BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 233/23 obręb 0004 Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-12-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-12-30 12:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 718 polegającą na wykonaniu przepustu na rowie pod zjazdem na działkę o nr ew. 244/2 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-12-28 15:51

Informacja o wszczęciu na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy Nowej wylotem kanalizacji deszczowej w km 4+000 jej biegu wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-12-28 09:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 74/3 i 74/4 obręb 0016 Pogroszew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-12-27 15:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 1080 obręb 0001 Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-12-27 15:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Ożarów Mazowiecki:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-rozsączającego w pasie drogowym ulicy Brzozowej w Szeligach gm. Ożarów Mazowiecki na działce nr ew. 181 obręb PGR Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej - ulicy Brzozowej oraz odcinków ulic: Klonowa i Jesionowa w Szeligach, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-12-22 14:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania Keller Polska   Sp. z o.o. decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. zbiornika chłonnego wraz z trzema wylotami kanalizacji deszczowej do zbiornika na działce nr ew. 236 obręb 0011 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-12-22 14:48
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-22 14:50

Informacja o wszczęciu na wniosek Burmistrza Łomianek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. koryta infiltracyjnego na działce o nr ew. 381 obręb 0004 Łomianki, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-12-21 15:11

Informacja o zmienie zakresu wniosku:

Dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 22/2, 22/3 i 22/4 obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice oraz przebudowę rowu melioracyjnego na działce o nr ew. 22/4 obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice będzie prowadzone w zakresie przebudowy rowu melioracyjnego na działce o nr ew. 22/4 obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-12-20 13:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 49/3 obręb 0014 Konstantów, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-12-19 14:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 257/15 obręb 0035 Zaborówek, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-16
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-12-16 13:30

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminy Błonie z siedzibą w Błoniu, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Rokitnicy Nowej w km 3+970 jej biegu;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy Nowej wylotem kanalizacji deszczowej w km 3+970 jej biegu wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenów utwardzonych Centrum Sportu w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-12-14 15:07

Informacja o wszczęciu na wniosek Spółki z o.o. HE BLONIE 2 z siedzibą w Warszawie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy Nowej wylotem kanalizacji deszczowej w km 1+140 jej biegu oraz do rowu melioracyjnego RN-4 wylotem kanalizacji deszczowej na działce o nr ew. 25/10 obręb 0025 Pass, gmina Błonie wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu zakładu zlokalizowanego na działkach o nr ew. 25/4, 25/5, 25/6, 25/8 i 25/10 obręb Pass, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolinska, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-12-14 08:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 363/1 i 363/2 obręb 0001 Stare Babice , gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-12-13 08:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 390 i 392 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-12-06 10:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 281/5 obręb 0004 Bieniewice, gmina Błonie.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-02
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-12-02 13:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce o nr ew. 18/23 obręb 0009 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-12-01 13:28

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 145/2 obręb 0012 Myszczyn, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-11-29 15:53

 

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 81/27 i 81/28 obręb 0023 Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-29
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-11-29 10:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do gminnych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z dwóch myjni samochodowych zlokalizowanych na działce nr ew. 22/1 obręb 0009 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-11-25 10:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Fundacji ,,Miłosierdzie i Kultura” z siedzibą w Pilaszkowie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Ożarowskiego w km 5+558 jego biegu oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni Domu Opiekuńczo-Leczniczego Opatrzności Bożej w Pilaszkowie, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-23
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-11-23 14:13

Informacja o wszczęciu, na wniosek Gminy Łomianki, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. zbiornika ziemnego na działce o nr ew. 512 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki poprzez jego uszczelnienie;

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu urządzenia kanalizacyjnego do tzw. jez. Fabrycznego na działce o nr ew. 512 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do tzw. jez. Fabrycznego wylotem na działce o nr ew. 512 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-11-22 15:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego na działce nr ew. 3/2 obręb 0004 Błonie, gmina Błonie;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie poprzez ww. drenaż rozsączający wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 3/1 i 3/2 obręb 0004 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-11-22 12:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 1/21, 1/22, 1/23, 1/56, 1/57
i 1/58 obręb 0030 PGR Strzykuły, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-18
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-11-18 16:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu przy  ul. Świerkowej 3 w Broniszach, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-11-18 13:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 42/7, 42/8, 42/9, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/19, 42/20 obręb 0004 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-11-17 15:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu w Radonicach 5c, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-11-16 14:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Centrum Dystrybucyjnego przy ul. Św. Jerzego 3 w Parzniewie, gm. Brwinów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-11-15 15:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w zakładzie produkcji zup na terenie Centrum Dystrybucyjnego przy ul. Św. Jerzego 3 w Parzniewie, gm. Brwinów.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-11-14 15:28

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinka rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 580 pod zjazdem na działkę o nr ew. 282/2 obręb Zaborówek, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-11-14 14:11

Informacja o wszczęciu, na wniosek Gminy Łomianki, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. skrzynek retencyjno – rozsączających na działce o nr ew. 220/10 obręb 0006 Łomianki, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Baczyńskiego w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-11-04 15:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę:

a./ rowu melioracyjnego Z-7/6 polegającą na wykonaniu dwóch przepustów na rowie na działce o nr ew. 462 obręb 0031 Zielonki Wieś, gmina Stare Babice;

b./ rowu melioracyjnego Z-7 polegającą na wykonaniu przepustu na rowie na działce o nr ew. 462 obręb 0031 Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-11-03 15:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 164/12 obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-31
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-31 12:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego na działce nr ew. 39/6 obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie poprzez ww. drenaż rozsączający wód opadowych lub roztopowych z terenu działki nr ew. 39/6 obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-28 13:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 518 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-28 13:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 142/3, 181, 198, 211 obręb 006 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-28 13:30

Informacja o wszczęciu, na wniosek Gminy Łomianki, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

– pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działkach o nr ew. 224 obręb 0008 Kiełpin oraz nr ew. 178/5 i 192/1 obręb 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki;

– pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Konopnickiej w gminie Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-26 13:36

Informacja o zmianie zakresu wniosku:

dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Utraty w km 30+00 jej biegu wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu zakładu PEKAES S.A. w Błoniu, gmina Błonie będzie prowadzone w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Utraty w km 30+959 jej biegu wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu zakładu PEKAES S.A. w Błoniu , gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-26 13:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację stawu na działkach o nr ew. 100 i 101/1 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-25
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-10-25 12:07

Informacja o wszczęciu, na wniosek Gminy Łomianki, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działkach o nr ew. 217 i 184/1 obręb 0008 Kiełpin, gmina Łomianki;

   – pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Wiklinowej w gminie Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-20 14:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przejścia przepustem przez Kanał Ożarowski pod drogą gminną – ulicą Rubinową w Ożarowie Mazowieckim. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-19
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-20 14:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 266 obręb 0003 Łomianki, gmina Łomianki;

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ew. 265 i 266 obręb 0003 Łomianki, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-17 16:47

Informacja o wszczęciu, na wniosek Gminy Łomianki, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 20 obręb 0006 Łomianki, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Raabego w gminie Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-14 09:03

Informacja o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

Dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Rokitnicy w km 1+700 jej biegu;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z kompleksu CENTRUM LOGISTYCZNEGO P3 BLONIE w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie.

będzie prowadzone w zakresie:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Rokitnicy w km 1+700 jej biegu;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy ww. wylotem mieszaniny wód drenażowych i wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z kompleksu CENTRUM LOGISTYCZNEGO P3 BLONIE w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-13 13:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. przy ul. Sochaczewskiej w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-12 11:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 58/5, 58/13 i 58/14 obręb 0006 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-12 11:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na działce nr ew. 208/2 obręb Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie za pomocą ww. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji na działce o nr ew. 208/2 obręb Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-10 15:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Ożarowskiego wylotem w km 3+090 jego biegu oczyszczonych ścieków przemysłowych z zakładu przy ul. Poznańskiej róg Zaborowskiej w miejscowości Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-05 12:51
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-05 12:52

Informacja o wszczęciu, na wniosek Spółki z o.o. Galon Polska z siedzibą w Warszawie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu zlokalizowanego w Błoniu przy ul. Powstańców 18. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-04 15:19

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminy Błonie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów przydrożnych wzdłuż drogi gminnej – ul. Krasickiego (działka nr ew. 27/1 obręb 0027 Błonie, gmina Błonie), rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej – ul. Parkowej (działki o nr ew. 44/1 i 45 obręb 0027 Błonie, gmina Błonie) oraz rowu melioracyjnego Rn-11 na działkach o nr ew. 2/1 i 2/3 obręb 0028 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-03 14:52

Informacja o wszczęciu, na wniosek Sp. z o.o. MLP Teresin z siedzibą w Pruszkowie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno – infiltracyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ew. 107/9 i 108/9 obręb 0005 Gnatowice Stare, gmina Kampinos

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: wylotu kanalizacji deszczowej do rowu bez nazwy na działce o nr ew. 107/10 obręb 0005 Gnatowice Stare, gmina Kampinos;

- pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj.: wprowadzanie do ziemnego zbiornika retencyjno – infiltracyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ew. 107/9 i 108/9 obręb 0005 Gnatowice Stare, gmina Kampinos oraz do rowu bez nazwy wylotem kanalizacji deszczowej na działce o nr ew. 107/10 obręb 0005 Gnatowice Stare, gmina Kampinos wód opadowych lub roztopowych z terenu Centrum Logistycznego MLP TERESIN w miejscowości Gnatowice Stare, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-10-03 09:54

Informacja o wszczęciu, na wniosek Spółki z o.o. Royal Food Production z siedzibą w Kopytowie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

– pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjnego ze studniami chłonnymi na działce o nr ew. 37/1 obręb 0015 Kopytów, gm. Błonie;

– pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj.: zbiornika wraz z wylotem kanalizacji deszczowej na działce o nr ew. 51/1 obręb 0015 Kopytów, gmina Błonie;

– pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. zbiornik wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego na działce o nr ew. 37/1 obręb Kopytów, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-09-30 15:13

Informacja o wszczęciu, na wniosek Spółki z o.o. P3 Blonie 2 z siedzibą w Warszawie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 12/3, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 32/5, 61/3, 62/1, 63/1, 64/1, 65/1 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-09-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-09-29 15:23

Informacja o wszczęciu na wniosek Suszarni Warzyw Jaworski Spółki Akcyjnej SP.K. z siedzibą w Bramkach, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w pasie drogi krajowej nr 92 (działka nr ew. 91 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie) w związku z przebudową dwóch zjazdów na działki o nr ew. 98/3, 100, 101/1, 101/2 i 102/3 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-09-27 10:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 25/10 obręb 0030 Rochaliki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczrek, Sprawdził:Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-09-20
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-09-20 15:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni do poboru wód podziemnych na działce nr ew. 115/52 obręb 0004 Dziekanów Leśny, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-09-19
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-09-19 16:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 29/31 obręb 0025 Wolskie, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-09-19
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-09-19 14:09

Informacja o wszczęciu na wniosek Spółki z o.o. P3 Blonie 2 z siedzibą w Warszawie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Rokitnicy w km 1+700 jej biegu;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z kompleksu CENTRUM LOGISTYCZNEGO P3 BLONIE w miejscowości Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-09-16 15:34

Informacja o wszczęciu na wniosek Spółki Akcyjnej PEKAES z siedzibą w Błoniu, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Utraty w km 30+00 jej biegu wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu zakładu PEKAES S.A. w Błoniu , gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-09-16 15:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1.   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni do poboru wód podziemnych, na działce nr ew. 289/4 obręb 0022 Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki;

2.   pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych   z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ew. 289/4 obręb 0022 Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Jan Żychlińskii
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-09-15 13:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów przydrożnych wzdłuż drogi krajowej nr 92 w km:  457+944,2 ÷ 457+989,2 (strona lewa) oraz w km:  458+065,6 ÷ 458+129,6 (strona prawa) na działce  nr ew. 87/1 obręb 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-09-15 13:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 318/48 obręb 0036 Żukówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Jan Żychlińskii
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-09-14 14:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych tj.:

- wykonanie studni chłonnej na działce o nr ew. 107/16 obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie,

- likwidację drenowania na działkach o nr ew. 107/16, 107/15 i 108/1 obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-09-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-09-09 12:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O-6 na działce nr ew. 301/1 obręb Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-09-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-09-09 12:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 143/14 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-09-06
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-09-06 13:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 165/4 obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-09-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-09-05 11:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 34/3 obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-08-26 11:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 151 obręb 0031 PGR Szeligi, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-08-26 11:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-7/8/4 na działkach nr ew. 275/11, 275/44, 275/45 i 275/46 obręb Blizne Łaszczyńskiego, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-08-26 11:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 387/11 obręb 0004 Borzęcin Duży, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-08-24 14:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 5/5 i 5/6 obręb 0027 Wąsy Wieś, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-08-24 14:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego O-16/3/8 polegającą na budowie przepustu na działce nr ew. 99/5 obręb Zielonki Parcele, gm. Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-23
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-23 16:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-chłonnego 5/26 obręb Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie za pomocą ww. zbiornika retencyjno-chłonnego wód opadowych lub roztopowych z dachu budynku na działce o nr ew. 5/26 obręb Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-23
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-23 16:11

Informacja o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

 

W nawiązaniu do informacji z dnia 15 czerwca 2016r. znak: OŚ.6341.162.2016.LŁ Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, że pismem z dnia 17 sierpnia 2016r. Wnioskodawca zmienił zakres wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego O-24 na działkach nr ew. 181/6 i 181/8 obręb 01 w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki, będzie prowadzone w następującym zakresie: przebudowa rowu melioracyjnego O-24 na działkach nr ew. 181/6, 181/7, 181/8, 181/9 obręb 01 w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2016-08-23
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-23 16:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego O-26 polegającą na wykonaniu przepustu pod zjazdem na działkach nr ew.: 22/2 obręb 0003, 19/2 obręb 0005 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2016-08-22
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-22 17:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O-16/3/8 wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu usytuowanego na działce nr ew. 99/5 obręb Zielonki Parcele, gm. Stare Babice;

 2./ pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr ew. 99/5 obręb Zielonki Parcele, gm. Stare Babice;

3./ pozwolenia wodnoprawnego na likwidację wylotu ścieków technologicznych do rowu melioracyjnego O-16/3/8 wód opadowych lub roztopowych na działce nr ew. 99/5 obręb Zielonki Parcele, gm. Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2016-08-22
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-22 17:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w zakładzie zlokalizowanym na działce nr ew. 2/42 obręb Pass gm. Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2016-08-22
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-22 17:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na:

    a./przebudowę i likwidację drenażu melioracyjnego na działce nr ew. 6/61 obręb PGR Kręczki-Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki;

    b./ wykonanie dwóch systemów retencyjno-rozsączających na działce nr ew. 6/61 obręb PGR Kręczki-Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki; 

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. systemów retencyjno-rozsączających wód opadowych lub roztopowych z terenu działki nr ew. 6/61 obręb PGR Kręczki-Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-19
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-19 13:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

-  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Rokinicy w km 2+600 jej biegu na działce nr ew. 7 obręb 0003 Błonie, gm. Błonie;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do rzeki Rokinicy wód opadowych lub roztopowych z dróg gminnych – odcinka ulicy Wierzbowej i ulicy Krzywej  w Błoniu.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-19
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-19 12:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 415/15 obręb 0022 Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-17
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-17 11:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 22/2, 22/3 i 22/4 obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice oraz przebudowę rowu melioracyjnego na działce o nr ew. 22/4 obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-17
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-17 11:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 42/5, 42/8, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15 obręb 0011 Nowe Faszczyce, gmina Błonie.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-16 12:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Ożarowskiego w km 14+212 jego biegu na działce nr ew. 2 obręb 0006 Ożarów Mazowiecki;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ww. wylotem kanalizacji deszczowej do Kanału Ożarowskiego wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej - ulicy Rubinowej w Ożarowie Mazowieckim.

 • data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-16 12:31

Informacja o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

 

W nawiązaniu do informacji z dnia 8 lipca 2016 r. zawiadamiam, że Wnioskodawca zmienił zakres wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia:

a./ przebudowę grobli polegającą na budowie brodu na działkach o nr ew.: 3 i 21 obręb 0010 Karolinów, gmina Kampinos;

b./ przebudowę grobli polegającą na budowie czterech brodów oraz jej podwyższenie na działkach o nr ew.: 59 i 63 obręb 0010 Karolinów, gmina Kampinos;

c./ przebudowę rowu polegającą na budowie progu ze ścianką szczelną na działce o nr ew. 1 obręb 0002 Bieliny Kampinoskie, gmina Kampinos;

d./ przebudowę rowu polegającą na budowie brodu na działce o nr ew. 60 obręb 0002 Bieliny Kampinoskie, gmina Kampinos;

e./ przebudowę rowu polegającą na budowie brodu na działce o nr ew. 69 obręb 0002 Bieliny Kampinoskie, gmina Kampinos.

będzie prowadzone w zakresie:

- przebudowy Kanału Kacapskiego polegającej na budowie brodu na działkach o nr ew.: 3 i 21 obręb 0010 Karolinów, gmina Kampinos;

- przebudowy rowu polegającej na budowie brodu oraz przebudowy grobli na działkach nr ew. 59 i 63 obręb 0010 Karolinów, gmina Kampinos;

- przebudowy rowu polegającej na budowie progu ze ścianką szczelną na działce o nr ew. 1 obręb 0002 Bieliny Kampinoskie, gmina Kampinos;

- przebudowy rowu polegającej na przebudowie brodu na działce o nr ew. 60 obręb 0002 Bieliny Kampinoskie, gmina Kampinos;

- przebudowy rowu polegającej na przebudowie brodu na działce o nr ew. 69 obręb 0002 Bieliny Kampinoskie, gmina Kampinos.

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-12
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-12 16:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 12 sztuk studni chłonnych na działce nr ew. 164 z obrębu 7-10-01 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawie;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. studnie chłonne wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej – odcinka ulicy Jamki w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawie.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-12
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-12 10:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-2/2 na działkach nr ew. 29/28 i 29/35 obręb Borzęcin Mały, gmina Stare Babice wraz z przebudową wylotu drenarskiego na działce nr ew. 29/35 obręb Borzęcin Mały, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-12
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-12 10:05

Informaja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

A./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

     1./ przebudowę obiektu mostowego na Kanale Ożarowskim w km 13+080 jego biegu;

2./ przebudowę przejścia siecią wodociągową w km 13+075,50 Kanału Ożarowskiego;

3./ przebudowę przejścia siecią gazową w km 13+074,50 Kanału Ożarowskiego;

4./ przebudowę rowu melioracyjnego O-26 na działkach nr ew.: 38, 22/1, 22/2, 21/4 obręb 0003 Ożarów Mazowiecki, 19/1 , 19/2 obręb 0005 Ożarów Mazowiecki;

     5./ przebudowę rowu drogowego wzdłuż ul. Kapuckiej na działkach nr ew.: 137, 136, 133, 134, 37, 31/4  obręb 0003 Ożarów Mazowiecki;

     6./ wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Ożarowskiego w km 12+666,50 jego biegu na działce nr ew. 37 obręb 0003 Ożarów Mazowiecki;

     7./ wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Ożarowskiego w km 12+736 jego biegu na działce nr ew. 149 obręb 0003 Ożarów Mazowiecki;;

    8./ wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Ożarowskiego w km 12+839,50 jego biegu na działce nr ew. 150 obręb 0003 Ożarów Mazowiecki;

B./ pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na:

    1./ wprowadzaniu wylotem kanalizacji deszczowej w km 12+666,50 Kanału Ożarowskiego wód opadowych lub roztopowych z dróg gminnych – odcinka ulicy Kapuckiej i odcinka ulicy Nadbrzeżnej w Ożarowie Mazowieckim;

    2./  wprowadzaniu wylotem kanalizacji deszczowej w km 12+736 Kanału Ożarowskiego wód opadowych lub roztopowych z dróg gminnych – odcinka ulicy Nadbrzeżnej i dróg oznaczonych 38KDD i 8KDD w Ożarowie Mazowieckim;

    3./ wprowadzaniu wylotem kanalizacji deszczowej w km 12+839,5 Kanału Ożarowskiego wód opadowych lub roztopowych z dróg gminnych – odcinka ulicy Nadbrzeżnej i dróg oznaczonych 37KDD i 9KDD w Ożarowie Mazowieckim.

 

 

 

 

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-10
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-10 15:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 161/3 i 162/2 obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-10
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-10 12:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 46/1 obręb 0018 Pilaszków, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2016-08-05
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-05 16:06

Informacja o zmianie zakresu wniosku:

Pan Leszek Mirkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Błonie – Pass Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz” zmienił zakres wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych i dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wydania dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy Nowej w km 0+470 jej biegu wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu działek o nr ew. 4/43 i 4/44 obręb 0025 Pass, gmina Błonie będzie prowadzone w zakresie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy Nowej w km 0+490 jej biegu wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu działek o nr ew. 4/43 i 4/44 obręb 0025 Pass, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2016-08-05
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-05 16:03

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Spółce Akcyjnej Delphi Poland z siedzibą w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Pana Leszka Mirkowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Błonie – Pass Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz”, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu zlokalizowanego w miejscowości Pass przy ul. Stefana Batorego 8, gmina Błonie.  

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2016-08-05
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-05 15:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Spółce z o.o. Develey Immobilien z siedzibą w Warszawie:

 1. pozwolenia wodnoprawnego na:

– przebudowę rowu RN-1 na działce o nr ew. 2/37 obręb 0025 Pass, gm. Błonie oraz rowu przydrożnego na działce o nr ew. 2/12 obręb 0025 Pass, gm. Błonie polegającą na wykonaniu przepustów pod zjazdami na działkę o nr ew. 2/51 obręb 0025 Pass, gm. Błonie;

– wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu RN-1 na działce o nr ew. 2/37 obręb 0025 Pass, gm. Błonie.

 1. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu RN-1 ww. wylotem wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego na działce o nr ew. 2/51 obręb 0025 Pass, gm. Błonie.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-08-04 13:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. systemów retencyjno – infiltracyjnych na działce o nr ew. 82 obręb 0021 Łomianki, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Sierakowskiego w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-08-04 13:47

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 318 obręb 0032 Wyględy, gmina Leszno.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-04
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-08-04 11:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie działek nr ew. 3/8, 4/2, 5/7 obręb SHRO Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-08-03 15:42

Informacja o zmianie zakresu wniosku: dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 707/2 obręb 0011 Leszno, gmina Leszno, będzie prowadzone w zakresie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 707/2 obręb 0011 Leszno, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-08-03 13:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego O-25 w hm :  0+680,06 ÷ 0+460,00 usytuowanego w pasie drogowym ulicy Pallotyńskiej w Ożarowie Mazowieckim oraz na wykonanie trzech wylotów kanalizacji deszczowej do przebudowanego rowu melioracyjnego O-25;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotami do rowu melioracyjnego      O-25  wód opadowych lub roztopowych z ulicy Pallotyńskiej w Ożarowie Mazowieckim.

  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-28
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-07-28 12:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 114/8 i 114/9 obręb 0020 Nowy Łuszczewek, gmina Błonie.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-28
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-07-28 11:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do gminnych urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu galwanizacyjnego przy ul. Postępu 4 w Mościskach, gm. Izabelin.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-27 15:27

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 707/2 obręb 0011 Leszno, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-27 15:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego U-5/28 na działce o nr ew. 18/3 obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-27 15:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni zlokalizowanej na terenie Zakładu Hodowlano-Nasiennego w Broniszach przy ul. Poznańskiej 75, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-21
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-07-21 12:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działce o nr ew. 20 obręb 0006 Łomianki, gmina Łomianki;

    – pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Raabego w gminie Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-18 10:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przejścia obiektem mostowym przez koryto rzeki Rokitnicy w km 5+820 jej biegu w ciągu drogi gminnej nr 410194w miejscowości Żukówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-18 10:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 180/8, 181/10, 183/2, 184/2 obręb 0017 Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-14 12:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego U-5/2/2 na działce nr ew. 261 obręb 0004 Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-14 12:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu RN-1 na działce o nr ew. 2/39 obręb 0025 Pass, gm. Błonie.

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu RN-1 ww. wylotem wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego na działce o nr ew. 2/15 oraz części działki o nr ew. 2/60 obręb 0025 Pass, gm. Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-14 09:58

Informacja o zmianie zakresu wniosku: dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego O-11/1 na działce nr ew. 20/2 obręb 0001 w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki będzie prowadzone w zakresie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego O-22/1 na działce nr ew. 20/2 obręb 0001 w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-14 08:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego U-5 na działkach o nr ew.: 4/3 i 5/2 obręb 0031 Błonie, gmina Błonie wraz z przebudową wylotów drenarskich.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-13 09:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 47/9 obręb 0022 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-12 11:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- likwidację drenowania na działkach o nr ew. 57/2, 58 obręb 0030 Zawady, gmina Kampinos;

- wykonanie trzech wylotów kanalizacyjnych do rowu melioracyjnego U-9 na działce nr ew. 58 obręb 0030 Zawady, gmina Kampinos;

- wprowadzanie do rowu melioracyjnego U-9 ww. wylotami ścieków bytowych, ścieków ze stacji uzdatniania wody basenowej oraz wód opadowych lub roztopowych i drenażowych z terenu ośrodka hotelowo - rekreacyjnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 58 obręb 0030 Zawady, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-11 16:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 281/3 obręb 0004 Bieniewice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-11 16:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a./ przebudowę grobli polegającą na budowie brodu na działkach o nr ew.: 3 i 21 obręb 0010 Karolinów, gmina Kampinos;

b./ przebudowę grobli polegającą na budowie czterech brodów oraz jej podwyższenie na działkach o nr ew.: 59 i 63 obręb 0010 Karolinów, gmina Kampinos;

c./ przebudowę rowu polegającą na budowie progu ze ścianką szczelną na działce o nr ew. 1 obręb 0002 Bieliny Kampinoskie, gmina Kampinos;

d./ przebudowę rowu polegającą na budowie brodu na działce o nr ew. 60 obręb 0002 Bieliny Kampinoskie, gmina Kampinos;

e./ przebudowę rowu polegającą na budowie brodu na działce o nr ew. 69 obręb 0002 Bieliny Kampinoskie, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-08
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-08 15:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/9 obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-07 12:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 276/8 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-06
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-07-07 07:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 49/2, 49/4 i 50/1 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-05 11:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 129/6 i 130/4 obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-04
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-07-04 17:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

-  prowadzenie przewodu wodociągowego w rurze ochronnej przez Kanał Ożarowski w km 13+067 jego biegu na działkach nr ew. 21/4, 38, 87/2 obręb 03 Ożarów Mazowiecki.

-  prowadzenie przewodu sanitarnego w rurze ochronnej przez Kanał Ożarowski w km 13+064,7 jego biegu na działkach nr ew. 21/4, 38, 87/2 obręb 03 Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-01 15:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 27/23 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-07-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-07-01 15:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Rolniczej 210 w Kiełpinie, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-30 14:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na na działce o nr ew. 142 obręb 0001 Kampinos, gmina Kampinos;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. studnie chłonne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Skibniewskiego w Kampinosie, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-30 12:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-7/5 na działkach o nr ew.: 62/8 i 62/10 obręb Lipków, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-30 12:17

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 20 sztuk studni chłonnych na działce nr ew. 183/5 obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie poprzez ww. studnie chłonne wód opadowych lub roztopowych z terenu działki nr ew. 183/5 obręb Jawczyce, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-30 12:16

Informacja o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych:

dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wydania:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-14/2-2g w km 0+143 jego biegu na działce nr ew. 173/3 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-14/2-2g ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ew. 216/1 i 173/3 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie oraz części działki drogowej o nr ew. 169 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie;

będzie prowadzone w następującym zakresie:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-14/2-2g w km 0+101 jego biegu na działce nr ew. 173/3 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie;

-pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-14/2-2g ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ew. 216/1 i 173/3 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie oraz części działki drogowej o nr ew. 169 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-30 12:15

Informacja o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych:

Dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wydania:

a./ pozwolenia wodnoprawnego  na:

     - przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 4, 10, 11, 16/2 obręb 0024 Błonie i nr ew. 32 obręb 0014 Błonie,

     - przebudowę i likwidację rowów przydrożnych na działkach o nr ew. 41/1, 41/2, 1/2 obręb 0003 Błonie, nr ew. 1/2, 81 obręb 0004 Błonie, nr ew. 83, 48, 27/1, 49 obręb 0025 Błonie, nr ew. 44/2, 50/1, 55, 1, 52, 42, 61/1 obręb 0026 Błonie, nr ew. 25 obręb 0032 Błonie, nr ew. 3 obręb 0029 Błonie, nr ew. 1 obręb 0014 Błonie, nr ew. 28/1, obręb 0024 gmina Błonie,

     - wykonanie dwóch podziemnych zbiorników retencyjno – rozsączających na działkach o nr ew.  3 obręb 0014 Błonie i nr ew. 4 obręb 0024 Błonie, gmina Błonie,

     - wykonanie przejścia obiektem mostowym przez rzekę Rokitnicę na działkach o nr ew. 1, 4 obręb 0024 Błonie i nr ew. 2, 3 obręb 0014 Błonie, gmina Błonie,

     - wykonanie trzech wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Rokitnicy w km 3+345, 3+309 i 3+945 jej biegu oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na działce o nr ew. 3 obręb 0029 Błonie, gmina Błonie.

b./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód i do ziemi wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu, gmina Błonie.

będzie prowadzone w następującym zakresie:

a./ przebudowy i likwidacji drenowania na działkach o nr ew. 4, 10, 11, 16/2 obręb 0024 Błonie i nr ew. 32 obręb 0014 Błonie,

b./ przebudowy i likwidacji rowów przydrożnych na działkach o nr ew. 41/1, 41/2, 1/2 obręb 0003 Błonie, nr ew. 1/2, 81 obręb 0004 Błonie, nr ew. 83, 48, 27/1, 49 obręb 0025 Błonie, nr ew. 44/2, 50/1, 55, 1, 52, 42, 61/1 obręb 0026 Błonie, nr ew. 25 obręb 0032 Błonie, nr ew. 3 obręb 0029 Błonie, nr ew. 1 obręb 0014 Błonie, nr ew. 28/1, obręb 0024 gmina Błonie,

c./ wykonania dwóch podziemnych zbiorników retencyjno – rozsączających na działkach o nr ew.  3 obręb 0014 Błonie i nr ew. 4 obręb 0024 Błonie, gmina Błonie,

d./ wykonania przejścia obiektem mostowym przez rzekę Rokitnicę na działkach o nr ew. 1, 4 obręb 0024 Błonie i nr ew. 2, 3 obręb 0014 Błonie, gmina Błonie,

e./ wykonania trzech wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Rokitnicy w km 3+345, 3+309 i 3+945 jej biegu oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na działce o nr ew. 3 obręb 0029 Błonie, gmina Błonie.

f./ wprowadzania do wód i do ziemi wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu, gmina Błonie oraz z terenu zakładu ThyssenKrupp Energostal S.A. sąsiadującego z drogą.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-29 12:15

Informacja o zmianie zakresu wniosku  o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na:

    a./ przebudowę rowu polegającą na budowie przetamowania ziemnego w km 0+120 rowu leśnego na działkach nr ew. 3, 28/1 obręb Kępiaste, gmina Leszno;

    b./ przebudowę kanału polegającą na budowie progu piętrzącego w km 1+380 południowego rozwidlenia Dopływu z Wojcieszyna na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

    c./ przebudowę kanału polegającą na budowie progu piętrzącego w km 1+480 północnego rozwidlenia Dopływu z Wojcieszyna na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

    d./ przebudowę kanału na działkach nr ew.: 89 obręb Zaborów, 99 obręb Ławy, gmina Leszno polegającą na:

      - przebudowie przepustu w km 4+710 kanału Dopływ z Wojcieszyna;

      - naprawie grobli;

    e./ przebudowę rowu polegającą na budowie progu piętrzącego w km 0+030 Dopływu spod Wólczańskich Łąk na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

    f./ przebudowę rowu polegającą na budowie przetamowania faszynowo-ziemnego w km 1+780 Dopływu spod Wólczańskich Łąk na działce nr ew. 59/1 obręb Ławy, 401 obręb Zaborów, gmina Leszno;

    g./ przebudowę rowu polegającą na budowie progu piętrzącego w km 1+090 Dopływu z Koczarg Starych  na działce nr ew. 23 obręb Wólka, gmina Leszno.  

będzie prowadzone w następującym zakresie:

    a./ przebudowy rowu polegającej na budowie przetamowania ziemnego w km 0+120 rowu leśnego na działce nr ew. 28/1 obręb Kępiaste, gmina Leszno;

    b./ przebudowy kanału polegającej na budowie progu piętrzącego w km 1+380 południowego rozwidlenia Dopływu z Wojcieszyna na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

    c./ przebudowy kanału polegającej na budowie progu piętrzącego w km 1+480 północnego rozwidlenia Dopływu z Wojcieszyna na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

    d./ przebudowy kanału na działkach nr ew.: 89 obręb Zaborów, 99 obręb Ławy, gmina Leszno polegającej na:

      - przebudowie przepustu w km 4+710 kanału Dopływ z Wojcieszyna;

      - naprawie grobli;

    e./ przebudowy rowu polegającej na budowie progu piętrzącego w km 0+030 Dopływu spod Wólczańskich Łąk na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

    f./ przebudowy rowu polegającej na budowie przetamowania faszynowo-ziemnego w km 1+780 Dopływu spod Wólczańskich Łąk na działce nr ew. 59/1 obręb Ławy, 401 obręb Zaborów, gmina Leszno;

    g./ przebudowy rowu polegającej na budowie progu piętrzącego w km 1+090 Dopływu z Koczarg Starych  na działce nr ew. 23 obręb Wólka, gmina Leszno.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-28 10:05
 • zmodyfikował: Anna Zwolińska
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-28 10:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych na działkach nr ew. 70/7 i 64/4 obręb Stare Babice, gmina Stare Babice tj. rowu melioracyjnego Z-8 polegającą na budowie przepustu i rowu przydrożnego polegającą na likwidacji przepustu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-27 16:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 20/2 obręb 0019 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-27
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-27 11:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 2 zlokalizowanej na działce o nr ew. 12 obręb PGR Szeligi, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-27
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-06-27 11:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z ulicy Kupieckiej, poprzez zbiornik ze skrzynek retencyjno-rozsączających na działce nr ew. 14/37 z obrębu 4-07-02 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-24 12:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika ze skrzynek retencyjno-rozsączających na działce nr ew. 14/37 z obrębu 4-07-02 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-24 12:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 60/3 i 60/4 obręb 0019 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-22
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-06-22 16:16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 120/2, 120/3, 120/4, 238/1, 238/3, 238/4, 238/5, 239, 241, 240/1, 240/2, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 240/7, 117 obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-20 16:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 85/5 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-16 10:36

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Rokitnicy Nowej w km 0+470 jej biegu wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu działek o nr ew. 4/43 i 4/44 obręb 0025 Pass, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-16 10:35

Informacja o zmianie zmianie zakresu wnioski, dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na:

   a./ naprawę grobli w km 0+120 dopływu z Sadowej na działkach nr ew. 1185, 1186, 1187 obręb Dziekanów Polski, gm. Łomianki;

   b./ wykonanie brodu w km 8+350 Wilczej Strugi na działkach o nr ew. 1185, 1186 obręb Dziekanów Polski, gm. Łomianki; 

   c./ wykonanie zastawki o regulowanym poziomie piętrzenia w km 5+910 Wilczej Strugi na działkach o nr ew. 701, 702 obręb Sieraków, gm. Izabelin;

   d./ przebudowę rowu polegającą na przebudowie przepustu na rowie w km 0+990 dopływu z Dąbrowy na działkach o nr ew.: 1190 obręb Dziekanów Polski, gm. Łomianki, 49/279, 30/272 obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki, 746, 748 obręb Sieraków, gm. Izabelin;

    e./ przebudowę przejścia (dwoma przepustami) rzeki Wilcza Struga w km 10+990 na działkach o nr ew. 739, 355, 740, 657, 353/1 obręb Sieraków, gm. Izabelin;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wód rzeki Wilcza Struga na ww. brodzie i ww. zastawce.

będzie prowadzone w następującym zakresie:

a./ naprawy grobli w km 0+120 dopływu z Sadowej na działkach nr ew. 1185, 1186, 1187 obręb Dziekanów Polski, gm. Łomianki;

b./ wykonania brodu w km 8+350 Wilczej Strugi na działce o nr ew. 1185 obręb Dziekanów Polski, gm. Łomianki; 

c./ wykonania zastawki o regulowanym poziomie piętrzenia w km 5+910 Wilczej Strugi na działkach o nr ew. 701, 702 obręb Sieraków, gm. Izabelin;

d./ przebudowy rowu polegającej na przebudowie przepustu na rowie w km 0+990 dopływu z Dąbrowy na działkach o nr ew.: 1190 obręb Dziekanów Polski, gm. Łomianki, 30/272 obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki;

e./ przebudowy przejścia (dwoma przepustami) rzeki Wilcza Struga w km 10+990 na działkach o nr ew. 739, 657 obręb Sieraków, gm. Izabelin;

f./ szczególnego korzystania z wód polegającego na piętrzeniu i retencjonowaniu wód rzeki Wilcza Struga na ww. brodzie i ww. zastawce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-16 10:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R-14/2-2g w km 0+143 jego biegu na działce nr ew. 173/3 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego R-14/2-2g ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej na działkach o nr ew. 216/1 i 173/3 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie oraz części działki drogowej o nr ew. 169 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-15 12:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego O-11/1 na działce nr ew. 20/2 obręb 0001 w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-15 12:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-8 na działkach nr ew. 73/11, 70/13, 70/24, 70/25 obręb Stare Babice, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-15 12:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego O-24 na działkach nr ew. 181/6 i 181/8 obręb 01 w Ożarowie Mazowieckim, gm. Ożarów Mazowiecki. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-15 12:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu Royal Food Production Sp. z o.o. zlokalizowanego w Kopytowie 37, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-13 10:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Duchnicach ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu usytuowanego w Duchnicach przy ul. Ożarowskiej 28A, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-10 12:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 102/87 i 102/90 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-08
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-06-08 15:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 38 obręb 0002 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-08
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-06-08 15:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w pasie drogi powiatowej nr 4113W (działka nr ew. 140 obręb 0003 Białuty, gmina Błonie) w związku z budową zjazdu na działkę o nr ew. 121 obręb 0003 Białuty, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-06-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-06-07 11:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Suszarni Warzyw Jaworski Spółki Akcyjnej Spółki komandytowej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 2 zlokalizowanej na działce o nr ew. 98/2 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie i studni nr 3 zlokalizowanej na działce nr ew. 100 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Jan Żychlińskii
  data wytworzenia: 2016-06-02
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-06-02 12:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do gminnych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z ręcznej myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr ew. 49/2 obręb Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził:Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-06-01
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-06-01 11:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O-6 na działce nr ew. 9 obręb Wolskie, gm. Ożarów Mazowiecki;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ww. wylotem do rowu melioracyjnego O-6 mieszaniny wód drenażowych z wodami opadowymi lub roztopowymi z terenu działek o nr ew. 16, 17, 18/4 obręb Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-05-31
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-05-31 12:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 290/17 obręb 0027 Wojcieszyn, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-05-30 16:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 517 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-05-30 16:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 16, 17, 18/4 obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-05-30 16:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 216/1 i 173/3 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-05-30 16:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-rozsączającego na działkach nr ew. 46/16 i 46/18 obręb Piotrkówek Mały, gm. Ożarów Mazowiecki;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych z terenu działek o nr ew. 46/16, 46/18 i części terenu działki nr ew. 46/5 obręb Piotrkówek Mały, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-05-25 15:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do gminnych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładowej myjni samochodowej planowanej na działce nr ew. 39/6 obręb Jawczyce gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-05-25 12:10

Zmiana do informacji z dnia 18 kwietnia 2016r. znak: OŚ.6341.44.2016.AZ o zmianie zakresu wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie wydania:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na:

- przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 4, 10, 11, 16/2 obręb 0024 Błonie i nr ew. 32 obręb 0014 Błonie,

- przebudowę i likwidację rowów przydrożnych na działkach o nr ew. 41/1, 41/2, 1/2 obręb 0003 Błonie, nr ew. 1/2, 81 obręb 0004 Błonie, nr ew. 83, 48, 27/1, 49 obręb 0025 Błonie, nr ew. 44/2, 50/1, 55, 1, 52, 42, 61/1 obręb 0026 Błonie, nr ew. 25 obręb 0032 Błonie, nr ew. 3 obręb 0029 Błonie, nr ew. 1, 39 obręb 0014 Błonie, nr ew. 28/1, obręb 0024 gmina Błonie,

- wykonanie dwóch podziemnych zbiorników retencyjno – rozsączających na działkach o nr ew. 3 obręb 0014 Błonie i nr ew. 4 obręb 0024 Błonie, gmina Błonie,

- wykonanie przejścia obiektem mostowym przez rzekę Rokitnicę na działkach o nr ew. 1, 4 obręb 0024 Błonie i nr ew. 2, 3 obręb 0014 Błonie, gmina Błonie,

- wykonanie trzech wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Rokitnicy w km 3+345, 3+309 i 3+945 jej biegu oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na działce o nr ew. 17/8 obręb 0032 Błonie, gmina Błonie;

b./pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód i do ziemi wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu, gmina Błonie;

będzie prowadzone w następującym zakresie:

a./ przebudowy i likwidacji drenowania na działkach o nr ew. 4, 10, 11, 16/2 obręb 0024 Błonie i nr ew. 32 obręb 0014 Błonie,

b./ przebudowy i likwidacji rowów przydrożnych na działkach o nr ew. 41/1, 41/2, 1/2 obręb 0003 Błonie, nr ew. 1/2, 81 obręb 0004 Błonie, nr ew. 83, 48, 27/1, 49 obręb 0025 Błonie, nr ew. 44/2, 50/1, 55, 1, 52, 42, 61/1 obręb 0026 Błonie, nr ew. 25 obręb 0032 Błonie, nr ew. 3 obręb 0029 Błonie, nr ew. 1 obręb 0014 Błonie, nr ew. 28/1, obręb 0024 gmina Błonie,

c./ wykonania dwóch podziemnych zbiorników retencyjno – rozsączających na działkach o nr ew. 3 obręb 0014 Błonie i nr ew. 4 obręb 0024 Błonie, gmina Błonie,

d./ wykonania przejścia obiektem mostowym przez rzekę Rokitnicę na działkach o nr ew. 1, 4 obręb 0024 Błonie i nr ew. 2, 3 obręb 0014 Błonie, gmina Błonie,

e./ wykonania trzech wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Rokitnicy w km 3+345, 3+309 i 3+945 jej biegu oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na działce o nr ew. 3 obręb 0029 Błonie, gmina Błonie,

f./ wprowadzania do wód i do ziemi wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-24
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-05-24 14:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych na działce o nr ew. 83 obręb Czarnów, gmina Leszno,  polegającą na zamianie na rurociąg: rowu melioracyjnego U-8 w km: 2+102 ÷ 2+169 i rowu melioracyjnego U-8/7 w km: 0+583÷0+685 wraz z likwidacją istniejących dwóch przepustów na ww. odcinkach rowów. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-05-20 10:34

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 390, 391, 392 obręb 0036 Żukówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-19
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-05-19 13:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działkach o nr ew. 56/9 i 57/8 obręb 0007 Grądy, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-19
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-05-19 11:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 27/7 obręb 0024 Nowa Wieś, gmina Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-18
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-05-18 09:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 766/8, 767/3, 765/14, 764/3, 756/5, 755/5, 752/9, 1047, 738/2, 733/13, 429/11, 428/14, 422/3, 416/1, 400, 1120, 396/3, 1106, 1088, 381/2, 375/4, 364, 359/2, 1238, 356/6, 359/2, 360/2, 344/8, 334, 320/5, 312, 324/2, 309/5, 298/2, 292/3, 290/3, 86/5, 84/3, 82/2078/2, 76/4, 70/2, 68/6, 67/3, 62/3, 60/3, 59/3 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Aleja Chopina w gminie Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-05-17 12:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 44/6 obręb 0021 Piotrkówek Mały, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-17
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-05-17 10:23

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Terminala Paliw nr 101 PKN Orlen S.A. w Mościskach, gm. Izabelin.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-05-16 16:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego O-16 na działce nr ew. 7/13 obręb PGR Kręczki-Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-05-16 16:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w pasie drogi powiatowej nr 3813W (działka nr ew. 188 obręb Karwowo, gmina Sochaczew) w związku z budową zjazdu na działkę o nr ew. 88/1 obręb Karwowo, gmina Sochaczew.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-05-13 15:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 163/1 i 163/2 obręb 0022 Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-11
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-05-11 10:33

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu położonego przy ul. Zachodniej 17A w Bieniewicach, gm. Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-05-10 15:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 27/5 obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-10
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-05-10 10:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do gminnych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w zakładzie produkcyjnym przy ul. Naftowej 9 w Mościskach, gm. Izabelin. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-04-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-27 08:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-9/1 na działce o nr ew. 829/10 obręb Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-26 12:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

– trzech studni chłonnych na działkach o nr ew. 78/1 obręb 0006 Łomianki i nr ew. 580/1, 581/1 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki

– dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego „A” w km 2+051 i km 2+575 jego biegu;

 2./  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulic Spokojnej i Jeziornej w gminie Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Jan Żychliński
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-25 16:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 888 (działka nr ew.177 obręb Myszczyn, gmina Ożarów Mazowiecki) w związku z budową zjazdu na działkę o nr ew. 166/5 obręb Myszczyn, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-22 12:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, jakim jest wprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacyjny, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej 2420W (ul. Rolnicza) z drogami gminnymi: ul. Wiejską, ul. Dąbrówki, ul. Włościańską, ul. Wjazdowa w miejscowości Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Miński
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-21 15:00

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych na działce o znaczonej numerem ewidecyjnym 687/2 obrębu 0005 łomianki oraz na szczególne korzystanie z wód, jakim jest wprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacyjny, pochodzących z 0,090 ha powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni projektowanego skrzyżowania drogi powiatowej 2420W (ul. Rolnicza) i drogi gminnej (ul. Wiejska).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Miński
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-21 14:22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a./ przebudowę rowu polegającą na budowie przetamowania ziemnego w km 0+120 rowu leśnego na działkach nr ew. 3, 28/1 obręb Kępiaste, gmina Leszno;

b./ przebudowę kanału polegającą na budowie progu piętrzącego w km 1+380 południowego rozwidlenia Dopływu z Wojcieszyna na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

c./ przebudowę kanału polegającą na budowie progu piętrzącego w km 1+480 północnego rozwidlenia Dopływu z Wojcieszyna na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

d./ przebudowę kanału na działkach nr ew.: 89 obręb Zaborów, 99 obręb Ławy, gmina Leszno polegającą na:

      - przebudowie przepustu w km 4+710 kanału Dopływ z Wojcieszyna;

      - naprawie grobli;

e./ przebudowę rowu polegającą na budowie progu piętrzącego w km 0+030 Dopływu spod Wólczańskich Łąk na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

f./ przebudowę rowu polegającą na budowie przetamowania faszynowo-ziemnego w km 1+780 Dopływu spod Wólczańskich Łąk na działce nr ew. 59/1 obręb Ławy, 401 obręb Zaborów, gmina Leszno;

g./ przebudowę rowu polegającą na budowie progu piętrzącego w km 1+090 Dopływu z Koczarg Starych  na działce nr ew. 23 obręb Wólka, gmina Leszno.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-21
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-21 10:57

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. koryt filtracyjnych na działkach o nr ew. 426/1, 429, 424/2, 451, 360/3, 363/5, 433, 363/3, 437, 434, 435, 475, 481 obręb 0003 w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-20 15:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sączka drenarskiego nr 2 na działce o nr ew. 5/26 obręb 0008 Koprki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-18
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-04-18 13:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 152/5, 152/6, 152/7, 170/5, 243 obręb 0022 w Łomiankach, gmina Łomianki;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. studnie chłonne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulic: Dolnej, Żwirowej i Jodłowej w Łomiankach, gmina Łomianki.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-13 15:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 514/17 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-11
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-04-11 17:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 23/3 obręb 0003 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-11
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-04-11 10:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 223/1 obręb 0012 Komorów, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-08
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-04-08 11:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 465 obręb 0003 Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-07
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-07 10:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 318/47, 318/48 i 318/12 obręb 0036 Żukówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-06
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-04-06 15:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 201/9 obręb 0030 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-05 15:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu przez rzekę Kanał Ożarowski w km 12+960 jego biegu na działkach nr ew. 38, 151, 152 obręb 03 Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-05
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-05 13:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na:

   a./ naprawę grobli w km 0+120 dopływu z Sadowej na działkach nr ew. 1185, 1186, 1187 obręb Dziekanów Polski, gm. Łomianki;

   b./ wykonanie brodu w km 8+350 Wilczej Strugi na działkach o nr ew. 1185, 1186 obręb Dziekanów Polski, gm. Łomianki; 

   c./ wykonanie zastawki o regulowanym poziomie piętrzenia w km 5+910 Wilczej Strugi na działkach o nr ew. 701, 702 obręb Sieraków, gm. Izabelin;

   d./ przebudowę rowu polegającą na przebudowie przepustu na rowie w km 0+990 dopływu z Dąbrowy na działkach o nr ew.: 1190 obręb Dziekanów Polski, gm. Łomianki, 49/279, 30/272 obręb Dziekanów Leśny, gm. Łomianki, 746, 748 obręb Sieraków, gm. Izabelin;

    e./ przebudowę przejścia (dwoma przepustami) rzeki Wilcza Struga w km 10+990 na działkach o nr ew. 739, 355, 740, 657, 353/1 obręb Sieraków, gm. Izabelin;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wód rzeki Wilcza Struga na ww. brodzie i ww. zastawce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-04 15:29

Informacja o zmianie zakres wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych i dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepusto-zastawki z wylotem kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego O11 na działce nr ew. 184/2 w Myszczynie, gm. Ożarów Mazowiecki; 

2./ pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach nr ew. 184/2, 184/4 w Myszczynie,  gm. Ożarów Mazowiecki;

3./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego O11 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu działek nr ew. 184/2, 184/4, 184/5 w Myszczynie, gm. Ożarów Mazowiecki;

będzie prowadzone w następującym zakresie:

1./ przebudowy rowu melioracyjnego O11 polegającej na wykonaniu przepustu na rowie wraz z wylotem kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 184/2 w Myszczynie, gm. Ożarów Mazowiecki;

2./ przebudowy i likwidacji drenowania na działkach nr ew. 184/2, 184/4 w Myszczynie, gm. Ożarów Mazowiecki;

3./ wprowadzania do rowu melioracyjnego O11 ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych z terenu działek nr ew. 184/2, 184/4, 184/5 w Myszczynie, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-04 15:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 442/15 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-01 14:57

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 42/39 obręb 0004 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-04-01
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-04-01 14:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni do poboru wód podziemnych na działce nr ew. 248 obręb 0031 PGR Szeligi, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-03-31 15:30

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 114/26 obręb 0032 Wyględy, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-03-29 10:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. studni chłonnych na działkach o nr ew. 296/2, 319 i 452 obręb 0003 w Łomiankach, gmina Łomianki;

2./ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. studnie chłonne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Kasztanowej w Łomiankach, gmina Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-03-24 15:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działkach o nr ew. 29/8, 29/11 i 29/5 obręb 006 Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-03-24 11:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w pasie drogi powiatowej nr 4122W (działka nr ew. 5 obręb Piotrkówek Mały, gmina Ożarów Mazowiecki) w związku z budową zjazdu na działkę o nr ew. 46/14 obręb Piotrkówek Mały, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-03-24 11:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 97/3, 97/5, 98/2, 98/3, 98/5, 99/2, 99/3 obręb 0024 Topolin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-22
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-03-22 11:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 16 w obrębie 4-06-13 przy ul. Zarzecze w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-21
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-03-21 16:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 898 polegającą na wykonaniu przepustu na rowie pod zjazdem na działkę o nr ew. 842/6 obręb Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-21
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-03-21 13:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego „A” na działce o nr ew. 112/3 obręb 0007 Kiełpin Poduchowny, gmina Łomianki, polegającą na przebudowie przepustu pod drogą gminną – ulicą Armii Poznań.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-03-18 15:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających z wylotem kanalizacji deszczowej na działce o nr ew. 13 obręb 7-08-14 w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pomocą ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej - ulicy Głowackiego w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-03-18 15:53

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 190 obręb 0005 Borzęcin Mały, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-03-18 11:48

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w pasie drogi powiatowej nr 4104W (działka nr ew. 62 obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie) w związku z budową zjazdu na działkę o nr ew. 52/4 obręb 0010 Dębówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-03-15 15:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 11/23 obręb 0031 Rokitno, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-03-14 15:10

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-16 na działkach o nr ew.: 441/3, 995, 1139 obręb Klaudyn, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-03-14 15:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 44/3 obręb 0034 Witki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-10
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-03-10 09:46
 • zmodyfikował: Lidia Mielczarek
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-10 09:46

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu oraz likwidację drenowania na działce o nr ew. 74/3 obręb 0034 Witki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdzil: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-03-09 11:09

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację części stawu na działkach o nr ew. 100 i 101/1 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-09
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-03-09 11:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację drenowania na działce o nr ew. 68/12 obręb 0023 Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-03-04 08:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 842/2 obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-03-01
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-03-01 15:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 150/9 obręb 0012 Koczargi Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-02-26 15:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. zestawu skrzynek rozsączających zlokalizowanego w pasie dzielącym jezdnie ulicy Pułku AK „Waligóra” na działce o nr ew. 9/3 obr. 1-07-11 w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-02-26 15:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. dwóch zestawów skrzynek rozsączających zlokalizowanych na działkach o nr ew. 9/4, 11/3 i 11/9 obr. 1-07-11 w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-02-26 15:24

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na działce nr ew. 44/12 obręb Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki;

 - pozwolenia wodnoprawnego na  wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych z terenu utwardzonego i dachów hal na działkach o nr ew. 44/5, 44/12, 44/15 obręb Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-02-18 08:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 44/10 położonej w miejscowości Nowa Górna, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-17
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-02-17 10:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 12/2 położonej przy ul. Szkolnej, w Błoniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-17
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-02-17 10:13

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. drenażu na działce o nr ew. 28 obręb 5-02-09 w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-16
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-02-16 15:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu na działce o nr ew. 3/193 obręb Kręczki-Kaputy, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-15
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-02-15 17:13

Informacja o zmienie zakres wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia:

a./pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kanału prostopadle do koryta Kanału Zaborowskiego w km 0+400 jego biegu na działkach o nr ew. 186, 187 obręb Roztoka, gm. Leszno; 

b./ pozwolenia wodnoprawnego na:

     -  przebudowę rowu polegającą na przebudowie przepustu na rowie pod drogą na działce o nr ew. 186 obręb Roztoka, gm. Leszno;

     -  przebudowę rowu polegającą na przebudowie przepustu na rowie pod drogą na działce  o nr ew. 100 obręb Grabina, gm. Leszno;

     -  przebudowę rowu polegającą na przebudowie przepustu na rowie pod drogą na działce  o nr ew. 185 obręb Roztoka, gm. Leszno.

będzie prowadzone w zakresie:

- wykonania kanału prostopadle do koryta Kanału Zaborowskiego w km 0+400 jego biegu na działkach o nr ew. 186, 187 obręb Roztoka, gm. Leszno; 

-  przebudowy rowu polegającej na przebudowie przepustu na rowie pod drogą na działce o nr ew. 186 obręb Roztoka, gm. Leszno;

-  przebudowy rowu polegającej na rozbiórce istniejącego przepustu oraz budowie nowego przepustu na rowie w innej lokalizacji pod drogą na działce o nr ew. 100 obręb Grabina, gm. Leszno;

-  przebudowy rowu polegającej na przebudowie przepustu na rowie pod drogą na działkach o nr ew. 185 i 186 obręb Roztoka, gm. Leszno.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-15
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-02-15 14:49

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

- pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 5 sztuk studni chłonnych na działce nr ew. 4/79 obręb O.D. Macierzysz gm. Ożarów Mazowiecki służących do wprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych;

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej – ul. Podgrodzie w obrębie O.D. Macierzysz gm. Ożarów Mazowiecki.

 • data wytworzenia: 2016-02-12
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-02-12 13:11

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 43/33 obręb 0026 Wierzbin, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-11
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-02-11 10:40

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

 1. pozwolenia wodnoprawnego na:

– przebudowę rowu melioracyjnego RN-1 na działce o nr ew. 2/64 obręb 0025 Pass, gm. Błonie oraz rowu przydrożnego na działce o nr ew. 2/28 obręb 0025 Pass, gm. Błonie polegającą na wykonaniu przepustów pod zjazdami na działkę o nr ew. 2/68 obręb 0025 Pass, gm. Błonie;

– wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego RN-1 na działce o nr ew. 2/64 obręb 0025 Pass, gm. Błonie.

 1. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego RN-1 ww. wylotem wód opadowych i roztopowych z inwestycji zlokalizowanej na działce o nr ew. 2/68 obręb 0025 Pass, gm. Błonie.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-10
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-02-10 09:54

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 112 w m. Umiastów, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-05
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-02-05 15:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 267/5 obręb 0036 Żukówka, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-02-04 12:51

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 154/16 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-04
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-02-04 12:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego Z-7/6 polegającą na wykonaniu przepustu na działce o nr ew.: 446 obręb Zielonki Wieś, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-02-03 12:07

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi na działce nr ew. 1/155 obręb PGR Wolskie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni hydroponicznej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-03
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-02-03 12:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 25/12 obręb 0030 Rochaliki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-02
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-02-02 14:04

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację części stawu zlokalizowanego na działce nr ew. 187/15 położonej przy ul. Partyzantów w Kampinosie, gmina Kampinos.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-02-01
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-02-01 15:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

–   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających i rowów przydrożnych na działkach o nr ew. 77 obręb 0005 Łomianki, nr ew. 112/3, 199/1, 198/3, 197/12, 196/19, 147/1, 148/1, 149/1, 152 obręb 0007 Kiełpin Poduchowny i nr ew. 4, 59/8 obręb 0010 Łomianki Dolne, gmina Łomianki;

–   pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez ww. urządzenia wodne wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z ulicy Armii Poznań w gminie Łomianki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-01-29
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-01-29 10:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 3/1 obręb 0033 SHRO Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-01-28
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-01-28 14:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 73/14 i 73/12 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-01-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-01-26 15:15

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu w pasie drogi krajowej nr 92 (działka nr ew. 13 obręb 0015 Kopytów, gmina Błonie) pod zjazdem na działkę o nr ew. 6/2 obręb 0015 Kopytów, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-01-26
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-01-26 15:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 51/1 i 53 obręb 0013 Górna Wieś, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-01-25 10:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

– pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjnego ze studniami chłonnymi na działce o nr ew. 37/1 obręb 0015 Kopytów, gm. Błonie;

– pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działce o nr ew. 51/1 obręb 0015 Kopytów, gmina Błonie, wylotu kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego zlokalizowanego na działkach o nr ew. 51/1, 38/1 i 39 obręb 0015 Kopytów, gmina Błonie;

– pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ww. wylotem wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego na działce o nr ew. 37/1 obręb Kopytów, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-01-22
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-01-22 15:30

Informacja, że na wniosek Suszarni Warzyw Jaworski S.A. Sp. Kom. z siedzibą w Bramkach działającej przez pełnomocnika Panią Dorotę Bujwid wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. studni nr 1 do poboru wód podziemnych, zlokalizowanej na działce nr ew. 100 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził : Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-01-20
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-01-20 15:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 114/2, 114/3 i 114/5 obręb 0012 Koczargi Nowe, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-01-18
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-01-18 11:04

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 30/10 obręb 0021 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc
 • opublikował: Katarzyna Kosiacka
  data publikacji: 2016-01-15 15:49
 • zmodyfikował: Katarzyna Kosiacka
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-15 15:50

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 15/8, 15/11, 15/12, 15/23, 15/24 obręb 0019 Błonie, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-01-13
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-01-13 11:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

a./ pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kanału prostopadle do koryta Kanału Zaborowskiego w km 0+400 jego biegu na działkach o nr ew. 186, 187 obręb Roztoka, gm. Leszno; 

b./ pozwolenia wodnoprawnego na:

     -  przebudowę rowu polegającą na przebudowie przepustu na rowie  pod drogą na działce o nr ew. 186 obręb Roztoka, gm. Leszno;

     -  przebudowę rowu polegającą na przebudowie przepustu na rowie pod drogą na działce  o nr ew. 100 obręb Grabina, gm. Leszno;

     -  przebudowę rowu polegającą na przebudowie przepustu na rowie pod drogą na działce  o nr ew. 185 obręb Roztoka, gm. Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-01-12
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-01-13 11:01

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce o nr ew. 415/12 obręb 0022 Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sparwdził: Jolanta Stępniak
  data wytworzenia: 2016-01-11
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-01-13 10:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działkach o nr ew. 98/3, 100, 101/1, 101/2, 102/2, 102/3, 103, 104/1 obręb 0008 Bramki, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Zwolińska, Sprawdził : Jolanta Stępniak
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-01-13 09:38

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. w Józefowie gm. Ożarów Mazowiecki, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu, którego przedmiotem działalności jest wytapianie tłuszczy zwierzęcych zlokalizowanego w Błędostowie gm. Winnica powiecie pułtuskim.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sprawdził: Jolanta Stępniak
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-01-13 09:40

Informaja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 514/14 obręb 0013 Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Jan Żychliński
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-01-13 09:43

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania na działce o nr ew. 12/19 obręb 0016 Latchorzew, gmina Stare Babice.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Paweł Białecki
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-01-13 09:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. stawu zlokalizowanego na działce nr ew. 173/3 obręb 0027 Radonice, gmina Błonie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-05-25 12:22

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

1.   pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni do poboru wód podziemnych, na działce nr ew. 289/4 obręb 0022 Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki;

2.   pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych  
z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ew. 289/4 obręb 0022 Święcice, gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Jan Żychlińskii
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Lidia Mielczarek
  data publikacji: 2016-09-15 13:38

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinka rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 580 pod zjazdem na działkę o nr ew. 282/2 obręb Zaborówek, gmina Leszno.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
  data wytworzenia: 2016-11-14
 • opublikował: Anna Zwolińska
  data publikacji: 2016-11-14 14:10

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony