BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 wejście C

telefon +48 22 733 72 19

email: bgorski@pwz.pl


Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego realizuje zadania
w zakresie:

 1. opracowywania harmonogramów przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego;
 2. weryfikacji kwalifikacji akt do poszczególnych kategorii archiwalnych;
 3. archiwizacji dokumentów przekazywanych przez komórki organizacyjne Starostwa;
 4. prowadzenia archiwum Starostwa oraz wdrażanie i nadzorowanie stosowania postanowień instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 5. archiwizacji dokumentów przekazywanych przez komórki organizacyjne Starostwa;
 6. prowadzenia ewidencji aktualnie posiadanych akt;
 7. brakowania akt kategorii B, dla których upłynął okres przechowywania;
 8. przekazywania akt kategorii A do Archiwum Państwowego;
 9. udostępniania akt zgromadzonych w archiwum;
 10. przekazywania sprawozdań z działalności archiwum zakładowego Starostwa
  do Archiwum Państwowego.

Bogusław Górski - Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 wejście C

telefon +48 22 733 72 19,

e-mail: bgorski@pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony