BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w formie specjalistycznej i opiekuńczej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego placówek wsparcia dziennego dla dzieci na lata 2016-2017

 • data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-30 15:40

Informacja Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, będącymi mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016-2017.

 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-30 15:38

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 171/2015 z dnia 16 grudnia2015 r.

w sprawie wyboru organizacji pozarządowej w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-16 17:12

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 170/2015 z dnia 16 grudnia2015 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparciu zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w formie specjalistycznej i opiekuńczej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego placówek wsparcia dziennego dla dzieci na lata 2016 -2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-16 17:10

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 169/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, będącymi mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie od 1 stycznia 2016 do  31 grudnia 2017r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-16 17:08

Ogłoszenie Zarzadu Powiatu o wynikach naboru

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w wyniku ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na okres od 1 stycznia 2016 roku  do 31 grudnia 2017 roku. do dnia 09 grudnia 2016r nie wpłynęło żadne zgłoszenie  na członka komisji konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-16 17:06

Ogłoszenie Zarzadu Powiatu o wynikach naboru

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w wyniku ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na okres od 1 stycznia 2016 roku  do 31 grudnia 2017 roku. do dnia 09 grudnia 2016r nie wpłynęło żadne zgłoszenie  na członka komisji konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-16 17:03

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 168/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-09
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-09 15:15

Ogłoszenie Zarzadu Powiatu o wynikach naboru

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536 ze zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Informuje, że do dnia 02 grudnia 2015 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka
  data wytworzenia: 2015-12-09
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-12-09 15:13

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w formie specjalistycznej i opiekuńczej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego placówek wsparcia dziennego dla dzieci na lata 2016 - 2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-26 14:40

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek  z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą  lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-26 14:36

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe działalność pożytku publicznego, w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-19 10:27

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. nr 1118 – dalej: Ustawa) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2016 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-11-19 10:25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A dla 20 osób z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie od 1 grudnia 2015r do 30 listopada 2020r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-10-28
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-29 15:01

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 124/2015 z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-22 11:20

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w latach od 1 grudnia 2015r  do 30 listopada 2020r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-21 13:02

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach od 1 grudnia 2015 do 30 listopada 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs na realizację od 01 grudnia 2015 do 30 listopada 2020 zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118), z zakresu: prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi.           

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-01 12:39

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego do komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza organizację pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w latach od 1 grudnia 2015r  do 30 listopada 2020r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-10-01 12:33

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-06-30 12:06

Ogłoszenie o wynikach naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że do dnia 12 czerwca 2015 roku nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Zarząd PWZ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-05-29 10:22

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn .zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-05-29 10:18

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, będącymi mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego na okres od 1 maja 2015r do grudnia 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-29 15:23

Ogłoszenie o wynikach naboru przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-23 11:43

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą  lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-02 10:45

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji  zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu, w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą  lub znajdujących się  w innej sytuacji kryzysowej, zamieszkujących na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-04-02 10:35

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego udziela się dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) z zakresu:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji - zadanie nr 1;

2) Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego - zadanie nr 2.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizacjię zadań dla poszczególnych podmiotów zawiera poniższy załącznik.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-20 10:05

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wynikach naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho-Rawa
  data wytworzenia: 2015-03-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-04 15:21

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 – dalej: Ustawa), a także Programu Współpracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/24/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2014 r., Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza:

 

OTWARTY KONKURS OFERT

 

na realizację w 2015 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, z zakresu:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji
  – zadanie nr 1
 2. Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji
  i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Podmiot ubiegający się o zlecenie realizacji zadania zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego.

Wysokość środków na realizacje zadań publicznych została określona na podstawie Budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2015 oraz Programu Współpracy Powiatu na 2015 rok:

 1. Zadanie nr 1 – 56 000 zł.
 2. Zadanie nr 2 – 40 000 zł.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-12 14:29

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu
  i rekreacji – zadanie nr 1
 2. Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-02-12 14:24

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony