BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 162/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, umowy użyczenia dotyczącej części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 397, położonych w obrębie Lipków, gmina Stare Babice

Uchwała Nr 161/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-03 13:12

Uchwała Nr 160/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Porębska, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-03 13:08

Uchwała Nr 159/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-03 13:02

Uchwała Nr 158/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz – Jawczyce – Mory – część I

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-03 12:53

Uchwała Nr 157/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XVII / 123 / 2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-03 12:39

Uchwała Nr 156/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-10 08:36

Uchwała Nr 155/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-27 15:06

Uchwała Nr 154/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XVII / 119 / 2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-27 15:02

Uchwała Nr 153/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-12 14:53

Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie zbycia składników majątku ruchomego Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajdujących się na gruncie leśnym stanowiącym własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działka ewidencyjna nr 1029 obręb Łąck, gmina Łąck

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-12 14:50

Uchwała Nr 151/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie likwidacji środków trwałych i wyposażenia jednostek organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-12 14:46

Uchwała Nr 150/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności wynikającej z niewywiązania się z warunków Umowy nr 38/2015/DG/000

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Gasik, Sprawdził: Aleksandra Cheda, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-12 14:40

Uchwała Nr 149/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Ociesa, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-12 14:35

Uchwała Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-12 14:30

Uchwała Nr 147/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy i części sołectwa Dziekanów Leśny w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-02 15:43

Uchwała Nr 146/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Śródmieście” w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-02 15:41

Uchwała Nr 145/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-02 15:37

Uchwała Nr 144/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łomianki na lata 2016-2020”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2016-11-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-24 10:38

Uchwała Nr 143/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej  do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2016-11-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-24 10:35

Uchwała Nr 142/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-11-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-24 10:28

Uchwała Nr 141/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 46/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-11-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-24 10:21

Uchwała Nr 140/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-11-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-24 10:17

Uchwała Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-22 14:03

Uchwała Nr 138/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1904, położona w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-22 13:59

Uchwała Nr 137/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie przedstawienia do uchwalenia projektu uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-11-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-15 12:09

Uchwała Nr 136/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XVI/112/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-11-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-15 12:02

Uchwała Nr 135A/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 100 i 102/1 z obrębu Duchnice, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-22 13:55

Uchwała Nr 135/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-03 15:47

Uchwała Nr 134/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-03 15:35

Uchwała Nr 133/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.– dalej: Ustawa) do udziału    w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert                  w konkursie na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-03 09:24

Uchwała Nr 132/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe działalność pożytku publicznego, w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Palimąka, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-11-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-03 09:16

Uchwała Nr 131/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-10-26
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-27 14:52

Uchwała Nr 130/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na zawieszenie toczącego się postepowania egzekucyjnego  oraz zawarcie ugody dotyczącej dalszego trwania umowy nr 1/2012/WD/000

* dokonano wyłączenia jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia dokonała Katarzyna Fabiniak w interesie wnioskodawcy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-10-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-27 15:10

Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/2015 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2016

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Porębska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-10-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-20 11:23

Uchwała Nr 128/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kasztanowa” w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-10-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-20 11:18

Uchwała Nr 127/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-10-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-20 11:09

Uchwała Nr 126/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-10-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-20 11:00

Uchwała Nr 125/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok (– dalej Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2016-10-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-06 10:32

Uchwała Nr 124/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni 36,62 m2 znajdującego się w budynku głównym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-06 10:27

Uchwała Nr 123/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie umorzenia odsetek Nota odsetkowa 4/2016/D, od nieterminowych wpłat za faktury

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska, Sprawdził:Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-30 11:41

Uchwała Nr 122/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeziorna” w gminie Łomianki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak Sprawdził: Justyna Rytel - Kuc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-30 11:39

Uchwała Nr 121/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-30 11:35

Uchwała Nr 120/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-30 11:33

Uchwała Nr 119/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-04 09:25
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-30 10:43

Uchwała Nr 118/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-30 10:39

Uchwała Nr 117/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-21 15:42

Uchwała Nr 116/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-21 15:41

Uchwała Nr 115/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-21 15:35

Uchwała Nr 114/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-15 10:27

Uchwała Nr 113/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie podstawy obliczania dotacji w roku 2016 dla niepublicznych szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Janina Wieczorek, Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewic
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-15 10:04

Uchwała Nr 112/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-15 09:56

Uchwała Nr 111/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XV / 104 / 2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-09-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-13 10:52

Uchwała Nr 110/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-09-07
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-09 10:39

Uchwała Nr 109/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa medycznego za I półrocze 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-06 15:06

Uchwała Nr 108/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-01 13:40

Uchwała Nr 107/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, umów najmu dotyczących części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/17, położona w obrębie nr 29, miasta Błonie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michal Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-08-24 15:11

Uchwała Nr 106/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łubiec i Kępiaste w Gminie Leszno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-08-24 15:04

Uchwała Nr 105/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-08-24 13:30

Uchwała Nr 104/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-08-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-08-24 13:07

Uchwała Nr 103/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-08-10
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-08-16 10:20

Uchwała Nr 102/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-07-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-29 09:45

Uchwała Nr 101/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-07-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-29 09:42

Uchwała Nr 100/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-07-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-29 09:40

Uchwała Nr 99/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-07-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-29 09:37

Uchwała Nr 98/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-07-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-29 09:34

Uchwała Nr 97/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w placówce prowadzonej przez Powiat Warszawski Zachodni (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Federowicz-Kowalska, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-07-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-29 09:27

Uchwała Nr 96/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 lipca 2016 r.

w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024"

Uchwała Nr 95/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 18, 40 i 115/1, położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-22 12:43

Uchwała Nr 94/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 2732/1 i 2732/2, położone w obrębie Laski, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-22 12:21

Uchwała Nr 93/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-22 12:09

Uchwała Nr 92/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-22 11:44

Uchwała Nr 91/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-15 10:21

Uchwała Nr 90/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-07-05
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-15 10:17

Uchwała Nr 89/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Łukasz Popek
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-05 10:05

Uchwała Nr 88/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-05 10:00

Uchwała Nr 87/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-05 09:52

Uchwała Nr 86/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-21 10:57

Uchwała Nr 85/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-21 10:52

Uchwała Nr 84/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XIV/ 97 / 2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-06-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-21 10:44

Uchwała Nr 83/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym  konkursie ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-06-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-10 14:26

Uchwała Nr 82/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-06-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-08 15:27

Uchwała Nr 81/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów w Gminie Stare Babice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-06-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-06 11:15

Uchwała Nr 80/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-06-01
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-06 10:07

Uchwała Nr 79/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego  za rok 2015

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-01 13:13

Uchwała Nr 78/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Zera, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-30 14:55

Uchwała Nr 77/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Dorota Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-30 14:52

Uchwała Nr 76/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-30 14:48

Uchwała Nr 75/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-05-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-20 09:10

Uchwała Nr 74/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-05-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-20 09:04

Uchwała Nr 73/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Karczmarczyk, Sprawdził:Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-05-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-20 09:00

Uchwała Nr 72/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część B

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-05-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-20 08:56

Uchwała Nr 71/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Traci moc Uchwała Nr 64/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-05-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-20 08:53

Uchwała Nr 70/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-05-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-24 08:56

Uchwała Nr 69/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XIII / 93 / 2016  z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-16 14:25

Uchwała Nr 68/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 maja 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Łomianki - "Łomianki Prochownia"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-05-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-10 10:33

Uchwała Nr 67/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie przekazania Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu Pracy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-04-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-29 14:06

Uchwała Nr 66/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Błonie dla części wsi Błonie - Bieniewicka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-04-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-29 14:02

Uchwała Nr 65/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Łomianki - "Lotników Alianckich"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-04-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-29 13:45

Uchwała Nr 64/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia odcinków dróg publicznych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Utraciła moc Uchwałą Nr 71/2016 z dnia 18 maja 2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-04-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-29 13:38

Uchwała Nr 63/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-04-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-29 13:07

Uchwała Nr 62/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej „Błonie” dotacji celowej w roku 2016 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-21 13:02

Uchwała Nr 61/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyznania Gminnej Spółce Wodnej w Lesznie dotacji celowej w roku 2016 z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadania inwestycyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-21 12:59

Uchwała Nr 60/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-21 12:52

Uchwała Nr 59/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach oświatowo - wychowawczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2016

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził: Janina Wieczorek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-04-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-12 14:16

Uchwała Nr 58/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz naniesieniach znajdujących się na nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-04-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-11 16:16

Uchwała Nr 57/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-04-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-11 16:06

Uchwała Nr 56/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-05 14:12

Uchwała Nr 55/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 19, i 41 położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 13:34

Uchwała Nr 54/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 93 i 96, położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 13:31

Uchwała Nr 53/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 2732/1 i 2732/2, położone w obrębie Laski, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 13:28

Uchwała Nr 52/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 43 i 44, położone w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 13:23

Uchwała Nr 51/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej, do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1895/1, położona w obrębie Izabelin, gmina Izabelin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Chruślicki, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-08 15:42

Uchwała Nr 50/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 13:16

Uchwała Nr 49/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 13:12

Uchwała Nr 48/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 13:10

Uchwała Nr 47/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 13:07

Uchwała Nr 46/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej - Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 13:05

Uchwała Nr 45/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 13:02

Uchwała Nr 44/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 12:59

Uchwała Nr 43/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 12:57

Uchwała Nr 42/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 12:54

Uchwała Nr 41/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 12:51

Uchwała Nr 40/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 12:48

Uchwała Nr 39/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej - Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 przy Powiecie Warszawskim Zachodnim w Wiktorowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 12:45

Uchwała Nr 38/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej - Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 12:38

Uchwała Nr 37/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 12:35

Uchwała Nr 36/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 12:31

Uchwała Nr 35/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Sadowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 12:22

Uchwała Nr 34/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum Handlowego Auchan

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-25 12:17

Uchwała Nr 33/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska
  data wytworzenia: 2016-03-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-16 11:28

Uchwała Nr 32/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XII/87/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-16 13:39

Uchwała Nr 31/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie odroczenia terminu zapłaty opłaty rocznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-16 11:07

Uchwała Nr 30/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-03-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-04 17:15

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 29/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska
  data wytworzenia: 2016-02-24
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-02 16:13

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 28/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat naliczonych odsetek od nieterminowej płatności opłaty rocznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2016-02-24
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-02 16:07

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 27/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-02-24
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-02 16:03

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 26/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Domaniewek,  gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2016-02-10
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-02 15:57

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 25/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 13:49

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 24/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 13:48

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 23/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia przez Powiat Warszawski Zachodni kampanii zwiększającej bezpieczeństwo na drogach pn.: „Rok 2016 – rokiem bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Kołodyńska-Adamczyk
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 13:44

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 22/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 13:38

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 21/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 13:37

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 20/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 13:35

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 19/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 13:34

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 17/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesznie  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 13:32

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 17/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 13:30

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 16/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 13:08

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 15/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 13:05

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 14/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 13:02

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 13/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Sadowej uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 13:00

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 12/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 12:59

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 11/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Powiatowego Urzędu Pracy uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 12:57

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 10/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej w Bramkach uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 12:55

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 9/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitali w Dziekanowie Leśnym  uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 12:53

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 8/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 12:50

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 7/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Starostwa PWZ uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 12:48

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 6/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 12:46

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 5/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – PINB uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 12:44

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania kierownikowi jednostki budżetowej – Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Błoniu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 12:41

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Umiastów – obszar przy ul. Okrężnej, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 12:38

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Święcice – w rejonie ul. Księżycowej i ul. Zaborowskiej, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 12:36

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 1/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzykuły, gmina Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ruclak
  data wytworzenia: 2016-01-11
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-02-08 12:34

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony