Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego sporządzonego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: PGR Szeligi oraz Ośrodek Doświadczalny Macierzysz w gm. Ożarów Mazowiecki.

  • data wytworzenia: 2020-09-14
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-09-15 12:31

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych przy ul. Izabelińskiej w dniu 09.10.2020 o godz. 14.00 w miejscowości Stare Babice.

  • autor informacji: Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2020-09-08
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-09-08 12:34

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dla działki ewidencyjnej nr 363/3 położonej w obrębie 0003, łomianki - miasto, graniczącej z działkami ewidencyjnymi nr : 56/6, 363/2, 363/5, 363/6, 366/1, 433, 434, 437, które odbędzie się w dniu 22 września 2020 o godz. 13.30.

  • autor informacji: Michał Studziński
   data wytworzenia: 2020-08-20
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-08-20 15:01

Obwieszczenie

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek 251 i 252 położonych w obrębie 0010 miasta Ożarów Mazowiecki.

  • autor informacji: Anna Szczepaniak-Kwaśniewska
   data wytworzenia: 2020-08-12
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-08-12 08:31

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów Gawartowa Wola gm. Leszno, Nowy Łuszczewek gm. Błonie.

  • autor informacji: Alicja Fudali
   data wytworzenia: 2020-06-19
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-06-24 09:51

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości ujawnionej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. 28 obr. 31 z nieruchomościami sąsiednimi, w dniu 14 lipca 2020 o godz. 11.00 w Błoniu ul. Mokra 56.

  • autor informacji: Łapińska Izabela
   data wytworzenia: 2020-05-28
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-05-28 14:09

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych w miejscowości Zaborówek, dr. od ul. Zacisze       ( okolice dz. ew. 206, 207, 208, 209) w dniu 25.06.2020 r. o godz. 10.00.

  • autor informacji: Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2020-05-21
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-05-26 09:20

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu prac przez wykonawcę pracy geodezyjnej na obszarze obrębów ewidencyjnych: PGR Szeligi oraz Ośrodek Doświadczalny Macierzysz w gm. Ożarów Mazowiecki, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

  • data wytworzenia: 2020-04-30
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-05-07 09:15

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 421/1 położonej w miejscowości Święcice gmina Ożarów Mazowiecki - obszar wiejski w dniu 3 czerwca 2020 o godz. 9.00.

  • autor informacji: Dorota Latos
   data wytworzenia: 2020-05-07
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-05-07 08:57

Zawiadomienie

Zawiadomienie SPWZ o wydaniu Decyzji Nr 24/WG/2020 w sprawie sprostowania danych ewidencyjnych dot. działek nr 18 i 19 z obrębu 0006 m. Błonie, na podstawie operatu nr P.1432.2019.4789

  • autor informacji: Sebastian Janicki
   data wytworzenia: 2020-04-01
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-04-01 09:26

Obwieszczenie

Aktualizacja w zakresie danych ewidencyjnych w zakresie użytków gruntowych działki 11/12 położonej w obrębie 0031, Rokitno gm. Błonie

  • autor informacji: Sebastian Janicki
   data wytworzenia: 2020-03-31
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-03-31 14:37

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu prac przez wykonawcę pracy geodezyjnej na obszarze obrębów ewidencyjnych: Gawartowa Wola w gm. Leszno oraz Nowy Łuszczewek w gm. Błonie, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

  • data wytworzenia: 2020-03-09
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-03-11 15:14

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic pasa zajętości pod drogę publiczną na dzień 31.12.1998r. - część ulicy Lutosławskiego  w dniu 27.03.2020 r. o godz. 9.30. w miejscowości Klaudyn. Miejsce spotkania na gruncie ul. Lutosławskiego 77.

  • autor informacji: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2020-03-03
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-03-04 12:31

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie aktualizacji informacji ewidencji gruntów i budynków dot. działek 136/3, 136/5,138, 140, 144/1 i 145 położonych w obrębie 0021, Babice Nowe gmina Stare Babice oraz działek 773/1, 773/2, 774 i 772  położonych w obrębie 0001, Stare Babice gmina Stare Babice.

  • autor informacji: Janicki Sebastian
   data wytworzenia: 2020-01-16
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-01-16 13:13
  • zmodyfikował: Izabela Kozłowska
   ostatnia modyfikacja: 2020-01-16 13:13

Zawiadomienie

Zawiadomienie SPWZ o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie sprostowania danych ewidencyjnych dot. działek nr 18 i 19 z obrębu 0006 m. Błonie, na podstawie operatu nr P.1432.2019.4789

  • autor informacji: Małgorzata Karkosa
   data wytworzenia: 2020-01-03
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-01-07 09:02

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gm. Stare Babice, obr. Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, objętych modernizacją.

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00