BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja o zmianie zakresu wniosku  o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

dotychczas prowadzone postępowanie w sprawie udzielenia:

1./ pozwolenia wodnoprawnego na:

    a./ przebudowę rowu polegającą na budowie przetamowania ziemnego w km 0+120 rowu leśnego na działkach nr ew. 3, 28/1 obręb Kępiaste, gmina Leszno;

    b./ przebudowę kanału polegającą na budowie progu piętrzącego w km 1+380 południowego rozwidlenia Dopływu z Wojcieszyna na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

    c./ przebudowę kanału polegającą na budowie progu piętrzącego w km 1+480 północnego rozwidlenia Dopływu z Wojcieszyna na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

    d./ przebudowę kanału na działkach nr ew.: 89 obręb Zaborów, 99 obręb Ławy, gmina Leszno polegającą na:

      - przebudowie przepustu w km 4+710 kanału Dopływ z Wojcieszyna;

      - naprawie grobli;

    e./ przebudowę rowu polegającą na budowie progu piętrzącego w km 0+030 Dopływu spod Wólczańskich Łąk na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

    f./ przebudowę rowu polegającą na budowie przetamowania faszynowo-ziemnego w km 1+780 Dopływu spod Wólczańskich Łąk na działce nr ew. 59/1 obręb Ławy, 401 obręb Zaborów, gmina Leszno;

    g./ przebudowę rowu polegającą na budowie progu piętrzącego w km 1+090 Dopływu z Koczarg Starych  na działce nr ew. 23 obręb Wólka, gmina Leszno.  

będzie prowadzone w następującym zakresie:

    a./ przebudowy rowu polegającej na budowie przetamowania ziemnego w km 0+120 rowu leśnego na działce nr ew. 28/1 obręb Kępiaste, gmina Leszno;

    b./ przebudowy kanału polegającej na budowie progu piętrzącego w km 1+380 południowego rozwidlenia Dopływu z Wojcieszyna na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

    c./ przebudowy kanału polegającej na budowie progu piętrzącego w km 1+480 północnego rozwidlenia Dopływu z Wojcieszyna na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

    d./ przebudowy kanału na działkach nr ew.: 89 obręb Zaborów, 99 obręb Ławy, gmina Leszno polegającej na:

      - przebudowie przepustu w km 4+710 kanału Dopływ z Wojcieszyna;

      - naprawie grobli;

    e./ przebudowy rowu polegającej na budowie progu piętrzącego w km 0+030 Dopływu spod Wólczańskich Łąk na działce nr ew. 600 obręb Zaborówek, gmina Leszno;

    f./ przebudowy rowu polegającej na budowie przetamowania faszynowo-ziemnego w km 1+780 Dopływu spod Wólczańskich Łąk na działce nr ew. 59/1 obręb Ławy, 401 obręb Zaborów, gmina Leszno;

    g./ przebudowy rowu polegającej na budowie progu piętrzącego w km 1+090 Dopływu z Koczarg Starych  na działce nr ew. 23 obręb Wólka, gmina Leszno.  

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Łagoda, Sparwdził: Krystyna Szulc
    data wytworzenia: 2016-06-28
  • opublikował: Anna Zwolińska
    data publikacji: 2016-06-28 10:05
  • zmodyfikował: Anna Zwolińska
    ostatnia modyfikacja: 2016-06-28 10:07

Rejestr zmian

  • zmieniono 2016-06-28 10:07 przez Anna Zwolińska

« wstecz

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony