BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVI / 118 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lena Włoczewska, sprawdzil: Iwona Kołodyńska - Adamczyk, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-15 15:09
 • zmodyfikował: Katarzyna Fabiniak
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-15 15:12

Uchwała Nr XVI / 117 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kosiacka, Sprawdził: Krystyna Szulc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-15 14:58

Uchwała Nr XVI / 116 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wiktorowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Urszula Liberacka - Milczarek, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-15 14:50

Uchwała Nr XVI / 115 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Raszkiewicz, Sprawdził:Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-15 14:40

Uchwała Nr XVI / 114 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Gminy Stare Babice w Powiecie Warszawskim Zachodnim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-15 14:27

Uchwała Nr XVI / 113 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016 - 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził:Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-15 14:23

Uchwała Nr XVI / 112 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-11-15 14:18

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony