BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zgłoszenie z projektem budowy budynku miszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 34/11, obręb Podkampinos, gm. Kampinos. Inwestor: Grzegorz Indrzejczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  30.12.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Grzegorza Inrzejczyk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 34/11. obręb Podkampinos, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42828/2016
Lista sprawa nr 283/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. termin wniesienia sprzeciwu upłynął 06.03.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2017-01-02 08:40
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-07 10:10

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 16/194 obręb SHRO BRONISZE 0033, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestorzy: Andrzej Tadeusz i Anna Podkowińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 30.12.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Andrzej Tadeusz i Anna Podkowińscy w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 16/194, obręb SHRO BRONISZE 0033, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42795/2016

.Lista sprawa nr 282/z/2016

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 03.03.2017r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-12-30 12:22
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-03 09:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Żurawia w miejscowości Płochocin obr. 0019, gm. Ożarów Mazowiecki dz. 447/1, 234/2, 1073, w miejscowości Michałówek obr. 0010, gm. Ożarów Mazowiecki dz. 50/3. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  29.12.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Ożarów Mazowiecki  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Żurawia w miejscowości Płochocin obr. 0019, gm. Ożarów Mazowiecki dz. 447/1, 234/2, 1073, w miejscowości Michałówek obr. 0010, gm. Ożarów Mazowiecki dz. 50/3

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42719/2016


Lista sprawa nr 281/z/2016

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-12-30 13:14
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-30 13:20

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 226/5 obręb Stare Babice 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Monika Ziemińska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 29.12.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Moniki Ziemińskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.226/5, obręb Stare Babice 0001, gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/42674/2016

 

Lista sprawa nr 280/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.02.2017r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-12-30 12:48
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-21 08:41

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dz. nr ew. 241 Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Marta i Karol Wiszniewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  23.12.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marty i Karola Wiszniewskich  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 241 obręb 0012 Stare Faszczyce, gm. Błonie

Nr zgłoszenia P/42140/2016

w rejestrze P/279/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.03.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-12-23 08:51
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-08 11:52

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 3/94 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: J.W. CONSTRUCTION HLDING S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  20.12.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 3/94 obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia P/41806/2016

w rejestrze P/278/2016

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-12-22 11:03

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci oświetlenia ulicznego ul. X Poprzecznej, dz. nr ew. 65, 112/4, 162/16, 163/8, 163/14, 163/12, 163/11, 163/16, 163/18, 163/20 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  13.12.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 65, 112/4, 162/16, 163/8, 163/14, 163/12, 163/11, 163/16, 163/18, 163/20 obręb Hornówek, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia P/40911/2016

w rejestrze P/277/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.01.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-12-13 14:19
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-13 10:03

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej na dz. nr ew. 39/19, 39/6, 39/8 obręb 0004, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  13.12.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej na dz. nr ew. 39/19, 39/6, 39/8 obręb 0004, gm. Ożarów Mazwiecki

 

Nr zgłoszenia P/40888/2016

w rejestrze P/276/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 11.01.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-12-13 14:15
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-13 09:56

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej na dz. nr ew. 263/1 i 263/2 obręb Żukówka, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  13.12.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej na dz. nr ew. 263/1 i 263/2 obręb Żukówka, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia P/40875/2016

w rejestrze P/275/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 11.01.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-12-13 14:12
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-13 09:59

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej na dz. nr ew. 29/22, 29/36, 29/37, 29/39 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  13.12.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej na dz. nr ew. 29/22, 29/39, 29/37, 29/39 obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia P/40880/2016

w rejestrze P/274/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 11.01.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-12-13 14:09
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-13 09:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej DN 110 mm w ul. Wagnera dz. nr ew. 581, 941/13, 941/14, 941/6 Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: EKO-BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  12.12.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 110 mm w ul. Wagnera dz. nr ew. 581, 941/13, 841/14, 841/6 obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia P/40674/2016

w rejestrze P/273/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.01.2017 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-12-13 08:49
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-10 11:05

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazodwej nr ew. 143/4 (dz. nr ew. 142/4, 142/5, 143/4 Star Faszczyce) Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Piotr Scencelek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  09.12.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Piotra Scencelka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w dordze dojazdowej o nr ew. 143/4 w miejscowści Stare Faszczyce, gm. Błonie (działki nr ew. 142/4, 142/5, 143/4 obr. Stare Faszczyce, gm. Błonie)

 

Nr zgłoszenia P/40508/2016

w rejestrze P/272/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.01.2017 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-12-09 13:52
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-10 11:01

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. rn ew. 48/7, 49/1, 49/2, 49/3, obr. Nowe Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Cezary Stachoń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  09.12.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Cezarego Stachonia w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 48/7, 49/1, 49/2, 49/3 obręb 0011 Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia P/40437/2016

w rejestrze P/271/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął  28.01.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-12-09 11:40
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-30 14:08

Zgłoszenie z projektem budowy sieci nn od stacji transformatorowej na dz. nr ew. 57/8, 56/5, 56/1 obręb Lubiczów, dz. rn ew. 49/2 Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice. Inwestor : innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  08.12.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: innogy Stoen Operator sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia od stacji transformatorowej na dz. nr ew. 57/8, 56/5, 56/1 obręb Lubiczów, dz. nr ew. 49/2 obręb Blizne Jasińskiego, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia P/40324/2016

w rejestrze P/270/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął  28.01.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-12-09 08:27
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-30 14:07

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 128/7, 115, 103 obręb Kampinos A, gm. Kampinos. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  06.12.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w misjcowości Kampinos A dz. nr ew. 128/7, 115, 103 dla zasilania placu budowy docelowo budynku mieszkalnego (dz. nr ew. 99/11) gm. Kampinos.

 

Nr zgłoszenia P/39967/2016

w rejestrze P/269/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starostwa Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.01.2017.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-12-07 08:24
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-27 09:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 507/21 obręb 0035, gm. Leszno. Inwestor: Agnieszka Fabrowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  30.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pani Agnieszki Fabrowskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 507/21 w Zaborówku, gm. Leszno

 

Nr zgłoszenia P/39272/2016

w rejestrze P/268/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.02.2017 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-12-01 08:24
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-21 08:27

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociagowej dz nr ew. 25/6, 26/1, 26/5, 27/1, 28/3, 29/5, 5/5, 428, 29/12, 30/1, 31/1, 7/1, 7/4, 15, 32/1, 33/1, 10/1, 10/5, 10/8, 34/1, 35/1, 36/1 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: EKO-BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  29.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Trakt Królewski dz. nr ew. 25/6, 26/1, 26/5, 27/1, 28/3, 29/5, 29/9, 5/5, 428, 29/12, 30/1, 31/1, 7/1, 7/4, 15, 32/1, 33/1, 10/1, 10/5, 10/8, 34/1, 35/1, 36/1 w Borzęcinie Dużym, gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia P/39250/2016

w rejestrze P/267/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.01.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-30 08:29
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-13 10:02

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ciśnieniowej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Koczargi Stare na działkach nr ew. 27/25, 27/33, 28/19, 29//2, 30, 31/4, 34, 43/3, 48/1, 48/5, 48/9, 50/9, 52/3, 61/2, 63, 64, 69/3, 69/4, 165, 320, 530/1, 532 gm. Stare Babice. Inwestor: EKO-BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  28.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ciśnieniowej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Koczargi Stare na działkach nr ew. 27/25, 27/33, 28/19, 29//2, 30, 31/4, 34, 43/3, 48/1, 48/5, 48/9, 50/9, 52/3, 61/2, 63, 64, 69/3, 69/4, 165, 320, 530/1, 532 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia P/38996/2016

 

w rejestrze P/266/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.01.2017 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-11-29 09:03
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-31 09:16

Zgłoszenie z projektem modernizacji istn. sieci oświetlenia ul. Kwiatowej w Mariewie, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  23.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej sieci oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej w Mariewie- wymiana istniejących oraz montaż nowych opraw oświetleniowych na istniejącej konstrukcji linii komunalnej, dz. nr ew. 84, 94, 95/1, 95/5, 97/5, 98, 101, 203, 141, 142/2, 143, 147, 149, 151, 154, 156/5, 159, 160/7, 161/4, 166/2, 168, 172, 176, 182, 219, 189/2, 190, 191, 195/1, 196, 198/1, 201/9 Mariew, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38444/2016
Lista sprawa nr 265/z/16

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-28 10:50

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii oświetlenia tereny wraz z budową kablowej linii dla zasilenia altan rekreacyjnych dz. nr ew. 625/3, 802/38, 620, 152 Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  23.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia terenu wraz z budową linii dla zasilenia altan rekreacyjnych dz. nr ew. 625/3, 802/38, 620, 152 Borzęcin Duży, Plac Chopina, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38441/2016
Lista sprawa nr 264/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.01.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-28 10:44
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-13 10:03

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrzno- kablowej linii nN oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 138/2, 137, Mariew, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  23.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrzno- kablowej linii  niskiego napięcia oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 138/2, 137, Mariew, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38440/2016
Lista sprawa nr 263/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.12.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-28 10:40
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-27 12:30

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrzno- kablowej linii nN oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa, dz. nr ew. 203, 30, 82/5 Mariew, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  23.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrzno- kablowej linii  niskiego napięcia na ul. Łąkowa dz. nr ew. 203, 30, 82/5, Mariew, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38436/2016
Lista sprawa nr 262/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.12.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-28 10:37
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-27 12:30

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrzno- kablowej linii nN oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej i ul. Wólczyńska, dz. nr ew. 230/3, 230/1, 218/4, 203, 219 Mariew, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  23.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrzno- kablowej linii  niskiego napięcia na ul. Kwiatowej i ul. Wólczyńskiej, dz. nr ew. 230/3, 230/1, 218/4, 203, 219, Mariew, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38434/2016
Lista sprawa nr 261/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.12.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-28 10:25
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-27 12:31

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia oraz złącz kablowych na dz. nr we. 674/15, 675/13, 675/23, 675/24, 675/26, 675/37, 675/39 obreb Lesno dz. nr ew. 9 obreb Leszno PGR, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  22.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia oraz złączy kablowych na dz. nr ew. 9 obręb Leszno PGR dz. nr ew. 674/15, 675/13, 675/23, 675/24, 675/26, 675/37, 675/39 obręb Leszno, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/38264/2016
Lista sprawa nr 260/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu minął 22.12.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-22 14:17
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-23 11:29

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej dz. nr ew. 1/154, 4 obręb PGR Wolskie, dz. nr ew. 29/3 obręb Wolskie, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  22.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej na dz. nr ew. 1/154, 4 obręb PGR Wolskie, dz. nr ew. 29/3 obreb Wolskie, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28261/2016
Lista sprawa nr 259/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.01.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-22 14:06
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-13 10:01

Zgłoszenie z projektem budowy przewodu wodociągowego w drogach dojazdowych na dz. nr ew. 4/6, 4/34 obręb SHR Wolica, gmina Ożarów Mazowiecki.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 29.06.2015  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Państwa Magdaleny i Adama Sychowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie przewodu wodociągowego w drogach dojazdowych na dz. nr ew. 4/6, 4/34 obręb SHR Wolica, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/37920/2016

Lista sprawa nr 258/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 19.12.2016.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2016-11-18 10:01
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-20 11:39

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego ul. Osikowa Dąbrowa Leśna obręb 0022 dz. nr ew. 299/1, gm. Łomianki Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  09.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Łomianki  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego ul. Osikowa Dąbrowa Leśna obręb 0022 dz. nr ew. 299/1 gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36973/2016
Lista sprawa nr 255/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 798/s/2016 z dnia 22.12.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-11-15 11:43
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-27 10:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci i wodociągowej (spinki wodociągowe) w ul. A. Mickiewicza (dz. 44/1) i ul.B.Prusa (dz. nr ew. 2) w Bliznem Jasińskiego, gm. Stare Babice, Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. zo.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  14.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budowy sieci i wodociągowej (spinki wodociągowe) w ul. A. Mickiewicza (dz. 44/1) i ul.B.Prusa  (dz. nr  ew. 2) w Bliznem Jasińskiego, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37460/2016
Lista sprawa nr 257/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął  13.12.2016r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-11-15 09:13
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-14 09:52

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej ze złączami kablowymi dla zasilenia budynków mieszkalnych dz. nr ew. 20/1 obr.19, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  10.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej wraz ze złączami kablowymi dla zasilenia budynków mieszkalnych dz. nr ew. 20/1 obreb 19, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/37097/2016
Lista sprawa nr 256/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.12.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-10 12:58
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-23 08:52

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego ul. Zacisznej, dz. nr ew. 355, 96/6, 95/5, 341/1, 340/1, 339/1, 338/1, 337/1, 336/1, 335/1, 81/5, 80/5, 78/5, 77/5, 76/5, 75/2, 74/2, 70/2 obręb Sadowa, gm. Łomianki. Inwestor: Gmina Łomianki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  09.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Łomianki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego ul. Zacisznej na dz. nr ew. 355, 96/6, 95/5, 341/1, 340/1, 339/1, 338/1, 337/1, 336/1, 335/1, 81/5, 80/5, 78/5, 77/5, 76/5, 75/2, 74/2, 70/2 obręb Sadowa, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36970/2016
Lista sprawa nr 254/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 797/s/2016 z dnia 22.12.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-10 09:23
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-27 10:50

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablwoej nn wraz ze złączami kablowo pomiarowymi w miejscowości Laski ul. Kampinoska, ul. Żubrowa, gm. Izabelin oraz Łomianki ul. Partyzantów, ul. Kampinoska, ul. Żubrowa, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dytrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  09.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia: budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo pomiarowymi w miejscowości Laski ul. Kampinoska, ul. Żubrowa, gm. Izabelin oraz Łomianki ul. Partyzantów, ul. Kampinoska, gm. Łomianki dz. nr ew. 2372; 2362/8, 2362/25; 2362/31; 2362/32; 2362/34; 2362/23; 2362/9, 2362/30 obręb Laski gm. Izabelin dz. nr ew. 430/3; 215/9; 93 obręb 0023 gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36933/2016
Lista sprawa nr 253/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.01.2017r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-10 09:17
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-17 08:15

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej na dz. nr ew. 289/12 obręb Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  07.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej na dz. nr ew. 289/12 obręb Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36553/2016
Lista sprawa nr 252/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.12.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-08 08:36
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-09 08:32

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej na dz. nr ew. 343/8 i 344/3 obręb Wiejca, gm. Kampinos. Inwestor: PGE Dystrybucja

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  07.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej na dz. nr ew. 343/8 i 344/3 obręb Wiejca gm. Kampinos

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36542/2016
Lista sprawa nr 251/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.12.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-08 08:34
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-09 08:32

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej z przykanalikiem na dz. nr ew. 39, 79, 59/3, 82 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Szymon Linette.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  02.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Szymona Linette w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej z przykanalikiem na dz. nr ew. 39, 79, 59/3, 82 obręb Wierzbin, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36132/2016
Lista sprawa nr 250/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. ZTermin wniesienia sprzeciwu upłynął 02.12.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-03 08:25
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 11:18

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wiatą na samochody na dz. nr ew. 165/1 obręb Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Inwestorzy: Małgorzata i Andrzej Podgrudny.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  02.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Małgorzaty i Andrzeja Podgrudnych w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wiatą na samochody na dz. rn ew. 165/1 obręb Zielonki Wieś, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34104/2016
Lista sprawa nr 249/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. ZTermin wniesienia sprzeciwu upłynął 02.12.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-11-03 08:16
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 10:49

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 w miejscowości Kampinos A dz. nr ew. 530 obr. Kampinos A, gm. Kampinos. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  02.11.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 w miejscowości Kampinos A dz. nr ew. 530 obr. Kampinos A, gm. Kampinos

Nr zgłoszenia w rejestrze P/36096/2016
Lista sprawa nr 248/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. ZTermin wniesienia sprzeciwu upłynął 02.12.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-11-02 11:45
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-05 11:18

Zgłoszenie z projektem budowy sieci i przyłączy sanitarnych w miejscowości Babice Nowe dz. nr ew. 269, 104/24 obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice, Inwestor: KREATOR DOM IMMOBILIEN Sp. z o.o. Sp. K.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  28.10.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: KREATOR DOM IMMOBILIEN Sp. z o.o. Sp. K. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy sanitarnych w miejscowości Babice Nowe dz. nr ew. 269, 104/24  obręb 0021 Babice Nowe, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35615/2016
Lista sprawa nr 246/z/16

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 766/s/2016 z dnia 09.12.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-11-02 10:31
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-13 08:14

Zgłoszenie z projektem budowy przyłącza kanalizacyjnego wraz z kanalizacją grawitacyjną dz. nr ew. 30/2, 30/4, 30/5 do budynku komunalnego w Wolicy, zlokalizowanego na działce nr ew. 30/2 przy ul. Rokickiej w SHR Wolica, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  28.10.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora- Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacyjnego wraz z kanalizacją grawitacyjną dz. nr ew. 30/2, 30/4, 30/5 do budynku komunalnego w Wolicy, zlokalizowanego na działce nr ew. 30/2 przy ul. Rokickiej w SHR Wolica,  gm. Ożarów Mazowiecki

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35753/2016
Lista sprawa nr 247/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął  28.11.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-10-31 11:00
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 15:13

głoszenie z projektem budowy bsieci i przyłącza wodociągowego na dz. nr ew. 81/5 i 81/6 Nowe Faszcyzce, gm. Błonie, Inwestorzy: Magdalena i Michał Rutkowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  12.10.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów – Państwa Magdaleny i Michała Rutkowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłącza wodociągowego na dz. nr ew. 81/5 i 81/6 Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33751/2016
Lista sprawa nr 233/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw Decyzją Nr 771/s/2016 z dnia 13.12.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-10-28 15:56
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-13 13:33

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 42/21 obręb 0004, gm. Błonie. Inwestorzy : Paulina i Michał Przydatek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  27.10.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów – Państwa Michała i Pauliny Przydatek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 42/21 obręb 0004, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35486/2016
Lista sprawa nr 245/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.11.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-10-28 09:28
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 08:51

Zgłoszenie z projektem budowy sici wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Lema na dz. nr ew. 22/4, 22/3, 22/5 i 604 obreb Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: Joanna Okła i Anna Wolszlegier

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  26.10.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów – Pani Joanny Okły i Pani Anny Wolszlegier w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Lema na dz. nr ew. 22/4, 22/3, 22/5, 601 obręb Latchorzew, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35374/2016
Lista sprawa nr 244/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.11.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-10-27 09:08
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-17 08:14

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaputy na dz. nr ew. 65/1 (ul. Poniatowskiego) oraz w miejscowości PGR Strzykuły na dz. nr ew. 9/6 (ul. Poniatowskiego) i 9/5 w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  21.10.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora – Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaputy na dz. nr ew. 65/1 (ul. Poniatowskiego) oraz w miejscowosci PGR Strzykuły na dz. nr ew. 9/6 (ul. Poniatowskiego) i 9/5 w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34825/2016
Lista sprawa nr 239/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.12.2016 r.

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2016-10-26 08:27
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-16 15:06

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Ukośnej w Borzęcinie Dużym (dz. nr ew. 331/2, 331/4, 331/5, 331/6, 331/8) obręb Borzecin Duży gm. Stare Babice. Inwestor: Olewiński Zdzisław

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  24.10.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora – Zbigniewa Olewińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Ukośnej w Borzęcinie Dużym  (dz. nr ew. 331/2, 331/4, 331/5, 331/6, 331/8) obręb Borzecin Duży gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/35062/2016
Lista sprawa nr 243/z/16

r. ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.11.2016 r.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-10-25 13:14
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-25 15:09

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej od ul. Chabrowej do ul. Chopina obręb 0030 we wsi Wilków (dz. nr ew. 1, 3, 4/3) obręb 0030 gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  21.10.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora- Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej od ul. Chabrowej do ul. Chopina obręb 0030  we wsi Wilków (dz. nr ew. 1, 3, 4/3) gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34883/2016
Lista sprawa nr 242/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 19.11.2016

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-10-24 10:53
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-25 15:05

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej ul. Graniczna obręb 0032 we wsi Wyględy (dz. nr ew. 192/7, 192/10) gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  21.10.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora- Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej ul. Graniczna obręb 0032 we wsi Wyględy (dz. nr ew. 192/7, 192/10) gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34880/2016
Lista sprawa nr 241/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 19.11.2016 r.

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-10-24 11:22
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-25 15:07

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 w miejscowości Dębówka dz. nr ew. 92/6 i 92/21 obr. 0010 gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  21.10.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 w miejscowości Dębówka dz. nr ew. 92/6 i 92/21 obr. 0010  gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34855/2016
Lista sprawa nr 240/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.12.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-10-24 10:33
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-28 11:16

Zgłoszenie z projektem budowy wewnętrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr ew. 103, obr. Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Suszarnia Warzyw Jaworski Spółka Akcyjna Sp. K., ul. Łódzka 41, 05-870 Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  20.10.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Suszarnii Warzyw Jaworski Spółka Akcyjna Sp. K., ul. Łódzka 41, 05-870 Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr ew. 103, obr. Bramki, gm. Błonie.

 Nr zgłoszenia w rejestrze P/34671/2016
Lista sprawa nr 238/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.12.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-10-21 11:25
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-09 08:33

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Bieniewice dz. nr ew. 272/4, 272/5 obręb Bieniewice, jedn. ew. Błonie, gm. Błonie dla zasilania placu budowy docelowo budynku mieszkalnego dz. 272/12, Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  19.10.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Bieniewice dz. nr ew. 272/4, 272/5 obręb Bieniewice, jedn. ew. Błonie, gm. Błonie dla zasilania placu budowy docelowo budynku mieszkalnego dz. 272/12.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34476/2016
Lista sprawa nr 237/z/16

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.11.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-10-20 08:44
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-16 09:48

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej na dz. nr ew. 13/1 obręb Rokitno, gm. Błonie. Inwestor PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 18.10.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x240 mm na dz. nr ew. 13/1 obręb Rokitno, gm. Błonie.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34345/2016

Lista sprawa nr 236/z/2016

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 15.11.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-10-18 14:17
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-16 09:30

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego w Izabelin C, dz. nr ew. 22, 27, 64, 68, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 17.10.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 22, 27, 64, 68 obręb 01 Izabelin gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34217/2016

Lista sprawa nr 235/z/2016

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.11.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-10-18 09:04
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-16 09:49

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego w Hornówku, dz. nr ew. 273, 472, gm. Izabelin. Inwestor: Gmina Izabelin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 17.10.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Izabelin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 273, 472 Hornówek, gm. Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/34213/2016

Lista sprawa nr 234/z/2016

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.11.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-10-18 08:59
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-16 09:49

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej we wsi Feliksów (dz. nr ew. 35/1, 39/2, 40/2) gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  11.10.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora- Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej we wsi Feliksów (dz. nr ew. 35/1, 39/2, 40/2) gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/33561/2016
Lista sprawa nr 232/z/16

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 09.11.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-10-13 15:16
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-09 15:37

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x120 w miejscowości Klaudyn dz. nr ew 662/9, 683/11, 720, 782/7, 783/3 gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  06.10.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x120 w miejscowości Klaudyn dz. nr ew. 662/9, 683/11, 720, 782/7, 783/3 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32810/2016
Lista sprawa nr 231/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.11.2016 r.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-10-13 13:05
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-25 15:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. rn ew. 161/1, 198/8 obręb Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwetorzy : Agnieszka i Jarosław Głazowscy, Barbara i Sławomir Klimkiewicz, Żanna i Marcin Honczaruk, Eliza i Piotr Ostrowscy.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 06.10.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Agnieszki i Jarosława Głazowskich, Państwa Barbary i Sławomira Klimkiewicz, Państwa Żanny i Marcina Honczaruk, Państwa Elizy i Piotra Ostrowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ew. 161/1 i 198/8 obręb 0012 Stare Faszczyce, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32723/2016

Lista sprawa nr 230/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.11.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-10-06 11:38
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-25 15:02

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 435 Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestorzy: Anna Kolińska i Maciej Kozak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 03.10.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pani Anny Kolińskiej i Pana Macieja Kozak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 435, obręb Borzęcin Mały, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32380/2016

Lista sprawa nr 229/z/2016

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-10-04 09:10

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, dz. nr ew. 685/14 wieś Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestorzy: Mirosław Caputa i Małgorzata Kłodnicka- Caputa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 03.10.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pana Mirosława Caputa i Pani Małgorzaty Kłonickiej- Caputa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr ew. 685/14 wieś Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32341/2016

Lista sprawa nr 228/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 02.11.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-10-04 08:51
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-07 15:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej nr ew. 31/7 Rochaliki, gmina Błonie. Inwestorzy: Elżbieta i Tadeusz Szewczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 30.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Elżbiety i  Tadeusza Szewczyk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej o nr ew. 31/7 w miejscowości Rochaliki, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32172/2016

Lista sprawa nr 227/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.11.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-10-03 10:24
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-09 10:28

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 14/1 i 20/12 w Wierzbinie oraz na dz. nr ew. 73 w Zalesiu, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 30.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 14/1 i 20/12 w Wierzbinie obręb nr 0026 oraz na dz. nr ew. 73 w Zalesiu obręb 0028, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32151/2016

Lista sprawa nr 226/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.10.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-10-03 10:20
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-02 13:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wraz z hydrantami w ul. Bez Nazwy dz. nr ew. 40/4, 23 Koprki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Paweł Paprocki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 29.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pana Pawła Paprockiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami w ul. Bez Nazwy w działkach nr ew. 40/4, 23 w Koprkach, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32095/2016

Lista sprawa nr 225/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.10.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-09-30 14:51
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-02 10:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lema dz. nr ew. 12/20, 8/15, 6/15, 4/9 Latchorzew, ul. Miła dz. nr ew. 57/41, 258 Babice Nowe, gm. Stare Babice. Inwestor: GPK EKO- BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 29.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: G.P.K. EKO- BABICE w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie seci kanalizacji sanitarnej w ul. Lema dz. nr ew. 12/20, 8/15, 6/15, 4/9 obręb Latchorzew, ul. Miła dz. nr ew. 57/41, 258 obręb Babice Nowe, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32081/2016

Lista sprawa nr 224/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 31.10.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-09-30 14:46
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-02 08:18

Zgłoszenie z projektem dowieszenia przewodu w istniejącej linii napowietrzenj oraz budowa przyłącza kablowego nn dz. rn ew. 96/20 Jawczyce, dz. nr ew. 211/2 Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 29.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na dowieszeniu przewodu w istniejącej linii napowietrznej oraz budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia w miejscowości Jawczyce na dz. nr ew. 96/20 oraz w miejscowości Konotopa 211/2 w celu zasilania dz. nr ew. 211/2 przy ul. Piwnej, gmina Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/32058/2016

Lista sprawa nr 223/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.12.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-09-30 14:24
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-06 11:15

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Kasztnowej, dz. nr ew. 332, 324, 158/2, 158/9 obręb 0032 Wyględy gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 27.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie seci wodociągowej w ul. Kasztnowej, dz. nr ew. 332, 324, 158/2, 158/9 obręb 0032 Wyględy, gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31773/2016

Lista sprawa nr 221/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.10.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-09-28 09:08
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 10:39

Zgłoszenie z projektem rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 448/4, obręb Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestorzy: Halina i Henryk Łażewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 27.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Haliny i Henryka Łażewskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na ozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 448/4, obręb Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31768/2016

Lista sprawa nr 220/z/2016

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 729/s/2016 z dnia 15.11.2016r

 

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-09-28 09:04
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-15 13:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działkach nr ew. 42/14, 42/15 w obrębie 0011 Nowe Faszczyce, gmina Błonie. Inwestor: Cezary Stachoń

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 26.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Cezarego Stachonia w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działkach nr ew. 42/14, 42/15 w obrębie 0011 Nowe Faszczyce, gmina Błonie

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31623/2016

Lista sprawa nr 219/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.11.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-27 14:19
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-22 10:09

Zgłoszenie z projektem nadbudowy garażu w domu jednorodzinnym, dz. nr ew. 260 Dzieknów Leśny , gm. Łomianki Inwestor: Zbigniew Pobóg- Ruszkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 21.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zbigniewa Pobóg- Ruszkowski,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej nanadbudowie garażu w domu jednorodzinnym na dz. nr ew. 260 Dziekanów Leśny, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31203/2016


Lista sprawa nr 218/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.11.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-09-22 08:16
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-28 12:50

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 84 obręb 0003 gm. Łomianki Inwestorzy: Jolanta i Jacek Jechowicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 21.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Jolanty i Jacka Jechowicz,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 84, obręb 0003, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/31116/2016


Lista sprawa nr 217/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.10.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-09-21 12:46
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-24 10:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 250/18 obręb 0001, gm. Stare Babice Inwestorzy: Aleksandra i Michał Tryc

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 20.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Aleksandry i Michała Tryc,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 250/18 obręb 0001, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30961/2016


Lista sprawa nr 216/z/2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-09-21 09:14

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 509 obręb Zielonki Wieś, gm. Stare Babice Inwestor: Grzegorz Bińkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 19.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grzegorza Bińkowskiego,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 509 obręb Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30767/2016


Lista sprawa nr 215/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.11.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-09-20 08:03
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-29 15:17

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania dwóch budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 51, 250/11 i 427/1, obręb Łomianki Dolne, gmina Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się,że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) w dniu 16.09.2016r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania dwóch budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 51, 250/11 i 427/1, obręb Łomianki Dolne, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze: P/30634/2016

Lista spraw: 214/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął 16.10.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-09-19 09:48
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-18 10:36

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 197/7 i 197/15 obręb 0031 Wólka, gm. Leszno Inwestor: Alicja Micuła

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 14.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Alicji Micuły,  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 197/7 i 197/15 obręb 0031 Wólka, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30441/2016


Lista sprawa nr 213/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.11.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-09-15 08:43
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-18 10:31

Zgłoszenie z projektem budowy budynku piętrowego, mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle na działkach nr ew. 130/9 i 131/6 obręb Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice Inwestor: Arkadiusz Chomątowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 14.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Arkadiusza Chomątowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie piętrowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle na działkach nr ew. 130/9 i 131/6 we wsi Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30434/2016


Lista sprawa nr 212/z/2016

 ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.11.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-09-15 08:38
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-23 08:27

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na dz. nr ew. 707/2 obręb 0011 gm. Leszno Inwestor: Marcin Kłódkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 14.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marcin Kłódkiewicza w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 707/2 obręb 0011, gm. Leszno

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30380/2016


Lista sprawa nr 211/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.10.2016.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-09-15 08:31
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-18 09:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działkach nr ew. 186/12, 186/11 w obrębie 0004 we wsi Bieniewice, gmina Błonie Inwestor: Magdalena Winiarek-Skoneczna, Łukasz Skoneczny

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 14.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Magdaleny Winiarek-Skonecznej, Łukasza Skonecznego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działkach nr ew. 186/12, 186/11 w obrębie 0004 we wsi Bieniewice, gmina Błonie

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30355/2016


Lista sprawa nr 210/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 704/s/2016 z dnia 04.11.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-14 14:36
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-04 12:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 29/31 w obrębie Wolskie, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Agata i Krzysztof Jabłońscy

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 12.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Agata i Krzysztof Jabłońscy w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 29/31 w obrębie  Wolskie, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30130/2016


Lista sprawa nr 209/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 09.11.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-14 13:58
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-15 14:27

Zgłoszenie z projektem przebudowy dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 797/2 obr. 0010 i dz. nr ew. 5/1 obr. 0006 - Łomianki Dolne gmina Łomianki. Inwestor: Andrzej Żurawski

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 12.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: : Andrzeja Żurawskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 797/2 obr. 0010 i dz. nr ew. 5/1 obr. 0006  - Łomianki Dolne gmina Łomianki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/30086/2016
Lista sprawa nr 208/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął 20.10.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-14 13:14
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-21 10:18

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 oraz budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 w ciągu ul. Ciećwierza, ul. Ogińskiego i ul. Krzyżanowskiego w m. Klaudyn dz. nr 377/8, 516, 604/2, 1098/1, 1098/2, gmina Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) w dniu 12.09.2016r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 oraz budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 w ciągu ul. Ciećwierza, ul. Ogińskiego i ul. Krzyżanowskiego w m.Klaudyn dz. nr 377/8, 516, 604/2, 1098/1, 1098/2, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze: P/30030/2016

Lista spraw: 207/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.11.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-14 13:49
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-21 15:30

Zgłoszenie z projektem przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 696/6 w obrębie Klaudyn, gmina Stare Babice. Inwestor: Agnieszka i Bartłomiej Brzezińscy

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 25.08.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszka i Bartłomiej Brzezińscy w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 696/6 w obrębie Klaudyn, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29777/2016
Lista sprawa nr 206/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.10.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-12 09:24
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-11 11:26

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 11/7 w obrębie Gołaszew, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Klaudia Radziejewska

 Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 06.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Klaudii Radziejewskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 11/7 w obrębie Gołaszew, gmina Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29322/2016
Lista sprawa nr 205/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.10.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-08 09:30
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-25 11:02

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 122, 143205_5.0010 Łomianki Dolne ul. Brzegowa, Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Tomasz Mirowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 02.09.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora; Tomasza Mirowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 122, 143205_5.0010 Łomianki Dolne ul. Brzegowa, Łomianki Dolne,  gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/29015/2016
Lista sprawa nr 204/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.10.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-05 16:31
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 09:52

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN-0,23kV typu AsXSn 2x25 w ciągu ul. Długiej w Blizne Łaszczyńskiego dz. nr ew. 183/1, obręb Blizne Łaszczyńskiego, gmina Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) w dniu 01.09.2016r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN-0,23kV typu AsXSn 2x25 w ciągu ul. Długiej w Blizne Łaszczyńskiego  dz. nr ew. 183/1, obręb Blizne Łaszczyńskiego, gmina Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze: P/28873/2016

Lista spraw: 203/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.09.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-08 09:49
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-03 14:21

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej oświetlenia terenu na dz. nr ew. 96/9, 96/3 i 96/10, obręb 0016, gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się,że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) w dniu 31.08.2016r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji budowy linii kablowej oświetlenia terenu na dz. nr ew. 96/9, 96/3, 96/10, obręb 0016, gmina Blonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze: P/28783/2016

Lista spraw: 202/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.09.2016 r.

 • opublikował: Dominika Kubicka
  data publikacji: 2016-09-02 15:01
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-30 09:49

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym dla zasilania placu budowy budynku usługowo-handlowego na dz. nr ew. 234/4, obręb Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się,że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) w dniu 31.08.2016r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym dla zasilania placu budowy budynku usługowo-handlowego na dz. nr ew. 234/4, obręb Ołtarzew, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze: P/28780/2016

Lista spraw: 201/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.09.2016 r.

 • opublikował: Dominika Kubicka
  data publikacji: 2016-09-02 14:43
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-30 09:51

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 22/4 w obrębie 0016 Latchorzew gm. Stare Babice. Inwestor: Joanna i Szczepan Okła

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 18.07.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Joanny i Szczepana Okła w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 22/4 w obrębie 0016 Latchorzew gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28699/2016
Lista sprawa nr 200/z/2016

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-01 11:12

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan. W drodze bocznej od ul. Chrobrego w Topolinie gm. Stare Babice. Inwestor: Izabella Goryszewska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  30.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora- Izabelli Goryszewskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan. W drodze bocznej od ul. Chrobrego w Topolinie gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28613/2016
Lista sprawa nr 199/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.09.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-01 10:50
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-30 09:50

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x 120 dz. nr ew. 19/8 miejscowości Kwiatkówek gm. Kampinos Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  30.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x 120 dz. nr ew. 19/8 miejscowości Kwiatkówek gm. Kampinos Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/286082016
Lista sprawa nr 198/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.09.2016r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-01 10:42
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-03 13:17

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x 120 dla zasilania budynku mieszkalnego dz. nr ew. 514 ul. Architektów i dz. nr 515 ul. Gałczyńskiego w miejscowości Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  30.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x 120 dla zasilania budynku mieszkalnego, dz. nr ew. 514 ul. Architektów i dz. nr 515 ul. Gałczyńskiego w miejscowości Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/286072016
Lista sprawa nr 197/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.09.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-01 10:36
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-03 13:11

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x 120 dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 1839 w miejscowości Truskaw gm. Izabelin Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  30.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x 120 dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 1839 w miejscowości Truskaw gm. Izabelin 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28606/2016
Lista sprawa nr 196/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.09.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-01 09:39
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-03 13:06

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x 120 dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 239/17 ul. Czereśniowa w miejscowości Koczargi Stare gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  30.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x 120 dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 239/17 ul. Czereśniowa w miejscowości Koczargi Stare  gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28605/2016
Lista sprawa nr 195/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu minął 30.09.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-01 09:33
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-03 13:13

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej YAKXS 4x 120 dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 815/2 w miejscowości Leszno gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  30.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKXS 4x 120 dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 815/2 ul. Tadeusza w miejscowości Leszno gm. Leszno.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28604/2016
Lista sprawa nr 194/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.09.2016r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-01 08:51
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-03 13:15

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Poziomkowej w Koczargach Starych , dz. nr ew. 368/2 gm. Stare Babice. Inwestor: Artur Jastrzębski

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  30.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora- Artura Jastrzębskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. ul. Poziomkowej w Koczargach Starych , dz. nr ew. 368/2 gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28595/2016
Lista sprawa nr 193/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.11.2016.r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-09-01 08:35
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-14 09:17

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nn w miejscowości Zielonki Wieś dz. 112/4, 112/6, 316 gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  29.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn w miejscowości Zielonki Wieś dz. 112/4,  112/6, 316 gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin,

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28495/2016
Lista sprawa nr 192/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.11.2016 r.

 

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-08-30 14:00
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-21 15:27

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej nn wraz ze złączem kablowym dla zasilania placu budowy, budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 556 w miejscowości Zielonki Wieś dz. 619, 71, 462, 614, 616 gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  29.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn wraz ze złączem kablowym dla zasilania placu budowy, budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 556 w miejscowości Zielonki Wieś dz. 619, 71, 462, 614, 616  gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin. 

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28499/2016
Lista sprawa nr 191/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął 16.10.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-08-30 13:59
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-18 10:33

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej dla zasilania placu budowy, budynku mieszkalnego jednorodzinnego -dwulokalowego na dz. nr ew. 253/45.w miejscowości Koczargi Stare dz. 253/5, 253/44, 253/45 gm. Stare Babice Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  29.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn dla zasilania placu budowy, budynku mieszkalnego jednorodzinnego -dwulokalowego na dz. nr ew.  253/45. w miejscowości Koczargi Stare dz. 253/5, 253/44, 253/45 gm. Stare Babice  Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin,

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28491/2016
Lista sprawa nr 190/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął 16.10.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-08-30 13:58
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-18 10:31

Zgłoszenie z projektem budowy sieci energetycznej – linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowego nn 0,4 kV, dla zasilania budynku mieszkalnego z zabudowie bliźniaczej działka nr ew. 49/28, 49/25, 49/23 w obrębie Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin, Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków 05-800 Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  26.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-430 Lublin Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków 05-800 Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej – linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowego nn 0,4 kV, dla zasilania budynku mieszkalnego z zabudowie bliźniaczej  działka nr ew. 49/28, 49/25, 49/23 w obrębie Wierzbin,  gm. Stare Babice

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28306/2016
Lista sprawa nr 189/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 09.10.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-08-29 12:20
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-11 11:06

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Warszawskiej/Piłsudskiego w Starych Babicach, dz. nr ew. 559/4, 679/2 gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo „EKO –BABICE” Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  26.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora- Gminne Przedsiębiorstwo „EKO –BABICE” Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Warszawskiej/Piłsudskiego  w Starych Babicach, dz. nr ew. 559/4, 679/2 gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28273/2016
Lista sprawa nr 188/z/16

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-08-29 12:40

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 1440/1 w obrębie 1 ul. Kordeckiego, Izabelin. Inwestor: Dariusz Lewandowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 25.08.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Dariusza Lewandowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 1440/1 w obrębie 1 ul. Kordeckiego, Izabelin.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/28112/2016
Lista sprawa nr 187/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął 20.10.2016r.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-08-29 12:52
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-21 10:20

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 83/1 wraz z drogą dojazdową na działce nr ew. 83/2 w obr. Koczargi Nowe gm. Stare Babice. Inwestor: Grzegorz Dziudzi

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 24.08.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grzegorza Dziudzi w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew.  83/1 wraz z drogą dojazdową na działce nr ew. 83/2 w obr. Koczargi Nowe gm. Stare Babice.

 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/227951/2016
Lista sprawa nr 186/z/2016

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-08-25 08:40

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 111/2, obręb Kępa Kiełpińska, gmina Łomianki. Inwestor: Maria Karwowska.

Informuje się,że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) w dniu 19.08.2016r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marii Karwowskiej w sprawie planowanej inwestycji budowy budynku mieszkalneho jednorodzinnego, na dz. nr ew. 111/2, obręb Kępa Kiełpińska, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze: P/27604/2016

Lista spraw: 185/z/2016

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 19.09.2016 r.

 • opublikował: Dominika Kubicka
  data publikacji: 2016-08-22 09:46
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-20 10:43

Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego - ul. Fiołkowa, ul. Purzyckiego, Gwiaździsta - dz. nr ew. 8, 33/3, 51/1, obręb Bieniewice, gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie.

Informuje się,że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz 1409 z póź. zm.) w dniu 19.08.2016r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 8, 33/2 i 51/1, obręb Bieniewice, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze: P/27557/2016

Lista spraw: 184/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął 07.10.2016r.

 • opublikował: Dominika Kubicka
  data publikacji: 2016-08-22 09:22
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-10 16:28

Zgłoszenie budowy linii napowietrznej oświatlenia ulicznego w ul. Aksamitnej, dz. nr ew. 8/9, obręb 0025, gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.) w dniu 19.08.2016r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji budowy linii napowietrznej oświatlenia ulicznego w ul. Aksamitnej, dz. nr ew. 8/9, obręb 0025, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze: P/27554/2016

Lista spraw: 183/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin do wniesienia sprzeciwu minął 08.10.2016r.

 • opublikował: Dominika Kubicka
  data publikacji: 2016-08-22 09:55
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-11 10:28

Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia terenu, dz. nr ew. 52/2, 43/34 i 43/32, obręb 0014, gmina Błonie. Inwestor: Gmina Błonie.

Informuje się,że zgodnie z art 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.) w dniu 19.08.2016r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie od Inwestora: Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji budowy linii kablowej oświetlenia terenu, dz. nr ew. 52/2, 43/34 i 43/32, obręb 0014, gmina Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze: P/27549/2016

Lista spraw: 182/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin do wniesienia sprzeciwu upłynął 08.10.2016r.

 • opublikował: Dominika Kubicka
  data publikacji: 2016-08-22 10:23
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-11 08:58

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej (dz. nr ew. 139/2), dz. nr ew. 93/2, 123, 139/2, 139/4, 139/5, 139/7, 139/8, obręb 0009 Cholewy, gmina Błonie. Inwestorzy: Wojciech Sobieraj, Sylwester Sobieraj, Justyna Wiśniewska, Adam i Marta Banasiuk.

Informuje się,że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca z 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z póź zm.) w dniu 19.08.2016r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Wojciecha Sobieraj, Sylwestra Sobieraj, Justyny Wiśniewskiej oraz Adama i Marty Banasiuk w sprawie planowanej inwestycji budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej (dz. nr ew. 139/2), dz. nr ew. 93/2, 123, 139/2, 139/4, 139/5, 139/7, 139/8, obręb 0009 Cholewy, gmina Błonie.

Nr zgłosznia w rejestrze: P/27502/2016

Lista spraw: 181/z/2016

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.09.2016 r.

 • opublikował: Dominika Kubicka
  data publikacji: 2016-08-22 10:17
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-20 10:15

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle na dz. nr ew. 957 obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Marek i Aneta Dobrzyńscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) w dniu 04.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Marka i Anety Dobrzyńskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle na działce nr ew. 957 obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.


Nr zgłoszenia w rejestrze P/21111/2016
Lista sprawa nr 136/zp/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.08.2016r

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2016-08-19 12:53

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej, dz. nr ew. 14/5, 16/2, 16/4, (...) - obręb SHRO Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki.

Informuje się, że zgodnie z art 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z póź. zm.) w dniu 18.08.2016r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgołoszenie Inwestora:Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej, dz. nr ew. 14/5, 16/2, 16/4, 16/92, 16/122, 81, 12/8, 16/277, 16/282, 15, 16/121, 13, 12/1, 16/123, obręb SHRO Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze: P/27492/2016

Lista spraw Nr 180/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.10.2016r.

 • opublikował: Dominika Kubicka
  data publikacji: 2016-08-19 12:03
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-13 11:03

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg. projektu gotowego typ "MALINA" na dz. nr ew. 512/2, obręb 0004 Łomianki, gmina Łomianki. Inwestorzy: Emilia i Paweł Borowicz.

Informuje się, że godnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z póź. zm.) w dniu 18.08.2016r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Emilli i Pawła Borowiczów w sprawie planowanej inwestycji budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg. projektu gotowego typ "MALINA" na dz. nr ew. 512/2, obręb 0004 Łomianki, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27459/2016

Lista spraw Nr 179/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:  Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.10.2016r.

 • opublikował: Dominika Kubicka
  data publikacji: 2016-08-19 12:24
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 09:45

Zgłoszenie budowy z projektem przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 1, na dz. nr ew. 511/9, obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PKP S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z póź. zm.) w dniu 16.08.2016r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PKP S.S Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie w sprawie planowanej inwestycji budowy przyłącza wodociągowego z rur PE o50x4,6mm do budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 1, dz. nr ew. 511/9, obręb 0019 Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27047/2016

Lista spraw Nr 178/z/2016

 • opublikował: Dominika Kubicka
  data publikacji: 2016-08-16 15:11

Zgłoszenie budowy i przebudowy z projektem sieci wodociągowej w drodze prywatnej, dz. nr ew. 716/6 w obrębie i gminie Stare Babice. Inwestor: P. Emil Sowiński i P. Bernard Salwowski.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z nia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z póź. zm.) w dniu 16.08.2016r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pana Emila Sowińskiego i Pana Bernarda Salwowskiego w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na przebudowie odcinka sieci wodociągowej oraz budowie sieci wodociągowej w drodze prywatnej, dz. nr ew. 716/6, w obrębie i gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/27031/2016

Lista spraw Nr 177/z/2016

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 05.10.2016r.

 • opublikował: Dominika Kubicka
  data publikacji: 2016-08-16 15:02
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-06 11:11

Złoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 325, Blizne Łaszczyńskiego, gm. Stare Babice. Inwestor: Paweł i Magdalena Cieślak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 11.08.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Pawła i Magdaleny Cieślak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. rn ew. 325, Blizne łaszczyńskiego, gm. Stare Babice.


Nr zgłoszenia w rejestrze P/26735/2016
Lista sprawa nr 176/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 06.10.2016r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-08-12 12:44
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-07 10:28

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej niskiego napięcia jako II tor w stniejącej linii napowietrznej na dz. nr ew. 69/30, 69/28, 69/31, 31, 69/24, 68, 30/6, 30/5 i 30/4 w celu zasilenia dz. nr ew. 30/2 przy ul. Południowej 55, Zielonki Parcela, gm. Stare Babice Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 10.08.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia jako II tor w istniejącej linii napowietrznej na dz. nr ew. 69/30, 69/28, 69/31, 31, 69/24, 68, 30/6, 30/5 i 30/4 w celu zasielenia dz. nr ew. 30/2 przy ul. Południowej 55, obręb Zielonki Parcela, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/26667/2016
Lista sprawa nr 175/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 08.09.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-08-11 08:18
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-12 10:01

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr ew. 187/2, Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: Tomasz Szabelski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 11.08.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Szabelskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 187/2 w Bieniewicach, gm. Błonie


Nr zgłoszenia w rejestrze P/26697/2016
Lista sprawa nr 174/z/2016

Sposób załatwienia sprawy- Starosta Warszawski Zachodni wniósł w dniu 30 września 2016r. sprzeciw do ww. sprawy.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-08-12 12:41
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-30 12:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci energetycznej napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy, działka nr ew. 139, 31/17, 134, 135, 127, 125, 38/3, 20 w obrębie 0015 Łazy, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  04.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora:  Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci  energetycznej napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazy,  działka nr ew. 139, 31/17, 134, 135, 127, 125, 38/3, 20 w obrębie 0015 Łazy,  gm. Kampinos. 

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25870/2016
Lista sprawa nr 173/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 02.09.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-08-05 14:22
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-05 16:10

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce nr ew. 505 w obrębie 0012 Sadowa gm. Łomianki. Inwestor: Mstyl Milena Jurkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 04.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mstyl Milena Jurkiewicz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce nr ew. 505 w obrębie 0012 Sadowa,  gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25846/2016
Lista sprawa nr 172/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 05.09.2016 r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-08-05 14:15
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-05 16:17

Zgłoszenie z projektem budowy napowietrznej linii kablowej oświetlenia ulicznego nN w ciągu ul. Kmicica na dz. nr ew. 471/7 470/6 obręb Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 poz. 290) w dniu 02.08.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie  apowietrznej linii kablowej oświetlenia ulicznego nN  na dz. nr ew. 471/7 i 470/6 obręb Stare Babice gm. Stare babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25579/2016
Lista sprawa nr 171/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.09.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-08-03 10:13
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-01 10:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza na działce nr ew. 41/1 i ul. Prusa na działce nr ew. 2 obręb Blizne JAsińskiego gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO BABICE"

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  02.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestor: GPK "EKO BABICE" w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza na działce nr ew. 41/1 i w ul. Prusa na działce nr ew. 2 obręb Blizna Jasińskiego gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25533/2016

Lista sprawa nr 169/z/2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-08-03 10:07

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Warszawskiej na działkach nr ew. 30/1, 31/2, 32/3, 33/2, 34/2, 36/6, 166, 116, 78, 37 obręb 0012 Koczargi Nowe gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO BABICE"

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  02.08.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestor: GPK "EKO BABICE" w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 30/1, 31/2, 32/3, 33/2, 34/2, 36/6, 166, 116, 78, 37 obręb 0012 Koczargi Nowe gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25533/2016

Lista sprawa nr 169/z/2016

 

Rozstrzygnięcie sprawy: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 26.09.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-08-03 10:02
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-30 09:51

Zgłoszenie z projektem budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania 9 budynków mieszkalnych dwulokalowych na dz. nr ew. 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, obręb Łomianki ul. Łużycka gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 02.08.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia do zasilania 9 budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 247/1, 247/2, 247/3, 247/4 obręb Łomianki ul. Łużycka  gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25502/2016
Lista sprawa nr 168/z/16

ROZSTZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 03.10.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-08-03 09:54
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-05 15:33

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia oraz złączy kablowych do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 526/5, 36, 37/7, 37/5 obręb Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 28.07.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia oraz złączy kablowych do zasilania budynku mieszklanego na dz. nr ew. 526/5, 36, 37/7, 37/5 obręb Płochocin  gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/25158/2016
Lista sprawa nr 167/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 05.10.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-29 11:41
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-06 11:08

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 22 obręb 0022 gm. Łomianki. Inwestor: Adam Urbaniak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 27.07.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Janusza Jaskuły  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 22 w obrębie 0022 gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24934/2016
Lista sprawa nr 166/z/2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-28 09:15

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia oraz złączy kablowych do zasilania placu budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 202/2, 201/6 obręb Mościska gm. Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 26.07.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia oraz złączy kablowych do zasilania placu budowy budynku mieszklanego na dz. nr ew. 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 202/2,201/6 obręb MOściska  gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24852/2016
Lista sprawa nr 165/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.09.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-26 13:01
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-22 10:56

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 271/4 obręb 0035 Zaborówek gm. Leszno. Inwestor: Janusz Jaskuła

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 26.07.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Janusza Jaskuły  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 271/4 w obrębie 0035 Zaborówek gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24825/2016
Lista sprawa nr 164/z/2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-26 12:58

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działkach nr ew. 21/10, 31/3 obręb 0003 Feliksów gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25.07.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestor: Gmina Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 21/10, 31/3 obręb 0003 Feliksów gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24620/2016

Lista sprawa nr 163/z/2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-26 12:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działkach nr ew. 36, 83/1 obręb 0032 Wyględy gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25.07.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestor: Gmina Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 36, 83/1 obręb 0032 Wyględy gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24617/2016

Lista sprawa nr 162/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.08.2016r.
 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-26 12:53
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-25 09:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działkach nr ew. 197/10, 197/11 obręb 0031 Wólka gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25.07.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestor: Gmina Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 197/10, 197/11 obręb 0031 Wólka gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24614/2016

Lista sprawa nr 161/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.08.2016r.
 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-26 12:49
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-25 09:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 327 obręb 0011 gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25.07.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestor: Gmina Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 327 obręb 0011 gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24610/2016

Lista sprawa nr 160/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.08.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-26 12:46
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-26 08:13

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 4/31 obręb 0026 Wąsy Kolonia gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25.07.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestor: Gmina Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 4/31 obręb 0026 Wąsy Kolonia gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24605/2016

Lista sprawa nr 159/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.08.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-26 12:38
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-26 08:11

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Zacisze na działkach nr ew. 197, 212 obręb 0035 Zaborówek gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25.07.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestor: Gmina Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Zacisze na działkach nr ew. 197, 212 obręb 0035 Zaborówek gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24604/2016

Lista sprawa nr 158/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.08.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-26 12:32
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-26 08:09

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Gwiaździstej na działce nr ew. 182/5 obręb 0032 Wyględy gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25.07.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestor: Gmina Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Gwiaździstej na działce nr ew. 182/5 obręb 0032 Wyględy gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24599/2016

Lista sprawa nr 157/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.08.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-26 12:29
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-26 08:07

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 80/11 obręb 0011 Leszno gm. Leszno. Inwestorzy : Jadwiga i jan Małkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 21.07.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Jadwigi i Jana Małkiewiczów  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 80/11 w obrębie 0011 Leszno gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24285/2016
Lista sprawa nr 156/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.09.2016r

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-22 08:35
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-29 10:28

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz110 i kanalizacji sanitarnej Dz200 na działkach nr ew. 99/6, 198, 99/9, 100/9, 99/8, 100/8 i 129 obręb 0017 Lipków gm. Stare Babice. Inwestorzy: Joanna Szot i Robert Szajnoga

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  20.07.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Joanny Szot i Roberta Szajnogi  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz110 i kanalizacji sanitarnej Dz200 na działkach nr ew. 99/6, 198, 99/9, 100/9, 99/8, 100/8 i 129 obręb 0017 Lipków gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24261/2016

Lista sprawa nr 155/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.08.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-21 10:57
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-19 08:23

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia oraz złączy kablowych nn na dz. nr ew. 86/9, 97, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 51, 512, 511, 510, 509 obręb Kiełpin gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 20.07.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia oraz złączy kablowych na dz. nr ew. 86/9, 97, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513,512, 511, 510, 509 obręb Kiełpin  gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/24237/2016
Lista sprawa nr 154/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 02.09.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-20 13:51
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-05 09:59

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 94/6 obręb 0001 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestora : Senad Curukovic

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 18.07.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Senad Curukovic  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 94/6 w obrębie 0001 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23850/2016
Lista sprawa nr 153/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 05.09.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-19 10:40
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-06 10:47

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 1/19 obręb Koczargi Nowe gm. Stare Babice. Inwestorzy : Wioletta i Mariusz Bratoszewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 15.07.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Wioletty i Mariusza Bratoszewskich  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 1/19 w obrębie Koczargi Nowe gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23789/2016
Lista sprawa nr 152/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.08.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-18 09:45
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-17 14:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dz250 w ul. Rekreacyjnej na działkach nr ew. 376, 377/4 obręb 0029 Zielonki Parcele gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO BABICE"

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  15.07.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO BABICE"  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dz250 w ul. Rekreacyjnej na działkach nr ew. 376, 377/4obręb 0029 Zielonki Parcele gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23761/2016

Lista sprawa nr 151/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wnisesienia sprzeciwu minął dnia 16.08.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-18 09:42
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-16 10:42

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 432 obręb Lipków gm. Stare Babice. Inwestorzy : Danuta i Wiesław Thor

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 12.07.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Danutę i Wiesława Thor  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 432 w obrębie Lipków gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23375/2016
Lista sprawa nr 150/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 639/s/2016 z dnia 21.09.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-14 08:31
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-22 09:03

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz110 i kanalizacji sanitarnej Dz200 na działkach nr ew. 70, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4 obręb 0017 Lipków gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO BABICE"

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  12.07.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grzegorz Horodejczuk/ Katarzyna i Marcin Gowin/Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO BABICE"  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz110 i kanalizacji sanitarnej Dz200 na działkach nr ew. 70, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4 obręb 0017 Lipków gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23352/2016

Lista sprawa nr 149/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.08.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-13 12:44
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 11:50

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe na działce nr ew. 183 w obrębie Borzęcin Mały gm. Stare Babice. Inwestorzy : Barbara Maksim-Mrozek i Mirosław Mrozek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 11.07.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Barbary Maksim-Mrozek i Mirosława Mrozka  w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 183 w obrębie Borzęcin Mały gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23229/2016
Lista sprawa nr 148/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Postępowanie umorzono na wniosek Inwestora decyzją nr 533/u/2016 z dn. 01.08.2016 r..

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-12 08:23
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-10 12:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Mościckiego na dz. nr ew. 214/5 obręb Lipków gm. Stare Babice. Inwestor: Tomasz Bujnowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 poz. 290) w dniu 11.07.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Tomasza Bujnowskiego w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Mościckiego na dz. nr ew. 214/5 obręb Lipków gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/23061/2016
Lista sprawa nr 147/z/2016

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.09.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-12 08:11
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-02 15:31

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 49/1, 48/7, 48/6, 48/4, 48/3 i 48/2 obręb Nowe Faszczyce gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 07.07.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 49/1, 48/7, 48/6, 48/4, 48/3 i 48/2 obręb Nowe Faszczyce  gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22699/2016
Lista sprawa nr 146/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciqwu upłynął dnia 05.08.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-07-11 11:04
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-08 10:00

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napiecia wraz ze złączem kablowym dla zasielnia obiektów rekreacyjnych na dz. nr ew. 1/10, 1/11 obręb Pasikonie gm. Kampinos. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 05.07.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym dla zasielnia obiektów rekreacyjnych na dz. nr ew. 1/10, 1/11 obręb Pasikonie gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22393/2016
Lista sprawa nr 145/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 03.08.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-07-06 10:51
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-04 09:12

Zgłoszenie z projektem budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Irysowej we wsi Wólka, dz. nr ew. 202/4, 202/6, 202/11; obręb 0031 Wólka jedn. ew. 143204_2 gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 poz. 290) w dniu 04.07.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gminy Leszno w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Irysowej we wsi Wólka dz. nr ew. 202/4, 202/6, 202/11; obręb 0031 Wólka jedn. ew. 143204_2 gm. Leszno

Nr zgłoszenia w rejestrze P/22139/2016
Lista sprawa nr 144z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 02.08.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-07-06 08:47
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-03 09:00

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 197/7 i 197/15 w obrębie 0031 Wólka gm. Leszno. Inwestor: Alicja Micuła

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 29.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Alicji Micuły w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 197/7 i 197/15 w obrębie 0031 Wólka gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21717/2016
Lista sprawa nr 143/z/2016

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-07-01 15:29

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej Dz100 i kanalizacji sanitarnej Dz200 w Bliznem Łaszczyńskiego działka nr ew. 101/4, 78/1, 79/1, 80/2 , w obrębie 0003 Blizne Łaszczyńskieo jedn. ewid. Stare Babice Inwestor: Wiesław Litwiniec.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  29.06.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wiesława Litwiniec w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Dz100 i kanalizacji sanitarnej Dz200 w Bliznem Łaszczyńskiego działka nr ew. 101/4, 78/1, 79/1, 80/2 , w obrębie 0003  Blizne Łaszczyńskiego jedn. ewid. Stare Babice


Nr zgłoszenia w rejestrze P/21703/2016
Lista sprawa nr 142/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.07.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-06-30 10:26
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-29 08:47

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia drogowego drogi gminnej Nr 410151W na dz. nr ew. 69/1, 90/2 obręb Stare Faszczyce gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 poz. 290) w dniu 28.06.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie oświetlenia drogowego drogi gminnej Nr 410151W na dz. nr ew. 69/1, 90/2 obręb Stare Faszczyce gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21490/2016
Lista sprawa nr 141z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.07.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-06-29 09:29
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-28 09:28

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 15/8 obręb 0019 Błonie gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 27.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 15/8 w obr. 0019 Błonie  gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21265/2016
Lista sprawa nr 140/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-27 12:56
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-28 09:28

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 96/6 w obrębie Latchorzew gm. Stare Babice. Inwestorzy: Justyna Wszelak i Michał Szczygieł

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 r. poz. 290) w dniu 27.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Justyny Wszelak i Michała Szczygła w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 96/6 w obrębie Latchorzew, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21261/2016
Lista sprawa nr 139/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu minął 17.08.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-27 13:08
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-18 09:49

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Szymanowskiego, ul. Wiślanej, ul. Kościelna Droga, ul. Chopina na dz. nr ew. 426, 427/1, 289 obręb 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 24.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Szymanowskiego, ul. Wiślanej, ul. Kościelna Droga, ul. Chopina na dz. nr ew. 426, 427/1, 289 obręb 0010 Łomianki Dolne gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21238/2016
Lista sprawa nr 138/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu minął 16.08.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-27 08:51
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-16 10:44

Zgłoszenie z projektem wymiany więźby dachowej, podniesienia połaci dachowej nad częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 854/2 w obrębie Truskaw gm. Izabelin. Inwestor: Witold Malarowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 r. poz. 290) w dniu 24.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Witolda Malarowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na wymianie więźby dachowej, podniesienia połaci dachowej nad częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 854/2 w obrębie Truskaw, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21231/2016
Lista sprawa nr 137/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 25.07.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-27 08:41
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-26 08:19

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego nN dla oświetlenia boiska szkolnego i placu zabaw na dz. nr ew. 249 obręb Koczargi Stare gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 poz. 290) w dniu 23.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej  linii oświetlenia ulicznego nN  dla oświetlenia boiska szkolnego i placu zabaw na dz. nr ew. 249 obręb Koczargi Stare gm. Stare babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21062/2016
Lista sprawa nr 135/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-24 08:30
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-25 09:41

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 1/16 w obrębie Hornówek gm. Izabelin. Inwestor: Cezary Stokowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 r. poz. 290) w dniu 23.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Cezarego Stokowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 1/16 w obrębie Hornówek, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/21021/2016
Lista sprawa nr 134/z/2016

Rostrzygnięcie sprawy: postępowanie umorzono na wniosek Inwestora decyzją nr 512/u/2016 z dn. 25.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-24 08:47
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-10 12:44

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 509 w obrębie Zielonki Wieś gm. Stare Babice. Inwestor: Grzegorz Bińkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 r. poz. 290) w dniu 23.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Grzegorza Bińkowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 509 w obrębie Zielonki Wieś, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20944/2016
Lista sprawa nr 133/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski zachodni wniósł sprzeciw Decyzją Nr 554/s/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-24 08:41
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-08 10:03

Zgłoszenie z projektem rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 50 w obrębie 0005 Stare Gnatowice gm. Kampinos. Inwestor: Wiesław Zduńczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 r. poz. 290) w dniu 22.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Wiesława Zduńczyka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 50 w obrębie 0005 stare Gnatowice, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20923/2016
Lista sprawa nr 132/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-23 08:13
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-28 09:03

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 6/10, 10, 11/3 i 11/5 obręb 0029 Wilkowa Wieś gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 22.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 6/10, 10, 11/3 i 11/5 w obr. 0029 Wilkowa Wieś  gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20906/2016
Lista sprawa nr 131/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-22 14:27
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-22 08:39

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 3/315, 3/308, 3/314, 3/286, 3/245, 3/201 oraz 39-74 obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 21.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 3/315, 3/308, 3/314, 3/286, 3/245, 3/201 i 39-74 w obr. 0027 PGR Kręczki Kaputy  gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/2739/2016
Lista sprawa nr 130/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-22 09:59
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-22 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 15/5 i 15/8 ul. Szkolna, obręb 0019 gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 21.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 15/5 i 15/8 ul. Szkolna w obr. 0019  gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20737/2016
Lista sprawa nr 129/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-22 08:44
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-22 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrzno-kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 577 ul. Jaśminowa, obręb Kwirynów gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 17.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 577 ul. Jaśminowa w obr. Kwirynów  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/20268/2016
Lista sprawa nr 128/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-20 09:09
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-19 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Krótkiej ( spinka wodociągowa między ul. Sienkiewicza iul.Krętą)dz. nr ew. 285/1, 253/3, 259, 260/8, 260/7, 253/1, 251/2 obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne " EKO- BABICE" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 14.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO- BABICE" Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej  w ul. Krótkiej (spinka wodociągowa między ul. Sienkiewicza i ul. Krętą) dz. nr ew. 285/1, 253/3, 259, 260/8, 260/7, 253/1, 251/2 obręb 0001 Stare Babice gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19868/2016
Lista sprawa nr 127/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 15.07.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-06-15 08:07
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-15 10:10

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 107/16 w obrębie 0002 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Jacek Rembiszewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 r. poz. 290) w dniu 10.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jacka Rembiszewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 107/16 w obrębie 0002 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19511/2016
Lista sprawa nr 126/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 28.07.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-06-13 12:24
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-29 15:57

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jastrzębowskiego na dz. nr ew. 424/1 i 632 obręb Latchorzew gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 poz. 290) w dniu 10.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej  linii oświetlenia ulicznego nN  oraz budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nN w ciągu ul. Jastrzębowskiego na dz. nr ew. 424/1 i 632 obręb Latchorzew gm. Stare babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19411/2016
Lista sprawa nr 125/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-10 13:49
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-12 09:45

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Janowskiego oraz Armii Poznań na dz. nr ew. 449/1 i 482 obręb Latchorzew gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 poz. 290) w dniu 10.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej  linii oświetlenia ulicznego nN w ciągu ul. Janowskiego oraz Armii Poznań na dz. nr ew. 449/1 i 482 obręb Latchorzew gm. Stare babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19410/2016
Lista sprawa nr 124/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-10 13:40
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-12 09:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego na dz. nr ew. 81, obręb 0001 gm. Izabelin. Inwestor: Marek Rudziński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 08.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Marka Rudzińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 81 w obrębie 0001 gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/19020/2016
Lista sprawa nr 123/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.08.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-08 10:56
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 13:11

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika na ścieki bytowe na dz. nr ew. 92/2 obr. 0024 gm. Kampinos. Inwestor: Maksymilian Kowalewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 07.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Maksymiliana Kowalewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego i zbiornika na ścieki bytowe na działce nr ew. 92/2 w obrębie 0024 gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18838/2016
Lista sprawa nr 122/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.08.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-08 08:40
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-31 15:12

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 1069/8, 1069/9, 803/26 i 1069/14 obręb 0001 Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestorzy: Elżbieta i Mirosław Kusiakowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 06.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorzy Elżbieta i Mirosław Kusiakowscy w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na dz. nr ew. 1069/8, 1069/9, 803/26 i  1069/14 obręb 0001 Stare Babice gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18619/2016
Lista sprawa nr 121/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 06.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-07 08:15
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-07 10:06

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr 92/2 obręb Topolin gm. Stare Babice oraz dz. nr ew. 131, 101/2, 102/4, 102/6, 102/5,100,76/2 obręb 0023 Umiastów gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: HB Development S.A. Miasteczko Ożarów S.K.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 03.06.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora HB Development S.A. Miasteczko Ożarów S.K.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 92/2 obręb Topolin gm. Stare Babice oraz dz. nr ew. 131, 101/2, 102/4, 102/6, 102/5,100,76/2 obręb 0023 Umiastów gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/18530/2016
Lista sprawa nr 120/z/16

ROSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 04.07.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-06 09:26
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-06 14:46

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 151 obr. 0031 PGR Szeligi gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor Marcin Powsiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 31.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Marcina Powsińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 151 w obrębie 0031 PGR Szeligi gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17951/2016
Lista sprawa nr 119/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 585/s/2016 z dnia 25.08.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-06-01 09:37
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-25 14:21

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 3/2, 1/1 i 1/2 (ul. Prosta) obręb 0007 oraz dz. nr ew. 396, 397, 393/3, 393/1, 393/2 obręb 0005 gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 30.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 3/2, 1/1 i 1/2 (ul. Prosta) obręb 0007 oraz dz. nr ew. 396, 397, 393/3, 393/1, 393/2 obręb 0005  gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17856/2016
Lista sprawa nr 118/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.06.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-31 08:21
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-30 08:31

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 47, 48/3, 48/4, 48/7, 49/1, 49/2, 49/3 obręb Nowe Faszczyce oraz dz. nr ew. 1 i 2 obręb Konstantów gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 poz. 290) w dniu 30.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 47, 48/3, 48/4, 48/7, 49/1, 49/2, 49/3 obręb Nowe Faszczyce oraz dz. nr ew. 1  i 2 obręb Konstantów gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17850/2016
Lista sprawa nr 117/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.08.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-31 08:14
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-11 08:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na dz. nr ew. 34/7, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39/5, 39/3, 39/4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 57, obręb Podkampinos, gm. Kampinos. Inwestor: Gmina Kampinos

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016 poz. 290) w dniu 25.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Kampinos w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na dz. nr ew. 34/7, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39/5, 39/3, 39/4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 57 obręb Podkampinos gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17655/2016
Lista sprawa nr 116/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 11.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-27 08:21
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-12 09:46

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia na dz. nr ew. 581 do zasilania placów budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 712/2 w obr. Klaudyn gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 23.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 581 do zasilania placu budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 712/2 w obr. Klaudyn  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17244/2016
Lista sprawa nr 115/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.06.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-25 10:29
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-27 10:08

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 318/4 w obrębie 0010 Łomianki Dolne, gm. Łomianki. Inwestor: Łukasz Kujawa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 23.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Łukasza Kujawy w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 318/4 w obrębie 0010 Łomianki Dolne gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/17215/2016
Lista sprawa nr 114/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.07.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-24 08:16
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-19 09:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 804/11 w obrębie 0025, gm. Izabelin. Inwestor: Agnieszka Cowen

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 18.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Agnieszki Cowen w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 804/11 w obrębie 0025, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16781/2016
Lista sprawa nr 113/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 08.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-19 08:18
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-11 11:51

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr 77/6 i 77/4 obręb 0001 Stare Babice gm. Stare Babice. Inwestor: GPK "EKO BABICE" Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 18.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora GPK "EKO BABICE" Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 77/6 i 77/4 obręb 0001 Stare Babice gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16697/2016
Lista sprawa nr 112/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.06.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-27 08:50
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-21 12:54

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej na dz. nr 8/12 i 8/13 obręb Latchorzew gm. Stare Babice. Inwestor: Daniel Grzejdziak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 13.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Daniela Grzejdziaka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 8/12 i 8/13 obr. Latchorzew gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16252/2016
Lista sprawa nr 111/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 15.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-16 10:57
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-18 09:19

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 42/39 w obrębie 0004, gm. Błonie. Inwestor: Bartłomiej Stodulski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 13.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bartłomieja Stodulskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 42/39 w obrębie 0004, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/16117/2016
Lista sprawa nr 110/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 15.06.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-16 10:50
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-15 12:42

Zgłoszenie z projektem docieplenia i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 284/2 w obrębie Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Adam Matławski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 10.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Adama Matławskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na dociepleniu i nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 284/2 w obrębie Ołtarzew,  gm. Ozarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15676/2016
Lista sprawa nr 109/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 09.06.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-11 10:08
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-10 10:02

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji na dz. nr 102/86 i 102/89 obręb 0003 Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Zbigniew Kiliański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 10.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Zbigniewa Kiliańskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr 102.86 i 102/89 obr. 0003 Duchnice gm.  Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15666/2016
Lista sprawa nr 108/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.06.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-11 10:41
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-27 10:10

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 605 w obrębie Lipków, gm. Stare Babice. Inwestor: Joanna i Marek Janiczek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 10.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Joanny i Marka Janiczek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 605 w obrębie Lipków,  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15549/2016
Lista sprawa nr 107/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 04.07.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-10 12:51
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 09:02

Zgłoszenie z projektem budowy kontenerowej stacji tranformatorowej 15/0,4 kV dla zasilania zakładu produkcyjno-usługowego na dz. nr ew. 349 w obr. Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: TECHNI-KOR S.C. Dariusz i Małgorzata Kulisiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 09.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora TECHNI-KOR S.C. Dariusz i Małgorzata Kulisiewicz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV dla zasilania zakładu produkcyjno-usługowego na dz. nr ew. 242 w obr. Płochocin gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15348/2016
Lista sprawa nr 106/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 09.07.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-09 14:50
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-12 09:44

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 318/47 w obrębie Żukówka, gm. Błonie. Inwestor:Joanna i Adam Kucińscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 04.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Joanny i Adama Kucińskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 318/47 w obrębie Żukówka,  gm. Błoniei.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15336/2016
Lista sprawa nr 105/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.06.2016r.
 

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-09 10:44
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-30 15:45

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia na dz. nr ew. 118/15, 118/21, 118/32, 118/28 do zasilania placów budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 118/31 i 118/29 w obr. Bramki gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 06.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 118/15, 118/21, 118/32, 118/28 do zasilania placu budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 118/31 i 118/29 w obr. Bramki  gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/15302/2016
Lista sprawa nr 104/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.06.2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-05-09 10:41
 • zmodyfikował: Monika Właszczuk
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-28 08:35

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 230/3 w obrębie 0022 Święcice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Iwona i Andrzej Sroczyńscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 04.05.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Iwony i Andrzeja Sroczyńskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 230/3 w obrębie, obrębie 0022 Święcice,  gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14762/2016
Lista sprawa nr 103/z/2016

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.06.2016.r

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-05-05 12:04
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-30 14:45

Zgłoszenie z projektem budowy oświetlenia ulicznego ulicy Legionów i parkingu na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Poniatowskiego na dz. nr ew. 9, 11/1, 1/1, obręb 0028, gm. Błonie. Inwestor: Gmina Błonie

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 29.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Błonie w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego ulicy Legionów i parkingu na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Poniatowskiego (budowa słupów oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV; rozbiórka słupów oraz elektroenergrtycznej sieci napowietrznej) na dz. nr ew9, 11/1, 1/1, obręb 0028, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14479/2016
Lista sprawa nr 102/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.06.2016 r.

 
 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-05-02 11:14
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-17 09:35

Zgłoszenie z projektem przebudowy stacji transformatorowej z nową lokalizacją a także przyległej sieci elektroenergetycznej SN i nN- budowa linii kablowych nN i SN na dz. nr ew. 1/3 obr. 24 i 377/5, 485 obr. 21, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 29.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie stacji transformatorowej nr 04-1501 na STNKo12/12-20/400/1 z nową lokalizacją oraz stacji transformatorowej 04-1336 na Minibox 20/630/4G z nową lokalizacją a także przyległej sieci elektroenergrtycznej SN i nN - budowa linii kablowych nN i SN, linii napowietrznyh nN i SN, słupów nN i SN na działkach nr ew. 1/3 obr.24 i 377/5, 485 obr. 21, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14445/2016
Lista sprawa nr 101/z/16

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-05-02 11:23
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:26

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego na dz. nr ew. 1003/1, gm. Izabelin. Inwestor: Ewa i Przemysław Plichta

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 29.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Państwa Ewy i Przemysława Plichta w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego na dz. nr ew. 100/3 gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14407/2016
Lista sprawa nr 100/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.05.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-05-02 11:08
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-31 11:23

Zgłoszenie z projektem budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Plac Kwirynowski na dz. nr ew. 608, obręb Stare Babice, gm. Stare Babice. Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 29.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Plac Kwirynowski na dz. nr ew. 608, obręb Stare Babice gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14404/2016
Lista sprawa nr 99/z/16

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-05-02 11:02
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:45

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 238/16 w obrębie 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Bogumiła Królak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 27.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bogumiły Królak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 238/16 w obrębie 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/14059/2016
Lista sprawa nr 98/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.06.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-27 10:35
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-21 10:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr 28/19 obręb Feliksów gm. Leszno. Inwestorzy:Karolina Sałek, Agnieszka i Robert Milewscy oraz Małgorzata i Łukasz Sikorscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  26.04.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Karoliny Sałek, Agnieszki i Roberta Milewskich oraz Małgorzaty i Łukasza Sikorskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na działce nr ew. 28/19 obręb Feliksów gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13927/2016
Lista sprawa nr 97/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.05.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-28 08:54
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 14:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 288/12 obręb 0008 Kiełpin w gminie Łomianki. Iwestor: Dorota Popielarska De Mol

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 25.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Doroty Popielarskiej De Mol w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 288/12 w obrębie 0008 Kiełpin, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13864/2016
Lista sprawa nr 96/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.06.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-26 08:35
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-23 09:59

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr 318/12 obręb Żukówka gm. Stare Babice. Inwestorzy: Bogumiła i Wojciech Frańczak oraz Adam Kuciński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  25.04.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Bogumiły i Wojciecha Frańczak oraz Adama Kucińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na działce nr ew. 318/12 obręb Żukówka gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13777/2016
Lista sprawa nr 95/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 24.06.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-26 08:18
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-24 08:50

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 151/3 w obrębie Janów, gm. Stare Babice. Inwestorzy: Jakub Chmielewski i Maria Chmielewska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 25.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Jakuba Chmielewskiego i Marii Chmielewskiej w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 151/3 w obrębie Janów, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13706/2016
Lista sprawa nr 94/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 27.05.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-26 08:13
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-24 08:18

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 471 w obrębie 0003 Duchnice, gm. Ożaró Mazowiecki. Inwestor: Jacek Kowalski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 25.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Jacka Kowalskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 471 w obrębie 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13667/2016
Lista sprawa nr 93/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu minął dnia 11 lipca 2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-28 08:50
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-12 09:55

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 366/5 obręb Stare Babice w gminie Stare Babice. Iwestor: Mariusz Drzewiński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290 w dniu 22.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Mariusza Drzewińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 366/5 w obrębie Stare Babice, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13518/2016
Lista sprawa nr 92/z/16

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-28 09:16
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:28

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia na dz. nr ew. 182/5 w obr. Wyględy gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 22.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 182/5 w obr. Wyględy gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13517/2016
Lista sprawa nr 91/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.05.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-22 13:05
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:29

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia na dz. nr ew. 292, 13/14, 35/14, 35/15, 15 w obr. Wyględy gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 22.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 292, 13/14, 35/14, 35/15, 15 w obr. Wyględy gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13516/2016
Lista sprawa nr 90/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.05.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-22 13:04
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:29

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia na dz. nr ew. 83/1 w obr. Wyględy gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 22.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 83/1 w obr. Wyględy gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13515/2016
Lista sprawa nr 89/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.05.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-22 13:03
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:29

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia na dz. nr ew. 6/10, 10, 11/3, 11/5 w obr. Wilkwoa Wieś gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tDz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 21.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 6/10, 10, 11/3, 11/5 w obr. Wilkowa Wieś  gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13427/2016
Lista sprawa nr 88/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 434/s/2016 z dnia 09.06.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-22 08:30
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-13 16:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na dz. nr 192/12, 161/1, 127/7 obręb Stare Faszczyce gm. Błonie. Inwestor: Katarzyna i Mariusz Antończyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  21.04.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyny i Mariusza Antończyk w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej na działkach nr ew. 192/12, 161/1, 127/7 obręb Stare Faszczyce gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13341/2016
Lista sprawa nr 87/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniósł sprzeciw decyzją nr 397/s/2016 z dnia 30.05.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-22 08:25
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-31 14:11

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 199/8 obręb 0012 Komorów w gminie Kampinos. Iwestor: Janusz Piotrowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 20.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Janusza Piotrowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 199/8 w obrębie 0012 Komorów, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13289/2016
Lista sprawa nr 86/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.05.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-21 10:51
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:30

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 138 obręb Kwirynów w gminie Stare Babice. Inwestor: Grażyna Piasecka i Leszek Chmielewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 20.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Grażyny Piaseckiej i Leszka Chmielewskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 138 w obrębie Kwirynów, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13270/2016
Lista sprawa nr 85/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.05.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-21 10:42
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:32

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 194 i 195 obręb Łomianki Dąbrowa w gminie Łomianki. Inwestor:Katarzyna i Tomasz Zakrzewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 20.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyny i Tomasza Zakrzewskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działkach nr ew. 194 i 195 w obrębie Łomianki Dąbrowa, gm. Łomianki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13156/2016
Lista sprawa nr 84/z/16

 

ROSTRZYGNIĘCIE SPRWY: Starostwa Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.06.2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-21 10:38
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-21 10:25

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Gen. Maczka w Janowie na działkach nr ew. 132/7, 134/23, 269, 132/3, 134/13, 134/16, 133/8, 138, 134/17 w obrębie 0010 Janów oraz dz. nr ew. 3/17 obręb Kwirynów gm. Stare Babice. Inwestor: EKO-BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  19.04.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Gen. Maczka w Janowie na działkach nr ew. 132/7, 134/23, 269, 132/3, 134/13, 134/16, 133/8, 138, 134/17 w obrębie 0010 Janów oraz dz. nr ew. 3/17 obręb 0014 Kwirynów gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13108/2016
Lista sprawa nr 83/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 19.05.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-20 09:26
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:32

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 215 obręb 0003 Duchnice w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestorzy: Zygmunt i Danuta Lewandowscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 19.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Zygmunta i Danuty Lewandowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 215 w obrębie 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13084/2016
Lista sprawa nr 82/z/16

 

ROSTRZYGNIĘCIE SPRWY: Starostwa Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 19.05.2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-20 09:18
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-17 10:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 15/25 obręb 0016 w gminie Stare Babice. Inwestor: Bartosz Karolczyk

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 19.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Bartosza Karolczyka w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 15/25 w obrębie 0016, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/13000/2016
Lista sprawa nr 81/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął dnia 04.07.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-19 10:03
 • zmodyfikował: Dominika Kubicka
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-05 08:34

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji na dz. nr 102/86 i 102/89 obręb 0003 Duchnice gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Zbigniew Kiliański

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 19.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Zbigniewa Kiliańskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr 102.86 i 102/89 obr. 0003 Duchnice gm.  Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12985/2016
Lista sprawa nr 80/z/16

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-19 10:18
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:33

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 223/9 obręb 0001 w gminie Łomianki. Inwestor:Kozar Krzysztof i Daria

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 18.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Krzysztof i Daria Kozar w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 223/9 w obrębie 0001, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12968/2016
Lista sprawa nr 79/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.05.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-18 16:02
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:33

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia do zasilania placu budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 189/8 w obr. Wyględy gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 18.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia do zasilania placu budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 189/8 w obr. Wyględy  gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12894/2016
Lista sprawa nr 78/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 15.06.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-18 13:02
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-17 09:45

Zgłoszenie z projektem budowy niskoparametrowej sieci ciepłowniczej preizolowanej 90/70 °C na działce nr ew. 30/2 w obręb SHR Wolica, 82, 18/2, 18/1, 4/1, 3/2, 3/11, 3/12, 19/19, 19/18 obręb SHR Płochocin, m. Józefów gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Gmina Ożarów Mazowiecki

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 15.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie niskoparametrowej sieci ciepłowniczej preizolowanej 90/70 °C na działce nr ew. 30/2 w obręb SHR Wolica, 82, 18/2, 18/1, 4/1, 3/2, 3/11, 3/12, 19/19, 19/18 obręb  SHR Płochocin, m. Józefów gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12703/2016
Lista sprawa nr 77/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.06.2016.

 

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-04-18 10:48
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-14 12:47

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia do zasilania placów budowy budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 21/3 i 21/4 w obr. Wilkowa Wieś gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 12.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia do zasilania placów budowy budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 21/3 i 21/4 w obr. Wilkowa Wieś  gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/12208/2016
Lista sprawa nr 76/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.05.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-28 09:30
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:34

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 44/10 obręb Nowa Górna w gminie Błonie. Inwestor: Magdalena i Przemysław Szczepańscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 08.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Magdaleny i Przemysława Szczepańskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 44/10 w obrębie Nowa Górna, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11737/2016
Lista sprawa nr 75/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.05.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-11 09:58
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-30 09:37

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia do zasilania placu budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 3/7 i 3/13 w obr. Feliksów gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 08.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia do zasilania placu budowy budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 3/7 i 3/13 w obr. Feliksów  gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/11713/2016
Lista sprawa nr 74/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.06.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-08 14:25
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-21 13:52

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 69/13 w obr. 0006 gm.Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 04.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 69/13 w obr. 0006  gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10956/2016
Lista sprawa nr 73/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 04.05.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-05 09:56
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:34

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 3/45 obręb PGR Kręczki Kaputy w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: W.J. Consulting Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 01.04.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: W.J. Consulting Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 3/45 w obrębie 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10789/2016
Lista sprawa nr 72/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 13.06.2016r

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-04-04 11:12
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-14 12:41

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w Łomiankach dz. nr 645/5 obręb 05 Łomianki gm. Łomianki Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 31.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji w Łomiankach dz. nr 645 obr. 05 Łomianki  gm.  Łomianki.


Nr zgłoszenia w rejestrze P/10620/2016
Lista sprawa nr 71/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.05.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-04-01 13:32
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Krzywej w Łomiankach dz. nr 11, 37/1 obr. 03 gm. Łomianki. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 31.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Krzywej w Łomiankach dz. nr 11, 37/1 obr. 03 gm.  Łomianki.


Nr zgłoszenia w rejestrze P/10618/2016
Lista sprawa nr 70/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.05.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-04-01 12:18
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:56

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w Łomiankach dz. 6/1, 4 , 6/3, 6/5, 3, 11, 235, 236/1 nr obręb 0025 Łomianki gm. Łomianki Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 31.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji w Łomiankach dz. nr 6/1 , 4,  6/3, 6/5, 3, 235, 236/1 obr. 0025 Łomianki  gm.  Łomianki.


Nr zgłoszenia w rejestrze P/10617/2016
Lista sprawa nr 69/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.05.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-04-01 13:51
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w Łomiankach dz. nr 661/1 obręb 05 Łomianki gm. Łomianki Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 31.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji w Łomiankach dz. nr 661/1 obr. 05 Łomianki  gm.  Łomianki.


Nr zgłoszenia w rejestrze P/10613/2016
Lista sprawa nr 68/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.05.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-04-01 13:45
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:55

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w Łomiankach dz. nr 260 i dz. nr 299/1 obręb 0022 Łomianki gm. Łomianki Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 31.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji w Łomiankach dz. nr 260 i dz. nr 299/1 obr. 0022 Łomianki  gm.  Łomianki.


Nr zgłoszenia w rejestrze P/10609/2016
Lista sprawa nr 67/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.05.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-04-01 14:00
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:54

Zgłoszenie z projektem budowy 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce nr ew. 262 w obrębie 0010 Ożarów Mazowiecki, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Michał Grelus, Jolanta Grelus i Jarosław Grelus

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 09.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Michała Grelus, Jolanty Grelus i Jarosława Grelus w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących  na działce nr ew.  262 w obrębie 0010 Ożarów Mazowiecki,  gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10608/2016
Lista sprawa nr 66/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni wniósł sprzeciw decyzją nr 398/s/2016 z dnia 30.05.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-04-01 13:42
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-03 10:24

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej sieci elektroenergetycznej na dz. nr 56/4, obr. 06 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 31.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn, budowa złączy kablowych dla potrzeb przyłączenia odbiorców- dz. nr ew 56/4, obr. 06 Ożarów Mazowiecki gm. Ożarów Mazowiecki.


Nr zgłoszenia w rejestrze P/10516/2016
Lista sprawa nr 65/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.05.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-04-01 14:45
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:36

Zgłoszenie z projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. brzozowej, Wesołej i Zielonej na dz. nr ew. 521,523/21,523/29,236/8,231/7,230/15,230/14,230/13,230/12,160,226,197,212,131,129/7,148/1,148/3,149/3,147/6,146/6,148/5,147/12,146/10,140/4,137/10,137/1 w obrębie 0035 Zaborówek gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  30.03.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Gmina Leszno w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesołej i Zielonej w Zaborówku na działkach nr ew. 521,523/21,523/29,236/8,231/7,230/15,230/14,230/13,230/12,160,226,197,212,131,129/7,148/1,148/3,149/3,147/6,146/6,148/5,147/12,146/10,140/4,137/10,137/1 w obrębie 0035 Zaborówek gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10382/2016
Lista sprawa nr 64/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.04.2016.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-30 12:55
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:37

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 1854/4 w obrębie 0002 Laski, gm. Izabelin. Inwestorzy: Małgorzata i Marcin Kępa

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 30.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Małgorzaty i Marcina Kępa w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 1854/4 w obrębie 0002 Laski, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10281/2016
Lista sprawa nr 63/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 15.06.2016.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-30 09:56
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-16 11:47

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 24/13 w obrębie Powązki, gm. Leszno. Inwestor: Kamil Kitliński

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 25.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Kamila Kitlińskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 24/13 w obrębie Powązki, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10082/2016
Lista sprawa nr 62/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.04.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-29 09:10
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:37

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 782/15 w obrębie Klaudyn, gm. Stare Babice. Inwestor: Piotr i Justyna Węgorek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 25.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Piotr i Justyna Węgorek w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 782/15w obrębie Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/10017/2016
Lista sprawa nr 61/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 06.06.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-25 12:58
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-08 10:12

Zgłoszenie z projektem budowy kanalizacji sanitarnej od ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na działkach nr ew. 244, 246/11 w obrębie 0004 Borzęcin Duży gm. Stare Babice. Inwestor: EKO-BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu  23.03.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: EKO-BABICE Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej od ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na działkach nr ew. 244, 246/11 w obrębie 0004 Borzęcin Duży gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9745/2016
Lista sprawa nr 60/z/16
 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.04.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-24 08:10
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 514/11 w obr. Ołtarzew, gm.Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 22.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia do zasilania budynków mieszkalnychna dz. nr 371, 390/4, 390/10 dla zasilania placów budowy, bydynków mieszkalnych na dz. nr ew. 514/11 w obr. Ołtarzew  gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9589/2016
Lista sprawa nr 59/z/16

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-23 09:01
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:38

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 94/3 w obrębie 0010 Korfowe, gm. Leszno. Inwestor:Anna i Tomasz Sitniccy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 22.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Anny i Tomasza Sitnickich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 94/3 w obrębie 0010 Korfowe, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9457/2016
Lista sprawa nr 58/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.06.2016r

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-22 12:10
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-24 09:34

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia na dz. nr ew. 371, 390/4, 390/10 do zasilania placów budowy, budynków mieszkalnych dz. nr ew. 390/6 i 390/7 w obr. 0011 Leszno, gm. Leszno. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 17.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr 371, 390/4, 390/10 dla zasilania placów budowy, bydynków mieszkalnych na dz. nr ew. 390/6 i 390/7 w obr. 0011 Leszno  gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/9114/2016
Lista sprawa nr 57/z/16

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-18 14:27
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:39

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 157/12 w obrębie 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Dorota Kot i Paweł Dębowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 17.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Doroty Kot i Pawła Dębowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 157/12 w obrębie 0008 Bramki, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8991/2016
Lista sprawa nr 56/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 06.05.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-17 10:35
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:39

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia na dz. nr ew. 184/3, 183/3, 188/1, 238/1, 239, 238/5 do zasilania dz. nr ew. 239 w obr. Stare Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 17.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia na dz. nr ew. 184/3, 183/3, 188/1, 238/1, 239, 238/5 w celu zasilania działki nr ew. 239 w obr. Stare faszczyce  gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8981/2016
Lista sprawa nr 55/z/16

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-17 10:30
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:39

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 223/9 w obrębie 0001 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: Krzysztof Kozar i Daria Kozar

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 16.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Krzysztofa Kozara i Darii Kozar w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 223/9 w obrębie 0001 Łomianki, gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8914/2016
Lista sprawa nr 54/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: W dniu 13 kwietnia 2016r. pełnomocnik inwestora złożył prośbę o wycofanie ww. sprawy (P/12450/2016).

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-17 10:14
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:39

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego, dz. nr ew. 17/17, 19/5, 17/12, 21/10 obr. 0016 Latchorzew, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 15.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia do zasilania budynku mieszkalnego, dz. nr ew. 17/17, 19/5, 17/12, 21/10 obr. 0016 Latchorzew  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8821/2016
Lista sprawa nr 53/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.04.2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-15 14:56
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:40

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 315 w obrębie 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Irina Golcz i Piotr Golcz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 15.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Iriny Golcz i Piotra Golcz w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 315 w obrębie 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8770/2016
Lista sprawa nr 52/z/16

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.05.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-15 14:54
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:40

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych, dz. nr ew. 286, 364/9 obr. Zielonki Parcele, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 15.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia do zasilania budynków mieszkalnych, dz. nr ew. 286, 364/9 obr. Zielonki Parcele  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8696/2016
Lista sprawa nr 51/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.04.2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-15 14:49
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:40

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia do zasilania budynków mieszkalnych, dz. nr ew. 16/44 obr. PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 15.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia do zasilania budynków mieszkalnych, dz. nr ew. 16/44 obr. PGR Kręczki Kaputy,  gm. Ozarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8692/2016
Lista sprawa nr 50/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.04.2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-15 14:46
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:41

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego, dz. nr ew. 20/3, 247, 514/9, 514/11 obr. 0013 Ołtarzew, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 15.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napiecia do zasilania budynku mieszkalnego, dz. nr ew. 20/3, 247, 514/9, 514/11 obr. 0013 Ołtarzew,  gm. Ozarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8687/2016
Lista sprawa nr 49/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.04.2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-15 14:43
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:41

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz szamba szczelnego na dz. nr ew. 708/18 obręb 0011 w gminie Leszno. Inwestor: Grzegorz Górski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 14.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Grzegorz Górski w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz szamba szczelnego na działce nr ew. 708/18 w obrębie 0011 Leszno, gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8668/2016
Lista sprawa nr 48/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.05.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-15 08:49
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:42

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej linii elektroenergetycznej n.n. do zasilania budynku mieszkalnego, dz. nr ew. 212/4, 212/1, 333, 177 obr. 0004 Bieniewice, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 14.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej n.n. do zasilania budynku mieszkalnego, dz. nr ew. 212/4, 212/1, 333, 177 obr. 0004 Bieniewice,  gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8492/2016
Lista sprawa nr 47/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.05.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-14 12:02
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 76/17 w obrębie 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Jadwiga i Krzysztof Kozłowscy.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 11.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Jadwigi i Krzysztofa Kozłowskich w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 76/17 w obrębie 0003 Duchnice, gm. Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8358/2016
Lista sprawa nr 46/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. ZTermin wniesienia sprzeciwu upłynął 09.05.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-03-11 16:06
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 145/2 w obrębie 0006 Grabnik, gm. Kampinos. Inwestor: Katarzyna i Robert Karp

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 11.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Katarzyny i Roberta Karp w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 145/2 w obrębie 0006 Grabnik, gm. Kampinos.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8299/2016
Lista sprawa nr 45/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 11.04.2016.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-03-11 16:12
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 240/14 w obrębie 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice. Inwestor: Paula Łyskanowska –Zając i Jakub Zając

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 10.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Pauli Łyskanowska –Zając i Jakuba Zając w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 240/14 w obrębie 0013 Koczargi Stare, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8274/2016
Lista sprawa nr 44/z/16
 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynał 05.05.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-03-11 12:40
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:45

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej DN 110 mm w ul. Karłowicza, ul. Krzyżanowskiego działki nr ew. 581, 899/4, 904/1, 903/5 obr. 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice Inwestor: GPK "EKO BABICE"

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 10.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora GPK "EKO BABICE" w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 110 mm w ul. Karłowicza, ul. Krzyżanowskiego, działki nr ew. 581, 899/4, 904/1, 903/5 obr. 0011 Klaudyn,  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8170/2016
Lista sprawa nr 43/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 29.04.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-03-10 13:16
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:43

Zgłoszenie z projektem budowy kablowej Linii elektroenergetycznej n.n. do zasilania 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, dz. nr ew. 285/3 188/7 obr. 0006 Łomianki, gm. Łomianki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 10.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej Linii elektroenergetycznej n.n. do zasilania 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, dz. nr ew. 285/3 188/7 obr. 0006 Łomianki,  gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8159/2016
Lista sprawa nr 42/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 04.05.2016.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-03-10 11:23
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-27 08:43

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 49/3 w obrębie 0011 Nowe Faszczyce, gm. Błonie. Inwestor: Cezary Stachoń

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 09.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Cezarego Stachonia w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 49/3 w obrębie 0011 Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8078/2016
Lista sprawa nr 40/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.04.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-03-10 11:02
 • zmodyfikował: Paulina Malecha
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-27 09:24

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 149/30 w obrębie 0008 Bramki, gm. Błonie. Inwestor: Ewelina i Daniel Werner

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2016r. poz. 290) w dniu 09.03.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów -Eweliny i Daniela Werner w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  na działce nr ew. 149/30  w obrębie 0008 Bramki gm. Błonie.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/8127/2016
Lista sprawa nr 41/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.05.2016 r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-03-10 10:55
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-30 12:49

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 650/2 w obrębie 0019 Płochocin przy ul. Łąkowej, gm. Ożarów Maz. Inwestor: Seweryn Dymkowski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 07.03.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Seweryna Dymkowskiego w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 650/2 w obrębie 0019 gm. Ożarów Maz.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/7768/2016
Lista sprawa nr 39/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.04.2016r

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-03-08 09:45
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-21 13:14

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 683/14 obręb 0003 Klaudyn w gminie Stare Babice. Inwestorzy: Patryk Buczałowskiego, Patrycja Michalak, Anna i Jarosław Stolarscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  03.03.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Patryka Buczałowskiego, Patrycji Michalak, Anny i Jarosława Stolarskich w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 683/14 obręb 0003 Klaudyn w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/7361/2016

Lista sprawa nr 38/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.05.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-03-03 15:50
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-16 15:09

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, na działce nr ew. 443/2 w obrębie 022 w Łomiankach, gm. Łomianki . Inwestorzy: Państwo Małgorzata i Bartłomiej Półtorak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  02.03.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Małgorzaty i Bartłomieja Półtorak w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.443/2 obręb 022 w Łomiankach, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/7115/2016

Lista sprawa nr 37/z/2016

 • opublikował: Iwona Palczak
  data publikacji: 2016-03-03 08:33

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, na działce nr ew. 114 w obrębie Szeligi, gm. Ożarów Mazowiecki . Inwestorzy: Państwo Grażyna i Wojciech Zakrzewscy

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  02.03.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Państwa Wojciecha i Grażyny Zakrzewskich w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 114 obręb Szeligi w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/7113/2016

Lista sprawa nr 36/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY:Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.04.2016r

 • opublikował: Iwona Palczak
  data publikacji: 2016-03-03 08:28
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-21 13:16

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, na działce nr ew. 33/2 w obrębie Łazy Kolonia- Ludwików, gm. Kampinos. Inwestor: Krystyna Raszkowska

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  02.03.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Pani Krystyny Raszkowskiej w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na dz. nr ew. 33/2 obręb Łazy Kolonia- Ludwików w gminie Kampinos.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/7067/2016

Lista sprawa nr 35/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 25.04.2016r.

 • opublikował: Iwona Palczak
  data publikacji: 2016-03-03 08:22
 • zmodyfikował: Iwona Palczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-26 11:42

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego dwulokalowego na działce nr ew. 49/22 w obrębie 0026 Wierzbin, gm. Stare Babice. Inwestor: Ireneusz Tracz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  26.02.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Ireneusza Tracza w sprawie budowy budynku mieszkalnego dwulokalowego na dz. nr ew. 49/22 obręb 0026 Wierzbin w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/6588/2016

Lista sprawa nr 34/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 16.05.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-02-26 15:05
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-16 15:08

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 663/3 w obrębie 0019 Płochocin, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: Sławomir Banaszek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  25.02.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Sławomira Banaszka w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na dz. nr ew. 663/3 obręb 0019 Płochocin w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/6404/2016

Lista sprawa nr 33/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.04.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-02-26 08:35
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-25 11:31

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 33/1 w obrębie 0035 Zaborówek, gm. Leszno. Inwestor: Natalia Pietrasiak i Rafał Pietrasiak

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 24.02.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów: Natalia Pietrasiak i Rafał Pietrasiak w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkce nr ew. 33/1  w obrębie 0035 Zaborówek  gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/6309/2016
Lista sprawa nr 32/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.04.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-02-24 15:29
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-19 08:00

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łomiankach działka nr ew. 83/14-16, 83/36-38, 83/43-44, 84/15, 84/50-60 w obrębie 21. Inwestor: Sierakowska Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  18.02.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Sierakowska Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  na działce nr ew. 83/14-16, 83/36-38, 83/43-44, 84/15, 84/50-60 w obrębie 21 gm. Łomianki.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5431/2016
Lista sprawa nr 31/z/16
 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.04.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-02-26 10:45
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-25 12:38

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działkach nr ew. 29/27 i 29/34 w obrębie Borzęcin Mały, gm. Stare Babice. Inwestor: Anna Hołownia i Paweł Hołownia

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 19.02.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Anna Hołownia i Paweł Hołownia w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z szambem szczelnym do 10 m3 na działkach nr ew. 29/27 i 29/34  w obrębie Borzęcin Mały  gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5795/2016
Lista sprawa nr 30/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 14.03.2016r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-02-22 09:41
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-15 12:45

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia do budynków mieszklanych na dz. nr ew. 210/5, 6/20, 6/19 obreb 0008 Hornówek, gm. Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  17.02.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia do budynków mieszklanych na dz. nr ew. 210/5, 6/20, 6/19 obręb 0008 Hornówek, gm. Izabelin.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/5421/2016

Lista sprawa nr 29/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 17.03.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-02-26 10:43
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-23 11:23

Zgłoszenie z projektem budowy rurociągów kanalizacji deszczowej ul. Prokofiewa na dz. nr ew. 730/13, 760/4, 970/7, 912/11, 779/7, 776/1, 776/2 obręb 0011 Klaudyn gm. Stare Babice , Inwestor: Gmina Stare Babice

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  17.02.2016r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Gminy Stare Babice w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie rurociągu kanalizacji deszczowej na ul. Prokofiewa na dz. 730/13, 730/4, 970/7, 912/11, 779/7, 776/1, 776/2 obręb 0011 Klaudyn, gm. Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/5340/2016

Lista sprawa nr 28/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.03.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-02-26 10:38
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-23 11:20

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr ew. 14/3 w obrębie Wyględy przy ul. Tulipanowej, gm. Leszno. Inwestor: Seweryna Afanasjew

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 16.02.2016 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora: Seweryny Afanasjew w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na działce nr ew. 14/3  w obrębie Wyględy  gm. Leszno.

Nr zgłoszenia w rejestrze P/5159/2016
Lista sprawa nr 27/z/16


ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 04.04.2016r.

 • opublikował: Elżbieta Salamon
  data publikacji: 2016-02-17 09:42
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-05 11:06

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 190/2, obręb 0008 Kiełpin, gm. Łomianki. Inwestorzy: Dorota i Michał Frydrych

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  12.02.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Doroty i Michała Frydrych w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  na dz. nr ew. 190/2, obreb 0008 Kiełpin, gmina Łomianki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/4954/2016

Lista sprawa nr 26/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 07.04.2016

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-02-15 08:03
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-08 08:29

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszklanego na dz. nr ew. 31, 101/2, 102/19, 102/20 obreb 0029 Zielonki Parcele, gm. Stare Babice. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  11.02.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia do budynku mieszklanego na dz. nr ew. 31, 101/2, 102/19, 102/20 obręb 0029 Zielonki Parcele, gm. Stare Babice

Nr zgłoszenie w rejestrze P/4776/2016

Lista sprawa nr 25/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.03.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-02-11 15:42
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-15 08:29

Zgłoszenie z projektem budowa kablowej linii ośwetlenia ulicznego na dz. nr ew. 715, 708/21, 708/6, 708/13, 708/20, 821, 714/6, 1145, obręb 0011, gm. Leszno. Inwestor: Gmina Leszno

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  11.02.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora miny Leszno w sprawie budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 715, 708/21, 708/6, 708/13, 708/20, 821, 714/6, 1145 obreb 0011, gm. Leszno

Nr zgłoszenie w rejestrze P/4760/2016

Lista sprawa nr 24/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 12.03.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-02-11 15:40
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-15 08:30

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z garażem i ogrodzeniem na dz. nr ew. 343/4, obręb 0001, gm. Stare Babice. Inwestor: Elżbieta Jurkowska

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  10.02.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora Elżbiety Jurkowskiej w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wraz z garażem i ogrodzeniem na dz. nr ew. 343/4, obreb 0001, gmina Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/4571/2016

Lista sprawa nr 23/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 22.04.2016.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-02-11 10:56
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-25 10:33

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w Laskach ulice Żywiczna, Partyzantów i Żubrowa, gmina Izabelin. Inwestor:

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 poz.1409 z późniejszymi zmianami) w dniu 09.02.2016 do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłyneło zgłoszenie Inwestorów Barbary Pawłowskiej, Roberta Pietrzaka, Mirosława Polaka w sprawie planowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w Laskach ulice Żywiczna, Partyzantów i Źubrowa na dz. nr ew. 2362/3, 2362/4, 2362/28 ..... 2372 obręb 0002 Laski gm. Izabelin, dz. nr ew. 374, 93, 215/9 obręb 0023 gmina Łomianki.  

Nr zgłoszenia w rejestrze P/4509/16

Lista spraw nr 22/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 10.03.2016 r.

 

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2016-02-10 08:36
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-11 12:50

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 27/1, 27/2, obręb Nowa Wieś, gm. Błonie. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  09.02.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ew. 27/1, 27/2, obręb Nowa Wieś, gm. Błonie.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/4467/2016

Lista sprawa nr 21/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 30.03.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-02-11 10:52
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-04 09:55

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1888 obręb Izabelin, gmina Izabelin.Inwestor: Marta i Karol KARAŚ.

 

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu 08.02.2016r  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Marty i Karola Karaś w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1888 obręb Izabelin, gmina Izabelin

Nr zgłoszenie w rejestrze P/4262/2016

Lista sprawa nr 20/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 21.03.2016r.

 

 

 • opublikował: Eliza Królak
  data publikacji: 2016-02-09 08:30
 • zmodyfikował: Eliza Królak
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-22 14:12

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 3/315, 3/307, 3/57, 3/60, 28, 3/301, 3/54, 4/, 7/4, 3/197, 3/29 obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  05.02.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych na dz. nr ew. 3/315, 3/307, 3/57, 3/60, 28, 3/301, 3/54, 4/, 7/4, 3/197, 3/29 obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki

Nr zgłoszenie w rejestrze P/3978/2016

Lista sprawa nr 19/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 20.03.2016 r.

 • opublikował: Paulina Malecha
  data publikacji: 2016-02-08 09:40
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-22 13:28

Zgłoszenie z projektem budowy linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 325/3 i 337 obręb 0008 Hornówek gmina Izabelin. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  01.02.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ew. 325/3, 337 obręb 0008 Hornówek gmina Izabelin.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/3273/2016

Lista sprawa nr 18/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 23.03.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-02-02 08:53
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-24 08:04

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w ul. Leszowej na dz. nr ew. 111/1 obręb Konotopa w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: WOD-KAN Więckowski i Milewski

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  29.01.2016r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora WOD-KAN Więckowski i Milewski w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Leszowej na dz. nr ew. 111/1 obręb Konotopa w gminie Ożarów Mazowiecki.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/3214/2016

Lista sprawa nr 17/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 18.03.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-29 14:33
 • zmodyfikował: Elżbieta Salamon
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-22 13:31

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym i szambem szczelnym na dz. nr ew. 11/26 i 11/24 obręb Rokitno w gminie Błonie. Inwestorzy: Beata i Michał Adamkiewicz

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  28.01.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Beaty i Michała Adamkiewicz w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym i szambem szczelnym na dz. nr ew. 11/26 i 11/24 obręb Rokitno w gminie Błonie.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/2929/2016

Lista sprawa nr 16/z/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 01.04.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-29 08:55
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-04 12:57

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej między ul. Powstańców Styczniowych i ul. Grabowskiego na dz. nr ew 288/2, 357, 358, 288/1, 212/12, 370 obręb 0016 Latchorzew gm. Stare Babice w gminie Ożarów Mazowiecki. Inwestor: EKO BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  27.01.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora EKO BABICE Sp. z o. o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej między ul. Powstańców Styczniowych i ul. Grabowskiego na dz. nr ew. 288/2, 357, 358, 288/1, 212/12, 370 obręb 0016 Latchorzew w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/2864/2016

Lista sprawa nr 15/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 04.04.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-28 10:44
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-05 09:42

Zgłoszenie z projektem budowy sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Trakt Królewski (dz. nr 34/6) do placu zabaw (dz. nr 41) na dz. nr ew. 183, 34/6, 34/4, 41 obręb 0027 Wojcieszyn w gminie Stare Babice. Inwestor: EKO BABICE Sp. z o.o.

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  27.01.2016r.  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestora EKO BABICE Sp. z o.o. w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Trakt Królewski (dz. nr 34/6) do placu zabaw (dz. nr 41) na dz. nr ew. 183, 34/6, 34/4, 41 obręb 0027 Wojcieszyn w gminie Stare Babice.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/2861/2016

Lista sprawa nr 14/z/16

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie. Termin wniesienia sprzeciwu upłynął 26.02.2016 r.

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-28 10:48
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 10:48

Zgłoszenie z projektem budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 19/10 obręb 0032 w gminie Błonie. Inwestorzy: Beata i Andrzej Skwarek

Informuje się, że zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 poz. 1409 z  późniejszymi zmianami) w dniu  26.01.2016  do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie Inwestorów Beaty i Andrzeja Skwarek w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 19/10 obręb 0032 w gminie Błonie.

Nr zgłoszenie w rejestrze P/2570/2016

Lista sprawa nr 13/z/2016

 • opublikował: Iwona Skuza
  data publikacji: 2016-01-27 14:26
 • zmodyfikował: Iwona Skuza
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 08:58

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony