BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Nr 22 o wydaniu decyzji Nr 765/2016 o odmowie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Miłej w Łomiankach wraz z zabezpieczeniem kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2016-12-15 10:53

OBWIESZCZENIE nr 21/2016 podające do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja nr 748/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Ogrodowej wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Macierzysz oraz Jawczyce w gminie Ozarów Maz.

 • opublikował: Iwona Palczak
  data publikacji: 2016-11-28 09:47

OBWIESZCZENIE NR 19/2016 informujace o wydaniu decyzji nr 738/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kasztanowej w Łomiankach wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu na dz. nr ew.296/2, 319, 452, 298/1, 300/6, 300/8, 337/1, 339/1, 351/1, 353/1, 355/3, 355/5, 357/5, 357/7, 357/9, 357/11, 576/3, 578/3, 578/5, 56/6, 1/3, obręb 0003 Łomianki Miasto, gmina Łomianki,

 • opublikował: Iwona Palczak
  data publikacji: 2016-11-24 09:47
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-24 09:49

Obwieszczenie Nr 20/2016 o wydaniu decyzji Nr 740/2016 o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Jagodowej w miejscowości Sadowa w gminie Łomianki.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-11-24 09:01

Obwieszczenie Nr 18/2016 o wydaniu decyzji Nr 737/2016 o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Miłosnej w Łomiankach.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-23 08:01

Obwieszczenie Nr 17/2016 w sprawie wydania decyzji Nr 736/2016 zmieniającą decyzje nr 209/2016 z dnia 29 marca 2016 o zezwoleniu na rozbudowę ul. Jaśminowej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-22 12:28

Obwieszczenie nr 14 w sprawie wydania deczyji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowie ulicy Izabelińskiej, Sienkiewicza oraz ulicy 3 Maja w Izabelinie.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2016-11-17 15:50
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-18 08:35

Obwieszczenie nr 14/2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczacej rozbudowy drogi gminnej ul. Miłej w Łomiankach wraz z zabezpieczeniem kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

 • opublikował: Iwona Palczak
  data publikacji: 2016-10-25 12:53

Obwieszczenie nr 15/2016 w sprawie wydania decyzji Nr 672/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Akacjowej w Dąbrowie-Leśnej w Łomiankach bez przebudowy jezdni.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-10-14 08:27

Obwieszczenie Nr 12/2016 w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego rozbudowy ul. Jagodowej w miejscowości Sadowa od działki nr ew. 228/2 obręb Sadowa do działki nr ew. 295 Sadowa, gm. Łomianki

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-10-06 13:04

Obwieszczenie Nr 11/2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej ul. Miłosnej w Łomiankach

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-09-28 12:31

Obwieszczenie Nr 13/2016 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-rozbudowy drogi powiatowej ulicy Gimnazjalnej w Starych Faszczycach i Bieniewicach w gminie Błonie.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2016-09-22 11:04
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-22 11:09

Obwieszczenie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej: - ul. Ogrodowej w miejscowości Macierzysz, gm. Ożarów Mazowiecki,

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2016-09-20 14:28

OBWIESZCZENIE nr 9/2016 o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki, dotyczacego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczacej rozbudowy ul. Kasztanowej w Łomiankach

 • opublikował: Iwona Palczak
  data publikacji: 2016-09-19 09:06

Obwieszczenie nr 8/2016 z dnia 8 września 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej- ul. Akacjowej w Dąbrowie Leśnej w gminie Łomianki

 • opublikował: Iwona Palczak
  data publikacji: 2016-09-08 12:32

Decyzja Nr 1076/2016 z dn. 16.08.2016r. dot. zatwierdzenia projektu budowalnego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia - obr. 0020 Podkampinos, obr. 0001 Kampinos i obr. Kampinos A. Inwestor: SIME Polska Sp. z o.o.

 • opublikował: Dominika Kubicka
  data publikacji: 2016-08-17 08:22
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-17 08:30

Obwieszczenie Nr 7/2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4128W ul. Izabelińska i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Sienkiewicza w miejscowości Izabelin, gm. Izabelin i gm. Stare Babice

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-08-16 15:08
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-16 15:12

Obwieszczenie Nr 12/2016 w sprawie wydania Decyzji Nr 502/2016 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Działkowej w Łomiankach.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2016-07-25 09:53
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-25 10:04

Obwieszczenie nr 9/2016 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy ul. Grzybowej w Łomiankach

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-12 12:18

Obwieszczenie nr 5/2016 z dn. 23.06.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 4110W Kopytów-Radzików

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-28 14:19

Obwieszczenie nr 6/2016 informujace, że w dniu 23 czerwca 2016r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej ul. Działkowej.

 • opublikował: Iwona Palczak
  data publikacji: 2016-06-24 08:25

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej - ul. Gimnazjalnej o budowę chodnika wraz z budową zjazdów, rowu przydrożnego w Starych Faszczycach oraz Bieniewicach w gminie Błonie.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-16 15:59

Decyzja zatwierdzająca projekt budowy gazociągu sredniego ciśnienia DN40 PE w dz. nr ew. 536 obręb 0021 Łomianki gm. 143205_4 Łomianki

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-17 11:27

Obwieszczenie 25/2016 STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grzybowej na docinku 453 m od ul. Kampinoskiej do ul. Akacjowej w Łomiankach.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-05-04 16:22
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-27 09:26

Decyzja w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Wolności w Ożarowie Mazowieckim wraz ze zjazdami, budową kanalizacji deszczowej na działkach: w obrębie 0004 - dz. nr ew. 44/2,43/21,43/7,43/13,43/31,44/1,43/17 oraz w obrębie 0005 - dz. nr ew. 173,165/1,165/2,172,168/2,168/3,169,168/1 w gminie Ożarów Mazowiecki

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-14 12:11

Decyzja nr 375/2016 dotycząca budowy gazociągu średniego ciśnienia DN63/5,7 PE 100 SDR w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 40/1 obręb 0012 gmina Błonie Inwestor: PSG Sp. z o.o.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-12 09:59

Obwieszczenie Nr 5 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na rozbudowę ul. Jaśminowej w Łomiankach.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2016-04-01 10:17

Decyzja nr 273/2016 dotycząca budowy ulicy gminnej 32KDD - od ul. Wiślanej do krawędzi ul. fabrycznej) na dz. nr ew. 289, 1005/1, 1343/4, 512 obręb Łomianki done gmina Łomianki, Inwestor: Gmina Łomianki

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-23 11:08

Obwieszczenie nr 4/2016 z dnia 3 marca 2016r. informujące o wydaniu postanowienia nr. 6/2016, nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 119/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 4118W ul. Piastowskiej

 • opublikował: Iwona Palczak
  data publikacji: 2016-03-07 09:19

Obwieszczenie Nr 3/2016 w sprawie wydania decyzji nr 119/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczacej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piastowska w Broniszach.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2016-02-25 15:23
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-25 15:23

OBWIESZCZENIE nr 3/2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej ul. Wolności w Ożarowie Mazowieckim

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-02-18 12:37
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-18 13:15

Obwieszczenie nr.2/2016 o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy ul. Jaśminowej w Łomiankach

 • opublikował: Iwona Palczak
  data publikacji: 2016-02-12 08:35

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony