BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Dariusz Pręgowski - Geodeta Powiatowy

ulica Poznańska 133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

pierwsze piętro, pokój 107, budynek B,

wejście przez sekretariat - przez pokój 105 na pierwszym piętrze

telefon +48 22 733 73 40, faks +48 22 733 73 41

e-mail: geodetapowiatowy@podgik.pwz.pl

godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Biura po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-10-13 13:28

Do zadań Geodety Powiatowego należy:

 1. nadzór nad realizacją zadań rządowych powierzonych Staroście jako organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
 2. koordynowanie działań komórek organizacyjnych realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii;
 3. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w celu prawidłowej realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii;
 4. planowanie budżetu na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz kontrola jego wykonania;
 5. współpraca z organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz innymi organami administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków;
 6. sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej geodezji i kartografii;
 7. przygotowywanie analiz, ocen i bieżących informacji dotyczących spraw z zakresu geodezji i kartografii;
 8. przygotowanie zamówień publicznych związanych z wykonywaniem zadań Starosty w dziedzinie geodezji i kartografii;
 9. prowadzenie spraw prorozwojowych dotyczących rozbudowy baz danych przestrzennych z obszaru powiatu;
 10. przygotowywanie uchwał Rady i Zarządu związanych z zakresem obowiązków;
 11. reprezentowanie Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawach dotyczących geodezji i kartografii zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony