Mazowiecki, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak
  data wytworzenia: 2015-07-07
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-14 09:20

Zarządzenie Nr 36/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie dokonania darowizny na rzecz gminy Ożarów Mazowiecki, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie SHR Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak
  data wytworzenia: 2015-07-07
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-05 10:17

Zarządzenie Nr 35A/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-05 10:09

Zarządzenie Nr 35/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie „Regulaminu udostępniania pomieszczeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-02 14:45

Zarządzenie Nr 34/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie standaryzacji zadań publicznych zlecanych do realizacji w otwartych konkursach ofert

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-02 14:44

Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-26 09:46

Zarządzenie Nr 32/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-26 09:45

Zarządzenie Nr 31/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie upoważnienia p. Justyny Rytel – Kuc – Sekretarza Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Traci moc Zarządzenie Nr 29/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-26 09:43

Zarządzenie Nr 30/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu objęcia patronatem honorowym Starosty Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-26 09:42

Zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-13 15:37
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-13 15:38

Zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie stosowania kart potwierdzających zapoznanie się pracownika z regulaminem i instrukcjami obowiązującymi w starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy nawiązaniu stosunku pracy oraz karty obiegowej w związku z ustaniem stosunku pracy

Traci moc Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-05 10:12

Zarządzenie Nr 27/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentów systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009       w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-03
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-26 09:40

Zarządzenie Nr 26/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy Starosty Powiatu Warszawskiego  Zachodniego  w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w  województwie mazowieckim

Traci moc Zarządzenie Nr 43/2007 z dnia 4 września 2007 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-21 12:27

Zarządzenie Nr 24/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2015-05-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-26 09:38

Zarządzenie Nr 23/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 maja 2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-05-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-26 09:36

Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-26 09:34

Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na kadencję 2015-2018

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 10 marca 2011 r.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 36/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-05-14 14:48

Zarządzenie Nr 20/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia sredniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w 2015 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-05-14 14:46

Zarządzenie Nr 19/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc marzec 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-05-14 14:44

Zarządzenie Nr 18/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2015-03-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-05-14 14:34

Zarządzenie Nr 17/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i określenia sposobu jego funkcjonowania

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2010  z dnia 11 lutego 2010r.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 17/2018 z dnia 16 marca 2018 r.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 5 / 2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Owczarek, sprawdził Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-05-14 14:32

Zarządzenie Nr 16/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego procedury postępowania w przypadku sytuacji związanych z zagrożeniem dla środowiska i powstawaniem odpadów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Owczarek, sprawdził Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-05-14 14:30

Zarządzenie Nr 15/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „SMOK V” we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego terenu powiatu oraz WKU Ochota

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Owczarek, sprawdził Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-05-14 14:28

Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia „Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.

Traci moc Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 12 grudnia 2011r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 15:42

Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-03-05
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 15:39

Zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 15:38

Zarządzenie Nr 11/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek; Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 15:36

Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, na warunkach preferencyjnych,    w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 24 ze zm.) o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-02-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-16 12:07

Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-16 12:04

Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2015-02-10
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-16 12:01

Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów ciężarowych po ograniczonych znakami B-5 i B-18 odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 9/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-29 13:33

Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowych z zasobu Skarbu Państwa, położonych w gminie Izabelin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 368 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2014 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-29 13:32

Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości gruntowych z zasobu Skarbu Państwa, położonych w gminie Izabelin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 368 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2014 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-29 13:30

Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-01-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-29 13:28

Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 stycznia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia planu finansowego dochodów i wydatków Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska, Sprawdził:Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2015-01-13
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-29 13:24

Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 sycznia 2015 r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Administracyjno Gospodarczego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził:Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-01-08
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-12 10:51

Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 sycznia 2015 r.

w sprawie okreslenia wysokości pogotowia kasowego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-01-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-01-12 10:48

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony