Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie

Zawiadomienie o aktualizacji ewidencji gruntów i budynków działki 39/6 gmina Izabelin obręb Hornówek

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-08-12 11:21
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-08-12 11:21

Zawiadomienie

Zawiadomienie o  ustaleniu przebiegu granic obręb Blizne Jasińskiego.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-08-07 14:42
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-08-07 14:42

Zawiadomienie

zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działki 265 obręb 0013 Koczargi Stare odbędzie się 29.08.2019 o godzinie 11:00

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-08-02 15:12
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-08-02 15:12

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie aktualizacji danych działek ewidencyjnych nr 108/1 i 110/3 oraz działek z nimi graniczących z obrębu Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Latchorzew, gmina Stare Babice.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 2, stanowiącej ul.Prusa odbędzie się dnia 11.07.2019

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-06-14 14:28
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-06-14 14:28

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o wydaniu Decyzji nr 77/WG/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, znak: WG.PA.6620.1.78.2017.IW(MaK)  w sprawie aktualizacji danych ewidencyjnych działek nr 1763, 1753/17 z obrębu Laski, gmina Izabelin.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-06-04 11:49

Zawiadomienie

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-06-04 11:49

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 711/1 położonej w Dziekanowie Polskim z działkami sąsiednimi  odbędzie się 18 lipca 2019r. o godzinie 10:00 w Dziekanowie Polskim przy ul.Rolniczej 367.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-06-04 11:42
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-06-04 11:42

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia,że Zawiadomieniem z dnia 15 maja 2019 roku, znak:WG,PA.6620.3.13.2019.MaK, zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie sprostowania danych ewidencyjnych m. in. działki nr 12/2 z obrębu Konotopa, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-05-21 13:38
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-05-21 13:38

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 109/3 z działką nr 67 odbędzie się 11 lipca 2019r. o godzinie 10:00 w Święcicach przy ulicy Zaborowskiej 12.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-05-21 13:21
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-05-21 13:21

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek numer 275/15, 275/16 leżącymi w obrębie 0008 Kiełpin ,a działkami numer 224, 275/10, 275/13, 275/14, 275/17 odbędzie się dnia  06.05.2019r. o godzinie 11:00 na terenie w/w działek.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-04-12 09:08
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-04-12 09:08

Informacja

Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów Latchorzew, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego gmina Stare Babice.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-04-09 13:38
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-04-09 13:38

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki 870 i 871 Łomianki, odbędzie się dnia 23.04.2019 o godzinie 15:00

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-03-21 10:18
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-03-21 10:18

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic działki 77/1 Pogroszew, odbędzie się dnia 21/03.2019 o godzinie 10:00

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-03-21 10:13
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-03-21 10:13

zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki  ewidencyjnej numer 586 obręb Truskaw,odbędzie się 17.04.2019 o godzinie 10:00.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-03-21 10:09
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-03-21 10:09

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 108/1 i 110/3 z dz. nr 12/2, obr. Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki, które odbędzie się 2.04.2019 r. o godz. 11:30.

  • autor informacji: mgr inż. Piotr Janda - Geopartner Geomatics
   data wytworzenia: 2019-03-06
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2019-03-11 14:31

Zawiadomienie

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic działki nr 706 obrębTruskaw odbędzie się dnia 21.02.2019 o godzinie 10:00

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-02-01 15:46
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-02-01 15:46

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sprostowania danych ewidencyjnych działek nr 1763 i 1753/17 z obr. Laski, gm. Izabelin.

 • autor informacji: Małgorzata Karkosa
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Aleksandra Stromecka
  data publikacji: 2019-01-18 12:51

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia / wznowienia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 72 z obrębu Janów, gm. Stare Babice, w dniu 12.02.2019 r. o godz. 10:30.

 • autor informacji: MZG Maciej Zieliński
  data wytworzenia: 2019-01-16
 • opublikował: Aleksandra Stromecka
  data publikacji: 2019-01-18 12:51
 • zmodyfikował: Aleksandra Stromecka
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-18 12:50

zawiadomienie

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 153 i 232 położonej w obrębie Blizne Jasińskiego dnia 15.02.2019 o godzinie 9:00 przy ulicy Sienkiewicza.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-01-17 08:54
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2019-01-17 08:54

zawiadomienie

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dnia  25.01.2019 Laski godzina 10;00

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-12-28 15:54
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-12-28 15:54

zawiadomienie

zawiadomienie o wyznaczeniu granic działki nr ew 182 i 182/2 Żukówka gmina Błonie

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-12-28 15:51
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-12-28 15:51

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki nr 78 obręb 0020 Mościska, odbędzie się dnia 24 stycznia 2019 roku.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-12-20 09:11
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-12-20 09:11

Zawiadomienie

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych, które odbędzie się dnia 27.12.2018 roku o godzinie 11:00 w miejscowości Truskaw przy ul.3 Maja 197

 • autor informacji: Henryk Ciborowski
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-11-28 15:14
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-11-28 15:14

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 21/2, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 44/1, 46, 47, 48, 49, 51/7, 53, 54, 55, 56, 57, 81, 84, 86/2, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109/1 z obrębu Mościska odbędzie się dnia 10.12.2018 o godzinie 14:00 w miejscowości Mościska, na gruncie przy ul. 3 Maja 86.

 • autor informacji: Krzysztof Czejgis
  data wytworzenia: 2018-11-13
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-11-20 11:39
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-11-20 11:39

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 października 2018 roku w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gminy Ożarów Mazowiecki, obręb Jawczyce, Konotopa, Mory oraz miasta Łomianki, obręb 0021, 0022, 0023, 0024 objętych modernizacją.

  • autor informacji: Aleksandra Stromecka
   data wytworzenia: 2018-10-15
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2018-10-17 14:49

Zawiadomienie

W dniu 13.10.2018 r. o godz. 13.00 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ew. nr 65 (KW WA1G/00077443/5) z obr. Pasikonie, gm. Kampinos.

  • autor informacji: Geodeta uprawniony Krzysztof Zieliński
   data wytworzenia: 2018-09-10
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2018-09-13 12:15

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia,że Zawiadomieniami z dat 28 i 29 sierpnia 2018 roku, znaki : WG.PA.6620.1.53.2018.MaK, WG.PA.6620.1.89.2018.MaK, WG.PA.6620.1.90.2018.MaK, WG.PA.6620.1.91.2018.MaK, zostały wszczęte z urzędu postępowania administracyjne w sprawie sprostowania danych ewidencyjnych działek 247, 249/1, 249/2 i 250 z obrębu Bieniewice, gmina Błonie.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-09-10 15:49
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-09-10 15:49

Zawiadomienie

18 września 2018r. o godzinie 11:00 przy ulicy Podgrodzie 4 w Macierzyszu ,gmina Ożarów Mazowiecki zostaną przeprowadzone czynności w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 179 Macierzysz, z działkami sąsiednimi nr 175/4, 175/3, 178, 4/79, 4/50.

 • autor informacji: Zalewski Paweł
  data wytworzenia: 2018-08-22
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-08-22 15:09
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-08-22 15:13

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, sporządzonego w ramach modernizacji na obszarze obrębów 0021, 0022, 0023, 0024, w mieście Łomianki.

  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2018-08-16 10:05

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, sporządzonego w ramach modernizacji na obszarze obrębów Jawczyce (0005), Konotopa (0007) i Mory (0011) w gminie Ożarów Mazowiecki.

  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2018-08-16 10:02

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych dz. ew. nr 1008, położonej w obr. 0005 m. Łomianki, które odbędą się dnia 20.09.2018 r. o godz. 10.00.

 • autor informacji: Geodeta uprawniony inż. Joanna Wichowska
  data wytworzenia: 2018-08-07
 • opublikował: Aleksandra Stromecka
  data publikacji: 2018-08-14 14:35

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działki nr 194/2 ,obręb 0004  Dziekanów Leśny odbędzie się dnia 28.08.2018 r. o godzinie 11;00

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-30 15:25
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-30 15:25

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1/1 Blizne Jasińskiego  odbędzie się dnia 01.08.2018 o godzinie 10:15

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-16 09:24
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-16 09:24

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 68/1 z obr. Babice Nowe,działka  nr 772 z obr.Stare Babice , działka  nr 61 z obr. Zielonki - Parcela odbędzie się dnia 01.08.2018 o godzinie 9:00.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-16 09:16
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-16 09:16

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 1/1  dnia 25.07.2018 o godzinie 9:00 przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 65 w miejscowości Blizne Jasińskiego

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-16 09:09
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-16 09:09

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 31/4, 31/1, 31/2 Blizne Jasińskiego dnia 25.07.2018 o godzinie 12:00

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-16 09:02
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-16 09:02

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 68 odbędzie się dnia 25.07.2018 o godzinie 10:15 na gruncie przy skrzyżowaniu ul. Hubala Dobrzańskiego i Elizy Orzeszkowej.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-16 08:54
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-16 08:54

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki  ewidencyjnej nr 181 Blizne Jasińskiego, odbędzie się dnia 25.07.2018 o godzinie 15:00

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-16 08:47
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-07-16 08:47

Zawiadomienie

zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dz nr 1208 obr 0005 Dziekanów Polski z działkami  1206, 1207, 1209, 139 odbędzie się 15.06.2018 o godzinie 11:00

 • autor informacji: Paweł Oszczyk
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-05-29 10:18
 • zmodyfikował: Magdalena Błazeusz
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-29 10:16
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-05-29 10:18

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 175/13 położonej w miejscowości Leszno, gmina Leszno z działkami sąsiednimi nr 203, 175/14, 186/1, 182. Rozpoczęcie czynności nastąpi 22 czerwca o godzinie 14:00 przy ulicy Harcerskiej w Lesznie

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-05-29 09:55
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-05-29 09:55

postanowienie nr 12/WG/2018

Postanowienie nr 12/WG/2018 dotyczące rozdzielenia prowadzonego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek 99,100, 102, 103, 104, 105/1, 106, 107, 108, 158, 159, 160, 161, 167, 168, 185, 188, 189, 192, 202 i 203 z obrębu 0025, Truskaw gmina Izabelin, na dwa odrębne postępowania.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-05-15 09:54

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębach ewidencyjnych Jawczyce (0005), Konotopa (0007) i Mory (0011), położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Ożarów Mazowiecki (143206_5).

 • autor informacji: mgr inż. Piotr Janda - Geopartner Geomatics
  data wytworzenia: 2018-04-23
 • opublikował: Aleksandra Stromecka
  data publikacji: 2018-04-23 16:26

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek położonych w gminie Łomianki, wieś Dziekanów Nowy , działka 124/4 i 124/5.

 • autor informacji: Wichowski Marek
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-04-20 10:50
 • zmodyfikował: Magdalena Błazeusz
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-20 10:34

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w EGiB, działek nr 145/7, 145/8, 270/3, 270/4 obręb 0003 Dziekanów Nowy, gmina Łomianki  sąsiadujących z działkami nr 145/5, 269, 147/5, 1/11, 260/6, 259.

 • autor informacji: Paweł Oszczyk
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-04-20 10:22
 • zmodyfikował: Magdalena Błazeusz
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-20 10:12

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w EGIB, pomiędzy działką ewidencyjną 85, obręb 0036 Żukówka, gmina Błonie a sąsiednimi działkami ewidencyjnymi nr 87, 86, 84, 82, 83 i 165/1.

 • autor informacji: Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2018-03-14
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2018-03-26 13:09

Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych dz. ew. nr 2253, 2257, 2258, 2259 i 2261 z obrębu 0002 Laski.

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu pracy geodezyjnej dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Jawczyce (0005), Konotopa (0007) i Mory (0011), położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Ożarów Mazowiecki (143206_5), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu pracy geodezyjnej dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: 0021, 0022, 0023, 0024 położonych w jednostce ewidencyjnej Łomianki - miasto (143205_4), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

  • autor informacji: Aleksandra Stromecka
   data wytworzenia: 2017-11-07
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2017-11-09 09:41
  • zmodyfikował: Aleksandra Stromecka
   ostatnia modyfikacja: 2017-11-09 09:48

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gminy Ożarów Mazowiecki, obręb Płochocin, objętych modernizacją

 

  • autor informacji: Aleksandra Stromecka
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2017-10-27 08:56
  • zmodyfikował: Aleksandra Stromecka
   ostatnia modyfikacja: 2017-10-27 09:12

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych działki nr 10/32,obręb 0023, miasto Łomianki a działkami nr 10/3, 117/2, 118, 119/1, 119/3, 119/4, 297,299,301,302,303,304.Rozpoczęcie czynności związanych z wyznaczeniem punktów nastąpi dnia 15.11.2017r. o godz. 10:00 na terenie wymienionej działki.

 • autor informacji: Michał Studziński
  data wytworzenia: 2017-10-16
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2017-10-20 12:58

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych: nr 639 położonej w obrębie 0001 miasło Łomianki oraz nr 1 położonej w obrębie 1031 miasto Warszawa. Rozpoczęcie czynności nastapi o godz. 10.00 w dniu 9.10.2017 r.

  • autor informacji: Michał Studziński
   data wytworzenia: 2017-09-07
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2017-09-13 09:18
  • zmodyfikował: Aleksandra Stromecka
   ostatnia modyfikacja: 2017-09-13 09:23

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że wyznaczenie punktów granicznych działki nr 296 położonej w obrębie kiełpin, gmina Łomianki z działkami 56/2, 295, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 312/1 nastąpi 29.09.2017 o godzinie 10:00 na terenie wyżej wymienionej działki.

 • autor informacji: Paweł Oszczyk
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2017-09-08 15:09

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, sporządzonego w ramach modernizacji na obszarze obrębu Płochocin (0019) w gminie Ożarów Mazowiecki.

 • opublikował: Aleksandra Stromecka
  data publikacji: 2017-08-24 13:08

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków. W dniu 16 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 odbędą się czynnosci dotyczące wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków nieruchomości, położonych w obrębie 0019 - Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki. Miejsce spotkania w celu rozpoczęcia czynności przy ulicy Łąkowej nr posesji 7 (przy kosciele św. Wojciecha B.M.) w Płochocinie, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor informacji: Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2017-07-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-07-25 14:24

Zawiadomienie

SPWZ zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie działek nr 8 i 38 z obrębu Prusy,gmina Kampinos, powiat warszawski zachodni.

 • autor informacji: Małgorzata Karkosa
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2017-07-14 10:32

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 157 położonej w Łomiankach.Wyżej wymienione czynności rozpoczną się 10.08.2017 o godzinie 9:00

 • autor informacji: Anna Szweda
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2017-07-14 10:17

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 55/6 we wsi Marianów, gmina Leszno z działkami sąsiednimi dnia 09.08.2017 o godzinie 11:30.

 • autor informacji: Puźniak Tomasz
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2017-07-14 10:02

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 32/2 położonej w obrębie Macierzysz, gmina Ożarów Mazowiecki z działkami sąsiednimi 91/1, 32/4, 31/2.Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi 11.08.2017 o godzinie 10:00 na terenie wyżej wymienionej działki.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2017-07-14 09:57
 • autor informacji: Paweł Oszczyk
  data wytworzenia: 2017-07-11
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2017-07-14 09:50

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego o rozpoczęciu pracy geodezyjnej dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Płochocin w gminie Ożarów Mazowiecki.

  • autor informacji: Dariusz Pręgowski
   data wytworzenia: 2017-04-13
  • opublikował: Aleksandra Stromecka
   data publikacji: 2017-04-13 13:10
  • zmodyfikował: Aleksandra Stromecka
   ostatnia modyfikacja: 2017-04-13 13:27

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic nieruchomości dnia 25 kwietnia 2017r.o godzinie 10:00 przy ulicy Kwiatowej nr 16, gmina Stare Babice.

 • autor informacji: Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2017-04-03 11:05

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dnia 11 kwietnia 2017r. o godzinie 11:00 przy ulicy Rybno , gmina Leszno

 • autor informacji: Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2017-03-27
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2017-04-03 10:56

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki numer 197, obręb 0002 Blizne Jasińskiego dnia 19 kwietnia 2017 roku o godzinie 10, przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 21 gmina Stare Babice.

 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2017-04-03 10:54

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki numer ewidencyjny 41/15 obręb Bronisze, oraz działki sąsiedniej numer 182 obręb Bronisze

 • autor informacji: Łapińska Izabela
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2017-02-23 13:15

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 20/1, położonej przy ul. Wolskiej 3, w obrębie 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor informacji: Marian Kaleta
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: Aleksandra Stromecka
  data publikacji: 2017-01-18 13:08
 • autor informacji: Michal Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2017-01-11
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2017-01-12 07:43

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia granic

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 15/1, położonej przy ul. Poniatowskiego 47, w obrębie 04, m. Ożarów Mazowiecki.

 • autor informacji: Adam Gieleta
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: Aleksandra Stromecka
  data publikacji: 2016-12-20 14:08
 • zmodyfikował: Aleksandra Stromecka
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-20 14:26

ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na wniosek Wójta Gminy Stare Babie, polegającego na pozbawieniu prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/2 z obrębu Janów, gmina Stare Babice, której stan prawny jest nieuregulowany.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2016-11-24 12:24
 • autor informacji: Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2016-10-10
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2016-10-26 15:01

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych

 • autor informacji: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2016-09-29 11:59

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjngo w sprawie aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących działki nr 156 z obrębu Borzęcin Mały, gmina Stare Babice.

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia granic

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych,działki nr 146/6 położonej w obrębie 0001- Kampinos

Wyżej wskazane czynności rozpoczną się od strony ulicu Reymonta przy posesji nr 13.Dnia 19 października 2016r. o godzinie 10:00

 • autor informacji: Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2016-09-19
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2016-09-29 11:18

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia granic

Zawiadamiam, że w dniu 3 października 2016r .o godzinie 9:00 rozpoczną się czynności dotyczące ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 8 i 38 położonych w obrębie Prusy, gmina Kampinos z działkami nr 55 i 56. Miejsce spotkania wyznacza się na drodze powiatowej na wysokości posesji Nr 9 położonej w Prusach, gmina Kampinos.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości,działek nr 71 i 72 położonych w obrębie wieś Podkampinos, gmina Kampinos dnia 03 września 2016 ogodzinie 15.

 • autor informacji: Adam Gieleta
  data wytworzenia: 2016-08-10
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2016-08-25 15:26

Zawiadomienie

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia,w związku z zakończeniem postępowania wszczętego na wniosek Wójta Gminy Stare Babice,polegającego na pozbawieniu części prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 553/2, obręb Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2016-08-25 14:54

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10 z obrębu 0006 miasto, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-08-09
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2016-08-25 14:40

Uchwała Nr 91/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor informacji: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-18 15:16

Uchwała Nr 89/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • autor informacji: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-18 15:13

Uchwała Nr 78/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor informacji: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-18 15:09

Uchwała Nr 77/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • autor informacji: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-18 15:06

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

I. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ul. Langiewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 18 o powierzchni 1196 mPrzetarg odbędzie się dnia 26 września 2016 roku, o godzinie 11.00

II. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ul. Langiewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 40 o powierzchni 1200 mPrzetarg odbędzie się dnia 26 września 2016 roku, o godzinie 12.00

III. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ul. Kuncewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 115/1 o powierzchni 1440 mPrzetarg odbędzie się dnia 26 września 2016 roku, o godzinie 13.00

 

 • autor informacji: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-15 15:16

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, polegającego na pozbawieniu prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 343/6, obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice.

Postępowanie wywłaszczeniowe zostanie wszczęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawo własności ww. nieruchomości.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-07-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-14 12:48

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni, stosownie do zapisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 703 ze zm.), wzywa w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego pisma, uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej  obejmującej działki ewidencyjne nr 153/1, 153/3, 154/3, 155/3, 186/1, 187, obręb Myszczyn, gmina Ożarów Mazowiecki
do przedłożenia w tutejszym urzędzie dokumentacji (akt notarialny lub akt własności ziemi lub księga wieczysta lub postanowienie sądu) dotyczących gruntów posiadanych przez każdego z uprawnionych, a położonych na obszarze gminy Ożarów Mazowiecki lub gminy sąsiadującej z gminą Ożarów Mazowiecki tj. gminy Stare Babice, Warszawy, gminy Błonie, gminy Leszno, gminy Piastów i gminy Pruszków.

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-08 10:06
 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-07-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-08 10:02

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 16/4, z obrębu 0009 miasto, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-07-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-06 13:38

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 153/1, 153/3,154/3,155/3,186/1, 187 obręb Myszczyn, gmina Ożarów Mazowiecki

Starosta Warszawski Zachodni informuję o możliwości składania wniosków o ustalenie które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. Wnioski należy składać do Starosty Warszawskiego Zachodniego na adres Starostwa Powiatu Zachodniego Warszawskiego – ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Termin składania wniosków upływa 27 czerwca 2017 roku

 • autor informacji: Agnieszka Zera sprawdziła: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2016-06-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-01 14:46
 • autor informacji: Łuba Katarzyna
  data wytworzenia: 2016-06-24
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2016-06-30 16:05

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia granic

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia granic działki ewidencyjnej nr 60 położonej w Starych Babicach przy ulicy Izabelińskiej.

 • autor informacji: Wojciech Raniecki
  data wytworzenia: 2016-06-17
 • opublikował: Magdalena Błazeusz
  data publikacji: 2016-06-20 15:10

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Zawiadamiam,że w dniu 23 czrewca 2016 r. o godzinie 13:00  odbędą się czynności dotyczace przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającym podziałowi oznaczonym jako działki ewidencyjne nr 1482, 1725 i 1542  położone w obrębie 0001 - Izabelin, gmina Izabelin. Wyżej opisane czynności rozpoczną się na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza i Podbipięty

 • autor informacji: Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-03 14:04

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Zawiadamiam, że w dniu 23 czrewca 2016 r. o godzinie 9:00  odbędą się czynności dotyczace przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającym podziałowi oznaczonym jako działki ewidencyjne nr 1146, 1147/3, 1148 i 1199  położone w obrębie 0001 - Izabelin, gmina Izabelin. Wyżej opisane czynności rozpoczną się na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza i Bohaterów Kampinosu.

 • autor informacji: Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-03 13:59

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Zawiadamiam,że w dniu 23 czrewca 2016 r. o godzinie 13:30  odbędą się czynności dotyczace przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającym podziałowi oznaczonym jako działki ewidencyjne nr 1781/3, 1781/5 i 1822/1  położone w obrębie 0001 - Izabelin, gmina Izabelin, oraz działki ewidencyjne nr 1680/1 i 1675 położone w obrębie 0002 - Laski, gmina Izabelin.  Wyżej opisane czynności rozpoczną się przy ulicy 3 Maja na wysokości posesji nr 54.

 • autor informacji: Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-03 13:52

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Zawiadamiam,że w dniu 23 czrewca 2016 r. o godzinie 14:30  odbędą się czynności dotyczace przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającym podziałowi oznaczonym jako działki ewidencyjne nr 1637,1638,1639,1553 i 1525 położone w obrębie 0001 - Izabelin, gmina Izabelin. Wyżej opisane czynności rozpoczną się na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza,Jana Kazimierza i Charłampa.

 • autor informacji: Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-03 13:40

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Zawiadamiam,że w dniu 27 czrewca 2016 r. o godzinie 9:00  odbędą się czynności dotyczace przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającym podziałowi oznaczonym jako działki ewidencyjne nr 133/4 położona w obrębie 0031 - Zielonki Wieś, gmina Stare Babice i 157/8, 88/7, 157/1, 156/5, 156/4, 156/3, 156/2, 156/1, 155/11, 155/10, 155/14, 155/8, 155/7, 155/6, 155/5, 155/4 położone w obrębie 0001 - Stare Babice, gmina Stare Babice.Wyżej opisane czynności rozpoczną się na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Izabelińskiej i Osiedlowej.

 • autor informacji: Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-03 13:26

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Zawiadamiam,że w dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 11:30 odbędą się czynności dotyczące przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegajądcym podziałowi oznaczonym jako działki ewidencyjnej  nr 86/8, 85/15, 84/8, 83/2, 81/3, 81/2, 76/12, 76/1, 73/17, 73/16, 73/11, 70/25, 62/13, 61/2, 61/1 położone w obrębie 0001 - Stare Babice, gmina Stare Babice.Wyżej opisane czynności rozpoczną się przy ulicy Izabelińskiej przy posesji nr 15

 • autor informacji: Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-03 13:08

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych

Zawiadamia się, że: w dniu 16 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 odbędą się czynności dotyczace wznowienia znaków granicznych oraz wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej jako działka ew nr 71 położona w obrębie 0028-28, miasta Błonie z nieruchomościami bezpośrednio z nią graniczącymi tj, działkami ew nr 72/2, 78, 70, 64 i 65 położonymi w obrębie 0028-28 miasta Błonie.Wyżej wskazane czynności rozpoczną się od strony ulicy Kopernika przy posesji nr 7 położonej w Błoniu.

 • autor informacji: Grzegorz Faliński
  data wytworzenia: 2016-05-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-20 09:45

ZAWIADOMIENIE

Starosta Warszawki Zachodni informuje,że w dniu 12 maja 2016 r. zostało wszęte postępowanie administracyjne w sprawie ujawnienia zmian w danych ewidencyjnych gruntów i budynków dotyczących działek 195, 196/1, 196/4, 197, 198, 199/1, 201/3, 202/2, 202/9, 203/3, 207, 210/2, 230, 236, 238/3 położonych w obrębie 0002, Blizne Jasińskiego w gminie Stare Babice.

 • autor informacji: Sebastian Janicki
  data wytworzenia: 2016-05-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-13 14:22

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 7, z obrębu 0007 - miasto, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-28 08:07

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o wszczęciu z dniem 21 kwietnia 2016 roku, na wniosek Wójta Gminy Stare Babice postępowania wywłaszczeniowego, w celu pozbawienia 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 553/2 obręb Klaudyn, gmina Stare Babice, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, budowa drogi - ul. Krzyżanowskiego

 • autor informacji: Agnieszka Zera sprawdziła: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2016-04-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-22 11:05

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w Blizne Jasińskiego przy ul. Hubala Dobrzańskiego oraz P. Skargi

 • data wytworzenia: 2016-04-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-19 11:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie  wszczęcia postępowania administracyjnego odnośnie aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących działki nr 140 z obrębu Babice Nowe, gmina Stare Babice

 • autor informacji: Małgorzata Karkosa, Sprawdził:Hanna Kołodziejczyk-Świerczewska
  data wytworzenia: 2016-03-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-01 10:10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż na wniosek Sołtysa Wsi Myszczyn zostaje wszczęte postępowanie o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Myszczyn, obejmującej działki ewidencyjne nr 153, 154, 186/1, 187 obręb Myszczyn, gmina Ożarów Mazowiecki oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-02 17:07

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

 • autor informacji: Piotr Boryna
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-02 17:04

OGŁOSZENIE Starosty Warszawskiego Zachodniego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, polegającego na pozbawieniu 1/9 udziału po zmarłej Walentynie Mandes w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 616/2 i 617/2, obręb Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-23 13:49

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, gmina Kampinos

 • data wytworzenia: 2016-02-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-23 08:04

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, polegającego na pozbawieniu 1/10 udziału po zmarłej Krystynie Marii Piskorskiej, 1/10 udziału po zmarłej Genowefie Dąbrowskiej, 5/10 po zmarłym Józefie Gryżewskim, 1/10M udziału po zmarłych Helenie i Michale Dąbrowskich, w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 554/2, obręb Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-18 15:04

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, polegającego na pozbawieniu 1/2 udziału po zmarłej Krystynie Marii Piskorskiej w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 553/2, obręb Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-18 15:01
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-18 15:04

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-02-08
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-11 14:57

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie sprostowania danych ewidencyjnych z tytułu nieprawidłowego przyłączenia w 1981 roku podczas kontroli ewidencji gruntów szczegółowego rowu melioracyjnego oznaczonego działką nr 56, do działki nr 57, która po zmianie otrzymała nr 57/1 w Piotrkówku Małym, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor informacji: Hanna Kołodziejczyk-Świerczewska
  data wytworzenia: 2016-01-20
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-03 08:39

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, dla nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 170 z obrębu 0008-miasto, gmina Ożarów Mazowiecki, o pow. 0,0466 ha.

Postępowanie wywłaszczeniowe zostanie wszczęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-25 11:21

Ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 138 i 143, z obrębu Żukówka, gmina Błonie, w stosunku do której, z uwagi na nieuregulowany stan prawny, nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2016-01-15
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-25 11:14

Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w Dziekanowie Leśnym

Uchwały Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 187/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości

 • autor informacji: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 11:59

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gminy Kampinos obręb Prusy objętych modernizacją

 • autor informacji: Dariusz Pręgowski
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-10 15:16

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia granic dz ew 180/1 w Ożarowie Mazowiecki

Zawiadomienie

w sprawie ujawnienia wprowadzenia zmian w danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących działek 187 i 188 połozonych w obrębie 0010 miasta Ożarów Mazowiecki (ul. mickiewicza 36 i 36A).

Zarządzenie Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 57/2015 z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 9, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz powołania komisji przetargowej 

 • autor informacji: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-23 09:10

OGŁOSZENIE Starosty Warszawskiego Zachodniego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, dla nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 556/2, obręb Klaudyn, gmina Stare Babice.

Postępowanie wywłaszczeniowe zostanie wszczęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2015-10-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 12:59

OGŁOSZENIE Starosty Warszawskiego Zachodniego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na wniosek Wójta Gminy Stare Babice, dla nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 533/3 i 533/1, obręb Klaudyn, gmina Stare Babice.

Postępowanie wywłaszczeniowe zostanie wszczęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2015-10-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 12:57

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 8, art. 115 ust. 3, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Starosta Warszawski Zachodni zawiadamiania, iż z dniem 31 października 2015 roku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 195/1, położonej w obrębie Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki, w stosunku do której, z uwagi na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów i innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe.

Wniosek o wszczęcie ww. postępowania administracyjnego został złożony przez przedsiębiorstwo Dawis It Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Cezarego Ciura, w związku z zamiarem budowy sieci szerokopasmowej w kanalizacji telekomunikacyjnej w pasie drogi w ulicy Stołecznej.

 

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania z art. 124 u. o g.n PSG - Umiastów

 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2015-10-08 15:48
 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2015-10-08 15:50

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2015-10-08 15:40
 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2015-10-08 15:41

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) informuję, że w terminie od dnia 19 października do dnia 6 listopada 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 - budynek B (Geodezja), parter pokój nr 7 w godzinach: poniedziałek 930 - 1700, wtorek – piątek 830 – 1600 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzony w ramach modernizacji
w zakresie oznaczenia granic działek ewidencyjnych zgodnie ze stanem prawnym oraz aktualizacji użytków gruntowych z wyłączeniem użytków na terenach rolnych zabudowanych i zurbanizowanych na obszarze obrębu ewidencyjnego Prusy (0021), położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Kampinos (143203_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

 • autor informacji: Dariusz Pręgowski
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-01 12:54

Ogłoszenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Starosta Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wywłaszczenia na wniosek Prezydenta M.St. Warszawy, nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85  o powierzchni 0,0096 ha obręb 6-06-06, miasto Warszawa, dzielnica Wola, stanowiącej część nieruchomości gruntowej uregulowanej w dawnej księdze hipotecznej „Osada Górce lit. B Nr 38 – część pod ulice”.

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2015-09-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-01 11:27

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami

W związku z zakończeniem postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że nieruchomość, w której skład wchodzi działka nr 1026/2 o pow.  0,1870 ha z obrębu Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki, stanowi mienie gromadzkie,w myśl  art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego, w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Poznańska 129/133, pok. 103, w godz. 9.00-16.00.

 • autor informacji: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-25 15:25

Zawiadomienie o możliwości zapoznania z aktami

W związku z zakończeniem postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że nieruchomość, w której skład wchodzi działka nr 153 o pow.  0,51 ha z obrębu Macierzysz, gmina Ożarów Mazowiecki, stanowi mienie gromadzkie, w myśl  art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego, w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Poznańska 129/133, pok. 103, w godz. 9.00-16.00.

 • autor informacji: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-25 15:23

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o II przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor informacji: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:53

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o I przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor informacji: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:52

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o II przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor informacji: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:50

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o II przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor informacji: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-09 11:47

Zawiadomienie o możliwości zapoznania z aktami

W związku z zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.), o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych jako : działka ewidencyjna nr 94/2, działka ewidencyjna nr 107/4 i działka ewidencyjna nr 111/7, położonych w obrębie 0006-Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki, poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę istniejących jednotorowych elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV relacji Ożarów – Moszna i Moszna – Ołtarzew oraz budowę nowego odcinka linii 110 kV w celu stworzenia jednotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Ożarów – Ołtarzew, w myśl  art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o możliwości zapoznania się  z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego, w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. 102, w godz. 9.00-16.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.

Nieskorzystanie z ww. praw nie wstrzymuje wydania po wskazanym terminie przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 • autor informacji: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2015-08-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-01 13:18

Zawiadomienie o możliwości zapoznanai się z aktami

W związku z zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.), o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych jako :

Nr działki ewidencyjnej

Obręb

Gmina

12/1

00023 Umiastów

Ożarów Mazowiecki

19

00023 Umiastów

Ożarów Mazowiecki

92

0006 Kaputy

Ożarów Mazowiecki

65/1

0006 Kaputy

Ożarów Mazowiecki

125/1

0006 Kaputy

Ożarów Mazowiecki

62/4

0006, 06

Ożarów Mazowiecki

59/3

0007, 07

Ożarów Mazowiecki

105/3

0007, 07

Ożarów Mazowiecki

128

00016 Pogroszew

Ożarów Mazowiecki

Niniejsze ograniczenie ma polegać na  udzieleniu zezwolenia na przebudowę istniejących jednotorowych elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kV relacji Ożarów – Moszna i Moszna – Ołtarzew oraz budowę nowego odcinka linii 110 kV w celu stworzenia jednotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Ożarów – Ołtarzew, w myśl  art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o możliwości zapoznania się  z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego, w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Poznańska 129/133, pok. 102, w godz. 9.00-16.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 22 733 73 46.

Nieskorzystanie z ww. praw nie wstrzymuje wydania po wskazanym terminie przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, decyzji kończącej postępowanie administracyjne w I instancji w przedmiotowej sprawie.

 

 • autor informacji: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2015-08-31
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-09-01 13:15

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-27 16:11

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2015-08-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-27 16:10

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego

W związku z toczącym się przed Starostą Warszawskim Zachodnim postępowaniem wszczętym na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie,  w sprawie przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, opisanej w ewidencji gruntówi budynków jako działka nr 86, obręb Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki,  Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 • autor informacji: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2015-08-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-27 16:08

Zawiadomienie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wsi Prusy, gmina Kampinos

 • autor informacji: Hanna Kołodziejczyk-Świerczewska
  data wytworzenia: 2015-08-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-19 15:32

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/o czynnościach ustalenia przebiegu granic wymienionych działek ew. z obr. Prusy, gm. Kampinos i obr. Izbiska i Pawłowice, gm. Teresin

 • autor informacji: Hanna Kołodziejczyk-Świerczewska
  data wytworzenia: 2015-08-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-18 14:53

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/o czynnościach ustalenia przebiegu granic wymienionych działek ew. z obr. Prusy i Zawady

 • autor informacji: Hanna Kołodziejczyk-Świerczewska
  data wytworzenia: 2015-08-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-18 14:53

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/o czynnościach ustalenia przebiegu granic wymienionych działek ew. z obr. Prusy i Podkampinos, gm. Kampinos i obr. Pawłowice, gm. Teresin

 • autor informacji: Hanna Kołodziejczyk-Świerczewska
  data wytworzenia: 2015-08-14
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-14 15:00

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/o czynnościach ustalenia przebiegu granic wymienionych działek ew. z obr. Prusy, Kwiatkówek, Podkampinos i Zawady

 • autor informacji: Hanna Kołodziejczyk-Świerczewska
  data wytworzenia: 2015-08-14
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-14 14:59

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/o czynnościach ustalenia przebiegu granic wymienionych działek ew. z obrębu Prusy i obrębu Podkampinos

 • autor informacji: Hanna Kołodziejczyk-Świerczewska
  data wytworzenia: 2015-08-14
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-14 14:58

Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działek ewidencyjnych we wsi Jawczyce

 • data wytworzenia: 2015-08-14
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-14 13:30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • autor informacji: Hanna Kołodziejczyk-Świerczewska
  data wytworzenia: 2015-08-10
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-13 15:17

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych - obr. ew. Prusy i Zawady, jednostka ew. Kampinos

 • autor informacji: Hanna Kołoziejczyk
  data wytworzenia: 2015-08-13
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-13 15:12

Ogłoszenie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 • autor informacji: Michał Kulcak
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-12 15:46

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu linii brzegowej wód płynących – rzeka Utrata, obr. ew. Prusy, jednostka ew. Kampinos

 • data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-12 15:44

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych - obr. ew. Prusy, jednostka ew. Kampinos

 • data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-12 15:40

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Prusy (0021) położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Kampinos

 • autor informacji: Dariusz Pręgowski
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-08-03 16:36

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 782), Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ((Dz. U z 2015 r., poz. 782), postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 11, 14 i 12/2, położonej w obrębie PGR Pilaszków, gmina Ożarów Mazowiecki, w stosunku do której, z uwagi na to, że jej poprzedni właściciel zmarł a postępowanie spadkowe nie zostało zakończone.

Wniosek o wszczęcie ww. postępowania administracyjnego został złożony przez PGE Dystrybucja SA, z siedzibą w Lublinie, w związku z zamiarem przeprowadzenia na nieruchomości przewodów napowietrznej linii 110kV relacji Ołtarzew-Błonie, służących do ochrony odgromowej oraz dystrybucji energii elektrycznej.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 11, 14 i 12/2, położonej w obrębie PGR Pilaszków, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor informacji: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2015-07-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-17 14:38

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 782), Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia, w trybie art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 782), postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 28, położonej w obrębie 0019 miasta Błonie, gmina Błonie, w stosunku do której, z uwagi na to, że jej poprzedni współwłaściciel zmarł a postępowanie spadkowe nie zostało zakończone.

Wniosek o wszczęcie ww. postępowania administracyjnego został złożony przez PGE Dystrybucja SA, z siedzibą w Lublinie, w związku z zamiarem przeprowadzenia na nieruchomości przewodów napowietrznej linii 110kV relacji Ołtarzew-Błonie, służących do ochrony odgromowej oraz dystrybucji energii elektrycznej.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 28, położonej w obrębie 0019 miasta Błonie, gmina Błonie.

 • autor informacji: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2015-07-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-17 14:37

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania z art. 124 u. o g.n Davis Święcice

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 782), Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 782), postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 195/1, położonej w obrębie 0022-Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki, w stosunku do której, z uwagi na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów i innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe.

Wniosek o wszczęcie ww. postępowania administracyjnego został złożony przez przedsiębiorstwo DAWIS It Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, w związku z zamiarem wybudowania sieci szerokopasmowej.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 195/1, położonej w obrębie 0022-Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor informacji: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2015-07-10
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-13 10:34

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o II przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor informacji: Jacek Chruślicki
  data wytworzenia: 2015-07-07
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-13 10:34

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiacych własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Jacek Chruslicki, Sprawdził:Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2015-06-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 14:18

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej

 • data wytworzenia: 2015-06-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-24 15:26

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gmin: Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki oraz obrębów 0001, 0003, 0004, 0005 i 0006 miasta Łomianki objętych modernizacją

 • autor informacji: Dariusz Pręgowski
  data wytworzenia: 2015-06-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-03 16:09

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków miasta i gminy Ożarów Mazowiecki, gminy Stare Babice objętych modernizacją

 • autor informacji: Dariusz Pręgowski
  data wytworzenia: 2015-06-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-03 16:07

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków miasta i gminy Błonie objętych modernizacją

 • autor informacji: Dariusz Pręgowski
  data wytworzenia: 2015-06-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-03 16:05

Zawiadomienie Starosty Warszawskiego Zachodniego

 • autor informacji: Agnieszka Zera
  data wytworzenia: 2015-06-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-03 16:03

Ogłoszenie w sprawie postepowania wywłaszczeniowego

 • autor informacji: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2014-09-08
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-23 10:00

Ogłoszenie w sprawie przebudowy linii napowietrznych relacji Ożarów - Moszna i Moszna-Ołtarzew oraz budowie nowego odcinka linii relacji Ożarów - Ołtarzew

 • autor informacji: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2015-04-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-23 09:56

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 • autor informacji: Dorota Radziszewska
  data wytworzenia: 2015-04-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-23 09:53

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

I. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ulicy Kuncewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 93 o powierzchni 1200 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.

Cena wywoławcza – 718 820,00 zł (cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%).

Wadium – 36 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 19 czerwca 2015 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 oraz zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, www.pwz.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 102 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45.

 

II. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ulicy Kuncewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 96 o powierzchni 1200 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.

Cena wywoławcza – 673 060,00 zł (cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%).

Wadium – 34 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 19 czerwca 2015 roku, o godzinie 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 oraz zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, www.pwz.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 102 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45.

 

III. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ulicy Kuncewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1895/1 o powierzchni 1491 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.

Cena wywoławcza – 845 450,00 zł (cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%).

Wadium – 42 300 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 19 czerwca 2015 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 oraz zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, www.pwz.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 102 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45.

 

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

I. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ulicy Langiewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 43 o powierzchni 1200 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.

Rodzaj użytków – Lasy, oznaczenie użytków LsV.

Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin, symbolem planistycznym MNZ – określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencyjnym.

Działka ta, łącznie z działką ewidencyjną nr 44, położoną w obrębie Izabelin, gmina Izabelin, uzyskała zgodę Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Wydziału Rolnictwa, decyzją z dnia 25 maja 1990 roku, znak: RLŻ.V.7013/I/141/90, na dopuszczenie budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego z ograniczeniem powierzchni wyłączenia z produkcji max 400 m2 łącznie obie działki (powierzchnia ze zmianą przeznaczenia dotyczy dwóch działek jako całości).

Cena wywoławcza – 718 820,00 zł (cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 7 190,00 zł

Wadium – 36 000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 12 czerwca 2015 roku, o godzinie 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

 

II. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Izabelin, obręb Izabelin, przy ulicy Langiewicza, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 44 o powierzchni 1200 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0.

Rodzaj użytków – Lasy, oznaczenie użytków LsV.

Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin, symbolem planistycznym MNZ – określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencyjnym.

Działka ta, łącznie z działką ewidencyjną nr 43, położoną w obrębie Izabelin, gmina Izabelin, uzyskała zgodę Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Wydziału Rolnictwa, decyzją z dnia 25 maja 1990 roku, znak: RLŻ.V.7013/I/141/90, na dopuszczenie budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego z ograniczeniem powierzchni wyłączenia z produkcji max 400 m2 łącznie obie działki (powierzchnia ze zmianą przeznaczenia dotyczy dwóch działek jako całości).

Cena wywoławcza – 673 060,00 zł (cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%)

Minimalna kwota postąpienia – 6 740,00 zł

Wadium – 34 000 zł

Przetarg odbędzie się dnia 12 czerwca 2015 roku, o godzinie 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

GETIN NOBLE BANK SA

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

25 1560 0013 2371 4055 3000 0012

ze wskazaniem, której nieruchomości wadium dotyczy, w terminie do dnia 8 czerwca 2015 roku (w przypadku płatności na rachunek bankowy oznacza to datę wpływu na rachunek bankowy).

Na przelewie bankowym lub przy opłacaniu wadium w Kasie Starostwa należy wskazać numer działki ewidencyjnej, na którą wpłacane jest wadium.

Na przetarg należy przybyć z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty oraz z dowodem osobistym

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 102 i 110 (budynek służby geodezyjnej), tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45.

 • autor informacji: Zarząd Powiatu
  data wytworzenia: 2015-04-07
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-07 15:23

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor informacji: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska
  data wytworzenia: 2015-03-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-19 10:46

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i przejęcia przebiegu granic nieruchomości

 • data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-03 15:45
 • zmodyfikował: Agnieszka Ruclak
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 15:48

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010r.  Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) informuję, że w terminie od dnia 9 marca do dnia 27 marca 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 - budynek główny (A), I piętro, pokój nr 109 (sala konferencyjna), w godzinach: poniedziałek 930 – 1700, wtorek – piątek 830 – 1600 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzony w ramach modernizacji w zakresie uzupełnienia bazy danych danymi dotyczącymi: budynków, rejonów statystycznych, dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich i powiatowych), identyfikatorów: PESEL, REGON i ksiąg wieczystych, aktualnych użytków gruntowych na terenach rolnych zabudowanych oraz zabudowanych i zurbanizowanych, dla wszystkich obrębów ewidencyjnych położonych w jednostkach ewidencyjnych – gmina Izabelin, gmina Kampinos, gmina Leszno, gmina Łomianki oraz obrębów ewidencyjnych: 0001, 0003, 0004, 0005 i 0006 położonych w jednostce ewidencyjnej miasto Łomianki, w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

Dokumentację projektu składającą się z rejestru gruntów i budynków oraz mapy ewidencyjnej opracowano na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, w podanym terminie jego wyłożenia ma możliwość zapoznania się z danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w projekcie i zgłoszenia uwag do tych danych.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość osób dokonujących wglądu. W imieniu osób zainteresowanych mogą występować inne osoby na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.

 • autor informacji: Dariusz Pręgowski
  data wytworzenia: 2015-02-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-18 11:43

Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, na warunkach preferencyjnych,    w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 24 ze zm.) o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

 • autor informacji: Michał Kulcak, Sprawdził:Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-02-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-16 12:14

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, został wywieszony wykaz nieruchomości, z zasobu Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia, na warunkach preferencyjnych, w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 24 ze zm.) o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy Starostwa, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 oraz na stronach Biuletynu informacji publicznej Starostwa (bip.pwz.pl) oraz stronie internetowej (www.pwz.pl).

Termin wywieszenia wykazu: od dnia 17 lutego 2015 r. do 9 marca 2015 r.

 • autor informacji: Michał Kulcak
  data wytworzenia: 2015-02-13
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-16 12:14

Zawiadomienie w sprawie czynności wyznaczenia punktów granicznych

 • autor informacji: Magdalena Szymańska
  data wytworzenia: 2015-02-13
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-16 12:11

INFORMACJE STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r.  Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) informuję, że w terminie
od dnia 26 lutego do dnia 18 marca 2015 roku
w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 - budynek główny (A), I piętro, pokój nr 109 (sala konferencyjna), w godzinach: poniedziałek 930 – 1700, wtorek – piątek 830 – 1600 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzony w ramach modernizacji w zakresie uzupełnienia bazy danych danymi dotyczącymi: budynków, rejonów statystycznych, dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich i powiatowych), identyfikatorów: PESEL, REGON i ksiąg wieczystych, aktualnych użytków gruntowych na terenach rolnych zabudowanych oraz zabudowanych i zurbanizowanych, dla wszystkich obrębów ewidencyjnych położonych w jednostkach ewidencyjnych - miasto Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki, gmina Stare Babice, w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

Dokumentację projektu składającą się z rejestru gruntów i budynków oraz mapy ewidencyjnej opracowano na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, w podanym terminie jego wyłożenia ma możliwość zapoznania się z danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w projekcie i zgłoszenia uwag do tych danych.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość osób dokonujących wglądu. W imieniu osób zainteresowanych mogą występować inne osoby na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.

 • autor informacji: Małgorzata Karkosa
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-06 10:28

Zawiadomienie o czynnosciach wznowienia znaków granicznych

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00