BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 56 obr. Umiastów które odbędzie się w dniu 08.11.2021 o godz. 10.00 w Umiastowie przy posesji nr 80.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Baranowski
   data wytworzenia: 2021-10-19
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-10-19 13:53

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gm. Kampinos, obr. Komorów i Kwiatkówek, objętych modernizacją.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyznaczeniu znaków granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków które odbędzie się dnia 26.10.2021 o godz. 12.00 w Kaputach przy ulicy Sochaczewskiej.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Hutasiński
   data wytworzenia: 2021-10-04
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-10-07 13:00

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 170 obręb Zaborówek gm. Leszno z działkami sąsiednimi w dniu 05.11.2021 o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Śmigielska
   data wytworzenia: 2021-10-04
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-10-05 14:34

Zawiadomienie

Zawiadomienie ze w dniu 05.11.2021 r. o godz. 10.00 w obrębie 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice zostanie przeprowadzone ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o wyznaczenie  punktów granicznych ujawnionych uprzednio w Ewidencji Gruntów i Budynków, określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 286, 406 z działką nr 407.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Justyna Kusio
   data wytworzenia: 2021-10-05
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-10-05 13:41

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ew. nr 210 oraz 211 z działkami 209, 212, 213, 264 i 539, położonymi w obrębie 0001, gmina Łomianki, w dniu 26.10.2021 r. o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Michał Studziński
   data wytworzenia: 2021-09-21
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-09-23 12:11

Zawiadomienie

Zawidomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Komorów gmina Kampinos.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Makowska
   data wytworzenia: 2021-09-07
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-09-08 09:25

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalena przebiegu granic działki ewidencyjej nr 128 z działkami 202/1,129,97/2,480 położonymi we wsi Kampinos gm. Kampinos które odbędzie się 07.10.2021r. o godzinie 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: MZG Maciej Zieliński
   data wytworzenia: 2021-09-02
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-09-03 11:33

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnośviach wyznaczenia punktów granicznych działek nr 576/5,576/3,575/2 w obrębie 0004 Borzęcin Duży gmina Stare Babice z działkami sąsiednimi w dniu 24.09.2021 o godz. 11.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Justyna Kusio
   data wytworzenia: 2021-08-25
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-09-03 08:40

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gm. Stare Babice, obr. Lubiczów, objętych modernizacją.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjetych w celu przyjęcia granic nieruchomości działki ewidencyjnej nr 119 położonej w obrębie Buda ul. Zaborowska które odbędzie się dnia 23.09.2021 r. o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2021-08-20
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-08-24 10:20

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 285 w miejscowości Klaudyn gmina Stare Babice które odbędzie się w dniu 16 września 2021r. o godzienie 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Gajowniczek
   data wytworzenia: 2021-08-18
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-08-20 09:53

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granicy zajęcia dz. nr 33/4 w obr. Feliksów w gm. Leszno pod drogę publiczną, w dniu 17.09.2021 r. o godz. 11.00, przy ul. Jana Kujawskiego 24.

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych działek: 667/2, 667/5, 667/3, 565/1 z obr. Sieraków, gm. Izabelin w dniu 15.09.2021 r. o godz. 10.00 w miejscowości Sieraków, ul. Abrahama 92.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2021-08-17
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-08-19 12:40

Zawiadomienie

Zawiadomienie wyznaczenia punktów granicznych i ustelenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 65 i 75 obr. 0018 Powązki które odbędzie się w dniu 24.09.2021 o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Bambit geodeta uprawniony
   data wytworzenia: 2021-08-17
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-08-18 08:52

Zawiadomienie

Zawiadomienie wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 581 obręb 0025 Truskaw z działkami ewidencyjnymi nr 365,366,369,579,580,582 które odbędzie się dnia 6 września  o godz. 13.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Studziński
   data wytworzenia: 2021-08-09
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-08-17 08:48

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: 38, 28/11, 24, 25, 26, 54, położonych w obrębie Lubiczów, gmina Stare Babice, które odbędzie się w dniu 26.08.2021 r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Makowska Barbara
   data wytworzenia: 2021-08-04
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-08-06 10:29

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 573, 357, 580, 579, 581, 587 obręb Truskaw dnia 08.09.2021.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Oleszkowicz
   data wytworzenia: 2021-07-29
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-07-29 14:05

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalania przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 518/8 z działką ewidencyjną nr 519/2 w obr. Borzęcin Duży gm. Stare Babice w dniu 27.08.2021 r. o godz. 12.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Puchalski Jacek
   data wytworzenia: 2021-07-26
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-07-28 11:50

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Komorów gm. Kampinos.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Makowska Barbara
   data wytworzenia: 2021-07-22
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-07-27 09:15

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Lubiczów gmina Stare Babice

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Makowska Barbara
   data wytworzenia: 2021-07-16
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-07-19 11:13

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Komorów gmina Kampinos

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Makowska Barbara
   data wytworzenia: 2021-07-16
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-07-19 11:10

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Kwiatkówek gmina Kampinos

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Makowska Barbara
   data wytworzenia: 2021-07-16
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-07-19 11:02
 • opublikował: Izabela Kozłowska
  data publikacji: 2021-07-19 11:04

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 60/3 z obr. 0005 Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki z działkami sąsiednimi, w dniu 29 czerwca 2021r. o godz. 11.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łapińska Izabela
   data wytworzenia: 2021-06-16
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-06-16 14:35

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 258/1 z działkami 202, 257, 260/1 z obrębu Święcice w gm. Ożarów Mazowiecki, w dn. 8.07.2021 r. o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawiniony Jolanta Zielińska
   data wytworzenia: 2021-05-25
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-05-27 15:23

INFROMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu prac przez wykonawcę pracy geodezyjnej na obszarze obrębów ewidencyjnych Kwiatkówek i Komorów w gm. Kampinos, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu prac przez wykonawcę pracy geodezyjnej na obszarze obrębu ewidencyjnego Lubiczów w gm. Stare Babice, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

  • data wytworzenia: 2021-04-26
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-04-27 15:07

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ew. 227 z obr. Babice Nowe, gm. Stare Babice w dn. 13.05.2021 r. o godz. 12.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2021-04-14
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-04-21 10:32

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o wyznaczeniu punktów granicznych określających granice dz. ew. 286 i 406 z dz. ew. 407 w obrębie 0001 Stare Babice gm. Stare Babice w dniu 31.03.2021 r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Justyna Kusio
   data wytworzenia: 2021-03-04
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-03-08 10:18

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 31.03.2021 r. w obrębie Zielonki Wieś oraz Stare Babice, gmina Stare Babice.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Bambit geodeta uprawniony
   data wytworzenia: 2021-02-16
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-02-17 10:08
  • zmodyfikował: Aleksandra Stromecka
   ostatnia modyfikacja: 2021-02-17 10:08

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ew. nr 183 z obrębu Sieraków w dniu 10.02.2021 r. o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2021-01-08
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-01-12 10:33

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką ew. nr 41/4 a działką ew. nr 50/2 z obrębu Mory, gm. Ożarów Mazowiecki, które odbędzie się w dniu 14.01.2021 r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2020-12-11
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-12-21 09:41

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gminy Leszno, obręb Gawartowa Wola oraz gminy Błonie, obręb Nowy Łuszczewek.

  • data wytworzenia: 2020-11-25
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-12-04 09:55

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gminy Ożarów Mazowiecki, obręb PGR Szeligi oraz Ośrodek Doświadczalny Macierzysz. 

  • data wytworzenia: 2020-11-13
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-11-27 11:40
  • zmodyfikował: Aleksandra Stromecka
   ostatnia modyfikacja: 2020-11-27 11:42

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 112 Dąbrowa w dniu 18 grudnia 2020 o godzinie 11.00 w miejscowości Dąbrowa

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łapińska Izabela
   data wytworzenia: 2020-11-12
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-11-12 12:48

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 48 Mościska z działkami nr 47 i 49 Mościska, które odbędzie się 10 grudnia 2020 o godzinie 10.00 w miejscowości Mościska.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Nawrot - Geodeta Uprawniony
   data wytworzenia: 2020-11-04
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-11-10 14:33

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych dla działki nr ew. 1302 Dziekanów Polski  gm. Łomianki w dniu 08.12.2020 o godzinie 11.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wichowski
   data wytworzenia: 2020-11-04
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-11-05 09:54

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 139 Sieraków, które odbędzie się 27.11.2020 r. o godzinie 9.00  w miejscowości Sieraków.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2020-10-28
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-10-29 09:31

Zawiadomienie

W dniu 23 listopada 2020 r. o godzinie 10.30 w miejscowości Truskaw przy ulicy ks. J. Popiełuszki 9 zostanie przeprowadzone ustalenie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 442/2 Truskaw z działkami nr 443 i 444 Truskaw.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Skrok
   data wytworzenia: 2020-10-15
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-10-20 12:34

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 457 we wsi Truskaw gmina Izabelin, które odbędzie się 19.11.2020 o godzinie 09.00.

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2020-10-19
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-10-20 12:09

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości znaczonej jako działka ewidencyjna nr 187 obręb ewidencyjny 0032 - Wyględy gmina Leszno w dniu 21.10.2020 o godzinie 11.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zalewski Paweł
   data wytworzenia: 2020-09-25
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-10-07 08:41

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 4/1, 44/1, 47/2, 10/2, 10/3, 10/4, 16/1, 17/1, 18/16, 90, 61/1, 63, 65/1, 67/2, 68/1, 69/1, 70/2, 72/1, 75/1, 78, 79, 80, 81, 82, 85/1 z obrębu Domaniewek I gm. Ożarów Mazowiecki z działką drogową nr 89 z obrębu Domaniewek gm. Brwinów w dniu 04.11.2020 w miejscowości Domaniewek.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2020-10-05
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-10-06 15:03

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego sporządzonego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Gawartowa Wola (gm. Leszno) oraz Nowy Łuszczewek (gm. Błonie).

  • data wytworzenia: 2020-09-25
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-09-28 09:14

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego sporządzonego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: PGR Szeligi oraz Ośrodek Doświadczalny Macierzysz w gm. Ożarów Mazowiecki.

  • data wytworzenia: 2020-09-14
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-09-15 12:31

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych przy ul. Izabelińskiej w dniu 09.10.2020 o godz. 14.00 w miejscowości Stare Babice.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2020-09-08
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-09-08 12:34

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dla działki ewidencyjnej nr 363/3 położonej w obrębie 0003, łomianki - miasto, graniczącej z działkami ewidencyjnymi nr : 56/6, 363/2, 363/5, 363/6, 366/1, 433, 434, 437, które odbędzie się w dniu 22 września 2020 o godz. 13.30.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Studziński
   data wytworzenia: 2020-08-20
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-08-20 15:01

Obwieszczenie

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek 251 i 252 położonych w obrębie 0010 miasta Ożarów Mazowiecki.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szczepaniak-Kwaśniewska
   data wytworzenia: 2020-08-12
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-08-12 08:31

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów Gawartowa Wola gm. Leszno, Nowy Łuszczewek gm. Błonie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Fudali
   data wytworzenia: 2020-06-19
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-06-24 09:51

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości ujawnionej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. 28 obr. 31 z nieruchomościami sąsiednimi, w dniu 14 lipca 2020 o godz. 11.00 w Błoniu ul. Mokra 56.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łapińska Izabela
   data wytworzenia: 2020-05-28
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-05-28 14:09

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych w miejscowości Zaborówek, dr. od ul. Zacisze       ( okolice dz. ew. 206, 207, 208, 209) w dniu 25.06.2020 r. o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2020-05-21
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-05-26 09:20

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu prac przez wykonawcę pracy geodezyjnej na obszarze obrębów ewidencyjnych: PGR Szeligi oraz Ośrodek Doświadczalny Macierzysz w gm. Ożarów Mazowiecki, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

  • data wytworzenia: 2020-04-30
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-05-07 09:15

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 421/1 położonej w miejscowości Święcice gmina Ożarów Mazowiecki - obszar wiejski w dniu 3 czerwca 2020 o godz. 9.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Latos
   data wytworzenia: 2020-05-07
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-05-07 08:57

Zawiadomienie

Zawiadomienie SPWZ o wydaniu Decyzji Nr 24/WG/2020 w sprawie sprostowania danych ewidencyjnych dot. działek nr 18 i 19 z obrębu 0006 m. Błonie, na podstawie operatu nr P.1432.2019.4789

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Janicki
   data wytworzenia: 2020-04-01
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-04-01 09:26

Obwieszczenie

Aktualizacja w zakresie danych ewidencyjnych w zakresie użytków gruntowych działki 11/12 położonej w obrębie 0031, Rokitno gm. Błonie

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Janicki
   data wytworzenia: 2020-03-31
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-03-31 14:37

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu prac przez wykonawcę pracy geodezyjnej na obszarze obrębów ewidencyjnych: Gawartowa Wola w gm. Leszno oraz Nowy Łuszczewek w gm. Błonie, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

  • data wytworzenia: 2020-03-09
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-03-11 15:14

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic pasa zajętości pod drogę publiczną na dzień 31.12.1998r. - część ulicy Lutosławskiego  w dniu 27.03.2020 r. o godz. 9.30. w miejscowości Klaudyn. Miejsce spotkania na gruncie ul. Lutosławskiego 77.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2020-03-03
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-03-04 12:31

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie aktualizacji informacji ewidencji gruntów i budynków dot. działek 136/3, 136/5,138, 140, 144/1 i 145 położonych w obrębie 0021, Babice Nowe gmina Stare Babice oraz działek 773/1, 773/2, 774 i 772  położonych w obrębie 0001, Stare Babice gmina Stare Babice.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janicki Sebastian
   data wytworzenia: 2020-01-16
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-01-16 13:13
  • zmodyfikował: Izabela Kozłowska
   ostatnia modyfikacja: 2020-01-16 13:13

Zawiadomienie

Zawiadomienie SPWZ o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie sprostowania danych ewidencyjnych dot. działek nr 18 i 19 z obrębu 0006 m. Błonie, na podstawie operatu nr P.1432.2019.4789

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Karkosa
   data wytworzenia: 2020-01-03
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-01-07 09:02

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gm. Stare Babice, obr. Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, objętych modernizacją.

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony