BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XI / 86 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 14:34

Uchwała Nr XI / 85 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 14:31

Uchwała Nr XI / 84 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie w sprawie współpracy z samorządem Gminy Gurjaani, rejon Kahheti  w Gruzji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 14:30

Uchwała Nr XI / 83 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie  współpracy z samorządem Gminy Aksakowo w Bułgarii

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 14:29

Uchwała Nr XI / 82 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z  dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 14:27

Uchwała Nr XI / 81 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 14:26

Uchwała Nr XI / 80 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2016

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 14:24

Uchwała Nr XI / 79 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016 - 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 14:22

Uchwała Nr XI / 78 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 14:19

Uchwała Nr XI / 77 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2015 - 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 14:17

Uchwała Nr XI / 76 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 14:14

Uchwała Nr XI / 75 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016-2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-07 14:10

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony