BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza konkurs ofert na stanowisko specjalisty

Oferty nalezy składać w terminie do 19.10.2015(do godz. 15.30) w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300(sekretariat) w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs ofert na stanowisko specjalisty" lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do ZDP.

 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2015-10-06 15:50
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2015-10-06 15:51

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu – Referat Rejestracji Pojazdów

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 września 2015 r. Dokumenty można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym w budynku Starostwa  (parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "konkurs  ofert  na stanowisko   podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu - Referat Rejestracji Pojazdów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-27 16:13

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora / inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 1 września 2015 r. Dokumenty można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym w budynku Starostwa  (parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "konkurs  ofert  na stanowisko   podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2015-08-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-18 14:48

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Referacie Archiwizacji i Udostępniania Danych

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 lipca 2015 r. Dokumenty można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym w budynku Starostwa  (parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko geodety w ODGiK”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2015-06-23
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-23 15:57

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 czerwca 2015 r. Dokumenty można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym w budynku Starostwa  (parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Księgowości ”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2015-06-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-01 16:46

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Geodeta w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 czerwca 2015 r. Dokumenty można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym w budynku Starostwa  (parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko geodety”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-01 16:39

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłosza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2015 r. Oferty mależy skladać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem "Konkurs".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-05-13
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-05-14 14:04

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Referacie archiwizacji i udostępniania danych

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 marca 2015r. Dokumenty można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym w budynku Starostwa  (parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko geodety”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2015-03-10
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-10 15:57

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Referacie archiwizacji i udostępniania danych

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 marca 2015r. Dokumenty można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym w budynku Starostwa  (parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora w Biurze Geodezji”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2015-03-10
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-10 15:53

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs ofert na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu – Filia Łomianki

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2015r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu – Filia w Łomiankach” – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-11 14:10

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 lutego 2015r. w Punkcie Informacyjnym Starostwa w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 129/133 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale AiB"– liczy się data wpływu do Starostwa.
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2015-01-23 15:02
 • zmodyfikował: Zbigniew Rębiś
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 15:06
 • opublikował: Zbigniew Rębiś
  data publikacji: 2015-01-23 15:06

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony