BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-21 11:15

Ogłoszenie o wynikach naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że do dnia 3 czerwca 2016 roku nie wpłynęło żadne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2016-06-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-10 14:21

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik
  data wytworzenia: 2016-05-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-20 10:31

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził:Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2016-05-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-20 10:25

Uchwała Nr 33/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska
  data wytworzenia: 2016-03-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-16 15:10

Ogłoszenie wyników naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza wyniki naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu
  i rekreacji – zadanie nr 1,
 2. Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

Informujemy, że do dnia 15 lutego 2016 r., do udziału w pracach Komisji Konkursowej, wpłynęły dwa zgłoszenia:

 1.  od Pana Miłosza Manasterskiego – przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego pn.: „Związek pisarzy katolickich”
 2. od Pana Tadeusza Kordka – przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego
  pn.: „Seniorzy Szkoły Podstawowej z Łomianek”.

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska
  data wytworzenia: 2016-02-16
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-16 15:46

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 19/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokuo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-28 14:13

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 20/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. nr 1118 z późn. zm. – dalej: Ustawa) do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-01-28 14:05

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony