BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z poźn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) informuje, że uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XVII/117/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku został uchwalony Program ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Starosta Warszawski Zachodni informuje właścicieli o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi oznaczonych, jako działki ew. nr 597, 588, 555, 557, 573/5, 576 położonych w obrębie Łomianki Dolne, gmina Łomianki oraz nr 78/1 położonej w obrębie Łomianki Miasto, gmina Łomianki

Czynności wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi odbędą sie dnia 28.10.2016 o godzinie 8:00 przy skrzyżowaniu ulic Spokojnej z Jeziorną w Miejscowości Łomianki

 • data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-05 09:17

INFORMACJA

Informacja o możliwości zapoznania się z projektami Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 i Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 oraz składania uwag i wniosków do ww. projektów

 • data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-29 09:52

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje o przystąpieniu do opracowywania Projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do 2020 roku  z perspektywą na lata 2021-2024

 • data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-04-20 12:09

STANOWISKO RADY GMINY SANNIKI

w sprawie zamiaru podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-21 11:57
 • zmodyfikował: Katarzyna Fabiniak
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-21 11:58
 • data wytworzenia: 2016-02-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-21 11:52

INFORMACJA

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI  DLA SPÓŁEK WODNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Szluc
  data wytworzenia: 2016-03-09
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-09 09:41
 • zmodyfikował: Katarzyna Fabiniak
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-09 09:58

STANOWISKO RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO

z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie planów podzialu administracyjnego województwa mazowieckiego

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w okresie do 31 grudnia 2015 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-04 16:15

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Rytel-Kuc
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: Agnieszka Ruclak
  data publikacji: 2016-03-04 16:13

drukuj całą stronę

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony