BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVII / 130 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-29 15:47

Uchwała Nr XVII / 129 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  15 marca 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-29 15:45

Uchwała Nr XVII / 128 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-29 15:42

Uchwała Nr XVII / 127 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2017 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Fabiniak, Sprawdził: Justyna Rytel-Kuc, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-29 15:40

Uchwała Nr XVII / 126 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2017 -2018 projektu pn. „Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gębala, Sprawdził: Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-29 15:37

Uchwała Nr XVII / 125 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/92/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z  dnia 15 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wójcik, Sprawdził: Barbara Gębala, Zofia Szumielewicz
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-29 15:35

Uchwała Nr XVII / 124 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Pakoca, Sprawdził: Elżbieta Łazowska, Zofia Szumielewic
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-29 15:32

Uchwała Nr XVII / 123 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-29 15:28

Uchwała Nr XVII / 122 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2017 – 2025

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-29 15:16

Uchwała Nr XVII / 121 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-29 15:10

Uchwała Nr XVII / 120 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016 - 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Zych, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-29 15:03

Uchwała Nr XVII / 119 / 2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Brzezińska, Sprawdził: Elżbieta Łazowska
  data wytworzenia: 2016-12-20
 • opublikował: Katarzyna Fabiniak
  data publikacji: 2016-12-29 15:00

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733-72-00, fax +48 22 733-72-01 e-mail: kancelaria@pwz.pl

Godziny pracy

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00
Przejdź na początek strony