BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 75/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy badania satysfakcji i oczekiwań interesantów Urzędu

 

Traci moc Zarządzenie Nr 78/2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 grudnia 2014 r.

 

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 74/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 grudnia 2019 r

Zarządzenie Nr 74/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie:  użyczenia Gminie Stare Babice części nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 150 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 395 obręb Lipków, gmina Stare Babice

Zarządzenie Nr 73/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie użyczenia Gminie Stare Babice części nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 2018 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1272/1 obręb Klaudyn, gmina Stare Babice

Zarządzenie Nr 72/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 1 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 70/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wyznaczenia Zespołu auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ISO w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Tracą moc Zarządzenia Nr 11/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. oraz Nr 25/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

Zmienione Zarządzeniem Nr 66/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-22 13:00

Zarządzenie Nr 69/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Budynków Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Kos, Sprawdził: Ewelina Degowska, Barbara Niedziałek
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-06-22 12:56

Zarządzenie Nr 68/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentów systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-03-14 14:36

Zarządzenie Nr 67/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-12-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-11 14:07

Zarządzenie Nr 66/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-12-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-30 09:52

Zarządzenie Nr 65/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-12-12
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-28 12:29

Zarządzenie Nr 64/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Warszawski Zachodni

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-19 14:41

Zarządzenie Nr 63/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony osobistej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133; 05-850 Ożarów Mazowiecki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2017-01-31 10:56

Zarządzenie Nr 62/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-12 14:18

Zarządzenie Nr 61/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-12 14:16

Zarządzenie Nr 60/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Traci moc Zarządzenie Nr 25 z dnia 24 października 2002 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-28 14:43

Zarządzenie Nr 59/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-09 12:27

Zarządzenie Nr 57/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-09 12:25

Zarządzenie Nr 56/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji: środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, wartości niematerialnych  i prawnych, rzeczowych składników majątku trwałego i obrotowego ewidencjonowanego ilościowo będącego własnością Powiatu Warszawskiego Zachodniego (dalej PWZ), aktywów rzeczowych będących własnością innych jednostek, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania, aktywów  rzeczowych będących własnością PWZ, bez względu na rodzaj, wartość i sposób ewidencjonowania a przekazanych  do użytkowania innym jednostkom oraz materiałów biurowych przechowywanych w składziku podręcznym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Niedziałek
  data wytworzenia: 2016-10-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-15 11:09

Zarządzenie Nr 55/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-26 10:40

Zarządzenie Nr 54/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2016-10-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-20 10:49

Zarządzenie Nr 53/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-10-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-21 08:22

Zarządzenie Nr 52/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-10-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-19 09:53

Zarządzenie Nr 51/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • data wytworzenia: 2016-10-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-19 17:41

Zarządzenie Nr 50/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 28/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-10-03
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-28 12:13

Zarządzenie Nr 49/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 17/2018 z dnia 16 marca 2018 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-10 12:50

Zarządzenie Nr 48/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-29 12:53

Zarządzenie Nr 47/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie dokonania darowizny na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Dziekanów Leśny, gmina Łomianki, przy ulicy Konopnickiej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: Agnieszka Zera, Dorota Radziszewska, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-23 14:25

Zarządzenie Nr 46/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2016-09-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-30 12:25

Zarządzenie Nr 45/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-15 11:26

Zarządzenie Nr 44/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-08-30
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-01 14:21

Zarządzenie Nr 43/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie dokonania darowizny na rzecz Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Dziekanów Leśny, gmina Łomianki, przy ulicy Konopnickiej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: A. Zera, D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-14 14:08

Zarządzenie Nr 42/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2020 roku z perspektywą na lata 2021 - 2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-08-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-08-24 15:19

Zarządzenie Nr 41/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2016-08-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-08-23 10:46

Zarządzenie Nr 40/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2016-08-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-08-23 10:43

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie dokonania darowizny na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Izabelin, gmina Izabelin, przy ulicy Sierakowskiej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Kulcak, Sprawdził: D. Radziszewska, Z. Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-08-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-08-19 11:50

Zarządzenie Nr 38/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2016-08-17
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-08-18 15:39

Zarządzenie Nr 37/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie reorganizacji elementów powiatowego SWA

Traci moc Zarządzenie Nr 29 z dnia 2 sierpnia 2010 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Włodzimierz Owczarek
  data wytworzenia: 2016-08-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-08-23 09:43

Zarządzenie Nr 36/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-07-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-08-16 12:57

Zarządzenie Nr 35/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2016-07-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-28 10:33

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-07-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-15 09:00

Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentów systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-04 14:23

Zarządzenie Nr 32/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-06-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-04 14:17

Zarządzenie Nr 31/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-17 09:34

Zarządzenie Nr 30/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia dokumentów systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-20 12:27

Zarządzenie Nr 29/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-06-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-27 10:40

Zarządzenie Nr 28/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 2/2017 z dnia 02.01.2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Szewczyk
  data wytworzenia: 2016-06-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-27 10:21

Zarządzenie Nr 27/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-06-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-15 11:31

Zarządzenie Nr 26/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-30 15:05

Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogusław Górski, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-25 14:47

Zarządzenie Nr 24/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2016-05-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-24 14:45

Zarządzenie Nr 23/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników podległych powiatowych jednostek organizacyjnych.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 38/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-05-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-23 14:25

Zarządzenie Nr 22/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie  powołania Zespołu do wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do obsługi i prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z migracją i dostosowaniem danych z obecnie eksploatowanych systemów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel - Kuc, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-05-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-17 10:26

Zarządzenie Nr 21/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 6 maja 2016 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2016-05-06
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-05-09 16:00

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2016-04-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-29 09:51

Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie finasowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-27 14:48

Zarządzenie Nr 18/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o przepadku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gieruszka
  data wytworzenia: 2016-04-19
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-20 10:43

Zarządzenie Nr 17/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-04-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-12 14:53

Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

Zarządzenie Nr 15/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie powołania Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-24 13:39

Zarządzenie Nr 14/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie odwołania Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Mielczarek
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-24 13:24

Zarządzenie Nr 13/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie powołania rekrutacyjnej Komisji Konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2016-03-16
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-18 09:49

Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Tymoftyjewicz, Sprawdził:Janina Wieczorek
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-16 12:20

Zarządzenie Nr 11 / 2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w roku 2016

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 8/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-03-03
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-04 15:49

Zarządzenie Nr 10 / 2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2016

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 9/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Staniszewska, Sprawdził:Barbara Gębala
  data wytworzenia: 2016-03-02
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-04 15:47

Zarządzenie Nr 9 / 2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie wydawania zezwoleń na czasowy przejazd pojazdów ciężarowych po ograniczonych znakami B-5 i B-18 odcinkach dróg gminnych i/lub dróg powiatowych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-02 16:53
 • zmodyfikował: Katarzyna Fabiniak
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-21 13:37
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-02 16:51

Zarządzenie Nr 8 / 2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-02 16:47

Zarządzenie Nr 7 / 2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 lutego 2016 r.

w sprawie sposobu postępowania przy załatwieniu spraw z zakresu działalności lobbingowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-02 16:42

Zarządzenie Nr 6 / 2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2016-02-09
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-04 15:38

Zarządzenie Nr 5 / 2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Traci moc Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 18 września 2013 r.

Utraciło moc Zarządzeniem Nr 50/2016 z dnia 3 października 2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo-Ślipek
  data wytworzenia: 2016-01-25
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-02 16:36

Zarządzenie Nr 4 / 2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Kietlińska
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-02 16:31

Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2012 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 sierpnia 2012 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Łazowska, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-01-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-09 15:14

Zarządzenie Nr 2 / 2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie przyznania zaliczek stałych dla pracowników Wydziału Administracyjno Gospodarczego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Degowska
  data wytworzenia: 2016-01-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-02 16:23

Zarządzenie Nr 1 / 2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2016

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-01-04
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-02 16:18

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony