BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VI / 56 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 15:35

Uchwała Nr VI / 55 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 15:33

Uchwała Nr VI / 54 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie trybu powołania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności pożytku Publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 15:32

Uchwała Nr VI / 53 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Piecho - Rawa, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 15:31

Uchwała Nr VI / 52 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 15:29

Uchwała Nr VI / 51 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 15:07

Uchwała Nr VI / 50 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 15:05

Uchwała Nr VI / 49 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego za rok 2014

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 15:02

Uchwała Nr VI / 48 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXIV/2019/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność oświatową

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 15:00

Uchwała Nr VI / 47 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2015 – 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 14:58

Uchwała Nr VI / 46 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 14:57

Uchwała Nr VI / 45 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 14:56

Uchwała Nr VI / 44 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 14:55

Uchwała Nr VI / 43 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2015-2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Bargieł, Sprawdził:Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-06-18
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2015-07-03 14:52

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony