BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starsza księgowa/kasjer

Wymagane dokumenty z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko starszego księgowego/kasjera" należy składać osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej pok. nr 35 lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki. Termin składania dokumentów upływa dnia 09 grudnia 2016 roku do godziny 15:00

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2016-11-23
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-24 13:59

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego referenta

Oferty należy składać w terminie do 25.11.2016 r. (do godz. 13.30) w siedzibie ZDP w Ożarowie Maz. przy ul. Poznańskiej 300 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta" lub za pośrednictwem poczty - liczy się data wpływu do ZDP

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieczysław Wójcik
  data wytworzenia: 2016-11-14
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-14 13:38

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 października 2016 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa”  – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kołpaczyńska
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-04 15:12

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej unieważnia nabór na stanowisko Kierownika Działu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej unieważnia nabór na stanowisko Kierownika Działu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego ogłoszonego w dniu 27 września 2016 r. z przyczyn organizacyjnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-25 15:29

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sadowej ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego

Wymagane dokumentu winny być wlasnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 14.10.2016 r. godz. 15:00 na adres Dom Pomocy Społecznej w Sadowej ul. Jagodowa 2, 05 - 092 Łomianki w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik działu opiekuńczo - rehabilitacyjnego".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Leszek Chruściński
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-09-27 10:51

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Taksacji i Wdrożeń – Zespół Prowadzenia Rejestru Cen i Wartości

Oferty należy składać do 06.10.2016r. w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem Punkt Informacyjny (parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Taksacji i Wdrożeń – Zespół Prowadzenia rejestru Cen i Wartości” – liczy się data wpływu do Starostwa.

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Taksacji i Wdrożeń – Zespół ds. Geodezji i Wdrożeń

Oferty należy składać do 19.09.2016r. w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem Punkt Informacyjny (parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Taksacji i Wdrożeń – Zespół ds. Geodezji i Wdrożeń” – liczy się data wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-02 15:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-02 15:58
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-02 15:57
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2016-09-02 16:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-02 15:57

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym (Dziekanów Leśny, ul. Marii Konopnickiej 65)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem „Konkurs” w terminie do dnia 5 września 2016 r., na adres: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, O5 - 850 Ożarów Mazowiecki

 • data wytworzenia: 2016-08-22
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-08-22 10:52

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko Podinspektora w Wydziale Księgowości – Referat Wydatków

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 Sierpnia 2016 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Podinspektora  w Wydziale Księgowości”  – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2016-08-03 15:08
 • opublikował: Marcin Kowalski
  data publikacji: 2016-08-03 15:08

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu ogłasza konkurs na stanowisko referenta

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2016 r. w godzinach 08:00 do 12:00 w sekretariacie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ul. Piłsudskiego 10a, 05-870 Błonie.

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-11 16:18
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Świetlicka
  data wytworzenia: 2016-07-11
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-07-11 16:11

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu – Referat Rejestracji Pojazdów

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu”  – liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gielo - Ślipek
  data wytworzenia: 2016-06-02
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-06-02 11:59

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu – Referat Rejestracji Pojazdów

Oferty nalezy składać w terminie do 16.03.2016  w siedzibie Starostwa w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133 (punkt informacyjny - parter) w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu”– liczy się data  wpływu do Starostwa.

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-21 12:56
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-03-21 12:56

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony