BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr V / 42/ 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 14:16

Uchwała Nr V / 41 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 14:09

Uchwała Nr V / 40 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 14:08

Uchwała Nr V / 39 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego do podpisania umowy o współpracy z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 14:06

Uchwała Nr V / 38 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli przekazania Gminie Łomianki do realizacji zadania własnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Wieczorek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 14:04

Uchwała Nr V / 37 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 14:02

Uchwała Nr V / 36 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 14:01

Uchwała Nr V / 35 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 13:59

Uchwała Nr V / 34 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 13:58

Uchwała Nr V / 33 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie trybu postepowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 13:56

Uchwała Nr V / 32 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 13:55

Uchwała Nr V / 31 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 r. dla Gminy Izabelin w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 13:53

Uchwała Nr V / 30 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 13:52

Uchwała Nr V / 29 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 13:50

Uchwała Nr V / 28 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2015 - 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 13:48

Uchwała Nr V / 27 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-03-24 13:30

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony