BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

ZESPÓŁ DS. KADR

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

drugie piętro, pokój numer 308, wejście A

telefon +48 22 733 72 15


Zespół ds. kadr realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 2. prowadzenia spraw dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;
 3. planowania wydatków osobowych pracowników Starostwa;
 4. opracowywania analiz i informacji o sytuacji kadrowej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz sporządzania sprawozdawczości w tym zakresie;
 5. prowadzenia rejestru oraz zbiorów udzielanych przez Starostę upoważnień                 i pełnomocnictw;
 6. aktualizacji zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy;
 7. prowadzenia spraw rentowych i emerytalnych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
 8. prowadzenia dokumentacji w zakresie dyscypliny pracy w Urzędzie;
 9.  prowadzenia spraw dotyczących zawodowych praktyk uczniowskich
  i studenckich, a także związanych z odbywaniem stażu absolwenckiego w Starostwie;
 10.  prowadzenia ewidencji wydawanych identyfikatorów dla pracowników Starostwa;
 11.  prowadzenia spraw dotyczących oświadczeń majątkowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych;
 12.  opracowywania projektów Regulaminu pracy oraz Regulaminu wynagradzania.

 Dane dotyczące pracowników Zespołu:


 Małgorzata Kołpaczyńska, Barbara Gielo-Ślipek

Pokój nr 308, budynek główny, wejście A

telefon +48 22 733 72 15

e-mail: mkolpaczynska@pwz.pl   bgielo@pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony