BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty dot. wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzonego w ramach modernizacji, dotyczącego granicy obrębu ewidencyjnego, granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych (w tym weryfikację ich aktualności i oznaczeń), uzupełnienia na podstawie materiałów źródłowych klas bonitacyjnych dla gruntów pod rowami (W) oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (Lzr), aktualizacji danych dotyczących budynków, a także praw do nieruchomości i podmiotów ujawnionych w ewidencji, na obszarze obrębu ewidencyjnego Stanisławów (0025) położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Stare Babice (143207_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granicy częsci dz.ew.nr 29/5 obr.Hornówek gm.Izabelin które odbędzie się 6 października 2023r. o godz. 11:00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Małachowska - geodeta uprawniony
   data wytworzenia: 2023-09-08
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-09-11 10:10

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty dot. wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzonego w ramach modernizacji, dotyczącego granic obrębów ewidencyjnych (w tym połączenia obrębów ewidencyjnych Strzyżew Parcele – 0025 i Strzyżew Wieś – 0026 w jeden obręb ewidencyjny Strzyżew - 0032), granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych (w tym weryfikację ich aktualności i oznaczeń), uzupełnienia na podstawie materiałów źródłowych klas bonitacyjnych dla gruntów pod rowami (W) oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (Lzr), aktualizacji danych dotyczących budynków, a także praw do nieruchomości i podmiotów ujawnionych w ewidencji, na obszarze obrębu ewidencyjnego Strzyżew (0032) położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Kampinos (143203_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

Informacja o sposobie udostępniania Projektu operatu opisowo-kartograficznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 264 z sąsiednimi działkami które odbędzie się w dniu 10 października 2023r. o godz. 10:00 w miejscowości Koczargi Stare przy ulicy Klonowej 52

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ew. nr 174 z obrębu Babice Nowe z działkami ew. nr 173, 175, 243/2 z obrębu Babice Nowe oraz działką ew. nr 164 z obrębu Latchorzew, w dniu 21.09.2023 r. o godz. 10:00, przy ul. Ogrodniczej 27.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Łukasz Skrok
   data wytworzenia: 2023-08-17
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2023-08-25 10:31

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 103, 67, 62 obr.0014 z działkami sąsiednimi które odbędzie się w dniu 09.09.2023 w Starych Babicach

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki ew. 125/9 z obrębu Dziekanów Leśny, gmina Łomianki, z działkami sąsiednimi, które odbędzie się w dniu 25.08.2023 r. o godz. 12:00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Parfianowicz
   data wytworzenia: 2023-08-08
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2023-08-08 14:18

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granicy części działek ew. 10/2, 17 z obrębu Hornówek, gmina Izabelin, które odbędzie się dnia 7 września 2023 r. o godz. 12.00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Anna Małachowska
   data wytworzenia: 2023-08-05
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2023-08-07 10:48

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 130 i 131, położone w obrębie 0001 — Kampinos, gmina Kampinos z działkami ewidencyjnymi nr 202/1, 129 i 97/2, położonymi w obrębie 0001 — Kampinos,  gmina Kampinos, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 przy ulicy Niepodległości nr 27A.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2023-07-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-08-04 12:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-08-04 12:05

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 149, 148, 147 i 14, położone w obrębie 0015 — Łazy, gmina Kampinos z działkami ewidencyjnymi nr 2, 146, 126 i 33, położonymi w obrębie 0015 — Łazy, gmina Kampinos, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023 r. o godz. 11:30, na wysokości przedmiotowych nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2023-07-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-08-04 12:12

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 860,861,862,863,864,865,866,868,869,870,871,872,873,874,859,1720,277/11,277/13 obr.0001 Izabelin, które odbędzie się w dniu 05.09.2023 o godz.11:00 przy ulicy Jana Karola Chodkiewicza 7

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Mańk
   data wytworzenia: 2023-07-28
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-07-28 11:05

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic dz.ew.nr 23,96/16,103,106,107,108,109,110 obr. Koczargi Stare gm. Stare Babice które odbędzie się w dniu 04.08.2023 o godz. 10:00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawiniony Jolanta Zielińska
   data wytworzenia: 2023-07-14
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-07-17 12:12

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościah ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 88/2, 90/5 obr.Podkampinos oraz dz.ew.nr 65/1,56,486 obr.Kampinos, które odbędzie się 28 lipca 2023 r. o godz. 15:30.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Łupiński
   data wytworzenia: 2023-06-27
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-06-27 13:28

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębach Strzyżew Wieś i Strzyżew Parcele, które odbędzie się w dniach 11 i 12 lipca 2023 r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Justyna Lasota-Kijora
   data wytworzenia: 2023-06-20
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2023-06-27 09:44

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach związanych z wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji/ustaleniem przebiegu granic pomiędzy dz.ew.nr 2,21,28 obr.Duchnice gm.Ożarów Mazowiecki, które odbedzie się w dniu 23.06.2023 o godz.09:00.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 244 obr.Bieniewice gm. Błonie z dz.ew.nr 243/6,247/1 i 245/1 obr.Bieniewice gm.Błonie, które odbędzie się w dniu 15.06.2023 o godz.10:00 przy ul. Dzikiej Róży

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Śmigielska
   data wytworzenia: 2023-05-18
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-05-18 12:42

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 67 obr.0006 Kaputy z dz.ew.nr 177/7,178/31,179/1,51/5,52/4,53/8,53/10,55/3,57/2,59/10,61/10,193/1,191,189,142/1,139/1,136/1 obr.0006 Kaputy, dz.ew.nr 66 obr.0006 Kaputy z dz.ew.nr 47/16,123/4 obr. 0006 Kaputy oraz z dz.ew.nr 11/12 z obr. 0027 PGR Kręczki Kaputy, które odbędzie się w dniu 24 maja 2023 o godz. 10:00.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych dz.ew.nr 209/2 obr.Święcice, które odbędzie się w Święcicach przy ul. Poznańskiej 537 w dniu 15.05.2023 o godz. 9:00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominik Marchliński
   data wytworzenia: 2023-04-24
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-04-24 11:43

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Stanisławów (0023), położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Stare Babice (143207_2), w powiecie warszawskim zachodnim.

  • data wytworzenia: 2023-04-19
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2023-04-21 10:31

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy pomiędzy dz.ew.nr 35 obr. Powązki a dz.ew.nr 183/1,184/1,185/1,165/1 obr.Powązki, dz.ew.nr 30 obr. Wilkowa Wieś a dz.ew.nr 183/1,184/1,185/1 obr.Powązki, dz.ew.nr 22 obr.Wilkowa Wieś a dz.ew.nr 165/1 obr.Powązki, dz.ew.nr 184/1 obr. Powązki a dz.ew.nr 183/1,185/1 obr. Powązki, które odbędzie się dnia 19 maja 2023 r. o godz.11:00.

 • opublikował: Izabela Kozłowska
  data publikacji: 2023-04-17 15:59
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Małachowska - geodeta uprawniony
   data wytworzenia: 2023-04-17
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-04-17 15:59

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 30 z dz.ew.nr 31/3 we wsi Zalesie gm. Stare Babice, które odbędzie się w dniu 19.05.2023 o godz. 12:30 w miejscowości Zalesie na działce nr 30 strona południowa (ul.Borowa Droga).

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2023-04-12
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-04-13 14:43

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych , które odbędzie się w dniu 19.05.2023 r. o godz.12:00 w miejscowości Zalesie na działce nr 30 strona południowa (ul.Borowa Droga).

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2023-04-12
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-04-13 14:39

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Strzyżew Parcele (0025) oraz Strzyżew Wieś (0026), położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Kampinos (143203_2), w powiecie warszawskim zachodnim.

  • data wytworzenia: 2023-04-05
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2023-04-11 12:47

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dz.ew.nr 241 obr. Macierzysz gm. Ożarów Maz. z nieruchomościami sąsiednimi, które odbędzie się w dniu 21.04.2023 o godz. 12.30.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Latos
   data wytworzenia: 2023-03-31
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-04-05 09:06

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 162 obr. Zaborów z dz.ew.nr 161,163,194 obr. Zaborów oraz dz.ew.nr 163 obr. Zaborów z dz.ew.nr 162,164,194 obr. Zaborów, które odbędzie się w dniu 09.05.2023 o godz. 10.00 przy ul.Środkowej 47 Zaborów.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2023-03-29
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-03-29 15:06

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidecji gruntów i budynków o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 29 i 17 obr. 0002 Towarzystwo Czarnów gm.Leszno z działkami sąsiednimi, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Faliński
   data wytworzenia: 2023-03-27
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-03-27 15:19

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 171/1 obr.0011 Ożarów Mazowiecki z działkami sąsiednimi, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Faliński
   data wytworzenia: 2023-03-27
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-03-27 15:13

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 26 i 43 obr.Grabina oraz dz.ew.nr 1 obr. Szymanówek z dz.ew.nr 30/1 obr. Grabina , które odbędzie się w dniu 13.04.2023 o godz..12.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kazimierz Biedrzycki
   data wytworzenia: 2023-03-23
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-03-27 09:22

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych dz.ew.nr 212 obr.0001 Łomianki z działkami sąsiednimi, które odbędzie się 25.04.2023 o godz.12.00 w miejscowości Łomianki przy ul. 11 Listopada na dz.ew.212.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dutkalska
   data wytworzenia: 2023-03-21
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-03-22 08:13

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 544 i 543 z działkami sąsiednimi nr 531/2, 540, 541, 546, 545/1, które odbędzie się dnia 27.04.2023 r. o godzienie 10:00 w miejscowości Leszno.

Zawiadomienie

W dniu 27.03.2023 o godz. 09.00 odbędą się czynności związane z wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji/ustaleniem przebiegu granic pomiedzy dz.ew.nr 78,79,80,81,82,85/1,13/1 obr. Domaniewek I, dz.ew.nr 2 obr. 0003 Domaniew, dz.ew.nr 89 obr. Domaniewek.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kacprzak
   data wytworzenia: 2023-02-20
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-03-02 14:34

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjetych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy dz.ew.nr 209/2 a dz.ew.nr 208/1,212/1,170/5,225/1,202,206/6,207 Święcice, które odbędzie się w dniu 29.03.2023 o godz. 12.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominik Marchliński
   data wytworzenia: 2023-02-23
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-02-27 14:50

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką ewidencyjną nr 136 z obrębu Sieraków a działką ewidencyjną nr 140/1 z obrębu Sieraków, które odbędzie się dnia 22.03.2023 r. o godz. 9.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2023-02-16
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2023-02-20 13:41

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 15,16,27,28 obr. Towarzystwo Czarnów gm. Leszno z dz.ew.nr 23/2 obr. Towarzystwo Czarnów gm. Leszno, które odbędzie się 09 marca 2023 o godz. 11.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Zalewski
   data wytworzenia: 2023-01-30
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-01-30 12:35

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.ew.nr 77 obr. SHR Płochocin z dz.ew.nr 41,43,47,48,50,69 obr. SHR Płochocin, które odbędzie się w dniu 24.02.2023 o godz. 10.00.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjetych w celu ustalenia przebiegu granic dz.ew. nr 116/1 obr.Święcice z dz.ew.nr 67,113/1,113/4,118,170/5 obr.Święcice, które odbędzie się 31 stycznia 2023 o godz. 10.00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawiniony Jolanta Zielińska
   data wytworzenia: 2022-12-30
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2023-01-02 10:10

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic pomiędzy dz.ew.nr 2 obr. Żukówka gm.Błonie a dz.ew.nr 74,64,67,69,70,72,14,15,24,25,88/2,92,93,37,38,54/9,56,57 obr. Żukówka gm.Błonie, które odbędzie się w dniu 23.01.2023 o godz.10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2022-12-20
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-12-22 14:00

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic dz.ew. nr 33/1 i 38 we wsi Klaudyn gm. Stare Babice, które odbędzie się w dniu 20.01.2023 o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2022-12-14
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-12-21 08:22

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gm. Kampinos, obr. Strojec, objętych modernizacją.

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gm. Stare Babice, obr. Borzęcin Duży oraz Borzęcin Mały, objętych modernizacją.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dz. ew. nr 148 i 149/1 obr. 0021 Babice Nowe gm. Stare Babice z sąsiednimi działkami, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 o godz. 10.00.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dz. ew. nr 12, 33 obr. Leszno gm. Leszno, które odbędzie się w dniu 24.11.2022 o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Zarzycki
   data wytworzenia: 2022-11-08
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-11-08 11:27

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dz. ew. nr 14, 26/1, 15, 27 obr. Towarzystwo Czarnów gm. Leszno oraz dz. ew. nr 15, 16 obr. Wilków gm. Leszno, które odbędzie się w dniu 21.11.2022 o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Zarzycki
   data wytworzenia: 2022-11-02
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-11-04 13:07

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dla działki ew. nr 6 z działkami sąsiednimi, we wsi Nowa Wieś, w gm. Błonie, w dniu 9.11.2022 o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Stanisław Miszkurka
   data wytworzenia: 2022-10-27
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2022-10-28 13:28

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia znaków granicznych działek ewidencyjnych 827/3 i 827/4, obręb Dziekanów Polski, gmina Łomianki, które odbędzie się w dniu 28.11.2022 r. o godz. 11.11.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic dz.ew. nr 102/1 obr. Kampinos gm. Kampinos, które odbędzie się w dniu 14.11.2022 o godz. 11.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Zarzycki
   data wytworzenia: 2022-10-14
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-10-18 12:19

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ew. nr 131,226,119,171,233 obr. Zaborówek gm. Leszno, które odbędzie się w dniu 26.10.2022 o godz. 10.00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Zarzycki
   data wytworzenia: 2022-10-05
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-10-07 09:36

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty dot. wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzonego w ramach modernizacji na obszarze obrębu ewidencyjnego Strojec (0024) położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Kampinos (143203_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2022-10-06 12:02

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic miedzy dz. ew. nr 72,73/1,71,38 obr. Koczargi Nowe gm. Stare Babice, które odbędzie się w dniu 27.10.2022 o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2022-10-01
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-10-04 11:59

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 188 obr. Mościska gm. Izabelin z działkami sąsiednimi, które odbędzie się w dniu 10.11.2022 o godz. 12.00

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 828/4 obr. Truskaw gm. Izabelin z działkami sąsiednimi, które odbędzie się w dniu 10.11.2022 o godz. 10.00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2022-10-01
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-10-04 11:51

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obr. Strojec, gm. Kampinos, w dniu 21.10.2022 r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Tomasz Krupa
   data wytworzenia: 2022-09-23
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2022-09-23 11:47

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty dot. wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzonego w ramach modernizacji na obszarze obrębów ewidencyjnych Borzęcin Duży (0004) i Borzęcin Mały (0005) położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Stare Babice (143207_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

  • data wytworzenia: 2022-09-14
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2022-09-15 14:35
  • zmodyfikował: Aleksandra Stromecka
   ostatnia modyfikacja: 2022-09-15 14:34

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ew. nr 89 i 87/3 w obrębie Blizne Jasińskiego, gmina Stare Babice, które odbędzie się dnia 30.09.2022 r. o godz. 13.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Jan Fudali
   data wytworzenia: 2022-09-12
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2022-09-12 13:03

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 247 obr. Ołtarzew gm. Ożarów Mazowiecki z dz. ew. nr 480,26/3,29/12 które odbędzie się 6 października 2022 o godz. 11.0 przy ulicy Nizinnej 48.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Szymańska
   data wytworzenia: 2022-09-08
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-09-09 08:27

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 40/4 obr. Korpki gm. Ożarów Mazowiecki z dz. ew. nr 5/1,6 obr. Koprki gm. Ożarów Mazowiecki które odbędzie się 6 października 2022 o godz. 13.00 przy ulicy Jaśminowej 34.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjetych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków, działki ew. nr 115/1 obr. Święcice gm. Ożarów Maz. z sąsiednimi działkami które odbędzie się 12 października 2022 o godz. 13.00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dutkalska
   data wytworzenia: 2022-09-01
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-09-01 14:52

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków, działki ew. nr 115/1 obr. Święcice gm. Ożarów Maz. z działkami sąsiednimi które odbędzie się 12 października 2022 o godz. 13.00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Dutkalska
   data wytworzenia: 2022-09-01
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-09-01 14:46
  • zmodyfikował: Izabela Kozłowska
   ostatnia modyfikacja: 2022-09-06 09:45

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 1963 obr. Truskaw gm. Izabelin z dz. ew. nr 1965,1961,27 które odbędzie się w dniu 08.09.2022 o godz. 13.00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Czernewski
   data wytworzenia: 2022-08-10
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-08-19 15:10
 • opublikował: Izabela Kozłowska
  data publikacji: 2022-08-19 15:10

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 172/1 obr. Wiejca gm. Kampinos z działkami ew. nr 195,197,232,323,351/1,352,355,356/1,357,358,360,363,364,365,369,370,372,373,374,377,378,379,380,381,382,383,384,391,392/2,393,394,395/6,396/2 które odbędzie się w dniu 07.09.2022 o godz. 9.00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Czernewski
   data wytworzenia: 2022-08-11
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-08-19 15:06

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dz. ew. nr 1 obr. 0011 Kirsztajnów gm. Kampinos oraz dz. ew. nr 18 obr. 0004 Budki Żelazowskie gm. Kampinos z działkami sąsiednimi które odbędzie się w dniu 13 września 2022 o godz. 13.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Faliński
   data wytworzenia: 2022-08-11
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-08-16 11:27

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ew. nr 54/1 i 123 obr. Święcice gm. Ożarów Mazowiecki, odbędzie się 13 września 2022 r. o godz. 10.30

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Baranowski
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-08-12 12:35

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dokonywanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strojec, w gminie Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Krupa
  data wytworzenia: 2022-08-05
 • opublikował: Justyna Kozaczyk
  data publikacji: 2022-08-05 09:49

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ew. nr 106,107 obr. Mościska gm. Izabelin z działkami ew. nr 105,108,21/1 obr. Mościska gm. Izabelin które odbędzie się 25 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2022-07-28
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-07-29 09:24

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dokonywanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Borzęcin Mały, w gminie Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Marta Skowron
  data wytworzenia: 2022-06-22
 • opublikował: Aleksandra Stromecka
  data publikacji: 2022-07-07 10:45

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dokonywanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Borzęcin Duży, w gminie Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Marta Skowron
  data wytworzenia: 2022-06-22
 • opublikował: Aleksandra Stromecka
  data publikacji: 2022-07-07 10:45

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ew. nr 172 i 177 obr. 0027 Szczytno gm. Kampinos z dz. ew. 167,173,175,171 i 178 obr. 00026 obr. Szczytno gm. Kampinos oraz dz. ew. nr 25,26,27 i 28 obr. 0026 Pilawice gm. Sochaczew które odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2022 o godz. 15.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Faliński
   data wytworzenia: 2022-07-04
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-07-05 15:30

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ew. nr 15 obr.0015 Łazy gm. Kampinos z działkami ew. nr 21,126,149,2,16/1,17 i 19 obr. 0015 Łazy gm. Kampinos które odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2022 o godz. 11.30

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Faliński
   data wytworzenia: 2022-07-04
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-07-05 14:05

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ew. 140/2 obr. 0017 Lipków gm. Stare Babice z dawną działką ew. nr 141 obr. 0017 Lipków gm. Stare Babice które odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022 o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Faliński
   data wytworzenia: 2022-07-04
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-07-05 13:59

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami ew. nr 576/3 i 575 obr. Klaudyn gm. stare Babice które odbędzie się w dniu 26 lipca 2022 o godz. 9.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2022-06-21
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-06-22 13:10

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ew. nr 53/2 gm. Brwinów obr. Milęcin z działkami sąsiednimi, króre odbędzie się w dniu 20 lipca 2022 o godzinie 10.00 przy posesji Żukówka 4.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Daria Puchalska
   data wytworzenia: 2022-06-10
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-06-21 12:21

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki ew. nr 122/4 obr. 0005 Borzęcin Mały gm. Stare Babice które odbędzie się 08.07.2022 o godz. 9.00 w Borzęcinie Małym przy ul. Kosmowskiej

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Latos
   data wytworzenia: 2022-06-13
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-06-13 16:31

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ew. nr 106 z działkami ew. nr 108,109,115 obr. Pawłowice gm. Teresin oraz z działkami ew. nr 89/1,92/1,93/2 obr. Cholewy gm. Błonie które odbędzie się 01.07.2022 o godz. 14.00 w miejscowości Pawłowice przy posesji nr 10.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Turek
   data wytworzenia: 2022-05-26
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-05-30 14:06

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ew. nr 22 obr. Piorunów gm. Błonie z działkami bezpośrednio z nią graniczącymi które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 o godz. 12.00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Szymańska
   data wytworzenia: 2022-05-23
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-05-24 08:53

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 90 (godz. 9.00),171 (godz. 10.45),209 (godz. 11.30) obr. Mościska oraz dz.ew. nr 268 (godz. 12.30) obr. Klaudyn które odbędzie się w dniu 08.06.22r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Głodek
   data wytworzenia: 2022-05-18
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-05-18 13:29

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Strojec (0024), położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Kampinos (143203_2), w powiecie warszawskim zachodnim.

 • data wytworzenia: 2022-05-10
 • opublikował: Aleksandra Stromecka
  data publikacji: 2022-05-12 14:41

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ew. nr 573/2 obr. Izabelin gm. Izabelin z działkami ew. nr 576/1,576/2 obr. Izabelin gm. Izabelin które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 o godz. 9.00 przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 17 Izabelin C

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2022-05-09
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-05-11 10:22

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z obrębu Kiełpin oraz Kępa Kiełpińska które odbędzie się w miejscowości Kiełpin ulica Brzegowa  w pobliżu posesji nr 101 w dniu 2 czerwca 2022 o godzinie 9.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2022-04-25
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-04-27 13:25

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 10 we wsi Lipków gm. Stare Babice które odbędzie się 09.05.2022 godz. 15.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2022-04-08
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-04-21 11:51

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 205 obr. Mościska gm. Izabelin które odbędzie się 23 maja 2022 o godz. 10.00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2022-04-05
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-04-11 14:54

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 20 obr. Wolskie gm. Ożarów Mazowiecki z działkami bezpośrednio z nią graniczącymi które odbędzie się 27 kwietnia 2022 o godz. 12.00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Szymańska
   data wytworzenia: 2022-04-04
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-04-08 08:29

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 12/5 obr. Umiastów gm. Ożarów Mazowiecki z działkami bezpośrednio z nią graniczącymi które odbędzie się 27 kwietnia 2022 o godz. 10.00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Szymańska
   data wytworzenia: 2022-04-04
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-04-08 08:25

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Borzęcin Mały (0005) oraz Borzęcin Duży (0004), położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Stare Babice (143207_2), w powiecie warszawskim zachodnim.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustelenia przebiegu granic działki ew. nr 74 obr. 0011 Leszno z działkami ew. nr 73 i 77/1 obr. 0011 Leszno które odbędzie się w dniu 31 marca 2022 o godz. 15.00.

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych w miejscowości Klaudyn ul. Ciećwierza 93 w dniu 11.03.2022.

Zawiadomienie

Zwiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr ew. 28 obr. Dziekanów Leśny z działką ew. nr 27/2 obr. Dziekanów Leśny które odbędzie się w dniu 23 marca 2022 o gordz. 10.30 w Dziekanowie Leśnym na granicy z miejscowością Kiełpin.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Nawrot - Geodeta Uprawniony
   data wytworzenia: 2022-03-07
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-03-01 08:26

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki ew. nr 882 z obr. 5 Łomianki z nieruchomościami sąsiednimi które odbędzie się w dniu 16 marca 2022 o godz. 11.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Łapińska
   data wytworzenia: 2022-02-21
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-02-22 09:08

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr ew. 127 obr. 0020 Mościska gm. Izabelin z sąsiednimi działkami nr ew. 117, 118, 126, 128, 129, 135/1, 136/3, 137 obr. 0020 Mościska oraz nr ew. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122/1, 123, 124, 125 obr. 0011 Klaudyn które odbędzie się dnia 17 marca 2022 o godzinie 10.00 na terenie działki nr ew. 127 w Mościskach gm. Izabelin.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Dropia - Geodeta Uprawniony
   data wytworzenia: 2022-02-10
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-02-18 12:15

Zawiadomienie

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ew. nr 287/6 z obrębu Mariew, gm. Stare Babice, które odbędzie się w dniu 4.03.2022 r. o godz. 11:15.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Liwski
   data wytworzenia: 2022-02-09
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2022-02-10 09:46
  • zmodyfikował: Aleksandra Stromecka
   ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 09:45
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Liwski
   data wytworzenia: 2022-02-09
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2022-02-10 09:46

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ew. nr 601 obr. 0028 Wiejca gm. Kampinos z działką nr ew. 622 obr. Wiejca gm. Kampinos

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ew. nr 71/1 Pogroszew Kolonia z dz. ew. nr 85/3, 69, obr. Pogroszew Kolonia, które odbędzie się dnia 14 lutego 2022 o godz. 9.00 w miejscowości Pogroszew Kolonia

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic dz. ew. nr 12 i 25 obr. Towarzystwo Czarnów z dz. ew. nr 7/1,11,23,24,34 obr. Towarzystwo Czarnów, działką ew. nr 12/2 obr. Wilków i działką 47 obr. Wilkowa Wieś które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022r. o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Oleszkowicz
   data wytworzenia: 2022-01-11
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2022-01-12 14:15

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0014 Kwiatkówek gm. Kampinos

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Makowska
   data wytworzenia: 2021-12-23
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-12-23 12:49

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gm. Kampinos, obr. Komorów i Kwiatkówek, objętych modernizacją.

  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-12-09 11:17

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami 547/1 a 546, położonymi w obr. Klaudyn, gm. Stare Babice, które nastąpi w dn. 22.12.2021 r. o godz. 9.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominik Marchliński
   data wytworzenia: 2021-12-02
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-12-03 10:27

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką 428 i 418/1, działką 428 i 440, działką 428 i 429/1 obręb Święcice gm. Ożarów Mazowiecki które odbedzie się 4 stycznia 2022 r. o godzinie 13.00.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz wyznaczenie punktów granicznych działki nr 35 z działką ewidencyjną nr 36 oraz 68 z obrębu 0011 Klaudyn gm. Stare Babice które odbędzie się dnia 17 grudnia 2021 o godzinie 12.00

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Justyna Kusio
   data wytworzenia: 2021-11-30
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-12-01 09:00

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 967 i 71/1 obręb 0011- Leszno z działkami ewidencyjnymi nr 77/1,74,73,72,60/1,62,63,64,65,66/1,70 i 408/5 obręb 0011- Leszno które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 o godz. 9.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Faliński
   data wytworzenia: 2021-11-29
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-11-30 08:30

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działką ew. nr 144 Zielonki-Wieś a działkami sąsiednimi nr 143/2, nr 145 Zielonki-Wieś gm. Stare Babice które odbędzie się w dniu 29.12.2021 o godz. 10.00 w miejscowośći Zielonki-Wieś gm. Stare Babice.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Bambit geodeta uprawniony
   data wytworzenia: 2021-11-23
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-11-24 08:31

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 83/2 z dz. 76/1 oraz z dz. 85 połozonej w obrębie Sieraków gmina Izabelin które odbędą się w dniu 22 grudnia 2021 o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Szymańska
   data wytworzenia: 2021-11-16
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-11-16 08:33

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gm. Stare Babice, obr. Lubiczów, objętych modernizacją.

  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-11-03 11:30

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 56 obr. Umiastów które odbędzie się w dniu 08.11.2021 o godz. 10.00 w Umiastowie przy posesji nr 80.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Baranowski
   data wytworzenia: 2021-10-19
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-10-19 13:54

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gm. Kampinos, obr. Komorów i Kwiatkówek, objętych modernizacją.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyznaczeniu znaków granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków które odbędzie się dnia 26.10.2021 o godz. 12.00 w Kaputach przy ulicy Sochaczewskiej.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ryszard Hutasiński
   data wytworzenia: 2021-10-04
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-10-07 13:00

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 170 obręb Zaborówek gm. Leszno z działkami sąsiednimi w dniu 05.11.2021 o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Śmigielska
   data wytworzenia: 2021-10-04
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-10-05 14:35

Zawiadomienie

Zawiadomienie ze w dniu 05.11.2021 r. o godz. 10.00 w obrębie 0001 Stare Babice, gm. Stare Babice zostanie przeprowadzone ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o wyznaczenie  punktów granicznych ujawnionych uprzednio w Ewidencji Gruntów i Budynków, określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 286, 406 z działką nr 407.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Justyna Kusio
   data wytworzenia: 2021-10-05
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-10-05 13:42

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic działki ew. nr 210 oraz 211 z działkami 209, 212, 213, 264 i 539, położonymi w obrębie 0001, gmina Łomianki, w dniu 26.10.2021 r. o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Michał Studziński
   data wytworzenia: 2021-09-21
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-09-23 12:11

Zawiadomienie

Zawidomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Komorów gmina Kampinos.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Makowska
   data wytworzenia: 2021-09-07
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-09-08 09:26

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalena przebiegu granic działki ewidencyjej nr 128 z działkami 202/1,129,97/2,480 położonymi we wsi Kampinos gm. Kampinos które odbędzie się 07.10.2021r. o godzinie 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: MZG Maciej Zieliński
   data wytworzenia: 2021-09-02
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-09-03 11:33

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnośviach wyznaczenia punktów granicznych działek nr 576/5,576/3,575/2 w obrębie 0004 Borzęcin Duży gmina Stare Babice z działkami sąsiednimi w dniu 24.09.2021 o godz. 11.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Justyna Kusio
   data wytworzenia: 2021-08-25
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-09-03 08:41

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gm. Stare Babice, obr. Lubiczów, objętych modernizacją.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjetych w celu przyjęcia granic nieruchomości działki ewidencyjnej nr 119 położonej w obrębie Buda ul. Zaborowska które odbędzie się dnia 23.09.2021 r. o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2021-08-20
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-08-24 10:21

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 285 w miejscowości Klaudyn gmina Stare Babice które odbędzie się w dniu 16 września 2021r. o godzienie 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Gajowniczek
   data wytworzenia: 2021-08-18
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-08-20 09:53

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granicy zajęcia dz. nr 33/4 w obr. Feliksów w gm. Leszno pod drogę publiczną, w dniu 17.09.2021 r. o godz. 11.00, przy ul. Jana Kujawskiego 24.

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych działek: 667/2, 667/5, 667/3, 565/1 z obr. Sieraków, gm. Izabelin w dniu 15.09.2021 r. o godz. 10.00 w miejscowości Sieraków, ul. Abrahama 92.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2021-08-17
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-08-19 12:40

Zawiadomienie

Zawiadomienie wyznaczenia punktów granicznych i ustelenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 65 i 75 obr. 0018 Powązki które odbędzie się w dniu 24.09.2021 o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Bambit geodeta uprawniony
   data wytworzenia: 2021-08-17
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-08-18 08:53

Zawiadomienie

Zawiadomienie wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 581 obręb 0025 Truskaw z działkami ewidencyjnymi nr 365,366,369,579,580,582 które odbędzie się dnia 6 września  o godz. 13.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Studziński
   data wytworzenia: 2021-08-09
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-08-17 08:49

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: 38, 28/11, 24, 25, 26, 54, położonych w obrębie Lubiczów, gmina Stare Babice, które odbędzie się w dniu 26.08.2021 r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Makowska Barbara
   data wytworzenia: 2021-08-04
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-08-06 10:29

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 573, 357, 580, 579, 581, 587 obręb Truskaw dnia 08.09.2021.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Oleszkowicz
   data wytworzenia: 2021-07-29
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-07-29 14:05

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalania przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 518/8 z działką ewidencyjną nr 519/2 w obr. Borzęcin Duży gm. Stare Babice w dniu 27.08.2021 r. o godz. 12.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Puchalski Jacek
   data wytworzenia: 2021-07-26
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-07-28 11:50

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Komorów gm. Kampinos.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Makowska Barbara
   data wytworzenia: 2021-07-22
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-07-27 09:15

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Lubiczów gmina Stare Babice

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Makowska Barbara
   data wytworzenia: 2021-07-16
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-07-19 11:13

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Komorów gmina Kampinos

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Makowska Barbara
   data wytworzenia: 2021-07-16
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-07-19 11:11

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Kwiatkówek gmina Kampinos

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Makowska Barbara
   data wytworzenia: 2021-07-16
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-07-19 11:04
 • opublikował: Izabela Kozłowska
  data publikacji: 2021-07-19 11:04

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 60/3 z obr. 0005 Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki z działkami sąsiednimi, w dniu 29 czerwca 2021r. o godz. 11.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łapińska Izabela
   data wytworzenia: 2021-06-16
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2021-06-16 14:36

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 258/1 z działkami 202, 257, 260/1 z obrębu Święcice w gm. Ożarów Mazowiecki, w dn. 8.07.2021 r. o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawiniony Jolanta Zielińska
   data wytworzenia: 2021-05-25
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-05-27 15:26

INFROMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu prac przez wykonawcę pracy geodezyjnej na obszarze obrębów ewidencyjnych Kwiatkówek i Komorów w gm. Kampinos, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu prac przez wykonawcę pracy geodezyjnej na obszarze obrębu ewidencyjnego Lubiczów w gm. Stare Babice, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

  • data wytworzenia: 2021-04-26
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-04-27 15:08

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ew. 227 z obr. Babice Nowe, gm. Stare Babice w dn. 13.05.2021 r. o godz. 12.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2021-04-14
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-04-21 10:32

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o wyznaczeniu punktów granicznych określających granice dz. ew. 286 i 406 z dz. ew. 407 w obrębie 0001 Stare Babice gm. Stare Babice w dniu 31.03.2021 r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta uprawniony Justyna Kusio
   data wytworzenia: 2021-03-04
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-03-08 10:18

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w dniu 31.03.2021 r. w obrębie Zielonki Wieś oraz Stare Babice, gmina Stare Babice.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Bambit geodeta uprawniony
   data wytworzenia: 2021-02-16
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-02-17 10:18
  • zmodyfikował: Aleksandra Stromecka
   ostatnia modyfikacja: 2021-02-17 10:08

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ew. nr 183 z obrębu Sieraków w dniu 10.02.2021 r. o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2021-01-08
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2021-01-12 10:33

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką ew. nr 41/4 a działką ew. nr 50/2 z obrębu Mory, gm. Ożarów Mazowiecki, które odbędzie się w dniu 14.01.2021 r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2020-12-11
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-12-21 09:42

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gminy Leszno, obręb Gawartowa Wola oraz gminy Błonie, obręb Nowy Łuszczewek.

  • data wytworzenia: 2020-11-25
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-12-04 09:56

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gminy Ożarów Mazowiecki, obręb PGR Szeligi oraz Ośrodek Doświadczalny Macierzysz. 

  • data wytworzenia: 2020-11-13
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-11-27 11:42
  • zmodyfikował: Aleksandra Stromecka
   ostatnia modyfikacja: 2020-11-27 11:42

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 112 Dąbrowa w dniu 18 grudnia 2020 o godzinie 11.00 w miejscowości Dąbrowa

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łapińska Izabela
   data wytworzenia: 2020-11-12
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-11-12 12:48

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 48 Mościska z działkami nr 47 i 49 Mościska, które odbędzie się 10 grudnia 2020 o godzinie 10.00 w miejscowości Mościska.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Nawrot - Geodeta Uprawniony
   data wytworzenia: 2020-11-04
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-11-10 14:34

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych dla działki nr ew. 1302 Dziekanów Polski  gm. Łomianki w dniu 08.12.2020 o godzinie 11.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Wichowski
   data wytworzenia: 2020-11-04
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-11-05 09:54

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 139 Sieraków, które odbędzie się 27.11.2020 r. o godzinie 9.00  w miejscowości Sieraków.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2020-10-28
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-10-29 09:31

Zawiadomienie

W dniu 23 listopada 2020 r. o godzinie 10.30 w miejscowości Truskaw przy ulicy ks. J. Popiełuszki 9 zostanie przeprowadzone ustalenie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 442/2 Truskaw z działkami nr 443 i 444 Truskaw.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Skrok
   data wytworzenia: 2020-10-15
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-10-20 12:35

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 457 we wsi Truskaw gmina Izabelin, które odbędzie się 19.11.2020 o godzinie 09.00.

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2020-10-19
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-10-20 12:09

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości znaczonej jako działka ewidencyjna nr 187 obręb ewidencyjny 0032 - Wyględy gmina Leszno w dniu 21.10.2020 o godzinie 11.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zalewski Paweł
   data wytworzenia: 2020-09-25
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-10-07 08:42

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 4/1, 44/1, 47/2, 10/2, 10/3, 10/4, 16/1, 17/1, 18/16, 90, 61/1, 63, 65/1, 67/2, 68/1, 69/1, 70/2, 72/1, 75/1, 78, 79, 80, 81, 82, 85/1 z obrębu Domaniewek I gm. Ożarów Mazowiecki z działką drogową nr 89 z obrębu Domaniewek gm. Brwinów w dniu 04.11.2020 w miejscowości Domaniewek.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2020-10-05
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-10-06 15:04

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego sporządzonego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Gawartowa Wola (gm. Leszno) oraz Nowy Łuszczewek (gm. Błonie).

  • data wytworzenia: 2020-09-25
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-09-28 09:14

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego sporządzonego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: PGR Szeligi oraz Ośrodek Doświadczalny Macierzysz w gm. Ożarów Mazowiecki.

  • data wytworzenia: 2020-09-14
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-09-15 12:34

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych przy ul. Izabelińskiej w dniu 09.10.2020 o godz. 14.00 w miejscowości Stare Babice.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2020-09-08
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-09-08 12:35

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dla działki ewidencyjnej nr 363/3 położonej w obrębie 0003, łomianki - miasto, graniczącej z działkami ewidencyjnymi nr : 56/6, 363/2, 363/5, 363/6, 366/1, 433, 434, 437, które odbędzie się w dniu 22 września 2020 o godz. 13.30.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Studziński
   data wytworzenia: 2020-08-20
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-08-20 15:05

Obwieszczenie

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek 251 i 252 położonych w obrębie 0010 miasta Ożarów Mazowiecki.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szczepaniak-Kwaśniewska
   data wytworzenia: 2020-08-12
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-08-12 08:32

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów Gawartowa Wola gm. Leszno, Nowy Łuszczewek gm. Błonie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Alicja Fudali
   data wytworzenia: 2020-06-19
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-06-24 09:52

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości ujawnionej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. 28 obr. 31 z nieruchomościami sąsiednimi, w dniu 14 lipca 2020 o godz. 11.00 w Błoniu ul. Mokra 56.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łapińska Izabela
   data wytworzenia: 2020-05-28
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-05-28 14:10

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych w miejscowości Zaborówek, dr. od ul. Zacisze       ( okolice dz. ew. 206, 207, 208, 209) w dniu 25.06.2020 r. o godz. 10.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Ciborowski
   data wytworzenia: 2020-05-21
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-05-26 09:21

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu prac przez wykonawcę pracy geodezyjnej na obszarze obrębów ewidencyjnych: PGR Szeligi oraz Ośrodek Doświadczalny Macierzysz w gm. Ożarów Mazowiecki, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

  • data wytworzenia: 2020-04-30
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-05-07 09:15

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 421/1 położonej w miejscowości Święcice gmina Ożarów Mazowiecki - obszar wiejski w dniu 3 czerwca 2020 o godz. 9.00.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Latos
   data wytworzenia: 2020-05-07
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-05-07 09:01

Zawiadomienie

Zawiadomienie SPWZ o wydaniu Decyzji Nr 24/WG/2020 w sprawie sprostowania danych ewidencyjnych dot. działek nr 18 i 19 z obrębu 0006 m. Błonie, na podstawie operatu nr P.1432.2019.4789

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Janicki
   data wytworzenia: 2020-04-01
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-04-01 09:28

Obwieszczenie

Aktualizacja w zakresie danych ewidencyjnych w zakresie użytków gruntowych działki 11/12 położonej w obrębie 0031, Rokitno gm. Błonie

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Janicki
   data wytworzenia: 2020-03-31
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-03-31 14:39

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu prac przez wykonawcę pracy geodezyjnej na obszarze obrębów ewidencyjnych: Gawartowa Wola w gm. Leszno oraz Nowy Łuszczewek w gm. Błonie, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

  • data wytworzenia: 2020-03-09
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2020-03-11 15:15

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic pasa zajętości pod drogę publiczną na dzień 31.12.1998r. - część ulicy Lutosławskiego  w dniu 27.03.2020 r. o godz. 9.30. w miejscowości Klaudyn. Miejsce spotkania na gruncie ul. Lutosławskiego 77.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czejgis
   data wytworzenia: 2020-03-03
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-03-04 12:33

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie aktualizacji informacji ewidencji gruntów i budynków dot. działek 136/3, 136/5,138, 140, 144/1 i 145 położonych w obrębie 0021, Babice Nowe gmina Stare Babice oraz działek 773/1, 773/2, 774 i 772  położonych w obrębie 0001, Stare Babice gmina Stare Babice.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janicki Sebastian
   data wytworzenia: 2020-01-16
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-01-16 13:14
  • zmodyfikował: Izabela Kozłowska
   ostatnia modyfikacja: 2020-01-16 13:13

Zawiadomienie

Zawiadomienie SPWZ o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie sprostowania danych ewidencyjnych dot. działek nr 18 i 19 z obrębu 0006 m. Błonie, na podstawie operatu nr P.1432.2019.4789

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Karkosa
   data wytworzenia: 2020-01-03
  • opublikował: Izabela Kozłowska
   data publikacji: 2020-01-07 09:03

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gm. Stare Babice, obr. Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew, objętych modernizacją.

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony